Інші завдання дивись тут...

Завдання 359 Порядок дій

9 • 7 + 18 = 63 + 18 = 81  К

56 : 7 : 4 = 8 : 4 = 2  М

80 – 9 • 6 = 80 – 54 = 26  И

62 – 9 • З = 62 – 27 = 35  Р

Значення виразів у поряд­ку їх зменшення: 81, 35, 26, 2

Прочитай назву частини території України: КРИМ

 

Завдання 360

У магазин завезли а двоколісних велосипедів і b триколісних. Скіль­ки всього велосипедів завезли в магазин?

Розв’язання

а + b  велосипедів завезли в магазин

Відповідь: в магазин завезли а + b велосипедів.

Розв'яжи задачу, якщо а = 9 і b = 8.

Якщо а = 9 і b = 8, то (а + b) 9 + 8 = 17 (в.).

Відповідь: в магазин завезли 17 велосипедів.

 

Завдання 361

За 5 однакових конвертів заплатили 40 грн. Скільки гривень потрібно заплатити за 7 таких конвертів?

Цінаі

Кількість

Вартість

Однакова 

 

5

40 грн

7

?

Розв’язання

1) 40 : 5 = 8 (грн) – ціна конверта.

2) 8 • 7 = 56 (грн)  вартість 7 конвертів.

Відповідь: 56 гривень.

 

Завдання 362

• + 2 = 20

24   2 = 18

25 : 5 – 5 = 0

24 2 = 3

• 8 = 40

 6 = 6

Завдання 363

Дощ почався о 10 год і тривав 1 год 20 хв. О котрій годині закінчився дощ?

Короткий запис

Почався  10 год

Тривав — 1 год 20 хв

Закінчився  ?

Розв’язання

10 год + 1 год 20 хв = 11 год 20 хв

Відповідь: дощ закінчився о 11 год 20 хв.

 

Завдання 364

Мультфільм тривав 25 хв і закінчився о 12 год 50 хв. О котрій годині почався мультфільм?

Короткий запис

Тривав  25 хв

Закінчився — 12 год 50 хв

Почався  ?

Розв’язання

12 год 50 хв  25 хв = 12 год 25 хв 

Відповідь: мультфільм почався о 12 год 25 хв.

 

Завдання 365

Скільки годин триває третя частина доби? Четверта? Шоста?

24 год : 3 = 8 год

24 год : 4 = 6 год

24 год : 6 = 4 год

Завдання 366

Довжина удава Каа дорівнює 12 стрибкам Мауглі або двом стрибкам пантери Багіри. Чий стри­бок довший: Багіри чи Мауглі? У скільки разів довший?

Розв’язання

12 : 2 = 6 (р.)

Відповідь: у 6 разів стрибок Багіри довший, ніж Мауглі.

 

Завдання 367

9 • 7 + 7 = 63 + 7 = 70

9 • 6 + 15 = 54 + 15 = 69 

42 : 7 • 4 = 6 • 4 = 24

56 : 7 : 4 = 8 : 4 = 2

64 : (11  3) • 3 = 64 : 8 • 3 = 8 • 3 = 24

48 : (12 – 6) • 6 = 48 : 6 • 6 = 8 • 6 = 48

 

Завдання 368

У коробці З0 цукерок: 2 ряди по 6 цукерок із горіхами, а реш­та — цукерки із цукатами. Скільки в коробці цукерок із цукатами?

Короткий запис

Усього — 30 ц.

З горіхами — 2 р. ро 6 ц.

З цукатами — ?, решта

Розв’язання

1) 6  2 = 12 (ц.) – цукерки з горіхами

2) 30  12 = 18 (ц.)

Відповідь: в коробці 18 цукерок із цукатами.

 

Завдання 369

9 • 4 = 36

9 • 6 = 54

9 • 8 = 72

9 • 2 = 18

9 • 5 = 45

9 • 7 = 63

9 • 3 = 27

9 • 9 = 81

9 • 0 = 0

Завдання 370 Таблиця множення числа 9

 

Завдання 371

18 : 9 • 7 = 2 • 7 = 14

63 : 9 • 6 = 7 • 6 = 42

27 : 9 • 8 = 3 • 8 = 24

54 : 9 • 4 = 6 • 4 = 24

72 : 9 • 8 = 8 • 8 = 64

36 : 9 • 5 = 4 • 5 = 20

81 : 9 • З = 9 • 3 = 27

45 : 9 • 2 = 5 • 2 = 10

Завдання 372

Для проведення українських вечорниць учні виготовили гірлян­ди з паперових і живих квітів. З паперових квітів виготовили 9 гірлянд, по 6 квіток у кожній, а з живих — 8 гірлянд по 7 квіток. На скільки менше використали паперових квітів, ніж живих?

Короткий запис

9 г. по 6 кв. — ?

8 г. по 7 кв. — ?

На скільки менше — ?

Розв’язання

 8 –  9 = 2 (кв.)

Відповідь: на 2 паперові квітки менше використали, ніж живих.

Поясни, що означає кожний вираз.

