Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 рік

Завдання 607  Натуральні числа

309 – триста дев’ять, 520 – п’ятсот двадцять, 450 – чотириста п’ятдесят, 370 – триста сімдесят, 560 – п’ятсот шістдесят, 495 – чотириста дев’яносто п’ять, 583 – п’ятсот вісімдесят три, 340 – триста сорок, 415 – чотириста п’ятнадцять, 390 – триста дев’яносто, 545 – п’ятсот сорок п’ять

2)  Спочатку запишемо числа в порядку зростання (від меншого до більшого):

309, 340, 370, 390, 415, 450, 495, 520, 545, 560, 583. Тоді

Числа, що розміще­ні між числами 300 і 400: 309, 340, 370, 390 (391, 392, 395)

Числа, що розміщені між числами 400 і 500: 415, 450, 495 (496, 498, 499)

Чис­ла, що розміщені між числами 500 і 600: 520, 545, 583 (584, 585, 589)

 

Завдання 608  Розрядні «сусіди» чисел

300 < 325 < 400   700 < 781 < 800   400 < 421 < 500    800 < 893 < 900  500 < 502 < 600   700 < 745 < 800

 

Завдання 609  Чи можна стверджувати, що число 595 розмі­щене ближче до числа 600, ніж до числа 500? Так

Міркуємо так:

600 – 595 = 5   різниця між числами 600 і 595    595 – 500 = 95  різниця між числами 595 і 500

5 < 95      число 595 розмі­щене ближче до числа 600, ніж до числа 500

 

Завдання 610 Найближчі круглі числа до 8, 96, 395, 198:

10, 100, 390 (400), 200

 

Завдання 611 Округлили до десятків:

67 ≈ 70   89 ≈ 90    157 ≈ 160    658 ≈ 660    366 ≈ 370

 

Завдання 612  Округлили до сотень:

190 ≈ 200     880 ≈ 900    679 ≈ 700     899 ≈ 900    451 ≈ 500

 

Завдання 613  Порядок дій

600 + 300 – 100 = 300 – 100 + 600 = 800

1000 – 500 – 300 = 500 – 300 = 200

400 + 200 + 50 = 600 + 50 = 650

800 – 600 + 9 = 200 + 9 = 209

67 – 5 • 9 = 67 – 45 = 22

27 + 7 • 7 = 27 + 49 = 27 + 3 + 46 = 76

Завдання 614

600 + 7 = 607     300 + 20 = 320    6588 = 650     450 + 8 = 458

6077 = 600      32020 = 300    73230 = 702    4588 = 450

 

Завдання 615  Складена задача на ділення на вміщення

Художниця за 1 год розмальовує 7 ялинкових іграшок, а її учениця — на 4 іграшки менше. За скільки годин вони розмалюють 50 ялинкових іграшок, якщо працюватимуть разом?

Вираз    50 : (7 + (7 – 4))

Короткий запис №1

Художниця — 7 іграшок

Учениця — ?, на 4 іграшки менше

Схема

Короткий запис №2

Художниця — 7 іграшок

Учениця — 3 іграшки

Всього — ?

Схема

Короткий запис №3

50 іграшок — це ? годин

           по 10 іграшок

Годин — ? год, 50 іграшок

           уміщають по 10 іграшок

Схема

План розв’язування

1) Скільки іграшок розмальовує учениця за 1 год?

2) Скільки всього іграшок вони розмалюють за 1 год, якщо працюватимуть разом?

3) За скільки годин вони розмалюють 50 ялинкових іграшок, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1) 7 – 4 = 3 (ігр.) – іграшок розмальовує учениця за 1 год

2) 7 + 3 = 10 (ігр.) – всього іграшок вони розмалюють за 1 год, якщо працюватимуть разом

3) 50 : 10 = 5 (год.) – годин розмальовуватимуть

Відповідь: якщо працюватимуть разом, розмалюють ялинкові іграшки за 5 годин

 

Завдання 616  Складена задача на ділення на вміщення (число розділити на суму)

Тарас за 1 год прополов у теплиці 6 рядків полу­ниці, а Мар'яна — 4 рядки. За скільки годин вони прополють 30 рядків полуниці, якщо працювати­муть разом?

