Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 рік

Завдання 113 Коли число помножити або поділити на 1, його значення не змінюється:

30 • 1 = 30

30 : 1 = 30

99 : 1 = 99

99 • 1 = 99

100 • 1 = 100

100 : 1 = 100

1 • 1 = 1

1 : 1 = 1

1 • 20 = 20

20 : 1 = 20

Завдання 114 Рівняння

Ділене : дільник = частка

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку:

8 : 3 = 3    (бо 9 : 3 = 3)

18 : 9 = 2   (бо 18 : 2 = 9)

6 : 3 = 2  (бо 6 : 2  = 3)

6 : 2 = 3   (бо 6 : 3 = 2)

15 : 5 = 3  (бо 15 : 3 = 5)

24 : 8 = 3  (бо 24 : 3 = 8)

14 : 7 = 2  (бо 14 : 2 = 7)

 

Завдання 115

1) Юстина задумала чис­ло, поділила на нього число 12 — і отримала у відповіді 6. Яке число за­думала Юстина?

12 : х = 6

х = 12 : 6

х = 2

Відповідь: 2

2) Мар'яна поділила число 6 на задумане число — і отримала у відповіді 2. Яке число задумала Мар'яна?

6 : х =2

х = 6 : 2

х = 3

Відповідь: 3

Завдання 116  Порядок дій

3 • 9 + 43 = 27 + 43 = 60 + 10 = 70

3 • 7 + 37 = 21 + 37 = 58

7 • 2 + 7 • 1 = 14 + 7 = 14 + 6 + 1 = 20 + 1 = 21

24 : 4 – 4 : 1 = 6 – 4 = 2

37 – 20 • 1 = 37 – 20 = 17

(37 – 20) : 1 = 17 : 1 = 17

Завдання 117 

При множенні числа 0 на будь-яке число отримуємо число 0:  0 а = 0

При множенні на число 0, отримуємо число 0: а 0 = 0

При діленні числа 0 на будь-яке число, отримуємо число 0:  0 : а = 0

На нуль ділити не можна: а : 0

 

37 + 0 = 37

37 • 0 = 0

0 : 40 = 0

0 • 0 = 0

20 – 2 • 0 = 20 – 0 = 20

(20 – 2) • 0 = 18 • 0 = 0

43 + 17 • 0 = 43 + 0 = 43

43 • 0 + 17 = 0 + 17 = 17

Завдання 118

Якщо b = 56, тоді 78 – b • 0 = 78 – 56 • 0 = 78 – 0 = 78

Якщо b = 90, тоді 78 – b • 0 = 78 – 90 • 0 = 78 – 0 = 78

Якщо b = 3, тоді 78 – b • 0 = 78 – 3 • 0 = 78 – 0 = 78

 

Завдання 119

1) Складена задача на знаходження суми добутків

Купили 2 ананаси, по 2 кг кожний, і 3 кошики ківі, по 1 кг в кожному. Яка маса цієї покупки?

Ананаси

Ківі

Всього

2 ананаси по 2 кг

3 кошики ківі по 1 кг

?

Короткий запис

Ананаси — ? кг, 2 ананаси по 2 кг

Ківі — ? кг, 3 кошики по 1 кг

Всього — ?

Схема

Вираз  2 • 2 + 1 • 3

Короткий запис №1

Ананаси — ? кг, 2 ананаси по 2 кг

Короткий запис №2

Ківі — ? кг, 3 кошики по 1 кг

Короткий запис №3

Ананаси — 4 кг

Ківі — 3 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка маса ананасів?

2) Яка маса ківі?

3) Яка маса цієї покупки?

Розв’язання

1) 2 • 2 = 4 (кг) – маса ананасів

2) 1 • 3 = 3 (кг) – маса ківі

3) 4 + 3 = 7 (кг) – маса цієї покупки

2 спосіб

Врахуємо, що у кошиках по 1 кг ківі, тому

Ананаси

Ківі

Всього

2 ананаси по 2 кг

3 кг

?

