СТОРІНКА 10 Перевір свої досягнення
Завдання 1
«Сусіди» числа 200: 199, 201
«Сусіди» числа 400399401
«Сусіди» числа 10099101
«Сусіди» числа 500499501
«Сусіди» числа 600599601

 

Завдання 2 Прочитай числа
550 (п'ятсот п'ятдесят) 620 (шістсот двадцять) 768 (сімсот шістдесят вісім) 934 (дев'ятсот тридцять чотири) 207 (двісті сім) 412 (чотириста дванадцять)  672 (шістсот сімдесят два) 805 (вісімсот п'ять)
Числа від найменшого до найбільшого: 550 620 768 934
Числа від найменшого до найбільшого: 207 412 672 805

 

Завдання 3 Розряди числа

824 = 824 од., 82 дес., 8 сот.
785 = 785 од., 78 дес., 7 сот.

360 = 360 од., 36 дес., 3 сот.
507 = 507 од., 50 дес., 5 сот.

Завдання 4

625  600 > 625  20
900 + 6 < 900 + 60

768  600 < 768  60
600 + 25 < 600 + 250

Завдання 5 Одиниці вимірювання

1 м = 100 см
1 дм = 10 см

1 м = 1000 мм
1 ц = 100 кг

1 год = 60 хв
1 хв = 60 с

1 кг = 1000 г
1 км = 1000 м

Завдання 6

А. 500 + 50 + 20 = 570
Б. 200 + 100 + 500 = 800

В. 500 + 20 + 5 = 525
Г. 100 + 10 + 1 = 111

 

CТОРІНКА 11
Завдання 7
Купили 2 пачки солі по 8 грн і пакет цукру за 26 грн. Покупець розрахувався з касиром купюрою 50 грн. Яку решту отримав покупець?
Короткий запис
Було — 50 грн
Розрахувалися — 8 грн + 8 грн + 26 грн
Решта — ?
Розв'язання
50  (8 + 8 + 26) = 50  42 = 8 (грн)
Відповідь: решта 8 гривень.

 

Завдання 8
За малюнком склади і розв'яжи задачу про купівлю однакових гребінців. За три гребінці заплатили 27 грн. Скільки треба заплатити за чотири таких гребінці?
Короткий запис 
3 гр.  27 грн
4 гр.  ?
Розв'язання
1) 27 : 3 = 9 (грн)  ціна гребінця
2) 9 • 4 = 36 (грн)
Відповідь: за чотири таких гребінців треба заплатити 36 грн.

 

Завдання 9
За таблицею склади і розв'яжи задачі про відвідування кінотеатру.
Сеанс кінофільму почався о 13 год 30 хв і тривав 2 год. О котрій годині закінчився сеанс?
Короткий запис
Почався  13 год 30 ха
Тривав  2 год
Закінчився  ?
Розв'язання
13 год 30 хв + 2 год = 15 год 30 хв
Відповідь: сеанс закінчився о 15 год 30 хв.
Обернена задача.
Сеанс кінофільму тривав 2 год і закінчився о 15 год 30 хв. О котрій годині почався сеанс?
Короткий запис
Тривав — 2 год
Закінчився — 15 год 30 хв
Почався — ?
Розв'язання
15 год 30 хв  2 год = 13 год 30 хв
Відповідь: сеанс кінофільму почався о 13 год 30 хв.
Обернена задача.
Сеанс кінофільму почався о 13 год 30 хв і закінчився о 15 год 30 хв. Скільки часу тривав сеанс?
Короткий запис
Почався — 13 год 30 ха
Закінчився — 15 год 30 хв
Тривав — ?
Розв'язання
15 год 30 хв  13 год 30 хв = 2 год
Відповідь: сеанс кінофільму тривав 2 год.

 

Завдання 10 Дії з іменованими величинами
2 ц 30 кг + 4 ц 10 кг = 6 ц 40 кг
5 м 65 см  2 м 32 см = 3 м 33 см
2 ц + 34 кг = 200 кг + 34 кг = 234 кг
7 см  5 мм = 70 мм  5 мм = 65 мм
2 дм  7 см = 20 см  7 см = 13 см
6 т  30 ц = 60 ц  30 ц = 30 ц

 

Завдання 11

Сторона квадрата ABCD  4 см, а сторона квадрата KMNO  на 1 см коротша. Побудуй у зошиті квадрат KMNO. Обчисли його периметр.
 1 = 3 см
 
3 • 4 = 12 (см) – периметр квадрата KMNO.

 

CТОРІНКА 12
Завдання 1

400 = 4 сот.
700 = 7 сот.

800 = 8 сот.
900 = 9 сот.

200 = 2 сот.
300 = 3 сот.

500 = 5 сот.

