Інші завдання дивись тут...

 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 рік

Завдання 161, 162, 163, 164 

У математиці половину позначають 1/2, а читають «одна друга». Щоб знайти половину числа, потрібно поділити його на 2.

1/2 числа 10 — це 10 : 2 = 5      1/2 числа 18 — це 18 : 2 = 9

Знайшли 1/2 чисел 2, 6, 16, 8:   2 : 2 = 1    6 : 2 = 3    16 : 2 = 8     8 : 2 = 4

 

Завдання 165  На святкування іменин купили торт. За обі­дом половину торта з'їли. Яка частина торта залишилася? Інша половина

 

Завдання 166 Складена задача на знаходження половини від суми

У корзині було 5 жовтих і 9 червоних помідорів. Половину помідорів використали для приготу­вання салату. Скільки помідорів залишилося?

Було

Використали

Залишилось

5 помідорів і 19 помідорів

половина

половина

Короткий запис

Було — ?, 5 штук і 19 штук

Використали — ?, половину

Залишилась — половина

Міркуємо так

Якщо використали половину помідорів, тоді половина також залишилася, тому

Вираз   (5 + 9) : 2

1) 5 + 9 = 14 (п.) – всього було помідорів

2) 14 : 2 = 7 (п.) – помідорів залишилося
Відповідь: залишилось 7 помідорів

 

Завдання 167 Складена задача на знаходження половини від частки

Купили 12 морквин, а капустин — удвічі менше. Половину капусти використали на заквашуван­ня. Скільки капустин залишилося?

Короткий запис

Морквин — 12 штук

Капустин (Було) — ?, у 2 рази менше

Використали — ?, половину

Залишилась — половина

Міркуємо так

Якщо половину капусти використали на заквашування, то залишилося також половина капустин, тоді

Вираз  12 : 2 : 2

1) 12 : 2 = 6 (к.) – капустин купили

2) 6 : 2 = 3 (к.) – капустин залишилося

Відповідь: залишилося 3 капустини

 

Завдання 168 Знайшли 1/2 (половину) чисел 4, 12, 14, 10:

4 : 2 = 2    12 : 2 = 6    14 : 2 = 7    10 : 2 = 5

 

Завдання 169  Проста задача на зменшення у 2 рази

У секції легкої атлетики займається 16 дітей. Половина з них займається бігом, а решта — стрибками в довжину. Скільки дітей займається стрибками в довжину?

Міркуємо так

Якщо половина дітей займається бігом, то стрибками в довжину також половина, тому

Короткий запис

Різні види — 16 дітей

Стрибками — ?, у 2 рази менше

Схема

Розв’язання

16 : 2 = 8 (д.) – дітей займається стрибками в довжину

Відповідь: стрибками в довжину займається 16 дітей

 

Завдання 170  Серед чисел 20, 12, 14, 16, 20, 15, 9, 6,  27, 25, 18 результатом множення числа 3: 12, 15, 9, 6, 27, 18

 

Завдання 171

3 • 7 = 21

4 • 3 = 12

18 : 3 = 6

27 : 3 = 9

15 : (6 : 2) = 15 : 3 = 5

12 : (9 : 3) = 12 : 3 = 4

91 + 3 • 3 = 91 + 9 = 100

91 – 3 : 3 = 91 – 1 = 90

Завдання 172  Рівняння

3 + 3 + 3 + 3 + □ = 18

3 • 4 + □ = 18

12 + □ = 18

□ = 18 – 12

□ = 6

3 + 3 + 3 + 3 + 6 = 18

3 + 3 + 3 + 3 + □ = 24

3 • 4 + □ = 24

12 + □ = 24

□ = 24 – 12

□ = 12

3 + 3 + 3 + 3 + 12 = 24

3 + 3 + 3 + 3 + □ = 21

3 • 4 + □ = 21

12 + □ = 21

□ = 21 – 12

□ = 21 – 11 – 1

□ = 9

3 + 3 + 3 + 3 + 9 = 21

3 + 3 + 3 + 3 + □ = 27

3 • 4 + □ = 27

12 + □ = 27

□ = 27 – 12

□ = 15

3 + 3 + 3 + 3 + 15 = 27

Завдання 173 Смужку поділили на три рівні частини й розфар­бували олівцями різних кольорів

1) Яка частина смужки зафарбована олівцем зеленого кольору? 1/3 або третина

2) Яка частина смужки зафарбована олівцем блакитного кольору? 1/3 або третина

3) Яка довжина всієї смужки? 1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3 = 1 або ціла

4) Яка довжина червоної частини смужки? 1/3 або третина

 

Завдання 174 Проста задача на зменшення у 3 рази (знаходження третини числа)

У пеналі є 12 олівців. Третина з них — прості. Скільки простих олівців є в пеналі?

