Інші завдання дивись тут...

Завдання 67

Купуючи 40 яєць, мама рахувала їх четвірками. Назви всі числа, які вимовляла мама.

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40

 

Завдання 68 Множення і ділення

 8 = 32
 5 = 20
 2 = 8
 6 = 24
 3 = 12
 7 = 28
 9 = 36
 4 = 16
2 : 2 = 1
6 : 3 = 2
12 : 2 = 6
15 : 3 = 5
24 : 3 = 8
18 : 2 = 6
27 : 3 = 9
21 : 1 = 21

Завдання 69 Порівняй

 

4 • 8 = 41 – 9, бо 32 = т32

14 – 6 > 21 : 3, бо 8 > 7

5 + 27 > 4 • 7, бо 32 > 28

12 : 2 > 15 : 3, бо 6 > 5

4 • 6 < 3 • 9, бо 24 < 27

18 : 2 < 6 + 5, бо 6 < 11

Завдання 70

У магазині за тиждень продали 4 коробки білого зефіру, шоколадно­го — у 6 разів більше, а рожевого — у 3 рази менше, ніж шоколадно­го. Скільки всього коробок зефіру продали в магазині?

Короткий запис

Білий ш. — 4 к.

Шоколадний ш. — ?, у 6 разів більше

Рожевий ш. — ?, у 3 рази менше, ніж шоколадного

Разом — ?

Розв’язання

1) 4  6 = 24 (к.) – коробки з шоколадним зефіром

2) 24 : 3 = 8 (к.) – коробки з рожевим зефіром

3) 4 + 24 + 8 = 36 (к.)

Відповідь: в магазині продали 36 коробок зефіру.

 

Завдання 71

Від павучка до павутинки ведуть дві нитки: АК і ВК. Назви 4 способи, якими павучок може дістатися до па­вутинки й назад.

BKA, AKB, BKB, AKA

 

Завдання 72 Склади рівності на знаходження невідомих чисел.

З • 6 = 18, бо 18 : 3 = 6

20 : 4 = 5, бо 5  4 = 20

27 : 9 = 3, бо 27 : 3 = 9

28 – 24 = 4, 28 – 4 = 24

Завдання 73

У першому приміщенні офісу 11 комп'ютерів, у другому — на 7 комп'ютерів менше, а в третьому — у 2 рази більше, ніж у другому. Скільки всього комп'ютерів у трьох приміщеннях?

Короткий запис

I — 11 к.

II — ?, на 7 менше, ніж I

III — ?, у 2 рази більше, ніж II

Разом — ?

Розв’язання

1) 11  7 = 4 (к.) – комп'ютерів в II приміщенні

2) 4  2 = 8 (к.) – комп'ютерів в III приміщенні

3) 11 + 4 + 8 = 23 (к.)

Відповідь: у трьох приміщеннях 23 комп'ютери.

 

Завдання 74 Порядок дій

27 + 4 • 6 = 27 + 24 = 51

4 • 9 – 7 = 36 – 7 = 29

4 • (15 : 3) = 4 • 5 = 20

(12 – 8) • 8 = 4 • 8 = 32

Завдання 75

Розкажи таблицю множення числа 4.

 

Завдання 76

12 : 4 = 3, бо • 4 = 12

20 : 4 = 5, бо • 4 = 20

32 : 4 = 8, бо • 4 = 32

Завдання 77

24 : 4 + З = 6 + 3 = 9

16 : 4 – 4 = 4 – 4 = 0

28 : 4 + 5 = 7 + 5 = 12

32 : 4 + 20 = 8 + 20 = 28

8 : 4 + 15 = 2 + 15 = 17

36 : 4 + 12 = 9 + 12 = 21

20 : 4 + 7 = 5 + 7 = 12

4 : 4 + 4 = 1 + 4 = 5

Завдання 78

36 туристів розділили порівну на 4 групи. По скільки туристів було в кожній групі?

