Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 70

Завдання 1

Збільшіть 7, 8, 9, 4, 5, 6, 2 на 10

• 10 = 70

• 10 = 80

• 10 = 90

• 10 = 40

• 10 = 50

• 10 = 60

• 10 = 20

Зменшіть З0, 50, 60, 70, 80 на 10

30 – 10 = 20

50 – 10 = 40

60 – 10 = 50

70 – 10 = 60

80 – 10 = 70

Завдання 2 Доберіть таке значення змінної, щоб справдилися рівності.

1 • а = а

a • 1 = a

0 • а = 0

1 • 5 = 5

7 • 1 = 7

0 • 3 = 0

а : 1 = а 

0 : а = 0

а : а = 1

8 : 1 = 8 

0 : 3 = 0

9 : 9 = 1

Завдання 3

2 • 100 = 200

З • 100 = 300

4 • 100 = 400

200 : 100 = 2

300 : 100­ = 3

400 : 100 = 4

5 • 100 = 500

500 : 100 = 5

6 • 100 = 600

Завдання 4 Обчисліть вирази та складіть із них рівність на ділення на 100.

3 • 100 = 300

300 : 100 = 3

7 • 100 = 700

700 : 100 = 7

9 • 100 = 900

900 : 100 = 9

4 • 100 = 400

400 : 100 = 4

6 • 100 = 600

600 : 100 = 6

2 • 100 = 200

200 : 100 = 2

СТОРІНКА 71

Завдання 5 Обчисліть.

400 : 10 : 10 = 40 : 10 = 4

500 : 10 : 10 = 50 : 10 = 5

700 : 10 : 10 = 70 : 10 = 7

2 • 10 • 10 = 200

3 • 10 • 10 = 300

4 • 10 • 10 = 400

5 • 100 : 10 = 50

6 • 100 : 10 = 60

7 • 100 : 10 = 70

0 : 1 + 4 = 0 + 4 = 4

0 : 25  3 = 0  3 = 0

0 : (15 – 14) = 0 : 1 = 0

Завдання 6 Доповніть рівності.

420 : 420 = 1

222 : 222= 1

145 : 145 = 1

189 : 189 = 1

Завдання 7

А. Упродовж 4 днів Марко читав по 10 сторінок енциклопе­дії щодня. Йому залишилося прочитати ще 54 сторінки. Скільки сторінок в енциклопедії, яку читав Марко?

Короткий запис

Прочитав  4 дн., по 10 с.

Залишилося  54 с.

Всього  ?

Розв’язання

1) 10  4 = 40 (с.) – прочитав за 4 дні

2) 40 + 54 = 94 (с.)

Відповідь: в енциклопедії 94 сторінки.

Б. У книжці  94 сторінки. Упродовж 4 днів Марко читав по 10 сторінок енциклопе­дії щодня. Скільки сторінок енциклопедії залишилося прочитати Маркові?

Короткий запис

Всього  94 с.

Прочитав  4 дн., по 10 с.

Залишилося  ?

Розв’язання

1) 10  4 = 40 (с.) – прочитав за 4 дні

2) 94  40 = 54 (с.)

Відповідь: Маркові залишилося прочитати 54 сторінки.

 

Завдання 8

Першого дня ляльковий театр відвідало 245 дітей, другого дня  на 94 дитини більше, ніж першого дня, а третього дня  на 13 дітей менше, ніж першого і другого дня разом. Скільки дітей відвідало ляльковий театр третього дня?

Короткий запис

І д.  245 д.

II д. — ?, на 94 д. більше, ніж I

III д. — ?, на 13 д. менше, ніж за I і  II разом

Розв’язання

1) 245 + 94 = 339 (д.) – відвідало  виставу II дня

2) 339 + 245 = 584 (д.) – відвідало виставу I i II дня разом

3) 584  13 = 571 (д.) 

Відповідь: третього дня виставу відвідала 571 дитина.

 

Завдання 9 Добери по два значення змінної, щоб справдилися нерівності.

х – 364 > 520

при х = 900, 1000

с – 9 < 45

при с = 9, 10

х + 260 > 350

при х = 200, 250

Завдання 10 Розв'яжи рівняння та виконай перевірку.

х • 100 = 400

х = 400 : 100

х = 4

4 • 100 = 400

400 = 400

100 • х = 700

х = 700 : 100

х = 7

100 • 7 = 700

700 = 700

х : 100 = 4

х = 4 • 100

х = 400

400 : 100 = 4

4 = 4

500 : х = 5

х = 500 : 5

х = 100

500 : 100 = 5

5 = 5

Завдання 11

Іван старший за Олега і нижчий за Назара, але молодший за Назара і вищий за Олега. Хто із хлопчиків наймолодший і найнижчий? Олег

 

Домашнє завдання Порядок дій

325 + 6  0 = 325

(526 + 4)  0 = 0

456 : 456 – 1 = 1 – 1 = 0

100 – 5  0 = 100

300 : 100 • 10 = 3 • 10 = 30

35  1  10 = 35  10 = 350

63 : 9 • 10 = 7 • 10 = 70

 8 : 8 = 72 : 8 = 9

 42  10 = 0

 

Сторінка 72

Завдання 1 

А. 150 = 15 дес.    270 = 27 дес.   390 = 39 дес.    580 = 58 дес.

Б. 300 = 3 сот      800 = 8 сот.     500 = 5 сот.     200 = 2 сот.

