Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 рік

Завдання 131  Одиниці вимірювання

72 л – 13 л = 52 л + (20 л – 13 л) = 52 л + 7 л = 59 л

47 м – 39 м = 47 м – 40 м + 1 м = 7 м + 1 м = 8 м

9 мм : 3 = 3 мм    10 грн : 2 = 5 грн    8 грн : 2 грн = 4

55 л + 45 л = 90 л + 10 л = 100 л      4 м : 2 м = 2

60 дм – 45 дм = 10 дм + (50 дм – 45 дм) = 10 дм + 5 дм = 15 дм

 

Завдання 132  Ділення двох рівних чисел у частці дає 1 (а : а  = 1):

3 : 3 = 1        30 : 30 = 1         (43 – 33) : 10 = 10 : 10 = 1

7 : 7 = 1        50 : 50 = 1          99 + 100 : 100 = 99 + 1 = 100

 

Завдання 133

9 м : 3 м = 3

9 м : 9 = 1 м

6 грн : 2 грн = 3

6 грн : 2 = 3 грн

10 ц : 10 ц = 1

10 ц : 10 = 1 ц

Завдання 134 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо значення

5 = 5 : 1   (5 = 5)   7 + 1 > 7 : 1  (8 > 7)    8 + 8 > 8 : 8  (16 > 1)   10 : 10 = 20 : 20  (1 = 1)

Завдання 135

1) Проста задача на ділення

У зоопарку 5 ц соковитих кормів роздали порівну п'яти слонам. Скільки центнерів кормів отримав кожний слон?

5 ц — це 5 слонів по ? ц

Короткий запис

У слона — ? ц, 5 ц розділити на 5 порівну

Схема

Розв’язання

5 : 5 = 1 (ц) – центнерів кормів отримав кожний слон

Відповідь: кожний слон отримав 1  центнер кормів

2)  Склали подібну задачу про годівлю домашніх тварин

Хазяйка приготувала 10 жмень кукурудзи для 5 курей. Скільки жмень кукурудзи перепаде кожній курці?

 

Завдання 136  Складена задача на віднімання добутку від числа

У ящику було 40 рибин. Кожному із семи морських котиків роздали по 3 рибини. Скільки рибин залишилось у ящику?

Було

Роздали

Залишилось

40 рибин

7 котиків по 3 рибини

?

Короткий запис

Було — 40 рибин

Роздали — ? р., 7 котиків по 3  рибини

Залишилось — ?

Схема

Вираз    40 – 3 • 7

Короткий запис №1

Роздали — ? р., 7 котиків по 3  рибини

Короткий запис №2

Було — 40 рибин

Роздали — 21 рибину

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки рибин роздали морським котикам?

2) Скільки рибин залишилось у ящику?

Розв’язання

1) 3 • 7 = 21 (р.) – рибин роздали морським котикам

2) 40 – 21 = 19 (р.) – рибин залишилось у ящику

Відповідь: у ящику залишилось 19 рибин

 

Завдання 137

Якщо с =12, тоді 50 + с : 3 = 50 + 12 : 3 = 50 + 4 = 54

Якщо с = 3, тоді 50 + с : 3 = 50 + 3 : 3 = 50 + 1  = 51

Якщо с = 21, тоді 50 + с : 3 = 50 + 21 : 3 = 50 + 7 = 57

 

Завдання 138

7 м + 1 м = 8 м   7 м : 1 м = 7   24 грн : 24 грн = 1   100 грн • 1 = 100 грн

 

Завдання 139 Проста задача на ділення

24 зошити роздали 24 учням. Скільки зошитів отримав кожний учень?

24 зошити — це 24 учні по ? зошитів

Короткий запис

В учня — ? з., 24 зошити розділити на 24 порівну

Розв’язання

24 : 24 = 1 (з.) – зошитів отримав кожний учень

Відповідь: кожний учень отримав 1 зошит

 

Завдання 140  Виміряй довжину кожного відрізка. На скіль­ки сантиметрів відрізок АВ довший, ніж від­різок CD? У скільки разів відрізок АВ довший, ніж відрізок CD?

AB = 6 см, CD = 3 см

1) 6 – 3 = 3 (см) – на стільки сантиметрів відрізок АВ довший, ніж від­різок CD

2) 6 : 3 = 2 (рази) – у стільки разів відрізок АВ довший, ніж відрізок CD

 

Завдання 141 Виміряй довжину кожного відрізка. На скільки сантиметрів відрізок АС довший, ніж відрізок КТ? У скільки разів відрізок АС довший, ніж відрізок КТ?

