Інші завдання дивись тут...

§ 5 Завдання 35 Обчисліть вирази й розшифруйте слово.
27 + 13 = 40 У
38 – 12 = 26 К
45 + 17 = 62 Р
33 + 28 = 61 А
81 – 51 = 30 Ї
62 – 20 = 42 Н
54 + 7 = 61 А

 

Завдання 36 Знайди значення виразів.
Якщо а = 27, то 56 + а = 56 + 27 = 83
Якщо а = 36, то 56 + а = 56 + 36 = 92
Якщо а = 19, то 56 + а = 56 + 19 = 75
Якщо с = 13, то 52 – с = 52 – 13 = 39
Якщо с = 25, то 52 – с = 52 – 25 = 27
Якщо с = 30, то 52 – с = 52 – 30 = 22

Завдання 37 Порівняй іменовані числа

45 діб < 2 міс.
1 тижд. > 4 доби
3 доби > 48 год 
72 год = 3 доби
18 міс. < 1 рік
2 роки = 24 міс.

Завдання 38

Було 48 зошит, спочатку придбали 7 зошитів, а потім ще 2 зошита. Скільки всього зошитів стало?
Короткий запис
Було — 48 з.
Придбали — ?, 7 з. і 2 з.
Стало — ?

Розв’язання

1) 7 + 2 = 9 (з.) – придбали зошитів

2) 48 + 9 = 57 (з.)

Відповідь: на полиці стало 57 зошит.

Назви приладдя, за допомогою якого можна побудувати кут: транспортир

 

Завдання 39
Прямі кути: АВС, SBK
Непрямі кути: NMK, DFO, HLM, PCT

 

Завдання 40
Остапу 13 років, а Софії 8. Скільки років було Софії, коли Остапу було 9 років?

Розв’язання

1) 13  9 = 4 (р.) – пройшло років

2) 8  4 = 4 (р.)

Відповідь: Софії було 4 роки.

 

Завдання 41
Якщо а = 19, то 61 + а – 40 = 61 + 19 – 40 = 40
Якщо а = 23, то 61 + а – 40 = 61 + 23 – 40 = 44
Якщо а = 8, то 61 + а – 40 = 61 + 8 – 40 = 29

 

Завдання 42
У курки було 12 рудих курчат і 9 білих. На скільки рудих курчат було більше, ніж білих?
Короткий запис
Рудих — 12 к.
Білих — 9 к.
На скільки більше — ?

Розв’язання

12  9 = 3 (к.)

Відповідь: на 3 рудих курчат було більше, ніж білих.

 

§ 6 Завдання 43 Обчисліть (усно).
25 + 25 = 20 + 20 + 5 + 5 = 40 + 10 = 50
73 + 25 = 70 + 20 + 3 + 5 = 90 + 8 = 98
60 + 25 = 60 + 20 + 5 = 80 + 5 = 85
18 + 25 = 10 + 20 + 8 + 5 = 30 + 13 = 43
35 + 25 = 30 + 20 + 5 + 5 = 50 + 10 = 60
56 + 25 = 50 + 20 + 6 + 5 = 70 + 11 = 81
63 + 25 = 60 + 20 + 3 + 5 = 80 + 8 = 88
44 + 25 = 40 + 20 + 4 + 5 = 60 + 9 = 69
86  86 = 0
86  69 = 17
86  34 = 52
86  56 = 30
86  27 = 59
86  48 = 38
86  50 = 36
86  77 = 9

Завдання 44 Обчисли кількість предметів зручним способом.

3 • 3 = 9 (груш)
8 • 2 = 16 (слив)

Завдання 45

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 7 = 28

9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 4 = 36
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 8 • 6 = 48

 

Завдання 46 До кожної рівності на множення склади по дві рівності на ділення.
5 • 8 = 40
40 : 5 = 8
40 : 8 = 5
6 • 3 = 18
18 : 6 = 3
18 : 3 = 6
1 • 9 = 9
9 : 1 = 9
9 : 9 = 1

Завдання 47

Щодня впродовж тижня Петро тренується в спортзалі по 2 год, а в суботу й неділю — по 3 год. Скільки годин на тиждень Петро тренується в спортзалі?
Короткий запис
5 дн. по 2 год — ?
2 дн. по 3 год — ?
Усього — ?

Розв’язання

1) 2  5 = 10 (год) – тренувався 5 днів

2) 3  2 = 6 (год) – тренувався 2 дні

3) 10 + 6 = 16 (год)

Відповідь: Петро тренується 16 годин.

 

Завдання 48 Продовж твердження.
У прямокутника всі кути прямі.
У прямокутника протилежні сторони рівні.

 

Завдання 49 Побудуй прямокутник зі сторонами 7 см і 3 см.
Завдання 50 Порядок дій
6 • 4 + 17 = 24 + 17 = 41
32 : 4 + 25 = 8 + 25 = 33
65 – 5 • 8 = 65 – 40 = 25
2 • 8 : 4 = 16 : 4 = 4

Завдання 51 

Побудуй прямокутник зі сторонами 8 см і 4 см.

