Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 338

16 • 6 = (10 + 6) • 6 = 60 + 36 = 96      96 : 12 = 8      8 • 9 = 72     

72 : 24 = 72 : 8 : 3 = 9 : 3 = 3         3 • 270 = 3 • (200 + 70) = 600 + 210 = 810

810 : 90 = 810 : 10 : 9 = 9         9 • 11 = 90 + 9 = 99       99 + 1 = 10

 

Завдання 339  Рівності на ділення числа 96 на числа: 32; 24; 16; 12; 8; 6; 4; 3; 2.

96 : 32 = 3        96 : 24 = 4        96 : 16 = 6     96 : 12 = 8         96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 10 + 2 = 12

96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 10 + 6 = 16          96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 20 + 4 = 24

96 : 3 = (90 + 6) : 3 = 30 + 2 = 32            96 : 2 = (80 + 16) : 2 = 40 + 8 = 48

 

Завдання 340 Ознайомлення з дробами

а) 1/6 від 18 = 18 : 6 = 3

б) 1/6 від числа дорівнює 18, тоді число 18 • 6 = 60 + 48 = 108

 

Завдання 341 Спосіб послідовного ділення

72 : 18 = 72 : (9 • 2) = 72 : 9 : 2 = 8 : 2 = 4

54 : 27 = 54 : (9 • 3) = 54 : 9 : 3 = 6 : 3 = 2

48 : 16 = 48 : (8 • 2) = 48 : 8 : 2 = 6 : 2 = 3

56 : 14 = 56 : (7 • 2) = 56 : 7 : 2 = 8 : 2 = 4

 

Завдання 342 Рівняння

80 : х = 5

х = 80 : 5

х = (50 + 30) : 5

х = 16

80 : 16 = 5

5 = 5

х : 80 = 5

х = 5 • 80

х = 400

400 : 80 = 400 : 10 : 8 = 5

5 = 5

 

Завдання 343  Дві рівності на ділення з остачею

17 : 5 = 3 (ост. 2)                 17 : 3 = 5 (ост. 2)

 

Завдання 344 Задача на зведення до одиниці

У першому корпусі літнього табору в 10 однакових кімнатах мешка­ють 40 дітей. У другому корпусі в одній кімнаті мешкає дітей у 2 рази менше, ніж у кімнаті першого. На скільки дітей розрахований другий корпус, у якому 60 кімнат?

 

Дітей у 1 кімнаті

Кількість кімнат

Кількість дітей

І корпус

?

10

40

ІІ корпус

?, у 2 рази менше

60

?

Короткий запис

І корпус — 10 кімнат — 40 дітей, 1 кімната — ? дітей

ІІ корпус — 60 кімнат — ? дітей,  1 кімната — ?, у 2 рази менше

Вираз  40 : 10 : 2 • 60

План розв’язування

1) Скільки дітей в одній кімнаті першого корпусу?

2) Скільки дітей в одній кімнаті другого корпусу?

3) На скільки дітей розрахований другий корпус?

Розв’язання

1) 40 : 10 = 4 (д.) – дітей в одній кімнаті першого корпусу.

2) 4 : 2 = 2 (д.) – дітей в одній кімнаті другого корпусу.

3) 2 • 60 = 120 (д.) – на стільки дітей розрахований другий корпус.

Відповідь: другий корпус розрахований на 120 дітей.

 

Завдання 345 Обчисли значення виразу З • 5. Збільш перший множнику 2 рази; у 4 рази. Як змінюється добуток? У скільки разів?

3 • 5 = 15

(3 • 2) •  5 = (3 • 5) • 2 = 15 • 2 = 30    добуток збільшиться у 2 рази

(3 • 4) •  5 = (3 • 5) • 4 = 15 • 4 = 60    добуток збільшиться у 4 рази

 

Завдання 346

90 : 15 = 6       95 : 19 = 4     80 : 16 = 80 : 8 : 2 = 5       68 : 17 = 4

 

Завдання 347

12 : 3 = 4 (ост. 2)           12 : 4 = 3 (ост. 2)

 

Завдання 348

1/2 від 84 = 84 : 2 = (80 + 4) : 2 = 40 + 20 = 42

1/3 від 84 = 84 : 3 = (60 + 24) : 3 = 20 + 8 = 28

1/4 від 84 = 84 : 4 = (80 + 4) : 4 = 20 + 1 = 21

1/6 від 84 = 84 : 6 = (60 + 24) : 6 = 10 + 4 = 14

1/7 від 84 = 84 : 7 = (70 + 14) : 7 = 10 + 2 = 12

1/12 від 84 = 84 : 12 = 7

 