30 рядків — це ? год по (6 рядків і 4 рядки)

Короткий запис

Годин — ? год, 30 рядків уміщають по ? (6 рядків і 4 рядки)

Вираз  30 : (6 + 4)

Короткий запис №1

Тарас — 6 рядків

Мар’яна — 4 рядки

Всього — ?

Схема

Короткий запис №2

30 рядків — це ? годин по 10 рядків

Годин — ? год, 30 рядків уміщають по 10 рядків

Схема

План розв’язування

1) Скільки всього рядків вони прополють за 1 год, якщо працюватимуть разом?

2) За скільки годин вони прополють 30 рядків полуниці, якщо працювати­муть разом?

Розв’язання

1) 6 + 4 = 10 (р.) – всього рядків вони прополють за 1 год, якщо працюватимуть разом

2) 30 : 10 = 3 (год.) – годин прополюватимуть

Відповідь: якщо працюватимуть разом, прополють за 3 години

 

Завдання 617

578 – 8 = 570                          457 – 7 – 50 = 450 – 50 = 400     

5 • (406 – 400) = 5 • 6 = 30      3 • (108 – 100) : 6 = 3 • 8 : 6 = 24 : 6 = 4

 

Завдання 618  Збільшити числа 99, 145, 109, 299, 407, 89, 589 на 1 – це означає знайти наступне число: 100, 146, 110, 300, 408, 90, 590

 

Завдання 619  Розрядні «сусіди» чисел 

600 < 675 < 700     900 < 943 < 1000    100 < 125< 200     300 < 376 < 400

200 < 209 < 300     400 < 411 < 500      500 < 505 < 600

 

Завдання 620  Округлили до сотень:

378 ≈ 400     487 ≈ 500     189 ≈ 200     538 ≈ 500  690 ≈ 700      370 ≈ 400    809 ≈ 800

 

Завдання 621

349 – 9 – 40 = 340 – 40 = 300

670 – 70 + 5 = 600 + 5 = 605

581 – 80 – 1 = 501 – 1 = 500

3 + 300 = 303

30 + 900 = 930

99 + 100 = 199

(420 – 400) : 4 = 20 : 4 = 5  

7 • (810 – 800) = 7 • 10 = 70

(550 – 500) : 5 = 50 : 5 = 10

Завдання 622 Дії з іменованими числами

20 хв + 25 хв = 45 хв      

9 хв + 17 хв = 17 хв + 3 хв + 6 хв = 20 хв + 6 хв = 26 хв

22 с + 28 с = 40 с + 10 с = 50 с

45 хв – 17 хв = 45 хв – 15 хв – 2 хв = 30 хв – 2 хв = 28 хв

30 хв + 30 хв = 60 хв = 1 год

60 с – 15 с = 40 с + (20 с – 15 с) = 40 с + 5 с = 45 с

45 хв + 15 хв = 50 хв + 10 хв = 60 хв = 1 год

1 год – 15 хв = 60 хв – 15 хв = 60 хв – 10 хв – 5 хв = 50 хв – 5 хв = 45 хв

1 хв – 30 с = 60 с – 30 с = 30 с

 

Моя порада щодо розв'язування задач на обчислення часу: заповнюємо табличку і визначаємо тип задачі

Завдання 623 Проста задача на знаходження невідомого доданка

1) Пасажир вийшов з дому о 20 год 5 хв та поспішає на потяг до Запоріжжя. Потяг відправляється о 20 год 19 хв. Скільки хвилин залишилося до відправлення потяга?

Була година

Тривала подія

Стала година

20 год 5 хв

?

20 год 12 хв

Короткий запис

Була (вийшов) — 20 год 5 хв

Тривала (у дорозі) — ?