§ 7 Завдання 52
Обчисліть ланцюжок виразів і дізнаєтеся, якого числа в липні в Україні відзначають свято Івана Купала.
13  9 + 20 + 18  22 + 48  62 = 6

 

Завдання 53 Обчисли значення виразів.
75 – 6 • 7 = 75 – 42 = 33
7 • (17 – 9) = 7 • 8 = 56
24 : (22 – 18) = 24 : 4 = 6 
72 : 9 + 16 = 8 + 16 = 24

 

Завдання 54
На свято Івана Купала через вогнище стрибнуло 9 пар юнаків і дівчат і ще окремо 8 юнаків. Скільки всього молоді стрибнуло через вогнище?

Розв’язання

 9 +  8 = 26 (ос.)

Відповідь: через вогнище стрибнуло 26 осіб.

 

Завдання 55
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 20 = 5 • 5 + 20 = 25 + 20 = 45
37 + 4 + 4 + 4 + 4 = 37 + 4 • 4 = 37 + 16 = 53
8 + 8 + 8 + 41 = 8 • 3 + 41 = 24 + 41 = 65

 

Завдання 56
Родина зібрала врожай слив — 3 ящики по 6 кг у кожному, а також кошик, у якому було 3 кг. Скільки всього кілограмів слив зібрала родина?
Короткий запис
3 ящ. по 6 кг — ?
Кошик — 3 кг
Усього — ?

Розв’язання

1) 6  3 = 18 (кг) – слив у ящиках

2) 18 + 3 = 21 (кг)

Відповідь: родина зібрала 21 кг слив.

Вираз:  3 + 3 = 21 (кг)

 

Завдання 57
Многокутники: 3) шестикутник; 4) трикутник; 6) п'ятикутник; 7) чотирикутник
Найменша кількість кутів, вершин і сторін у трикутника.

 

Завдання 58
54 – 7 • 7 = 54 – 49 = 5
4 • (13 – 7) =  4 • 6 = 24
48 : (22 – 18) = 48 : 4 = (40 + 8) : 4 = 10 + 2 = 12
72 : 9 + 16 = 8 + 16 = 24

Завдання 59

Туристи наповнили джерельною водою 7 трилітрових пляшок і один бутель місткістю 6 л. Скільки літрів води набрали туристи з джерела?
Короткий запис
7 пл. по 3 л — ?
Бутель — 6 л
Усього — ?

Розв’язання

1) 3  7 = 21 (л) – заповнили пляшок

2) 21 + 6 = 27 (л)

Відповідь: туристи набрали з джерела 27 л води.

 

§ 8 Завдання 60
Обчисліть ланцюжок виразів і дізнаєтеся, скільки років витратив британський фотограф Тім Флач на те, щоб відзняти рідкісних напіввимерлих тварин по всьому світу.  4 : 2  3 : 6  1 : 2 = 2

 

Завдання 61
8 • 2 : 4 = 16 : 4 = 4
6 • 4 : 3 = 24 : 3 = 8
36 : 4 • 3 = 9 • 3 = 27
18 : 2 • 5 = 9 • 5 = 45
42 : 6 • 2 = 7 • 2 = 14
15 : 3 • 4 = 5 • 4 = 20

Завдання 62 Порівняй вирази, не обчислюючи їхнього значення

2 • 5 = 5 • 2 
3 • 7 = 7 • 3
4 • 8 < 4 • 9 
6 • 6 < 8 • 6
9 • 1 = 1 • 9
10 : 5 < 10 : 1

Завдання 63

Ширина прямокутника дорівнює 3 см, а довжина — у 3 рази більша. Обчисли його периметр.
Короткий запис
Короткий запис
Ширина — 3 см
Довжина — ?, у 3 рази більша
Периметр — ?

Розв’язання

1) 3  3 = 9 (см) – ширина прямокутника

2) (9 + 3)  2 = 24 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 24 см.

Побудуй прямокутник. 

Завдання 64
У комп’ютерному класі було 12 комп’ютерів, а ноутбуків — у 3 рази менше. Скільки всього комп’ютерної техніки було в цьому класі?
Короткий запис
Комп'ютерів — 12 шт.
Наутбуків — ?, у 3 рази менше
Усього — ?

Розв’язання

1) 12 : 3 = 4 (шт.) – ноутбуків у комп'ютерному класі

2) 12 + 4 = 16 (шт.)

Відповідь: в цьому класі 16 штук комп'ютерної техніки.

 

Завдання 65
У трьох братів було 30 грн. Скільки гривень було в кожного брата, якщо тато дав їм однакову кількість грошей?
Короткий запис
30 грн — 3 бр. по ? грн

Розв’язання

30 : 3 = 10 (грн)

Відповідь: у кожного брата було по 10 гривень.

Завдання 66 Порівняй вирази без обчислень
4 • 5 = 5 • 4 
3 • 6 > 2 • 6
3 • 8 < 3 • 9 
6 • 4 < 5 • 6
8 • 1 < 9 • 1
15 : 5 > 10 : 5

Завдання 67

Ширина прямокутника дорівнює 4 см, а довжина — у 2 рази більша. Обчисли його периметр.
Короткий запис
Короткий запис
Ширина — 4 см
Довжина — ?, у 2 рази більша
Периметр — ?

Розв’язання

1) 4  2 = 8 (см) – ширина прямокутника

2) (8 + 4)  2 = 24 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 24 см.

Побудуй прямокутник.