Короткий запис

Ананаси — ? кг, 2 ананаси по 2 кг

Ківі — 3 кг

Всього — ?

Схема

Вираз  (2 • 2) + 3

Короткий запис №1

Ананаси — ? кг, 2 ананаси по 2 кг

Короткий запис №3

Ананаси — 4 кг

Ківі — 3 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка маса ананасів?

2) Яка маса цієї покупки?

Розв’язання

1) 2 • 2 = 4 (кг) – маса ананасів

2) 4 + 3 = 7 (кг) – маса цієї покупки

Відповідь: маса цієї покупки 7 кілограмів

 

2) Складена задача на різницеве порівняння добутків (різниця добутків)

Купили 2 ананаси, по 2 кг кожний, і 3 коши­ки ківі, по 1 кг в кожному. Чого купили більше — ананасів чи ківі? На скільки кілограмів більше?

Короткий запис

Ананаси — ? кг, 2 ананаси по 2 кг; на ? більше, ніж ківі

Ківі — ? кг, 3 кошики по 1 кг

Схема

Вираз  2 • 2 – 1 • 3

Короткий запис №1

Ананаси — ? кг, 2 ананаси по 2 кг

Короткий запис №2

Ківі — ? кг, 3 кошики по 1 кг

Короткий запис №3

Ананаси — 4 кг, на ? більше

Ківі — 3 кг

План розв’язування

1) Яка маса ананасів?

2) Яка маса ківі?

3) Чого купили більше — ананасів чи ківі? На скільки кілограмів більше?

Розв’язання

1) 2 • 2 = 4 (кг) – маса ананасів

2) 1 • 3 = 3 (кг) – маса ківі

3) 4 > 3   ананасів купили більше, ніж ківі

4 – 3= 1 (кг) – на стільки кілограмів більше купили ананасів, ніж ківі

2 спосіб

Врахуємо, що у кошиках по 1 кг ківі, тому

Короткий запис

Ананаси — ? кг, 2 ананаси по 2 кг; на ? більше

Ківі — 3 кг

Схема

Вираз  (2 • 2) – 3

Короткий запис №1

Ананаси — ? кг, 2 ананаси по 2 кг

Короткий запис №3

Ананаси — 4 кг, на ? більше

Ківі — 3 кг

План розв’язування

1) Яка маса ананасів?

2) Чого купили більше — ананасів чи ківі? На скільки кілограмів більше?

Розв’язання

1) 2 • 2 = 4 (кг) – маса ананасів

2) 4 > 3   ананасів купили більше, ніж ківі

4 – 3= 1 (кг) – на стільки кілограмів більше купили ананасів, ніж ківі

Відповідь: купили на 1 кілограм більше ананасів, ніж ківі

 

Завдання 120 Складена задача на знаходження суми добутків

Кульки

Кількість кульок у зв’язці

Кількість зв’язок

Загальна кількість кульок

Жовті

6

2

?

?

Зелені

8

3

?

Для виготовлення гірлянди використали 2 зв'яз­ки жовтих повітряних кульок, по 6 кульок у кожній, і 3 зв'язки зелених повітряних кульок, по 8 кульок у кожній. Скільки всього кульок використали?

Жовті

Зелені

Всього

2 зв'яз­ки по 6 кульок

3 зв'яз­ки по 8  кульок

?

Короткий запис

Жовті — ? к., 2 зв'яз­ки по 6 кульок

Зелені — ? к., 3 зв'яз­ки по 8 кульок

Всього — ?