Короткий запис

4 гр. — 36 т.

1 гр. — ?

Розв’язання

36 : 4 = 9 (т.)

Відповідь: в кожній групі було 9 туристів.

 

Завдання 79

Степанко для риболовлі купив гачки, ціною по 4 грн кожний. За гачки він заплатив 20 грн. Скільки гачків купив Степанко?

Короткий запис

1 г. — 4 грн

— 20 грн

Розв’язання

20 : 4 = 5 (г.)

Відповідь: Степанко купив 5 гачків.

 

Завдання 80

Побудуй відрізок АВ завдовжки 4 см, а відрізок CD — у 3 рази дов­ший. Яка довжина відрізка CD?

 3 = 12 (см) – довжина відрізка CD

Завдання 81

На свято у вишиванках прийшло 18 другокласників, а третьокласни­ків — на 7 більше. Скільки всього другокласників і третьокласників прийшло на свято у вишиванках?

Короткий запис

Другокласників — 18 д.

Третьокласників — ?, на 7 більше

Разом — ?

Розв’язання

1) 18 + 7 = 25 (д.) – третьокласників прийшли на свято

2) 18 + 25 = 43 (д.)

Відповідь: на свято прийшли 43 дитини.

 

Завдання 82

12 : 4 + 17 = 3 + 17 = 20

16 : 4 • 2 = 4 • 2 = 8

20 : 4 + 38 = 5 + 38 = 43

28 : 4 • 1 = 7 • 1 = 7

32 : 4 : 4 = 8 : 4 = 2

36 : 4 : З = 9 : 3 = 3

8 : 4 : 2 = 2 : 2 = 1

24 : 3 : 4 = 8 : 4 = 2

Завдання 83

У магазині першого тижня продали 32 планшети, а другого — у 4 рази менше. Скільки планшетів продали за два тижні?

Короткий запис

I — 32 пл.

II — ?, у 4 рази менше

Разом — ?

Розв’язання

1) 32 : 4 = 8 (пл.) – продали II дня

2) 32 + 8 = 40 (пл.)

Відповідь: за два тижні продали 40 планшетів.

 

Завдання 84 Розкажи за схемами таблицю ділення на 4.

 

Завдання 85

У класі ширина вікна становить 2 десятки дециметрів та ще 5 деци­метрів. Запиши двома способами це іменоване число. 25 дм = 2 м 5 дм 

 

Завдання 86

Для спортивної естафети 20 учениць поділили порівну на 4 команди. По скільки учасниць було в кожній команді?

Короткий запис

4 к. — 20 уч.

1 к. — ?

Розв’язання

20 : 4 = 5 (уч.)

Відповідь: в кожній команді 5 учениць..

 

Завдання 87

Мавпочкам роздали 12 бананів, по 4 банани кожній. Скільки мавпо­чок отримали банани?

Короткий запис

1 м. — 4 б.

— 12 б.

Розв’язання

12 : 4 = 3 (м.)

Відповідь: банани отримали 3 мавпочки.

 

Завдання 88

48 грн + 32 грн + 19 грн = 99 грн

28 грн + 7 грн + 6 грн = 41 грн

Завдання 89

36 > 4 у 9 разів

36 > 4 на 32

З < 24 у 8 разів

З < 24 на 21

Завдання 90

Котра зараз година, якщо частина доби, яка залишилась, у 2 рази менша від тієї частини, що минула?

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (год) – одна частина

2) 8  2 = 16 (год)

Відповідь: зараз 16 година.

 

Завдання 91

Для гри «Струмочок» 18 учнів класу розділилися на пари. Скільки пар утворилося?

Короткий запис

1 п. — 2 уч.

— 18 уч.

Розв’язання

18 : 2 = 9 (п.)

Відповідь: утворилося 9 пар.