Завдання 349

15 : 5 = 3

17 : 5 = 3 (ост. 2)

21 : 7 = 3

25 : 7 = 3 (ост. 4)

81 : 9 = 9

89 : 9 = 9 (ост. 8)

40 : 10 = 4

48 : 10 = 4 (ост. 8)

Завдання 350

Остачі від ділення чисел на 2:  0, 1

Остачі від ділення чисел на 3:  0, 1, 2

Остачі від ділення чисел на 4:  0, 1, 2, 3

Остачі від ділення чисел на 5:  0, 1, 2, 3, 4

 

Завдання 351

26 : 3 = 8 (ост. 2)

24

  2

29 : 5 = 5 (ост. 4)

25

  4

47 : 7 = 6 (ост. 5)

42

  5

64 : 9 = 7 (ост. 1)

63

  1

Завдання 352  Старий маяк має 9 поверхів.

9 : 3 = 3 (рази) – у стільки разів вище потрібно підійматися сходами на дев'ятий поверх, ніж на третій.

8 : 2 = 4 (рази) – у стільки разів вище потрібно підійматися сходами на восьмий, ніж на другий.

 

Завдання 353 Складена задача на віднімання

Маса контейнера з апельсинами 2 ц (200 кг). Порожній контейнер має масу 10 кг. З контейнера набрали 5 сіток, по 4 кг апельсинів у кожній. Скіль­ки кілограмів апельсинів залишилось у контейнері?

Було

Набрали

Залишилося

200 кг без 10 кг

5 сіток по 4 кг

?

Короткий запис

Було — ?, 200 кг без 10 кг

Набрали — ? кг, 5 сіток по 4 кг

Залишилося — ?

Вираз     (200 – 10) – 5 • 4

План розв’язування

1) Скіль­ки кілограмів апельсинів було у контейнері?

2) Скіль­ки кілограмів апельсинів набрали?

3) Скіль­ки кілограмів апельсинів залишилось у контейнері?

Розв’язання

1) 200 – 10 = 190 (кг) – кілограмів апельсинів було у контейнері.

2) 5 • 4 = 20 (кг) – кілограмів апельсинів набрали.

3) 190 – 20 = 170 (кг) – кілограмів апельсинів залишилось у контейнері.

Відповідь: у контейнері залишилося 170 кілограмів апельсинів.

 

Завдання 354 Складена задача на різницеве порівняння частин

В акваріумі плавало 72 рибки. Золоті рибки становили 1/4 частину усіх рибок, а сомики — 1/3. На скільки більше було в акваріумі сомиків, ніж золотих рибок?

Короткий запис

Золоті рибки — ?, 1/4 всього

Сомики — ?, 1/3 всього; на ? рибок більше

Всього — 72 рибки

Вираз     72 : 3 – 72 : 4

План розв’язування

1) Скільки було золотих рибок?

2) Скільки було сомиків?

3) На скільки більше було в акваріумі сомиків, ніж золотих рибок?

Розв’язання

1) 72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 18 (р.) – золотих рибок було.

2) 72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 24 (р.) – сомиків було.

3) 24 – 18 = 24 – 20 + 2 = 6 (р.) – на стільки більше було в акваріумі сомиків, ніж золотих рибок.

Відповідь: на 6 сомиків більше, ніж золотих рибок.

 

Завдання 355

75 : 9 = 8 (ост. 3)

48 : 7 = 6 (ост. 6)

36 : 5 = 7 (ост. 1)

49 : 6 = 8 (ост. 1)

63 : 8 = 7 (ост. 7)

Завдання 356

Множник • Множник = Добуток.  Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

Множник

9

42 : 6 =

7

3

17

80 : 10 =

8

16

23

15

Множник

7

6

45 : 3 =

15

3

10

32 : 16 =

2

4

60 : 15 =

4

Добуток

63

42

45

51

80

32

92

60

Завдання 357, 358 Виконали ділення з остачею та зробили перевірку:

44 : 7 = 6 (ост. 2)    2 < 7      6 • 7 + 2 = 42 + 2 = 44

27 : 5 = 5 (ост. 2)    2 < 5      5 • 5 + 2 = 25 + 2 = 27

33 : 6 = 5 (ост. 3)    3 < 6      5 • 6 + 3 = 30 + 3 = 33

77 : 8 = 9 (ост. 5)    5 < 8      9 • 8 + 5 = 72 + 5 = 77

 

Завдання 359 Складена задача на знаходження суми часток

Одна казка займає k сторінок, а інша — n. За скільки днів Віка прочи­тає ці дві казки, якщо буде читати по 8 сторінок в день?

1 спосіб

План розв’язування

1) За скільки днів Віка прочитає першу казку? k : 8 (дн.)