Розв’язання

1) 6 • 2 = 12 (к.) – жовтих кульок використали

2) 8 • 3 = 24 (к.) – зелених кульок використали

3) 12 + 24 = 36 (к.) – всього кульок використали

Відповідь: використали 36 кульок

 

Завдання 121

0 • 68 =0   0 : 10 = 0     (37 – 37) : 8 = 0 : 8 =  0    45 + 0 – 45 • 0 = 45 – 0 = 45

 

Завдання 122

Переставний закон

Дужки впливають на результат

5 • 0 = 0

0 • 5 = 0

 

73 • 0 = 0

0 • 73 = 0

16 + 58 • 0 = 16 + 0 = 16

(16 + 58) • 0 = 0

 

43 • 1 – 1 = 43 – 1 = 42

43 • (1 – 1) = 43 • 0 = 0

Завдання 123  Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник

21 : 7 = 3  (бо 3 • 7 = 21)

24 : 3 = 8  (бо 8 • 3 = 24)

12 : 6 = 2  (бо 2 • 6 = 12)

27 : 3 = 9  (бо 9 • 3 = 27)

8 : 2 = 4    (бо 4 • 2 = 8)

15 : 3 = 5   (бо 5 • 3 = 15)

14 : 2 = 7    (бо 7 • 2 = 14)

 

Завдання 124 Відновили рівності

21 : 7 = 3 (бо 3 • 7 = 21)    18 : 2 = 9 (бо 9 • 2 = 18)    5 : 1 = 5 (бо 5 • 1 = 5)    0 : 4 = 0  (бо 0 • 4 = 0)

 

Завдання 125 Проста задача на множення

Усі квітки розділили на букети, по 3 квітки в кож­ному, і отримали 7 таких букетів. Скільки квіток використали?

Квіток в 1 букеті

Кількість букетів

Загальна кількість квіток

3

7

?

Короткий запис

Квіти — ? кв., 7 букетів по 3 квітки

Схема

Розв’язання

3 • 7 = 21 (кв.) – квіток використали

Відповідь: використали 21  квітку

 

Завдання 126 Складена задача на знаходження зменшуваного (до числа додати добуток)

Для приготування однієї порції фруктового салату потрібно 2 персики. Після приготування шести таких порцій залишилося ще 3 персики. Скільки персиків було спочатку?

Було

Приготували

Залишилось

?

6 порцій по 2 персики

3 персики

Короткий запис

Було — ?

Приготували — ? п., 6 порцій по 2 персики

Залишилось — 3 персики

Схема

Вираз    3 + 2 • 6

Короткий запис №1

Приготували — ? п., 6 порцій по 2 персики

Короткий запис №2

Було — ?

Приготували — 12 персиків

Залишилось — 3 персики

План розв’язування

1) Скільки персиків використали для фруктового салату?

2) Скільки персиків було спочатку?

Розв’язання

1) 2 • 6 = 12 (п.) – персиків використали для приготування фруктового салату

2) 3 + 12 = 15 (п.) – персиків було спочатку

Відповідь: спочатку було 15 персиків

 

Завдання 127

Якщо с = 5, тоді 50 – с • 3 = 50 – 5 • 3 = 50 – 15 = 30 + (20 – 15) = 35

Якщо с = 9, тоді 50 – с • 3 = 50 – 9 • 3 = 50 – 27 = 50 – 20 – 7 = 30 – 7 = 23

Якщо с = 8, тоді 50 – с • 3 = 50 – 8 • 3 = 50 – 24 = 20 + (30 – 24) = 26

 

Завдання 128

• До числа 56 додати добуток чисел 8 і 0: 56 + 8 • 0 = 56 + 0 = 56

• Знайти частку числа 24 й різниці чисел 5 і 2: 24 : (5 – 2) = 24 : 3 = 8

• Добуток чисел 3 і 4 зменшити вдвічі: (3 • 4) : 2 = 12 : 2 = 6

• Частку чисел 15 і 3 збільшити вдвічі: (15 : 3) • 2 = 5 • 2 = 10

 

Завдання 129 Задумане число Микита поділив на 3 й отри­мав 7. Яке число задумав Микита?

х : 3 = 7

х = 7 • 3

х = 21

Відповідь: 21

 

Завдання 130

Якщо а = 0, тоді а • 5 + 35 = 0 • 5 + 35 = 0 + 35 = 35

Якщо а = 1, тоді а • 5 + 35 = 1 • 5 + 35 = 5 + 35 = 40

Якщо а = 2, тоді а • 5 + 35 = 2 • 5 + 35 = 10 + 35 = 45

Інші завдання дивись тут...