Короткий запис

Різні — 12 олівців

Прості — ?, третина різних (1/3 різних)

Схема

Розв’язання

12 : 3 = 4 (ол.) – простих олівців є в пеналі

2 спосіб

Оскільки третина олівців – це у 3 рази менше, тому

Короткий запис

Різні — 12 олівців

Прості — ?, у 3 рази менше

Схема

Розв’язання

12 : 3 = 4 (ол.) – простих олівців є в пеналі

Відповідь: у пеналі є 4 простих  олівці

 

Завдання 175  Складена задача на знаходження невідомого доданку (від числа відняти частку)

На таці лежить 15 тістечок. Третина з них — лимонні, а решта — шоколадні. Скільки шоко­ладних тістечок лежить на таці?

Лимонні

Шоколадні

Всього

Третина від усіх

?

15 тістечок

Короткий запис

Лимонні — ?, третина від усіх

Шоколадні — ?

Всього — 15 тістечок

Вираз    15 – 15 : 3

Короткий запис №1

Лимонні — ?, третина від 15 тістечок

Короткий запис №2

Лимонні — 5 цукерок

Шоколадні — ?

Всього — 15 тістечок

План розв’язування

1) Скільки лимонних тістечок лежить на таці?

2) Скільки шоко­ладних тістечок лежить на таці?

Розв’язання

1) 15 : 3 = 5 (т.) – лимонних тістечок лежить на таці

2) 15 – 5 = 10 (т.) – шоко­ладних тістечок лежить на таці

2 спосіб (для старших класів)

1) Якщо 1/3 лимонні, тоді 2/3 – шоколадні, тому

15 : 3 • 2 = 10 (т.) – шоко­ладних тістечок лежить на таці

Відповідь: на таці лежить 10 шоколадних тістечок

 

Завдання 176

• Частку чисел 24 і 3 зменшити вдвічі:  (24 : 3) : 2 = 8 : 2 = 4

• Добуток чисел 8 і 2 збільшити на 44:  8 • 2 + 44 = 16 + 44 = 50 + 10 = 60

• Різницю чисел 100 і 95 збільшити на 18: (100 – 95) + 18 = 5 + 18 = 18 + 2 + 3 = 23

• До різниці чисел 34 і 4 додати добуток чисел 2 і 7: (34 – 4) + 2 • 7 = 30 + 14 = 44

 

Завдання 177

Якщо b = 3, тоді 12 : b + b = 12 : 3 + 3 = 4 + 3 = 7

Якщо b = 4, тоді 12 : b + b = 12 : 4 + 4 = 3 + 4 = 7

Якщо b = 2, тоді 12 : b + b = 12 : 2 + 2 = 6 + 2 = 8

 

Завдання 178  Знайшли 1/3 (третину) чисел 12, 24, 15, 9:

12 : 3 = 4    24 : 3 = 8     15 : 3 = 5    9 : 3 = 3

 

Завдання 179 Складена задача на віднімання третини від числа

У папці було 15 аркушів кольорового паперу. На уроці використали 1/3 всього паперу. Скільки аркушів паперу залишилося?

Було

Використали

Залишилося

15 аркушів

третина від було

?

Короткий запис

Було — 15 аркушів

Використали — ?, третина від було

Залишилось — ?

Схема

Вираз    15 – 15 : 3

Короткий запис №1

Використані — ?, третина від 15 аркушів

Короткий запис №2

Було — 15 аркушів

Використали — 5 аркушів

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки аркушів паперу використали?

2) Скільки аркушів паперу залишилося?

