Інші завдання дивись тут...

Завдання 631  Числа зменшили у 5 разів:

15 : 5 = 3        55 : 5 = 11    500 : 5 = 100  

250 : 5 = 50    35 : 5 = 7     100 : 5 = 20

 

Завдання 632

730 = 7 сот. 3 дес.    206 = 2 сот. 6 дес.            184 = 1 сот. 8 дес. 4 од.

770 = 7 сот. 7 дес.    444 = 4 сот. 4 дес. 4 од.    811 = 8 сот. 1 дес. 1 од.

У числах 730, 206, 184, 770, 444, 811 всього сотень: 7, 2, 1, 7, 4, 8

У числах 730, 206, 184, 770, 444, 811 всього десятків: 73, 20, 18, 77, 44, 81

У числах 730, 206, 184, 770, 444, 811 всього одиниць: 0, 6, 4, 0, 4, 1

 

Завдання 633 Письмове ділення

141 : 3 = (120 + 21) : 3 = 40 + 7 = 47

141|3

12  |47

  21

  21

    0

Завдання 634 Кількість цифр у частці

768 : 8, частка  двоцифрове число, бо 7 < 8

476 : 4частка  трицифрове число

216 : 2частка  трицифрове число

564 : 6частка  двоцифрове число, бо 5 < 6

123 : 3частка  двоцифрове число, бо 1 < 3

 

Завдання 635  Письмове ділення

623|7 

56  |89

  63

  63

    0

116|4 

 8   |29

 36

 36

   0

525|7 

49  |75

 35

 35

   0

х 89

     7

  623

х 29

     4

  116

х 75

     7

  525

Завдання 636

На пошиття восьми костюмів витрачають 24 м тканини. Скільки таких костюмів можна пошити із 345 м тканини?

Коротка схема

8 костюмів — 24 м

? костюмів — 345 м

Розв'язання

1) 24 : 8 = 3 (м)  тканини йде на костюм

2) 345 : 3 = 115 (к.)

Відповідь: можна пошити 115 таких костюмів.

345|3 

3    |115

 4

 3

 15

 15

   0

Завдання 637

Маса п'яти пачок какао становить 375 г. Яка маса дев'яти таких пачок?

Коротка схема

5 пачок — 375 г

9 пачок — ? г

Розв'язання

1) 375 : 5 = 75 (г)  маса 1 пачки какао

2) 75  9 = 675 (г)

Відповідь: маса дев'яти таких пачок 675 грам.

375|5

35  |75

 25

 25

   0

х 75

     9

  675

Завдання 638

З однієї ділянки фермер зібрав 168 кг огірків, а з іншої — на 86 кг більше. 80 кг огірків він здав у їдальню, а решту — на консервний завод. Скільки кілограмів огірків фермер здав на кон­сервний завод?

Коротка схема

1 ділянка — 168 кг

2 ділянка — ? кг, на 86 кг більше, ніж на І ділянці

Разом — ? кг 

Решта — ? кг, без 80 кг від разом

Розв'язання

1) 168 + 86 = 254 (кг)  зібрав з іншої ділянки

2) 168 + 254 = 422 (кг)  зібрав з двох ділянок разом

3) 422  80 = 342 (кг) 

Відповідь: фермер здав на консервний завод 342 кг огірків.

 

Завдання 639  Довжини сторін прямокутника дорівнюють 9 см і 17 см. Знайди периметр прямокутника.

Р = (9 + 17) • 2 = 26 • 2 = 52 (см) – периметр прямокутника

 

Завдання 640

У супермаркет привезли 546 л мінеральної води, а солодкої — у 7 разів менше. Скільки всього літрів води привезли в супермаркет?

Коротка схема

Мінеральна — 546 л

Солодка — ? кг, у 7 разів менше, ніж мінеральної

Разом — ? л 

Розв'язання

1) 546 : 7 = 78 (л)  солодкої води

2) 546 + 78 = 624 (л)

Відповідь: в супермаркет привезли 624 літрів води.