2) За скільки днів Віка прочитає другу казку? n : 8 (дн.)

3) За скільки днів Віка прочитає ці дві казки? k : 8 + n : 8 (дн.)

k : 8 + n : 8 (дн.)

Якщо k = 32, n = 64, тоді k : 8 + n : 8 = 32 : 8 + 64 : 8 = 4 + 8 = 12 (дн.)

2 спосіб

Оскільки читала однакову кількість сторінок, тому

План розв’язування

1) Скільки всього сторінок мають ці казки? k + n (стор.)

2) За скільки днів Віка прочитає ці дві казки? (k + n) : 8 (дн.)

(k + n) : 8 (дн.)

Якщо k = 32, n = 64, тоді (k + n) : 8 = (32 + 64) : 8 = 4 + 8 = 12 (дн.)

Відповідь: за 12 днів.

 

Завдання 360

х • 8 = 56

х = 56 : 8

х = 7

7 • 8 = 56

56 = 56

х : 4 = 17

х = 17 • 4

х = (10 + 7) • 4

х = 68

68 : 4 = 17

17 = 17

90 : х = 5

х = 90 : 5

х = (50 + 40) : 5

х = 18

90 : 18 = 5

5 = 5

Завдання 361 Задача на зведення до одиниці

На 4 шарфи потрібно 12 мотків шерсті. Скільки таких шарфів можна сплести з 15 мотків шерсті?

Мотків на 1 шарф

Кількість шарфів

Загальна кількість мотків

?

4

12

однаково

?

15

Короткий запис

4 шарфи  — 12 мотків, 1 шарф — ? мотків

? шарфів — 15 мотків, 1 шарф — однаково

План розв’язування

1) Скільки мотків потрібно на 1 шарф? 12 : 4 = 3 (м.)

2) Скільки таких шарфів можна сплести з 15 мотків шерсті? 15 : 3 = 5 (ш.)

Розв’язання

15 : (12 : 4) = 5 (ш.)  

Відповідь: можна сплести 5 шарфів.    

 

Завдання 362 Задача на зведення до одиниці

За 5 однакових блокнотів заплатили 15 грн. Скільки таких блокнотів можна купити на 24 грн?

Короткий запис

5 блокнотів — 15 грн, 1 блокнот — ? грн

? блокнотів — 24 грн, 1 блокнот — однаково

План розв’язання

1) Яка ціна блокнота?

2) Скільки таких блокнотів можна купити на 24 грн?

Розв’язання

1) 15 : 5 = 3 (грн) – ціна блокнота.

2) 24 : 3 = 8 (бл.) – таких блокнотів можна купити.

Відповідь: можна купити 8 таких блокнотів.  

 

Завдання 363  У Оленки на 12 значків більше, ніж в Олега, а в Олега їх у 4 рази менше, ніж в Оленки. Скільки значків у Олега?

Міркуємо так. Якщо в Олега значків у 4 рази менше, тоді в Оленки їх у 4 рази більше, що означає в Олега 1 частина значків, а в Оленки 4 таких частин. А їх різниця 3 частини дорівнює 12 значків, тому

12 : 3 = 4 (зн.) – значків у Олега (1 частина значків).

Відповідь: в Олега 4 значки. 

 

Завдання 364

23 : 4 = 5 (ост. 3)    38 : 6 = 6 (ост. 2)    44 : 5 = 8 (ост. 4)    41 : 7 = 5 (ост. 6)

 

Завдання 365 Складена задача на віднімання

У квітковий кіоск завезли 120 тюльпанів. До обіду продали 7 бу­кетів по 5 тюльпанів і один букет з 15 тюльпанів. Скільки тюльпанів залишилося в кіоску?

Було

Продали

Залишилося

120 тюльпанів

7 букетів по 5 тюльпанів

і 15 тюльпанів

?

Короткий запис

Було — 120 тюльпанів

Продали — ?, (? т., 7 букетів по 5 тюльпанів) і 15 тюльпанів

Залишилося — ?

Вираз    120 – (5 • 7 + 15)

План розв’язування

1) Скільки тюльпанів у всіх букетах?

2) Скільки всього тюльпанів продали?

3) Скільки тюльпанів залишилося в кіоску?

Розв’язання

1) 5 • 7 = 35 (т.) – тюльпанів у всіх букетах.

2) 35 + 15 = 40 + 10 = 50 (т.) – всього тюльпанів продали.

3) 120 – 50 = 120 – 100 + 50 = 70 (т.) – тюльпанів залишилося в кіоску.

Відповідь: у кіоску залишилося 70 тюльпанів.

Інші завдання дивись тут...