Завдання 2
Ряд: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

 

Завдання 3

200 + 300 = 500
2 сот. + 3 сот. = 5 сот.
400 + 100 = 500
4 сот. + 1 сот. = 5 сот.
700 + 200 = 900
7 сот. + 2 сот. = 9 сот.
500 + 200 = 700
5 сот. + 2 сот. = 7 сот.

300 + 400 = 700
3 сот. + 4 сот. = 7 сот.
600 + 300 = 900
6 сот. + 3 сот. = 9 сот.

700  200 = 500
7 сот.  2 сот. = 5 сот.
300  200 = 100
3 сот.  2 сот. = 1 сот.
800  400 = 400
8 сот.  4 сот. = 4 сот.
400  100 = 300
4 сот.  100 сот. = 3 сот.
700  500 = 200
7 сот.  5 сот. = 2 сот.
900  700 = 200
9 сот.  7 сот. = 2 сот.
Завдання 4

700 + 300 = 1000
200 + 600 = 800
500 + 300 = 800
400 + 200 = 600

500  300 = 200
700  300 = 400
500  400 = 100
400  200 = 200

700 + х = 1000
х = 1000  700
х = 300

500  х = 200
х = 500  200
х = 300

200 + х = 800
х = 800  200
х = 600

700  х = 400
х = 700  400
х = 300

500 + х = 800
х = 800  500
х = 300

500  х = 100
х = 500  100
х = 400

400 + х = 600
х = 600  400
х = 200

400  х = 200
х = 400  200
х = 200

600 + 100 = 6 сот. + 1 сот. = 7 сот. = 700
700 + 100 = 7 сот. + 1 сот. = 8 сот. = 800
600  100 = 6 сот.  1 сот. = 5 сот. = 500
700  100 = 7 сот.  1 сот. = 6 сот. = 600

500 + 300 = 5 сот. + 3 сот. = 8 сот. = 800
400 + 200 = 4 сот. + 2 сот. = 6 сот. = 600

800 + 100 = 8 сот. + 1 сот. = 9 сот. = 900

600 + 200 = 6 сот. + 2 сот. = 8 сот. = 800

500  300 = 2 сот.  3 сот. = 2 сот. = 200
400  200 = 4 сот.  2 сот. = 2 сот. = 200
800  100 = 8 сот.  1 сот. = 7 сот. = 700

600  200 = 6 сот.  2 сот. = 4 сот. = 400

Звідання 5
200 > 100  вік груші більший, ніж вік осики
100 < 400  вік осики менший, ніж вік в'яза
400 < 500  вік в'яза менший, ніж вік ялини
600 > 500  вік сосни більший, ніж вік ялини

 

CТОРІНКА 13
Завдання 6

А. 100 + 200 + 200 = 500
Б. 500 + 200 + 200 = 900

В. 100 + 100 + 100 = 300
Г. 500 + 100 + 200 = 800

Завдання 7
В одній бочці 150 л води, а в іншій  120 л. Для поливу клумби щодня використовують 30 л води. На скільки днів вистачить води в цих бочках для поливу клумби?
(15 дес. + 12 дес.) : 3 дес. = 9 (дн.)
Відповідь: води вистачить на 9 днів.

 

Завдання 8
300 + 400  200 = 3 сот. + 4 сот.  2 сот. = сот.  2 сот. = 5 сот. = 500
800  500  100 = сот.  5 сот.  1 сот. = сот.  1 сот. = 2 сот. = 200
900  600 + 200 = сот.  6 сот. + 2 сот. = сот. + 2 сот. = 5 сот. = 500
400 + 200  300 = сот. + 2 сот.  3 сот. = сот.  3 сот. = 3 сот. = 300
800  100  100 = сот.  1 сот.  1 сот. = сот.  1 сот. = 6 сот. = 600
600 + 300 + 100 = сот. + 3 сот. + 1 сот. сот. + 1 сот. = 10 сот. = 1000

 

Завдання 9
Розглянь малюнок. Що в ньому особливого? Знайди сторону квадрата.
ОА = 1 см, ОВ = 1 см
АВ = 1 + 1 = 2 (см) – сторона квадрата.

 

Завдання 10
Знайди для кожної композиції відповідний вид згори. Продовж запис за зразком:
 Д,  Ґ, 3  В, 4  Б, 5  А, 6  Г

 

Домашнє завдання
200 + 600 = 2 сот. + 6 сот = 8 сот. = 800
100 + 900 = 1 сот. + 9 сот. = 10 сот. = 1000
500 + 400 = 5 сот. + 4 сот. = 9 сот. = 900
300 + 700 = 3 сот. + 7 сот. = 10 сот. = 1000
500  300 = 5 сот. – 3 сот. = 2 сот. = 200
900  700 = 9 сот. – 7 сот. = 2 сот. = 200
800  400 = 8 сот. – 4 сот. = 4 сот. = 400
1000  500 = 10  сот. – 5 сот. = 5 сот. = 500

 

CТОРІНКА 14
Завдання 1 
Спиши числа. Підкресли в них розряди одиниць однією рискою; десятків – двома, а розряд сотень обведи.