АС = 10 см, КТ = 1 см

1) 10 – 1 = 9 (см) – на стільки сантиметрів відрізок АС довший, ніж відрізок КТ

2) 10 : 1 = 10 (разів) – у стільки разів відрізок АС довший, ніж відрізок КТ

 

Завдання 142 Записали в сантиметрах кожну довжину:

6 дм = 60 см      

3 дм = 30 см

2 дм = 20 см      

5 дм = 50 см

7 дм 4 см = 70 см + 4 см = 74 см

9 дм 9 см = 90 см + 9 см = 99 см

60 мм = 6 см

40 мм = 4 см

Завдання 143 Записали в міліметрах кожну довжину:

1 см = 10 мм

9 см = 90 мм

10 см = 100 мм

3 см 8 мм = 30 мм + 8 мм = 38 мм

3 см 4 мм = 30 мм + 4 мм = 34 мм

3 см 1 мм = 30 мм + 1 мм = 31 мм

9 см 6 мм = 90 мм + 6 мм = 96 мм

5 см 5 мм = 50 мм + 5 мм = 55 мм

7 см 3 мм = 70 мм + 3 мм = 73 мм

Завдання 144  Проста задача на кратне порівняння

У саду росте 9 кущів рожевих півоній і 3 кущі білих. У скільки разів більше кущів рожевих півоній, ніж білих, росте в саду?

Короткий запис

Рожеві півонії — 9 кущів, у ? разів більше

Білі півонії — 3 кущі

Схема

Розв’язання

9 : 3 = 3 (рази) – у стільки разів більше кущів рожевих півоній, ніж білих, росте в саду

Відповідь: у саду росте в 3 рази більше кущів рожевих півоній, ніж білих

 

Завдання 145 Складена задача на кратне порівняння суми і числа (частка суми і числа)

Серед третьокласників секцію волейболу відві­дують 6 хлопчиків і 6 дівчаток, а лижну секцію — 3 хлопчики. У скільки разів більше третьоклас­ників відвідують волейбольну секцію, ніж лижну?

Короткий запис

Волейбольна — ? (6 третьокласників і 6 третьокласників); у ? разів більше

Лижна — 3 третьокласників

Схема

Вираз  (6 + 6) : 3

Короткий запис №1

Хлопчики — 6 третьокласників

Дівчатка — 6 третьокласників

Всього — ?

Короткий запис №2

Волейбольна — 12 третьокласників, у ? разів більше

Лижна — 3 третьокласників

План розв’язування

1) Скільки всього третьокласників відвідують волейбольну секцію?

2) У скільки разів більше третьоклас­ників відвідують волейбольну секцію, ніж лижну?

Розв’язання

1) 6 + 6 = 12 (тр.) – всього третьокласників відвідують волейбольну секцію

2) 12 : 3 = 4 (рази) – у стільки більше третьоклас­ників відвідують волейбольну секцію, ніж лижну

Відповідь: у 4 рази більше третьокласників відвідують волейбольну секцію, ніж лижну

 

Завдання 146

• Від суми чисел 35 і 7 відняти число 23: (35 + 7) – 23 = 35 – 23 + 7 = 12 + 7 = 19

• Різницю чисел 40 і 32 збільшити втричі: (40 – 32) • 3 = 8 • 3 = 24

• Частку чисел 12 і 2 помножити на 0:  (12 : 2) • 0 = 1 • 0 = 0

 

Завдання 147

27 : 3 • 0 = 9 • 0 = 0

3 + 0 : 7 = 3 + 0 = 3

8 • 3 – 20 = 24 – 20 = 4

41 – 9 • 3 = 41 – 27 = 11 + (30 – 27) = 14

8 • (44 – 44) = 8 • 0 = 0    

0 : (100 – 35) = 0

Завдання 148  Довжина відрізка 3 см. Ламана має 6 ланок, по 2 см кожна. У скільки разів відрізок коротший, ніж ламана?

1) 2 • 6 = 12 (см) – довжина ламаної

2) 12 : 3 = 4 (рази) – у стільки разів відрізок коротший, ніж ламана

 

Завдання 149

8 : 2 : 1 = 4 : 1 = 4     27 : 3 : 3 = 9 : 3 = 3

0 • 30 • 4 = 0 (якщо один із множників дорівнює 0, тоді добуток дорівнює  0)

0 : (78 – 19) = 0  (якщо ділене дорівнює 0, тоді частка дорівнює 0)

 

Завдання 150 Множення

2 • 7 = 14    7 • 1 = 7     2 • 3 • 2 = 6 • 2 = 12      

Якщо один із множників дорівнює нулю, то добуток дорівнює 0:

(56 – 49) • 0 = 0     0 • 10 • 10 = 0  

 

Завдання 151  Результатами множення числа 2 є парні числа2, 6, 8, 12, 14, 18

 

Завдання 152

1) Записали числа 8, 2, 6, 10, 4 в порядку збільшення: 2, 4, 6, 8, 10

2) Закономірність: наступне число на 2 більше, ніж попереднє.

