Інші завдання дивись тут...

Завдання 577

2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 = 128

З • З • З • З • З = 243

4 • 4 • 4 • 4 = 256

Завдання 578

32 : 8 = 4      4 • 6 = 24   24 : 3 = 8   8 • 5 = 40     40 : 20 = 2    2 • 9 = 18   18 : 6 = 3   3 • 16 = 48    48 : 4 = 12

Стежкою йшла Білочка. 

 

Завдання 579 Побудуй прямокутник, довжина якого 9 см, а периметр — 22 см.

Короткий запис

Довжина  9 см

Периметр  22 см

Ширина  ?

Розв'язання

1) 22 : 2 = 11 (см)  довжина і ширина прямокутника

2) 11 – 9 = 2 (см)  ширина прямокутника

Відповідь: ширина прямокутника 2 см.

Завдання 580

7 + 2 • 3 = 13         9 + 2 • 12 = 33

20 + 2 • 15 = 50     140 + 2 • 50 = 240

28 + 2 • 4 = 36       280 + 2 • 120 = 520

 

Завдання 581

Вернидуб корчував ліс під посіви. За 2 дні він викорчував З0 дерев. За скільки днів він викорчує 75 дерев, якщо працюватиме з такою са­мою продуктивністю?

Короткий запис

2 дн.  30 д.

 75 д.

Розв'язання

1) 30 : 2 = 15 (д.)  викорчує за 1 день

2) 75 : 15 = 5 (дн.)

Відповідь: за 5 днів він викорчує 75 дерев.

 

Завдання 582

На першій полиці було 42 книги, а на другій — у 3 рази менше. На скільки більше книжок було на першій полиці, ніж на другій?

Короткий запис

 42 кн.

II  ?, у 3 р. менше

На скільки більше ?

Розв'язання

1) 42 : 3 = 14 ( кн.)  було на другій полиці
2) 42 – 14 = 28 (кн.)
Відповідь: на 28 книжок більше було на першій полиці, ніж на другій.

 

Завдання 583 Порядок дій

15 : 5 + 7 • 9 = 3 + 63 = 66

6 • 8 – 81 : 9 = 48 – 9 = 48 – 8 – 1 = 39

8 • 8 – 7 • 7 = 64 – 49 = 15

72 : 9 + 54 : 6 = 8 + 6 = 14

24 : (16 : 2) • 7 = 24 : 8 • 7 = 3 • 7 = 21

70 – 15 • 5 : 3 = 70 – 15 : 3 • 5 = 70 – 5 • 5 = 70 – 25 = 45

 

Завдання 584

У першому кінозалі 360 місць, у другому — у 2 рази менше, а в третьому — у 2 рази менше, ніж у другому. На скільки менше місць у третьому кінозалі, ніж у першому?

Короткий запис

I — 360 м.
II — ?, у 2 рази менше, ніж у I
III — ?, у 2 рази менше, ніж у II
На скільки менше м. у III, ніж у I?

Розв’язання

1) 360 : 2 =180 (м.) – у ІІ кінозалі

2) 180 : 2 = 90 (м.) – у ІІІ кінозалі

3) 360 – 90 = 270 (м.)

Відповідь: на 270 місць менше у третьому кінозалі, ніж у першому.

 

Завдання 585

81 – 25 = 81 – 21 – 4 = 56    перевірка: 56 + 25 = 81, 81 – 56 = 25

68 : 4 = (40 + 28) : 4 = 17    перевірка: 17 • 4 = 68, 68 : 17 = 4

14 • 5 = (10 + 4) • 5 = 70     перевірка: 70 : 5 = 14, 70 : 14 = 5

57 + 18 = 60 + 15 = 75        перевірка: 75 – 57 = 18, 75 – 18 = 57

 

Завдання 586  Рівняння

х + 120 = 400

х = 400 – 120

х = 280

280 + 120 = 400

400 = 400

х – 120 = 400

х = 400 + 120

х = 520

520 – 120 = 400

400 = 400

820 – х = 370

х = 820 – 370

х = 450

820 – 450 = 370

370 = 370

Завдання 587 Одиниці вимірювання

1 км – 300 м = 1000 м – 300 м = 700 м

1 км : 200 = 1000 м : 200 = 5 м

1 м – З0 см = 100 см – 30 см = 70 см

1 м : 20 = 100 см : 20 = 5 см

1 м – З0 мм = 1000 мм – 30 мм = 970 мм = 97 см

1 м : 20 см = 100 см : 20 см = 5

1 дм – З0 мм = 100 мм – 30 мм = 70 мм = 7 см

1 дм : 2 мм = 100 мм : 2 мм = 50

 

Завдання 588  Порівняння чисел

780 > 360 • 2 (780 > 720)      220 • 4 < 1000 – 20 (880 < 980)

960 = 160 • 6 (960 = 960)      840 : 6 > 120  (140 > 120)

 

Завдання 589

Ялина за рік підростає на 16 см, а сосна — на 20 см. Ялину та сосну посадили одночасно. Зараз сосна має висоту 8 м. Яка висота ялини?