 

Завдання 92

16 : 4  7 = 4 • 7 = 28

80  36 : 4 = 80 – 9 = 71

24 : 4 : З = 6 : 3 = 2

3 – 8 : 4 = 3 – 2 = 1

15 : (12 : 4) = 15 : 3 = 5

28 : (12 – 8) = 28 : 4 = 7

48 + 32 : 4 = 48 + 8 = 56

 6 : 4 = 12 : 4 = 3

Завдання 93

Зменш у 4 рази числа:

12 : 4 = 3

24 : 4 = 6

32 : 4 = 8

16 : 4 = 4

28 : 4 = 7

Збільш у 4 рази числа:

• 4 = 16

• 4 = 8

• 4 = 0

• 4 = 12

• 4 = 4

Завдання 94 Дай відповіді.

а) У скільки разів число 32 більше, ніж 4? У 8 разів

б) У скільки разів число 4 менше, ніж 16? У 4 рази

 

Завдання 95 Знайди невідомі множники.

4 • 8 = 32, 32 : 4 = 8

9 • 3 = 27, 27 : 3 = 9

7 • 4 = 28, 28 : 4 = 7

4 • 1 = 4, 4 : 4 = 1

Завдання 96

20 : (21 – 17) = 20 : 4 = 5

32 : 4 : 4 = 8 : 4 = 2

8 : 4  7 = 2 • 7 = 14

12 : (4 : 4) = 12 : 1 = 12

4 • (50 – 45) = 4 • 5 = 20

24 : (12 : 3) = 24 : 4 = 6

Завдання 97

Випиши всі числа, які діляться на 4: 12, 8, 32, 20, 36, 16, 28, 24

 

Завдання 98

У коробці 5 кг вишень, а в чотирьох однакових ящиках — 36 кг. Скіль­ки кілограмів вишень разом у коробці й одному ящику?

Розв’язання

1) 36 : 4 = 9 (кг) – вишень в 1 ящику

2) 5 + 9 = 14 (кг)

Відповідь: разом 14 кілограмів.

 

Завдання 99

У футбол грало 12 дітей, а у «класики» — у 4 рази менше. На скільки більше дітей грало у футбол, ніж у «класики»?

Короткий запис

У футбол — 12 д.

У «класики» — ?, у 4 рази менше

На скільки більше — ?

Розв’язання

1) 12 : 4 = 3 (д.) – грало дітей у «класики»

2) 12  3 = 9 (д.)

Відповідь: на 9 дітей більше грало у футбол, ніж у «класики».

 

Завдання 100

Люба зірвала 4 огірки, а мама — на 8 огірків більше. У скільки разів більше огірків зірвала мама, ніж Люба?

Короткий запис

Люба — 4 ог.

Мама — ?, на 8 ог. більше

У скільки разів більше — ?

Розв’язання

1) 4 + 8 = 12 (ог.) – зірвала огірків мама

2) 12 : 4 = 3 (р.)

Відповідь: у 3 рази більше огірків зірвала мама, ніж Люба.

 

Завдання 101

 + 2 = 10

(18  3) : 3 = 5

(16 + 4) : 4 = 5

Завдання 102

У кошику було 20 яблук, а груш — у 4 рази менше. На скільки менше було в кошику груш, ніж яблук?

Короткий запис

Ядбук — 20 шт.

Груш — ?, у 4 рази більше

На скільки менше — ?

Розв’язання

1) 20 : 4 = 5 (шт.) – було груш в кошику

2) 20  5 = 15 (шт.)

Відповідь: на 15 груш менше було в кошику, ніж яблук.

 

Завдання 103

28 : 4 < 28 – 4, бо 7 < 24

28 : 1 > 28 – 1, бо 28 > 27

21 – 3 > 21 : 3, бо 18 > 7

32 : 4 < 36 : 4, бо 8 < 9

16 : 16 < 16 : 1, бо 1 < 16

16 : 2 > 16 : 4, бо 8 > 4

Інші завдання дивись тут...