Продовжили ряд п’ятьма числами:  10 + 2 = 12     12 + 2 = 14    14 + 2 = 16    16 + 2 = 18    18 + 2 = 20

3) Усі записані числа діляться на 2:  12 : 2 = 6    14 : 2 = 7   16 : 2 = 8    18 : 2 = 9     20 : 2 = 10

 

Завдання 153  Натуральні числа

Серед чисел 8, 7, 18, 1, 5, 2, 0, 11, 19 визначили непарні: 7, 1, 5, 11, 19

 

Завдання 154  

Серед чисел 14, 23, 87, 78, 30, 99, 88, 36, 40, 75 парними є: 14, 78, 30, 88, 36, 40

Серед чисел 14, 23, 87, 78, 30, 99, 88, 36, 40, 75 непарними є: 23, 87, 99, 75

 

Завдання 155  Порядок дій

24 – 16 : 2 = 24 – 8 = 24 – 4 – 4 = 20 – 4 = 16

(24 – 16) : 2 = (24 – 14 – 2) : 2 = 8 : 2 = 4

(35 – 29) : 2 = (35 – 25 – 4) : 2 = 6 : 2 = 3

(35 – 29) • 2 = (35 – 25 – 4) • 2 = 6 • 2 = 12

2 • (40 – 35) = 2 • 5 = 10

(40 – 35) • 2 = 5 • 2 = 10

Завдання 156  Порівняння чисел

2 • 6 = 6 • 2  (переставний закон множення)

2 : 1 = 2 • 1  (2 = 2)

2 • 9 > 2 • 8  (де більший множник, там більший добуток)

20 • 1 < 20 + 1   (20 < 21)

7 • 2 + 0 > 7 • 2 • 0   (14 > 0)

2 • 4 • 3 > 24 : 3  (24 > 8)

 

Завдання 157 Складена задача

У секції боксу займається 12 дітей, у секції шахів — удвічі менше, а в секції плавання — на 15 дітей більше, ніж у секції шахів. Скільки всьо­го дітей займається в секціях шахів і плавання?

Короткий запис №1

Бокс — 12 дітей

Шахи — ?, у 2 рази менше

Короткий запис №2

Шахи — 6 дітей

Плавання — ?, на 15 дітей більше, ніж у секції шахів

Короткий запис №3

Шахи — 6 дітей

Плавання — 21 дитина

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки дітей займається в секції шахів?

2) Скільки дітей займається в секції плавання?

3) Скільки всьо­го дітей займається в секціях шахів і плавання?

Вираз   12 : 2 + (12 : 2 + 15)

Розв’язування

1) 12 : 2 = 6 (д.) – дітей займається в секції шахів

2) 6 + 15 = 21 (д.) – дітей займається в секції плавання

3) 6 + 21 = 27 (д.) – всьо­го дітей займається в секціях шахів і плавання

Відповідь: у секціях шахів і плавання займається 27 дітей

 

Завдання 158 Складена задача

На складі зберігається 5 мультиварок, кавова­рок — удвічі більше, ніж мультиварок, а чайни­ків — на 10 більше, ніж кавоварок. Скільки всього кавоварок і чайників зберігається на складі?

Короткий запис №1

Мультиварки — 5 штук

Кавоварки — ?, у 2 рази більше

Короткий запис №2

Кавоварки — 10 штук

Чайники — ?, на 10 штук більше

Короткий запис №3

Мультиварки — 10 штук

Чайники — 20 штук

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кавоварок зберігається на складі?

2) Скільки чайників зберігається на складі?

3) Скільки всього кавоварок і чайників зберігається на складі?

Вираз   5 • 2 + (5 • 2 + 10)

Розв’язування

1) 5 • 2 = 10 (к.) – кавоварок зберігається на складі

2) 10 + 10 = 20 (ч.) – чайників зберігається на складі

3) 10 + 20 = 30 (шт.) – всього кавоварок і чайників зберігається на складі

Відповідь: на складі зберігається 30 кавоварок і чайників

 

Завдання 159                   

0 : 2 = 0 • 2  (0 = 0)   7 • 2 > 7 + 2  (14 > 9)  2 + 2 = 2 • 2  (4 = 4)

 

Завдання 160 Складена задача на збільшення суми у декілька разів

Діти зліпили із пластиліну 2 корови, 4 коней, а гусей — удвічі більше, ніж корів і коней разом. Скільки гусей зліпили діти?

Короткий запис

Корови — 2 тварини

Коні — 4 тварини

Всього (Корови і Коні) — ?

Гуси — ?, у 2 рази більше, ніж корів і коней разом

Схема

Вираз   (2 + 4) • 2

Короткий запис №1

Корови — 2 тварини

Коні — 4 тварини

Всього — ?

Короткий запис №2

Корови і коні —  6 тварин

Гуси — ?, у 2 рази більше

План розв’язування

1) Скільки разом корів і коней зліпили діти?

2) Скільки гусей зліпили діти?

Розв’язання

1) 2 + 4 = 6 (тв.) – разом корів і коней зліпили діти

2) 6 • 2 = 12 (г.) – гусей зліпили діти

Відповідь: діти зліпили 12 гусей

Інші завдання дивись тут...