Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 рік

Завдання 315 

Чим більший множник, тим більший добуток. Чим більший доданок, тим більша сума.

7 • 4 + 15 = 28 + 15 = 28 + 2 + 13 = 30 + 13 = 43

7 5 + 15 = 35 + 15 = 40 + 10 = 50

7 6 + 15 = 42 + 15 = 57

7 • 7 – 34 = 49 – 34 = 15

7 8 – 34 = 56 – 34 = 22

7 9 – 34 = 63 – 34 = 63 – 33 – 1 = 30 – 1 = 29

7 • 0 + 30 = 0 + 30 = 30

7 • 1 + 30 = 7 + 30 = 37

7 • 2 + 30 = 14 + 30 = 44

 

Завдання 316 

1) Проста задача на ділення

У семи однакових коробках лежить 42 упаковки цеглинок Лего. Скільки упаковок в одній такій коробці?

Упаковок в 1 коробці

Кількість коробок

Загальна кількість упаковок

?

7

42

42 упаковки — це 7 коробок по ? упаковок

Короткий запис

У коробці — ? уп., 42 упаковки розділити на 7 порівну

Схема

Розв’язання

42 : 7 = 6 (уп.) – упаковок в одній такій коробці

Відповідь: в одній такій коробці 6 упаковок

 

2) Проста задача на множення

Лінійка коштує 7 грн. Яка вартість п'яти таких лінійок?

Ціна

Кількість

Вартість

7 грн

5

?

Короткий запис

Вартість — ? грн, 5 лінійок по 7 грн

Схема

Розв’язання

7 • 5 = 35 (грн) – вартість п'яти таких лінійок

Відповідь: вартість п'яти таких лінійок 35 гривень

 

Завдання 317 Задача на зведення до одиниці

У шести однакових сітках міститься 54 кг кар­топлі, порівну в кожній. Скільки кілограмів кар­топлі міститься в чотирьох таких сітках?

Короткий запис

6 сіток — 54 кг

4 сітки — ?

Схема

План розв’язування

1) Скільки кілограмів картоплі в одній сітці?

2) Скільки кілограмів картоплі в чотирьох сітках?

Розв’язання

1) 54 : 6 = 9 (кг) – кілограмів картоплі в одній сітці

2) 9 • 4 = 36 (кг) – кілограмів картоплі в чотирьох сітках

2 спосіб (складена задача множення частки на число)

Схема

Вираз    (54 : 6) • 4

Короткий запис №1

54 кг — це 6 сіток по ? кг

Одна сітка — ? кг, 54 кг розділити на 6 порівну

Короткий запис №2

Чотири сітки — ? кг, 4 сітки по 9 кг

План розв’язування

1) Скільки кілограмів картоплі в одній сітці?

2) Скільки кілограмів картоплі в чотирьох сітках?

Розв’язання

1) 54 : 6 = 9 (кг) – кілограмів картоплі в одній сітці

2) 9 • 4 = 36 (кг) – кілограмів картоплі в чотирьох сітках

Відповідь: у чотирьох сітках 36 кілограмів картоплі

 

Завдання 318 Задача на зведення до одиниці

За 7 год роботи трактор витрачає 56 л пального. Скільки літрів пального ви­тратить цей трактор за 5 год роботи?

Короткий запис

7 год — 56 л

5 год — ?

Схема

План розв’язування

1) Скільки літрів пального ви­тратить цей трактор за 1 год роботи?

2) Скільки літрів пального ви­тратить цей трактор за 5 год роботи?

Розв’язання

1) 56 : 7 = 8 (л) – літрів пального ви­трачає трактор за 1 год роботи

2) 8 • 5 = 40 (л) – літрів пального ви­тратить цей трактор за 5 год роботи

Відповідь: за 5 годин роботи цей трактор витратить 40 літрів пального

 

Завдання 319

Точки, що належать прямокутнику: Т, О, С

Точки, що лежать поза прямокутником: В, Х, А, М

 

Завдання 320

Точки, що належать відрізку AD: А, С, М, D

Точки, що не належать цьому відрізку: К, В

Виміряй відстань між точками K і М. У скільки разів довжина відрізка AD більша, ніж відстань між точками K і М?