Розв’язання

1) 15 : 3 = 5 (ар.) – аркушів паперу використали

2) 15 – 5 = 10 (ар.) – аркушів паперу залишилося

2 спосіб (для старших класів)

1) Якщо 1/3 використали, тоді залишилося 2/3, тому

15 : 3 • 2 = 10 (ар.) – аркушів паперу залишилося

Відповідь: залишилося 10 аркушів паперу

 

Завдання 180 Замінили додавання однакових доданків множенням та обчислили зна­чення виразів:

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 5 = 15      4 + 4 + 4 + 44 = 4 • 3 + 44 = 12 + 44 = 56

3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 4 = 12            4 + 4 + 5 = 4 • 2 + 5 = 8 + 5 = 13

 

Завдання 181, 182  Таблиця множення числа 4 і ділення на число 4

4 • 9 = 36

7 • 4 = 28

4 • 6 + 46 = 24 + 46 = 60 + 10 = 70

32 – 32 : 4 = 32 – 8 = 22 + (10 – 8) = 22 + 2 = 24

36 : 4 : 3 = 9 : 3 = 3

16 : 4 • 5 = 4 • 5 = 20

48 – 24 : 4 = 48 – 6 = 42

(48 – 24) : 4 = 24 : 4 = 6

Завдання 183

4 • 4 = 16    6 • 4 = 24   20 : 4 = 5    12 : 4 = 3

 

Завдання 184

• Добуток чисел 7 і 4 зменшити на 20:  7 • 4 – 20 = 28 – 20 = 8

• Суму чисел 6 і 3 збільшити в 4 рази:  (6 + 3) • 4 = 9 • 4 = 36

• Від добутку чисел 8 і 4 відняти частку цих чисел:  8 • 4 – 8 : 4 = 32 – 2 = 30

 

Завдання 185  Проста задача на ділення

Дідусь виготовив 12 свистків і подарував їх порівну чотирьом онукам. Скільки свистків одержав кожний онук?

12 свистків — це 4 онуки по ? свистків

Короткий запис

В онука — ? св., 12 свистків розділити на 4 порівну

Схема

Розв’язання

12 : 4 = 3 (св.) – свистків одержав кожний онук

Відповідь: кожний онук одержав 3 свистки

 

Завдання 186 Складена задача на віднімання добутку від числа

Купили 40 кущів полуниці. До обіду посадили 4 ряди полуниці, по 8 кущів у кожному. Скільки кущів полуниці залишилося посадити?

Було

Посадили

Залишилось

40 кущів

4 ряди по 8 кущів

?

Короткий запис

Було — 40 кущів

Посадили — ? к., 4 ряди по 8 кущів

Залишилось — ?

Схема

Вираз    40 – 8 • 4

Короткий запис №1

Посадили — ? к., 4 ряди по 8 кущів

Короткий запис №2

Було — 40 кущів

Посадили — 32 кущі

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки кущів полуниці посадили?

2) Скільки кущів полуниці залишилося посадити?

Розв’язання

1) 8 • 4 = 32 (к.) – кущів полуниці посадили

2) 40 – 32 = 8 (к.) – кущів полуниці залишилося посадити

Відповідь: залишилось посадити 8 кущів полуниці

 

Завдання 187

Якщо b = 4, тоді 8 : b + 8 • b = 8 : 4 + 8 • 4 = 2 + 32 = 34

Якщо b = 2, тоді 8 : b + 8 • b = 8 : 2 + 8 • 2 = 4 + 16 = 20

 

 Завдання 188  Складена задача на ділення суми на число

18 червоних і 14 зелених чашок розставили по­рівну на 4 столи. Скільки чашок поставили на один стіл?

(18 чашок і 14 чашок) — це 4 столи по ? чашок

Короткий запис

Стіл — ? ч., ? (18 чашок і 14 чашок) розділити на 4 порівну

Схема

Вираз   (18 + 14) : 4

Короткий запис №1

Червоні — 18 чашок

Зелені — 14 чашок

Всього — ?

Короткий запис №2

Стіл — ? ч., 32 чашки розділити на 4 порівну

План розв’язування

1) Скільки всього чашок?

2) Скільки чашок поставили на один стіл?

Розв’язання

1) 18 + 14 = 32 (ч.) – всього чашок

2) 32 : 4 = 8 (ч.) – чашок поставили на один стіл

Відповідь: на один стіл поставили 8 чашок

Інші завдання дивись тут...