Клас одиниць

Число

Сотні

Десятки Одиниці
628
467
354
926
845
627
572
764
6
4
3
9
8
6
5
7
2
6
5
2
4
2
7
6
8
7
4
6
5
7
2
4
Завдання 2

653 + 214 = 800 + 60 + 7 = 867

260 + 320 = 500 + 80 = 580

Завдання 3

572 + 324 = 800 + 90 + 6 = 896
265 + 421 = 600 + 80 + 6 = 686
267 + 122 = 300 + 80 + 9 = 389
345 + 231 = 500 + 70 + 6 = 576

520 + 310 = 800 + 30 = 830
440 + 250 = 600 + 90 = 690
620 + 130 = 700 + 50 = 750
540 + 220 = 700 + 60 = 760

Завдання 4

264 + 123 = 300 + 80 + 7 = 387
341 + 258 = 500 + 90 + 9 = 599
582 + 311 = 500 + 90 + 3 = 893
720 + 140 = 800 + 60 = 860
250 + 310 = 500 + 60 = 560
420 + 340 = 700 + 60 = 760

123 + 123 = 200 + 40 + 6 = 246

222 + 333 = 500 + 50 + 5 = 555

260 + 230 = 400 + 90 = 490

150 + 130 = 200 + 80 = 280

572 + 321 = 800 + 90 + 3 = 893
823 + 134 = 900 + 50 + 7 = 957
410 + 230 = 600 + 40 = 640
620 + 170 = 700 + 90 = 790

227 + 311 = 500 + 30 + 8 = 538
326 + 143 = 400 + 60 + 9 = 469
624 + 321 = 900 + 40 + 5 = 945
250 + 340 = 500 + 90 = 590
740 + 210 = 900 + 50 = 950
520 + 360 = 800 + 80 = 880

 

CТОРІНКА 15
Завдання 5
А. Довжина р. Вовча в межах України  323 км, а р. Стир  на 141 км більша. Яка довжина р. Стир?
323 + 141 = 464 (км)  довжина р. Стир
Річка Сіверський Донець у межах України завдовжки 631 км, а Південний Буг  на 218 км довший. Яка довжина Південного Бугу?
631 + 218 = 849 (км)  довжина Південного Бугу
Б. Постав запитання і розв'яжи задачу. Довжина р. Оріль у межах України  346 км, а р. Інгулець  на 212 км більша. Яка довжина р. Інгулець?
346 + 212 = 500 + 50 + 8 = 558 (км)  довжина р. Інгулець

 

Завдання 6
Розв'яжи задачу. Поясни її розв'язання за схемою аналізу.
У Марії було 4 купюри по 5 грн. а в Максима – 2 купюри по 10 грн. Марія витратила на цукерки 10 грн, а Максим – 15 грн. У кого залишилося більше грошей і на скільки?
Розв'язання
1) 5 • 4 = 20 (грн)  було грошей у Марії
2) 10 • 2 = 20 (грн)  було грошей у Максима
3) 20  10 = 10 (грн)  залишилось грошей у Марії
2) 20  15 = 5 (грн)  залишилось грошей у Максима
5) 10  5 = 5 (грн)
Відповідь: у Марії залишилося більше грошей на 5 гривень.

 

60 дм = 6 м
40 дм = 4 м
50 дм = 5 м

20 см = 2 дм
30 см = 3 дм
50 см = 5 дм

5 м 4 дм = 54 дм
6 м 2 дм = 62 дм
2 м 7 дм = 27 дм

Завдання 8
Зерно пшениці достигає за 90 днів. Цьогоріч колосся на полі зазеленіло 12 травня. Коли можна буде збирати врожай з цього поля? Орієнтовно 12 серпня.

 

Домашнє завдання
425 + 134 = 500 + 50 + 9 = 559
624 + 135 = 700 + 50 + 9 = 759
620 + 240 = 800 + 60 = 860
510 + 350 = 800 + 60 = 860
8 дм + 2 см = 80 см + 2 см = 82 см
6 см + 4 мм = 60 мм + 4 мм = 64 мм
х  112 = 125 + 232
х  112 = 357
х = 357 + 112
х = 469
469  112 = 125 + 232
357 = 357

х  (246 + 321) = 421
х  567 = 421
х = 421 + 567
х = 988
988  567 = 421
421 = 421