AD = 12 см, КМ = 6 см

12 : 6 = 2 (см) – у стільки разів довжина відрізка AD більша, ніж KМ

 

Завдання 321 Задача на зведення до одиниці

На пошиття п'яти однакових костюмів викорис­тали 25 м тканини. Скільки метрів тканини зна­добиться для пошиття семи таких костюмів?

Короткий запис

5 костюмів — 25 м

7 костюмів — ?

Схема

План розв'язування

1) Скільки метрів тканини використали на один костюм?

2) Скільки метрів тканини знадобиться для пошиття семи таких костюмів?

Розв’язання

1) 25 : 5 = 5 (м) – метрів тканини використали на один костюм

2) 5 • 7 = 35 (м) – метрів тканини знадобиться для пошиття семи таких костюмів

Відповідь: для пошиття семи таких костюмів знадобиться 35 метрів тканини

 

Завдання 322

83 – 7 • 7 = 83 – 49 = 33 + (50 – 49) = 34

44 + 7 • 8 = 44 + 56 = 90 + 10 = 100

7 • 4 + 7 • 6 = 28 + 42 = 60 + 10 = 70

 

Завдання 323  Додавання однакових доданків замінили множенням

6 + 6 + 6 + 4 + 4 + 4 + 4 = 6 • 3 + 4 •  6 = 18 + 16 = 18 + 2 + 14 = 34

(2 + 2 + 2 + 2) • 4 = (2 • 4) • 4 = 8 • 4 = 32

7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 = 7 • 5 + 8 • 2 = 35 + 16 = 35 + 15 + 1 = 51

(3 + 3 + 3) • 7 = (3 • 3) • 7 = 9 • 7 = 63

 

Завдання 324, 325

5 • 6 = 5 5 + 5 = 25 + 5 = 30

5 7 = 5 6 + 5 = 30 + 5 = 35

5 8 = 5 7 + 5 = 35 + 5 = 40

6 3 = 6 2 + 6 = 12 + 6 = 18

6 4 = 6 3 + 6 = 18 + 6 = 18 + 2 + 4 = 24

6 5 = 6 4 + 6 = 24 + 6 = 30

7 4 = 7 3 + 7 = 21 + 7 = 28

7 5 = 7 4 + 7 = 28 + 7 = 28 + 2 + 5 = 35

7 6 = 7 5 + 7 = 35 + 7 = 35 + 5 + 2 = 42

7 7 = 7 6 + 7 = 42 + 7 = 49

7 8 = 7 7 + 7 = 49 + 7 = 49 + 1 + 6 = 56

7 9 = 7 8 + 7 = 56 + 7 = 56 + 4 + 3 = 63

Завдання 326 Порядок дій

67 – 7 • 8 = 67 – 56 = 11      

34 + 6 • 8 = 34 + 48 = 48 + 2 + 32 = 50 + 32 = 82

24 : (6 : 2) = 24 : 3 = 8

42 : 7 : 3 = 6 : 3 = 2

48 : 6 – 35 : 7 = 8 – 5 = 3

8 • 4 – 8 : 4 = 32 – 2 = 30

Завдання 327 Складена задача на множення

В одному відрі вміщується 7 л води. Скільки літрів води вміщується в п'яти таких відрах? в семи відрах? в дев'яти відрах?

Короткий запис

5 відер — ? л, 5 відер по 7 л

7 відер — ? л, 7 відер по 7 л

9 відер — ? л, 9 відер по 7 л

Розв’язання

1) 7 • 5 = 35 (л) – літрів води вміщується в п'яти таких відрах

2) 7 • 7 = 49 (л) – літрів води вміщується у семи таких відрах

3) 7 • 9 = 63 (л) – літрів води вміщується в дев'яти таких відрах

 

Завдання 328  Задача на зведення до одиниці

У кав'ярні за чотирма столами можна розміс­тити 16 відвідувачів. Скільки відвідувачів можна розмістити за дев'ятьма такими столами?