6 • 9 = 54 (кв.) – квітів використали для 9 гірлянд

7 • 8 = 56 (кв.) – квітів використали для живих гірлянд

7 • 8 – 6 • 9 = 2 (кв.) – на стільки менше використали паперових квітів, ніж живих

 

Завдання 373

Ламана із трьох відрізків має довжину 13 см. Зобрази кілька варіантів ламаної.

6 см + 4 см + 3 см = 13 см

10 см + 1 см + 2 см = 13 см

Завдання 374

Коли в Україні полудень, у Таджикистані 3 год дня. Котра година в Україні, коли в Таджикистані полудень?

Розв’язання

3 год дня  15 год, полудень  12 год
1) 15  12 = 3 (год)  різниця в часі
2) 12  3 = 9 (год)
Відповідь: коли в Таджикістані полудень, в Україні 9 годин ранку.

 

Завдання 375

На скільки гривень дорожчі 4 ручки по 9 грн, ніж 5 олівців по 3 грн?

Короткий запис

4 р. по 9 грн — ?

5 ол. по 3 грн — ?

На скільки більше — ?

Розв’язання

 4 –  5 = 36 – 15 = 21 (грн)

Відповідь: на 21 грн дорожчі ручки, ніж олівці.

 

Завдання 376 Рівняння

х  29 = 35

х = 35 + 29

х = 64

64 – 29 = 35

35 = 35

48  х = 27

х = 48  27

х = 21

48 – 21 = 27

27 = 27

х + 27 = 63

х = 63  27

х = 36

36 + 27 = 63

63 = 63

Завдання 377 Розкажи таблиці множення числа 9

 

Завдання 378 Порівняти

9 • 8 > 6 • 9, 72 > 54

81 : 9 = 72 : 8, 9 = 9

36 : 9 < 35 : 7, 4 < 5

4 • 2 = 64 : 8, 8 = 8

9 • 7 < 8 • 8, 63 < 64

54 : 9 = 42 : 7, 6 = 6

Завдання 379

У магазин завезли 6 коробок вершкового масла, по 8 пачок у кожній, і 3 коробки шоколадного масла, по 4 пачки в кожній. На скільки більше пачок завезли  вершкового масла, ніж шоколадного?

Масло

Пачок в 1 коробці

Кількість коробок

Усього пачок

Вершкове

6

?
Шоколадне

4

3

Розв’язання

1) 8  6 = 48 (п.) – завезли пачок вершкового масла

2)  3 = 12 (п.) – завезли пачок шоколадного масла

3) 48  12 = 36 (п.)

Відповідь: на 36 пачок більше завезли вершкового масла, ніж шоколадного.

 

Завдання 380
У 4 однакових наборах 16 суконь для ляльки. Скільки суконь у 9 та­ких наборах?

Короткий запис

4 н. — 16 с.

9 н. — ?

Розв'язання

1) 16 : 4 = 4 (с.) – суконь в 1 наборі

2) 4 • 9 = 36 (с.)

Відповідь: у дев'яти таких наборах 36 суконь.

 

Завдання 381

На полярній станції працювало 8 полярни­ків. Літак привіз на станцію удвічі більше лю­дей, ніж було спочатку, і забрав 7 полярників. Скільки полярників залишилося на станції? (Розв'яжи задачу двома способами.)

Короткий запис

Спочатку  8 п.

Привіз — ?, у 2 рази більше

Забрав  7 п.

Залишилося  ?

Розв’язання

1-й спосіб

1) 8  2 = 16 (п.) – привіз людей

2) 8 + 16 = 24 (п.) – стало людей

3) 24  7 = 17 (п.) – залишилося людей

2-й спосіб

1) 8  7 = 1 (п.) – стало людей

2) 8  2 = 16 (п.) – привіз людей

3) 16 + 1 = 17 (п.) – залишилося людей

Відповідь: на станції залишилося 17 полярників.

 

Завдання 382

Добуток більший від першого множника в 7 разів, а від дру­гого — у 9 разів. Знайди множники і добуток.

Перший множник — 7, другий множник — 9, тому добуток  9 = 63

 

Завдання 383 Одиниці вимірювання

71 см = 7 дм 1 см

65 дм = 6 м 5 дм

65 хв = 1 год 5 хв

Завдання 384

У під'їзді будинку на 2 поверхах 8 квартир. Скільки квартир на 5 поверхах цього під'їзду?

Короткий запис

2 п. — 8 кв.

5 п. — ?

Розв'язання

1) 8 : 2 = 4 (кв.) – квартир на одному поверсі 

2) 4 • 5 = 20 (кв.)

Відповідь: на 5 поверхах цього під'їзду 20 квартир.

 

Завдання 385

45 : 9 • 7 = 5 • 7 = 35

9 • 4 : 6 = 36 : 6 = 6

63 : 9 • 8 = 7 • 8 = 56

9 • 2 : 6 = 18 : 6 = 3

54 : 9 • 6 = 6 • 6 = 36

3 • 3 • 3 = 9 • 3 = 27

Інші завдання дивись тут...