Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 рік

Завдання 189 Продовж ряд натуральних чисел 4, 8, 12, 16, 20... ще чотирма числами.

Закономірність ряду: наступне число на 4 більше, ніж попереднє.

20 + 4 = 24    24 + 4 = 28    28 + 4 = 32     32 + 4 = 36

 

Завдання 190 Додавання однакових доданків можна замінити множенням

7 + 7 + 7 + 7 + 47 = 7 • 4 + 47 = 28 + 47 = 47 + 3 + 25 = 50 + 25 = 75

9 + 9 + 9 + 39 = 9 • 3 + 39 = 27 + 39 = 39 + 1 + 26 = 40 + 26 = 66

5 + 5 + 5 + 5 + 15 = 5 • 4 + 15 = 20 + 15 = 35

 

Завдання 191 Рівняння

Ділене : дільник = частка

Щоб знайти ділене, треба зменшуване поділити на частку

5 • 4 = 20   (бо 20 : 5 = 4)

28 : 4 = 7   (бо 28 : 7 = 4)

14 : 2 = 7   (бо 14 : 7 = 2)

21 : 3 = 7   (бо 21 : 7 = 3)

 

Завдання 192  Порядок дій

78 + 4 • 5 = 90

1) 4 • 5 = 20

2) 78 + 20 = 90

32 : 4 + 32 = 40

1) 32 : 4 = 8

2) 8 + 32 = 40

9 • 4 + 3 • 8 = 60

1) 9 • 4 = 36

2) 3 • 8 = 24

3) 36 + 24 = 60

8 : 4 + 8 • 4 = 34

1) 8 : 4 = 2

2) 8 • 4 = 32

3) 2 + 32 = 34

Завдання 193

32 : 4 : 4 = 8 : 4 = 2       24 : 4 : 2 = 6 : 2 = 3      2 • 6 : 4 = 12 : 4 = 3

16 • 1 : 4 = 16 : 4 = 4     8 + 24 : 4 = 8 + 6 = 14

 

Завдання 194

Якщо с = 8, тоді 4 • с – с : 4 = 4 • 8 – 8 : 4 = 32 – 2 = 30

Якщо с = 4, тоді 4 • с – с : 4 = 4 • 4 – 4 : 4 = 16 – 1 = 15

Якщо с = 0, тоді 4 • с – с : 4 = 4 • 0 – 0 : 4 = 0 – 0 = 0

 

Завдання 195  Проста задача на множення

У кафе стоїть 8 столів. Біля кожного стола стоїть по 4 стільці. Скільки стільців стоїть біля столів?

Стільців біля 1 стола

Кількість столів

Загальна кількість стільців

4

8

?

Короткий запис

Стільці — ? ст., 8 столів по 4 стільці

Схема

Розв’язання

4 • 8 = 32 (ст.) – стільців стоїть біля столів

Відповідь: біля столів стоїть 32 стільці

 

Завдання 196  Складена задача на віднімання числа від добутку

У кафе привезли фісташкове, малинове, шоко­ладне та лимонне морозиво, по 4 кг кожного. За вихідний день продали 13 кг морозива. Скільки кілограмів морозива залишилось у кафе?

Було

Використали

Залишилося

4 види по 4 кг

13 кг

?

Короткий запис

Було (привезли) — ? кг, 4 види по 4 кг

Використали — 13 кг

Залишилося — ?

Схема

Вираз   4 • 4 – 13

Короткий запис №1

Було — ?, 4 види по 4 кг

Короткий запис №2

Було — 16 кг

Використали — 13 кг

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів морозива привезли?

2) Скільки кілограмів морозива залишилось у кафе?