546|7

49  |78

  56

  56

    0

+ 546

    78

   624

Завдання 641

543 – 543 : 3 = 362

543|3 

3    |181

24  

24

    3

    3

    0

_543

  181

  362

125 + 125 : 5 = 150

125|5 

10  |25

  25  

  25

   0

_125

    25

  150

890  890 : 5 = 712

890|5 

5   |178

39  

35

  40

  40

    0

_ 890

   178

   712

Завдання 642

_412

  275

  137

_543

  297

  246

+437

  189

  626

+352

  199

  551

_824

  638

  186

_900

  333

  567

+187

  359

  546

+563

  175

  738

Завдання 643  Рівняння

572 – с = 180

с = 572 – 180

с = 392

572 – 392 = 180

180 = 180

725 : х = 5

х = 725 : 5

х = 145

725 : 145 = 5

5 = 5

3 • с = 981

с = 981 : 3

с = 327

3 • 327 = 981

981 = 981

Завдання 644

Із 32 м тканини пошили 8 підковдр. Скільки таких підковдр можна пошити із 60 м тканини? Скіль­ки метрів тканини знадобиться, щоб пошити 115 таких підковдр?

Коротка схема

8 підковдр — 32 м

? підковдр — 60 м

115 підковдр — ? м 

Розв'язання

1) 32 : 8 = 4 (м)  тканини йде на пошиття 1 підковдри

2) 60 : 4 = 15 (п.)  підковдр пошили з 60 м

3) 4 • 115 = 460 (м)

Відповідь: можна пошити 15 підковдр із 60 метрів тканини, а 460 метрів тканини йде на пошиття 115 таких підковдр.

 

Завдання 645  Одиниці вимірювання

1) 1 год 15 хв = 60 хв + 15 хв = 75 хв

2 год 30 хв = 60 хв • 2 + 30 хв = 120 хв + 30 хв = 150 хв

125 хв = 60 ха 2 + 5 хв = 120 хв + 5 хв = 2 год + 5 хв = 2 год 5 хв

72 хв = 60 хв + 12 хв = 1 год 12 хв

2) 45 хв + 15 хв = 1 год,  адже 1 год  45 хв = 60 хв  45 хв = 15 хв

29 хв + 51 хв = 1 год,  адже 1 год  29 хв = 60 хв  29 хв = 31 год

32 с + 28 с = 1 хв,  адже 1 хв  32 с = 60 с  32 с = 28 с

12 год + 12 год = 1 доба,  адже 1 доба  12 год = 24 год  12 год = 12 год

21 год + 3 год = 1 доба,   адже 1 доба  21 год = 24 год  21 год = 3 год

10 год + 14 год = 1 доба,  адже 1 доба  10 год = 24 год  10 год = 14 год

 

Завдання 646  Упродовж дня діти займалися фізичними впра­вами: на уроці фізичної культури — 40 хв, під час фізкультхвилинок — на 4 уроках, по 3 хв на кожному, і на великій перерві — 10 хв. Скільки часу діти займалися фізичними вправами у шко­лі впродовж дня?

Коротка схема

Вправи (фізкультура) — 40 хв

Вправи (фізкультхвилинка) — ? м, 4 рази по 3 хв

Вправи (на перерві) — 10 хв

Разом — ? хв 

Розв'язання

1) 3 • 4 = 12 (хв)  час всіх фізкультхвилинок

2) 40 + 12 + 10 = 62 хв, або 1 год 2 хв

Відповідь: фізичними вправами у школі впродовж дня діти займалися 1 год 2 хв.

 

Завдання 647  Електронний годинник показує — 08:05. Через скільки хвилин він показуватиме — 08:50? Через 45 хвилин

8 год 50 хв – 8 год 5 хв = 45 (хв)

 

Завдання 648  Накресли прямокутник зі сторонами 6 см і 4 см. Знайди його периметр.

Р = (6 + 4) • 2 = 10 • 2 = 20 (см)  периметр прямокутника

 

Завдання 649

З год 40 хв – 28 хв = 3 год + 40 хв  28 хв = 3 год 12 хв

1 год 15 хв + 40 хв = 1 год + 15 хв + 40 хв = 1 год 55 хв

 

Завдання 650

На центральній площі міста висадили 325 кущів троянд, а в парку — у 5 разів менше. Скільки всього кущів троянд висадили?

Коротка схема

На площі — 325 к.

У парку — ? к., у 5 разів менше, ніж на площі

Разом — ? к. 

Розв'язання

1) 325 : 5 = 65 (к.)  троянд в парку

2) 325 + 65 = 390 (к.)

Відповідь: всього посадили 390 кущів троянд.

325|5 

30  |65

 25

 25

   0

Завдання 651

Інна виграла забіг на дистанції 800 м. Яка від­стань віддаляє її на фініші від кожної з інших учасниць?