Короткий запис

4 столи — 16 відвідувачів

9 столів — ?

Схема

План розв'язування

1) Скільки відвідувачів можна розмістити за одним таким столом?

2) Скільки відвідувачів можна розмістити за дев'ятьма такими столами?

Розв’язання

1) 16 : 4 = 4 (в.) – відвідувачів можна розмістити за одним столом

2) 4 • 9 = 36 (в.) – відвідувачів можна розмістити за дев'ятьма такими столами

Відповідь: за дев'ятьма такими столами можна розмістити 36 відвідувачів

 

Завдання 329

65 – 7 • 9 = 2

1) 7 • 9 = 63

2) 65 – 63 = 2

6 • 3 + 42 = 60

1) 6 • 3 = 18
2) 18 + 42 = 50 + 10 = 60

Завдання 330

Точки, які належать колу: А, B, C

Точки, які розмі­щені в колі: K, D

Точки, які розміщені поза колом: O, P

 

Завдання 331  Задача на зведення до одиниці

У чотирьох однакових в'язках — 28 цибулин. Скільки цибулин у дев'яти таких в'язках?

Короткий запис

4 в'язки — 28 цибулин

9 в'язок — ?

Схема

План розв'язування

1) Скільки цибулин в одній такій в'язці?

2) Скільки цибулин у дев'яти таких в'язках?

Розв’язання

1) 28 : 4 = 7 (ц.) – цибулин в одній такій в'язці

2) 7 • 9 = 63 (ц.) – цибулин у дев'яти таких в'язках

Відповідь: у дев'яти таких в'язках 63 цибулини

 

Завдання 332

7 • 9 – 60 = 63 – 60 = 3                  З0 : (2 • 3) = 30 : 6 = 5

90 – 9 • 0 = 90 – 0 = 90                  40 – 24 : 4 = 40 – 6 = 34

 

Завдання 333  Натуральні числа

1) З чисел 6, 9, 12, 1, 3, 16, 5, 10, 7 кожне непарне число збільшили у 7 разів (помножили на число 7): 

9 • 7 = 63    1 • 7 = 7    3 • 7 = 21     5 • 7 = 35    7 • 7 = 49

2) З чисел 6, 9, 12, 1, 3, 16, 5, 10, 7 кожне парне число зменшили удвічі (поділили на число 2):

6 : 2 = 3     12 : 2 = 6      16 : 2 = 8     10 : 2 = 5

 

Завдання 334, 335  Множення на число 8, ділення на число 8

1) Обчислили вирази, скориставшись переставним зако­ном множення:

8 • 2 = 2 • 8 = 16       8 • 3 = 3 • 8 = 24       8 • 4 = 4 • 8 = 32

8 • 5 = 5 • 8 = 40       8 • 6 = 6 • 8 = 48       8 • 7 = 7 • 8 = 56

2) Знайшли добутки, використавши щоразу відповідь попереднього завдання:

8 • 8 = 8 • 7 + 8 = 56 + 8 = 56 + 4 + 4 = 64

8 • 9 = 8 • 8 + 8 = 64 + 8 = 64 + 6 + 2 = 72

 

Завдання 336  У павука 8 ніг. На павутинні гойдалося 6 павуків. Скільки лап у цих павуків?

1 спосіб  (проста задача на збільшення у декілька разів)

Короткий запис

Павук — 8 лап

Шість павуків — ?, у 6 разів більше

Схема

Розв’язання

8 • 6 = 40 (л.) – лап у цих павуків

Відповідь: у цих павуків 40 лап

2 спосіб (проста задача на множення)

Короткий запис

Лап — ? л., 6 павуків по 8 лап

Схема

Розв’язання

8 • 6 = 40 (л.) – лап у цих павуків

Відповідь: у цих павуків 40 лап

Завдання 337 Задачі на зведення до одиниці

1) Для чотирьох гірлянд використали 36 ліхтари­ків. Скільки ліхтариків потрібно для трьох таких гірлянд?