Розв’язання

1) 4 • 4 = 16 (кг) – кілограмів морозива привезли у кафе

2) 16 – 13 = 3 (кг) – кілограмів морозива залишилось у кафе

Відповідь: у кафе залишилось 3 кілограми морозива

 

Завдання 197 Доба

Година до полудня: 1 год 15 хв,   9 год 30 хв

Після полудня: 1 год 15 хв + 12 год = 13 год 15 хв    9 год 30 хв + 12 год = 21 год 30 хв

Через 15 хв до полудня: 1 год 15 хв + 15 хв = 1 год 30 хв         9 год 30 хв + 15 хв = 9 год 45 хв

Через  15 хв після полудня: 13 год 15 хв + 15 хв = 13 год 30 хв   21 год 30 хв + 15 хв = 21 год 45 хв

 

Завдання 198

64 + 4 • 9 = 64 + 36 = 90 + 10 = 100

100 – 8 • 4 = 100 – 32 = 60 + (40 – 32) = 60 + 8 = 68

0 • (56 + 33) : 4 = 0 • 89 : 4 = 0 : 4 = 0

36 : (2 • 2) : 3 = 36 : 4 : 3 = 9 : 3 = 3

Завдання 199  Складена задача ділення суми на число

13 пиріжків з м'ясом, 14 пиріжків із капустою і 9 пиріжків із грибами розклали порівну на 4 та­рілки. Скільки пиріжків поклали на кожну тарілку?

(13 пиріжків і 14 пиріжків та 9 пиріжків) — це 4 тарілки по ? пиріжків

Короткий запис

На тарілці — ? п., ? (13 пиріжків і 14 пиріжків та 9 пиріжків) розділити на 4 порівну

Схема

Вираз  (13 + 14 + 9) : 4

Короткий запис №1

З м’ясом — 13 пиріжків

Із капустою — 14 пиріжків

З грибами — 9 пиріжків

Всього — ?

Короткий запис №2

На тарілці — ? ф., 36  пиріжків розділити на 4 порівну

План розв’язування

1) Скільки всього пиріжків?

2) Скільки пиріжків поклали на кожну тарілку?

Розв’язання

1) 13 + 14 + 9 = 27 + 9 = 36 (п.) – всього пиріжків

2) 36 : 4 = 9 (п.) – пиріжків поклали на кожну тарілку

Відповідь: на кожну тарілку поклали 9 пиріжків

 

Завдання 200

1) 32 : 4 = 8     12 : 4 = 3     4 : 4 = 1

2) 1 • 4 = 4       0 • 4 = 0      6 • 4 = 24

3) 0 : 4 = 0       8 : 4 = 2      16 : 4 = 4

 

Завдання 201  Яка частина кожного круга не зафарбована?

1/2 (одна друга, половина), 1/3 (одна третя, третина), 1/4 (одна четверта, четвертина, чверть)

 

Завдання 202   Знайди 1/4 (четвертину) чисел 36, 8, 24, 28

36 : 4 = 9    8 : 4 = 2    24 : 4 = 6    28 : 4 = 7

 

Завдання 203  Проста задача на зменшення у 4 рази (знаходження четвертини числа)

В автобусі їхало 32 пасажири, чверть із них — діти. Скільки дітей їхало в автобусі?

Короткий запис

Усі — 32 пасажири

Діти — ?, чверть усіх (1/4 усіх)

Короткий запис

1 — 32 пасажири

1/1 — ? пасажирів

Схема

Розв’язання

32 : 4 = 8 (д.) – дітей їхало в автобусі

2 спосіб

Оскільки зі всіх пасажирів чверть дітей, то їх у 4 рази менше, ніж усіх пасажирів, тому

Короткий запис

Усі — 32 пасажири

Діти — ?, у 4 рази менше

Схема

Розв’язання

32 : 4 = 8 (д.) – дітей їхало в автобусі

Відповідь: в автобусі їхало 8 дітей

 

Завдання 204 Довжина класної кімнати — 12 м. Знайди шири­ну і висоту кімнати, якщо ширина становить 1/2 (половину) довжини, а висота 1/4 (чверть) довжини.