Стала (відправлення) — 20 год 12 хв

Розв’язання

20 год 12 хв – 20 год 5 хв = 7 хв – час до відправлення потяга

Відповідь: до відправлення потяга залишилось 7 хвилин

 

2) Проста задача на знаходження невідомого доданка

Потяг із Дніпра прибуває о 20 год 16 хв. О котрій годині потяг виїхав із Дніпра, якщо відомо, що на дорогу він витрачає 9 год 10 хв?

Була година

Тривала подія

Стала година

?

9 год 10 хв

20 год 16 хв

Короткий запис

Була (виїхав) — ?

Тривала (у дорозі) — 9 год 10 хв

Стала (прибуває) — 20 год 16 хв

Розв’язання

20 год 16 хв – 9 год 10 хв = 11 год 6 хв – час відправлення потяга

Відповідь: потяг виїхав об 11 годині 6 хвилин

 

Завдання 624 Проста задача на знаходження невідомого доданка

Трамвай перебував на маршруті 6 год і повер­нувся в парк о 13 год. О котрій годині трамвай вийшов на маршрут?

Була година

Тривала подія

Стала година

?

6 год

13 год

Короткий запис

Була (вийшов) — ?

Тривала (на маршруті) — 6 год

Стала (повернувся) — 13 год

Розв’язання

13 год – 6 год = 7 год – час виходу на маршрут

Відповідь: трамвай вийшов на маршрут о 7 годині

 

Завдання 625 Проста задача на знаходження невідомого доданка

О котрій годині почалися заняття в секції карате, якщо вони тривали 45 хв і закінчились о 17 год 45 хв?

Була година

Тривала подія

Стала година

?

45 хв

17 год  45 хв

Короткий запис

Була (почалися) — ?

Тривала (тривали) — 45 хв

Стала (закінчилися) — 17 год 45 хв

Розв’язання

17 год 45 хв – 45 хв = 17 год – час початку занять у секції

Відповідь: заняття в секції почалися о 17 годині

 

Завдання 626 Проста задача на знаходження невідомого доданка

Вистава тривала 3 год і закінчилась о 22 год. О котрій годині почалася вистава?

Була година

Тривала подія

Стала година

?

3 год

22 год

Короткий запис

Була (почалася) — ?

Тривала (тривала) — 3 год

Стала (закінчилась) — 22 год

Розв’язання

22 год – 3 год = 19 год – час початку вистави

Відповідь: вистава почалася о 19 годині

 

Завдання 627

12 год + 10 год = 22 год                          35 с + 25 с = 50 с + 10 с = 60 с = 1 хв

45 хв + 35 хв = 70 хв + 10 хв = 80 хв      9 год 40 хв – 3 год = 6 год 40 хв

75 хв – 50 хв = 25 хв                               12 год 30 хв – 20 хв = 12 год 10 хв

 

Завдання 628

700 + 5 = 705    700 + 80 = 780   700 + 9 = 709      700 + 30 = 730

300 + 3 = 303    300 + 1 = 301     300 + 70 = 370    300 + 20 = 320

2 спосіб

1) 7 сот. + 5 од = 7 сот. 5 од = 705

7 сот. + 8 дес. = 7 сот. 8 дес. = 780

7 сот. + 9 од. = 7 сот. 9 од. = 709

7 сот. + 3 дес. = 7 сот. 3 дес. = 730

2) 3 сот. + 3 од. = 3 сот. 3 од. = 303

3 сот. + 1 од. = 3 сот. 1 од. = 301

3 сот. + 7 дес. = 3 сот. 7 дес. = 370

3 сот. + 2 дес. = 3 сот. 2 дес. = 320

Завдання 629 Порівняння чисел

5 д. < 5 сот.  (двоцифрові числа менші, ніж трицифрові)

4 с. 3 од. > 3 с. 4 од.  (порівнюємо сотні 4 с. > 3 с.)

7 с. 3 д. > 7 с. 3 од.    (3 д. > 3 од.)