 

Завдання 2 Спосіб заміни розрядних одиниць

20 • 2 = 40

2 дес. • 2 = 4 дес.

800 : 400 = 2

8 сот. : 4 сот. = 2

200 • 2 = 400

2 сот. • 2 = 4 сот.

700 : 7 = 100

7 сот. : 7 = 1 сот.

80 : 40 = 2

8 дес. : 4 дес. = 2

360 : 4 = 90

36 дес. : 4 = 9 дес.

Завдання 3

30 • 3 = 3 дес. • 3 = 9 дес. = 90

40 • 3 = 4 дес. • 3 = 12 дес. = 120

50 • 4 = 5 дес. • 4 = 20 дес. = 200

300 • 3 = 9 сот. • 3 = 9 сот. = 900

200 • 3 = 2 сот. • 3 = 6 сот. = 600

100 • 4 = 1 сот. • 4 = 4 сот. = 400

60 : 30 = 6 дес. : 3 дес. = 2

40 : 20 = 4 дес. : 2 дес. = 2

80 : 20 = 8 дес. : 2 дес. = 4

600 : 300 = 6 сот. : 3 сот. = 2

400 : 400 = 4 сот. : 4 сот. = 1

350 : 7 = 35 дес. : 7 = 5 дес. = 50

500 : 5 = 5 сот. : 5 = 1 сот. = 100

300 : 3 = 3 сот. : 3 = 1 сот. = 100

600 : 3 = 6 сот. : 3 = 2 сот. = 200

 

Завдання 4

60 • 4 = 240

50 • 5 = 250

70 • 4 = 280

100 • 5 = 500

300 • 2 = 600

400 • 2 = 800

720 : 8 = 90

640 : 8 = 80

150 : 3 = 50

800 : 200 = 4

600 : 20 = 30

200 : 2 = 100

80 : 8 = 10

60 : 3 = 20

40 : 2 = 20

Завдання 5 

На консервному заводі виготовили 130 л виноградного соку. У трилітрові банки розлили 90 л соку, а решту — в банки по 2 л. Скільки всього одержали банок із виноградним соком?

130 л

90 л розлили по 3 л – у ? б.

? розлили по 3 л – у ? б.

? б.

Розв’язання

1) 90 : 3 = 30 (б) – трилітрових банок зі соком

2) 130 – 90 = 40 (л) – решта літрів соку

3) 40 : 2 = 20 (б.) – дволітрових банок зі соком

4) 30 + 20 = 50 (б.)

Відповідь: із виноградним соком отримали 50 банок.  

 

Сторінка 73

Завдання 6

У Ніни було 40 грн. На 10 грн вона придбала рогалики з малиною по 5 грн кожний, а на решту грошей — рогалики з шоколадом по 6 грн. Скільки всього рогаликів придбала Ніна?

40 грн

10 грн придбала по 5 грн – ? рогаликів

? придбала по 6 грн – ? рогаликів

? рогаликів

Розв’язання

1) 10 : 5 = 2 (р.) – рогаликів з малиною

2) 40 – 10 = 30 (грн) – решта грошей

3) 30 : 6 = 5 (р.) – рогаликів із шоколадом

4) 2 + 5 = 7 (р.)

Відповідь: Ніна придбала 7 рогаликів.

 

Завдання 7  Перетворили складені іменовані величини на прості

4 дм 4 см = 44 см

2 дм 6 см = 26 см

6 м = 60 дм

7 м = 70 дм

8 см 7 мм = 87 мм

5 см 2 мм = 52 мм

Завдання 8 

У гаманці було 900 грн. Купили ракетку для великого тенісу і розрахувалися за неї трьома купюрами номіналом 100 грн кожна і двома — по 200 грн. Скільки грошей залишилося в гаманці?

Розв’язання

1) 100 • 3 + 200 • 2 = 300 + 400 = 700 (грн) – вартість ракетки

2) 900 – 700 = 200 (грн)

Відповідь: у гаманці залишилось 200 гривень.

 

Завдання 9 Письмове додавання

_764

  529

  235

_560

  251

  309

+423

  287

  710

+345

  267

  612

_700

  378

  322

_832

  648

  184

Завдання 10

За 4 дні студентка Ліля прочитала 132 сторінки книжки. Дізнайся, скільки сторінок вона прочитала другого, третього і четвертого дня. Скористайся нотатками Лілі.

Короткий запис

І день — 32 сторінки

ІІ день — ? на 17 сторінок більше, ніж І дня

ІІІ день — ? у 9 разів менше, ніж за І і ІІ разом

VІ день — ? решта

Розв’язання

1) 32 + 17 = 49 (с.) – за ІІ день

2) 32 + 49 = 81 (с.) – за І і ІІ дні разом

3) 81 : 9 = 9 (с.) – ІІІ дня

4) 81 + 9 = 90 (с.) – за І, ІІ і ІІІ дні разом

5) 132 – 90 = 42 (с.) – VІ дня

Відповідь: Ліля прочитала другого дня 49 сторінок, третього  9 сторінок, четвертого  42 сторінки.

 

Домашнє завдання

20 • 4 + 20 = 80 + 20 = 100

70 • 5 + 50 = 350 + 50 = 400

200 • 2 = 400

200 • 3 = 600

600 : 6 = 100

400 : 4 = 100

160 : 8 = 20

140 : 7 = 20

Інші завдання дивись тут...