1) 12 : 2 = 6 (см) – ширина кімнати 

2) 12 : 4 = 3 (м) – висота кімнати

 

Завдання 205, 206  Час до полудня:

12 год 30 хв  (половина на першу, пів на першу, за половину перша)

2 год 15 хв (чверть на третю)             7 год 45 хв  (за чверть восьма)

 

Завдання 207 Записали час у годинах і хвилинах:

половина на сьому (6 год 30 хв)              за чверть десята (9 год 45 хв)

за поло­вину дванадцята  (11 год 30 хв)     чверть на п'яту (4 год 15 хв)

пів на другу (1 год 30 хв)

 

Завдання 208

1) Скільки місяців триває рік? 12 місяців

2) Знайшли, скільки місяців у четвертій частині року: 12 місяців : 4 = 3 місяці

Четверта частина року (три місяці) — це квартал. 1 квартал = 3 місяці, рік = 12 місяців = 4 квартали

 

Завдання 209 Складена задача на збільшення удвічі та знаходження суми

У другому кварталі будівельники здали 4 будин­ки, а в третьому — удвічі більше. Скільки всього будинків здали будівельники в другому та тре­тьому кварталах?

ІІ квартал

ІІІ квартал

Всього

4 будинки

удвічі більше (у 2 рази більше)

?

Короткий запис

ІІ кварталі  — 4 будинки

ІІІ квартал — ?, у 2 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз   4 + 4 • 2

Короткий запис №1

ІІ кварталі  — 4 будинки

ІІІ квартал — ?, у 2 рази більше

Короткий запис №2
ІІ кварталі  — 4 будинки

ІІІ квартал — 8 будинків

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки будинків здали будівельники в тре­тьому кварталі?

2) Скільки всього будинків здали будівельники в другому та тре­тьому кварталах?

Розв’язання

1) 4 • 2 = 8 (б.) – будинків здали будівельники в тре­тьому кварталі

2) 4 + 8 = 12 (б.) – всього будинків здали будівельники в другому та тре­тьому кварталах

Відповідь: у другому та третьому кварталах будівельники здали 12 будинків

 

Завдання 210

1) Знайди 1/2 від 1/4 числа 24 (знайди половину від чверті числа 24):

24 : 4 = 6   чверть числа 24

6 : 2 = 3     половина від чверті числа 24

2 спосіб

24 : 4 : 2 = 6 : 2 = 3     половина від чверті числа 24

2) Знайди 1/2 від 1/4 числа 32 (знайди половину від чверті числа 32):

32 : 4 = 8   чверть числа 32

8 : 2 = 4     половина від чверті числа 32

2 спосіб

32 : 4 : 2 = 8 : 2 = 4     половина від чверті числа 32

Завдання 211 Знайди 1/4 (чверть) чисел 16, 24, 4, 28

16 : 4 = 4    24 : 4 = 6    4 : 4 = 1     28 : 4 = 7

 

Завдання 212 Складена задача на віднімання чверті суми

Купили 5 саджанців груш і 7 саджанців яблунь. Посадили 1/4 всіх куплених саджанців. Скільки саджанців залишилося посадити?

Було

Посадили

Залишилось

5 саджанців і 7 саджанців

1/4 (чверть) від було

?

Короткий запис

Було (купили) — ? , 5 саджанців і 7 саджанців

Посадили — ?, 1/4 від було

Залишилось — ?

Схема

Вираз   (5 + 7) – (5 + 7) : 4

Короткий запис №1

Груші — 5 саджанців

Яблуні — 7 саджанців

Всього — ?

Короткий запис №2

Посадили — ?, 1/4 від 12  саджанців

Короткий запис № 3

Було — 12 саджанців

Посадили — 3 саджанці

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього саджанців купили?

2) Скільки саджанців посадили?

3) Скільки саджанців залишилося посадити?

Розв’язання

1) 5 + 7 = 12 (с.) – всього саджанців купили

2) 12 : 4 = 3 (с.) – саджанців посадили

3) 12 – 3 = 9 (с.) – саджанців залишилося посадити

Відповідь: залишилось посадити 9 саджанців

Інші завдання дивись тут...