Короткий запис

16 см — 80 м

20 см  ?

Розв'язання

8 м = 800 см
1) 800 : 20 = 40 (р.)  росла сосна
2) 16  40 = 640 (см) = 6 м 40 см
Відповідь: висота ялини 6 м 40 см.

 

Завдання 590  

Найменше трицифрове число, у якого всі цифри різні: 102

Найбільше трицифрове число, у якого всі цифри різні: 987

 

Завдання 591 Число поділили на 5 і дістали частку 20 і остачу 2. Який буде резуль­тат ділення цього числа на 2?

х : 5 = 20 (ост. 2)      х = 20 • 5 + 2 = 102      102 : 5 = 51

 

Завдання 592

_357

  249

  108

_346

  136

  210

+ 26

   85

  111

Завдання 593

7 м 9 см = 79 см

509 кг = 5 ц 9 кг

4 м 7 дм = 47 дм 

328 см = 32 дм 8 см

5 дм 8 мм = 508 мм

147 мм = 14 см 7 мм

Завдання 594

У скільки разів маса двох 5-кілограмових брусків менша, ніж маса п'ятдесяти 2-кілограмових брусків?

Розв’язання

1) 5 • 2 = 10 (кг) – маса двох 5-кілограмових брусків

2) 2 • 50 = 100 (кг) – маса п’ятдесяти 2-кілограмових брусків

3) 100 : 10 = 10 (р.)

Відповідь: у 10 разів менша маса двох 5-кілограмових брусків менша, ніж маса п'ятдесяти 2-кілограмових брусків.

 

Завдання 595

520 + (900 – 760) – 390 = 270

710 – 5 • 8 + 130 = 710 – 40 + 130 = 800

_900

  760

  140

+520

  140

  660

_660

  390

  270

_710

   40

  670

+ 670

   130

   800

Завдання 596

Якщо а = 630, b = 70, тоді а : b : 3 = 630 : 70 : 3 = 63 : 3 : 7 = 21 : 7 = 3

 

Завдання 597

Частка чисел 1000 і 5:  1000 : 5 = 200

Різниця чисел 820 і 640:  820 – 640 = 180

Сума чисел 180 і 720:  180 + 720 = 900

Добуток чисел 320 і 3:  320 • 3 = 960

 

Завдання 598

570 > 80 на 490        (570 – 80 = 490)

600 > 10 у 60 разів  (600 : 10 = 60)

780 < 870 на 90      (870 – 780 = 90)

12 < 60 у 5 разів     (60 : 12 = 5)    

 

Завдання 599

У контейнері було 80 кг картоплі. Перший покупець придбав 1/5 частину, а другий — 1/4. Хто з них купив більше картоплі? На скільки кіло­грамів більше?

Короткий запис
Було — 80 кг
I — ?, 1/5 частину
II — ?, 1/4 частину
Хто більше? На скільки кг більше?
Розв’язання
1) 80 : 5 = 16 ( кг)  придбав I покупець
2) 80 : 4 = 20 (кг)  придбав II покупець
3) 20 – 16 = 4 (кг)
Відповідь: другий покупець придбав на 4 кілограми картоплі більше, ніж перший.

 

Завдання 600 Обери коротший шлях від Львова до Києва.

Львів –- 400км — Житомир --- 140км --- Київ

Львів --- 130км --- Тернопіль ---- 480км ---- Київ

400 + 140 = 540 (км) – через Житомир

130 + 480 = 610 (км) – через Тернопіль

Відповідь: коротший шлях через Житомир

 

Завдання 601

х : 7 = 140

х = 140 • 7

х = 980

980 : 7 = 140

140 = 140

х • 7 = 140

х = 140 : 7

х = 20

20 • 7 = 140

140 = 140

540 : х = 90

х = 540 : 90

х = 6

540 : 6 = 90

90 = 90

Завдання 602

Корова за день може з'їсти 60 кг трави. Скільки кілограмів мо­жуть з'їсти З таких корови за 4 дні?

Короткий запис

1 к., 1 д. — 60 кг
3 к., 4 д. — ?
Розв'язання
1) 60  4 = 240 (кг)  може з’їсти 1 корова за 4 дні
2) 240  3 = 720 (кг)
Відповідь: за чотири дні три корови можуть з’їсти 720 кілограмів трави.

Інші завдання дивись тут...