Короткий запис

4 гірлянди — 36 ліхтариків

3 гірлянди — ?

Схема

План розв'язування

1) Скільки ліхтариків потрібно для одної такої гірлянди?

2) Скільки ліхтариків потрібно для трьох таких гірлянд?

Розв’язання

1) 36 : 4 = 9 (л.) – ліхтариків потрібно для одної такої гірлянди

2) 9 • 3 = 27 (л.) – ліхтариків потрібно для трьох таких гірлянд

Відповідь: для трьох таких гірлянд потрібно 27 ліхтариків

 

2) Для чотирьох гірлянд використали 36 ліхтари­ків. Скільки ліхтариків потрібно для п’яти таких гірлянд? Скільки ліхтариків потрібно для шести таких гірлянд? Скільки ліхтариків потрібно для семи таких гірлянд?

Короткий запис

4 гірлянди — 36 ліхтариків

5 гірлянд — ?

6 гірлянд — ?

7 гірлянд — ?

План розв'язування

1) Скільки ліхтариків потрібно для одної такої гірлянди?

2) Скільки ліхтариків потрібно для п’яти таких гірлянд?

3) Скільки ліхтариків потрібно для шести таких гірлянд?

4) Скільки ліхтариків потрібно для семи таких гірлянд?

Розв’язання

1) 36 : 4 = 9 (л.) – ліхтариків потрібно для одної такої гірлянди

2) 9 • 5 = 45 (л.) – ліхтариків потрібно для п’яти таких гірлянд

3) 9 • 6 = 9 • 5 + 9 = 54 (л.) – ліхтариків потрібно для шести таких гірлянд

4) 9 • 7 = 9 • 6 + 9 = 63 (л.) – ліхтариків потрібно для семи таких гірлянд

Відповідь збільшується на число 8

 

Завдання 338

67 – х = 48

х = 67 – 48

х = 67 – 47 – 1

х = 19

67 – 19 = 67 – 17 – 2 = 48

48 = 48

45 + с = 90

с = 90 – 45

с = 40 + (50 – 45)

с = 45

45 + 45 = 80 + 10 = 90

90 = 90

b – 30 = 7

b = 7 + 30

b = 37

37 – 30 = 7

7 = 7

Завдання 339  У прямокутнику ABCD сторона AB дорівнює 8 см, а сторона BC — удвічі коротша. Побудуй прямокутник ABCD й обчисли його периметр

8 : 2 = 4 (см) – ширина прямокутника

Треба побудувати прямокутник довжиною 8 см і шириною 4 см

Р = (8 + 4) • 2 = 12 • 2 = 12 + 12 = 24 (см) – периметр прямокутника

2 спосіб

Р = 8 • 2 + 4 • 2 = 16 + 8 = 24 (см) – периметр прямокутника

3 спосіб

Р = 8 + 4 + 8 + 4 = 24 (см) – периметр прямокутника

 

Завдання 340

56 : с = 8

с = 56 : 8

с = 7

56 : 7 = 8

8 = 8

8 • х = 72

х = 72 : 8

х = 9

8 • 9 = 72

72 = 72

b : 5 = 8

b = 8 • 5

b = 40

40 : 5 = 8

8 = 8

Завдання 341 Задача на зведення до одиниці

Для випікання трьох кексів знадобилося 9 яєць. Скільки яєць потрібно для випікання восьми таких кексів?

Короткий запис

3 кекси — 9 яєць

8 кексів — ?

Схема

План розв'язування

1) Скільки яєць потрібно для випікання одного такого кексу?

2) Скільки яєць потрібно для випікання восьми таких кексів?

Розв’язання

1) 9 : 3 = 3 (яєць)яєць потрібно для випікання одного такого кексу

2) 3 • 8 = 24 (яєць) – яєць потрібно для випікання восьми таких кексів

Відповідь: для випікання восьми таких кексів потрібно 24 яєць

Інші завдання дивись тут...