2 с. 9 д. > 2 с. 1 од.    (2 д. > 1 од.)

 

Завдання 630

с + 56  (с плюс 56)     48 + 2 = 50 (48 плюс 2 дорівнює п’ятдесяти)    45 > 34   (45 більше за 34)

3 • (c – 5)  (3 помножити на різницю змінної с і числа 5)   400 + 40 = 440  (400 плюс 40 буде 440)

a : 3 = 9   (змінну а поділити на 3 дорівнює дев’яти)      70 < 100 – 15   (число 70 менше, ніж різниця чисел 100 і 15)

45 > 5 • a       (число 45 більше за добуток числа  5 на змінну а)

Вирази

Рівності

Нерівності

с + 56     3 • (с – 5)

48 + 2 = 50     400 + 40 = 440     

а : 3 = 948 + 2 = 50     400 + 40 = 440     а : 3 = 9

45 > 34      70 < 100 – 15

45 > 5 • а

Завдання 631  Які з чисел від 673 до 682 є розв'язками нерівності 676 < x < 680?

х1 = 677, х2 = 678, х3 = 679

 

Завдання 632

Розв'язки нерівності 5 < c < 12: с1 = 6, с2 = 7, с3 = 8, с4 = 9, с5 = 10, с6 = 11

Розв’язки нерівності х < 4: х1 = 0, х2 = 1, х3 = 2, х4 = 3

 

Завдання 633

78 + 7 • 3 = 78 + 21 = 99

90 – 9 • 5 = 90 – 45 = 90 – 40 – 5 = 45

200 +3 • 10 = 200 + 30 = 230

800 + (78 + 12) = 800 + (80 + 10) = 890

24 : (2 • 3) = 24 : 6 = 4

3 • 5 • 2 = 3 • (5 • 2) = 3 • 10 = 30

Завдання 634  Проста задача на знаходження невідомого доданка

Потяг вийшов зі станції відправлення о 14 год і прибув на кінцеву станцію о 21 год 30 хв. Скільки часу потяг був у дорозі?

Була година

Тривала подія

Стала година

14 год

?

21 год 30 хв

Короткий запис

Була (вийшов) — 14 год

Тривала (у дорозі) — ?

Стала (прибув) — 21 год 30 хв

Розв’язання

21 год 30 хв – 14 год = 7 год 30 хв – час потягу в дорозі

Відповідь: у дорозі потяг був 7 годин 30 хвилин

 

Завдання 635  Проста задача на знаходження невідомого доданка

Футбольний матч тривав 1 год 49 хв і закінчився о 20 год 49 хв. О котрій годині почався футболь­ний матч?

Була година

Тривала подія

Стала година

?

1 год 49 хв

20 год 49 хв

Короткий запис

Була (почався) — ?

Тривала (тривав) — 1 год 49 хв

Стала (закінчився) — 20 год 49 хв

Розв’язання

20 год 49 хв – 1 год 49 хв = 19 год – час початку футбольного матчу

Відповідь: футбольний матч почався о 19 годині

 

Завдання 636  Проста задача на знаходження невідомого доданка

Дівчатка 40 хв каталися на роликах і розійшлися по домівках о 15 год 50 хв. О котрій годині вони почали кататися на роликах?

Була година

Тривала подія

Стала година

?

40 хв

15 год 50 хв

Короткий запис

Була (почали) — ?

Тривала (каталися) — 40 хв

Стала (розійшлися) — 15 год 50 хв

Розв’язання

15 год 50 хв – 40 хв = 15 год 10 хв – час початку катання на роликах

Відповідь: вони почали кататися на роликах о 15 годині 10 хвилин

 

Завдання 637

500 + 5 • 10 = 500 + 50 = 550       859 – 3 • 3 = 859 – 9 = 850

2 • 7 • 4 = 2 • 4 • 7 = 8 • 7 = 56    3 • 9 • 3 = 3 • 3 • 9 = 9 • 9 = 81

Інші завдання дивись тут...