Надія (710 м) ——— Марія (760 м) ———Інна (800 м)

800 – 760 = 40 (м) – відстань між Інною та Марією

800 – 710 = 90 (м) – відстань між Інною та Надією

 

Завдання 652

1) У трьох школах навчається 618 учнів. У першій школі — 236 учнів, у другій — на 58 учнів менше, ніж у першій. Скільки учнів навчається в третій школі?

Коротка схема

Всього — 618 уч.

I школа — 236 уч. 

II школа — ? уч., на 58 уч. менше, ніж в першій

I i II школи разом — ? уч.

III школа — ? уч.

План

1) Скільки учнів навчається в другій школі?

2) Скільки учнів навчаються в першій і другій школах разом?

3) Скільки учнів навчається в третій школі?

Розв'язання

1) 236 – 58 = 178 (уч.)  учнів в другій школі

2) 236 + 178 = 414 (уч.)  учнів в двох школах разом

3) 618  414 = 204 (уч.)

Відповідь: в третій школі навчається 204 учнів. 

_236

   58

 178

+236

  178

  414

_618

  414

  204

2) На трьох присадибних ділянках росте 80 дерев. На першій ділянці росте 1/4 всіх дерев, на другій — половина кількості тих дерев, що рос­туть на першій ділянці. Скільки дерев росте на третій ділянці?

Коротка схема

Всього — 80 дерев

I ділянка — ? д., 1/4 всіх дерев 

II ділянка — ? д., 1/2 дерев першої ділянки

I і II ділянки разом — ? д.

III ділянка — ? д.

План

1) Скільки дерев росте на першій ділянці?

2) Скільки дерев росте на другій ділянці?

2) Скільки дерев росте на першій і другій ділянках разом?

3) Скільки дерев росте на третій ділянці?

Розв'язання

1) 80 : 4 = 20 (д.)  дерев на першій ділянці

2) 20 : 2 = 10 (д.)  дерев на другій ділянці

3) 20 + 10 = 30 (д.)  дерев на двох ділянках разом

4) 80  30 = 50 (д.)

Відповідь: на третій ділянці росте 50 дерев. 

 

Завдання 653

Перший доданок — 32, другий — добуток чисел 6 і 7:

32 + 6 • 7 = 32 + 42 = 74

Зменшуване — 92, від'ємник — добуток чисел 9 і 9:

92 – 9 • 9 = 92 – 81 = 11

Перший доданок — 25, другий — частка чисел 64 і 8:

25 + 64 : 8 = 25 + 8 = 33

Ділене — сума чисел 38 і 18, дільник — 7:

(38 + 18) : 7 = 56 : 7 = 8

 

Завдання 654  Розв'язування нерівностей

Значення а і b з чисел 0, 1, 2, 7, 9, за яких нерівності будуть правильними

а • 8 < 61

а = 0, 1, 2, 7

b + 18 < 20

b = 0, 1

b – 3 > 5

b = 9

Завдання 655  Розв'язування нерівностей

22 • 3 > 22 • 2

27 : 9 < 27 : 8 

42 : 7 < 42 : 6

Завдання 656

1) Дівчинка вирішила виміряти пульс. За 10 с вона налічила 12 ударів свого серця. Скільки ударів серця дівчинка налічить за 1 хв?

Коротка схема

10 с — 12 уд.

60 с (хвилина) — ? уд.

Розв'язання

1) 60 : 10 = 6 (р.)  у стільки разів збільшиться час

2) 12 • 6 = 72 (уд.)

Відповідь: 72 удари серця дівчинка налічить за 1 хвилину.

 

Завдання 657

1) Обчисли загальну масу трьох ящиків.

208 + 197 + 275 = 680 (кг)  маса трьох ящиків.

2) Вантажник хоче помістити ще один ящик масою 90 кг, але на візку не можна перевозити понад 800 кг. Чи можна покласти на візок цей ящик?

Розв'язання

680 + 90 = 770 (кг)  загальна маса

770 кг < 800 кг

Відповідь: на візок можна ще покласти ящик масою 90 кг.

 

Завдання 658

Якщо а = 24, тоді а • 3 = 24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 72

Якщо а = 24, тоді (60 – а) : 3 = (60 – 24) : 3 = 12

Якщо а = 24, тоді 60 – а : 3 = 60 – 24 : 3 = 52

Інші завдання дивись тут...