Інші завдання дивись тут...

§ 43 Завдання 367
38 + 300  8 + 60 + 100 + 10  200 = 300 б) 300 — нуль

 

Завдання 368 Додавання чисел
200 + 60 + 400 + 10 = (200 + 400) + (60 + 10) =  600 + 70 = 670
800 + 40 + 10 + 100 = (800 + 100) + (40 + 10) =  900 + 50 = 950
300 + 20 + 500 + 30 = (300 + 500) + (20 + 30) =  800 + 50 = 850
400 + 30 + 500 + 40 = (400 + 500) + (30 + 40) =  900 + 70 = 970

 

Завдання 369
(а + b) + с = (а + с) + b = а + (b + с)
а + (b + с) = (а + b) + с = (а + с) + b

 

Завдання 370
(27 + 3) + 200 = 30 + 200 = 230
50 + (600 + 50) = (50 + 50) + 600 = 100 + 600 = 700
(64 + 100) + 6 = (64 + 6) + 100 = 70 + 100 = 170

 

Завдання 371 Вирази
Якщо а = 100, тоді (500 + а) + 80 = (500 + 100) + 80 = 600 + 80 = 680
Якщо а = 200, тоді (500 + а) + 80 = (500 + 200) + 80 = 700 + 80 = 780
Якщо а = 400, тоді (500 + а) + 80 = (500 + 400) + 80 = 900 + 80 = 980
Якщо а = 100, тоді а + (20 + 600) = 100 + (20 + 600) = 100 + 620 = 720
Якщо а = 50, тоді а + (20 + 600) = 50 + (20 + 600) = 50 + 620 = 670
Якщо а = 40, тоді а + (20 + 600) = 40 + (20 + 600) = 40 + 620 = 660

 

Завдання 372
1) Бригада малярів щотижня фарбувала в гуртожитку по 7 кімнат. Скільки кімнат пофарбувала бригада малярів за 3 тижні?
Короткий запис
1 т. — 7 к.
3 т. — ?

Розв’язання

 3 = 21 (к.)

Відповідь: бригада пофарбувала 21 кімнату.

2) Бригада малярів за 3 тижні пофарбувала 21 кімнату. Знайди продуктивність праці малярів, якщо кожного тижня вони фарбували однакову кількість кімнат.
Короткий запис
3 т. — 21 к.
1 т. — ?

Розв’язання

21 : 3 = 7 (к.)

Відповідь: маляри фарбували 7 кімнат за тиждень.

 

Завдання 373 
(77 + 3) + 500 = 80 + 500 = 580
200 + (34 + 6) = 200 + 40 = 240
(45 + 100) + 5 = (45 + 5) + 100 = 50 + 100 = 150

 

Завдання 374
Знайди продуктивність праці будівельників, якщо відомо, що в новому мікрорайоні міста за 4 роки було споруджено 24 будинки.
Короткий запис
4 р. — 24 б.
1 р. — ?

Розв’язання

24 : 4 = 6 (б.)

Відповідь: будівельники споруджували 6 будинків за 1 рік.

 

§ 44 Завдання 375 Назвіть невідомі числа.
120 + 60 = 180
290  30 = 260
140 + 70 = 210

Завдання 376

(а + b) – с = (а – с) + b

(а + b) – с = а + (b – с)

а – (b + с) = (а – b) – с = (а – с) – b

 

Завдання 377

(270 + 30) – 70 = (270 – 70) + 30 = 200 + 30 = 230

450 – (20 + 50) = (450 – 50) – 20 = 400 – 20 = 380

580 – (30 + 50) = 580 – 80 = 500
(48 + 100) – 100 = 48 + (100 – 100) = 48 + 0 = 48

 

Завдання 378 Рівняння
х + 50 = 370
х = 370 – 50
х = 320
50 + у = 190
у = 190 – 50
у = 140
z + 40 = 460
z = 460 – 40
z = 420

Завдання 379

У супермаркеті було 170 кг гречаної крупи та 160 кг рису. За день продали 60 кг гречаної крупи та 50 кг рису. Скільки всього кілограмів крупів залишилося в супермаркеті?
Крупи
Було
Продали
Залишилося
Гречка
170 кг
60 кг
?
?
Рис
160 кг
50 кг
?

Розв’язання

1 спосіб
1) 170  60 = 110 (кг) – гречаної крупи залишилося в супермаркеті
2) 160 – 50 = 110 (кг) – рису залишилося в супермаркеті
3) 110 + 110 = 220 (кг) – крупів залишилося в супермаркеті
2 спосіб
1) 170 + 160 = 330 (кг) – крупів було в супермаркеті
2) 60 + 50 = 110 (кг) – крупів продали в супермаркеті
3) 330  110 = 220 (кг) – крупів залишилося в супермаркеті
Відповідь: в супермаркеті залишилося 220 кг крупів.

 

Завдання 380
270 – (30 + 40) = 200
430 + (60 – 30) = 460 або (430 + 60) – 30 = 460
80 + (50 – 30) = 100 або (80 + 50) – 30 = 100

 

Завдання 381

40 + (130 + 60) = (40 + 60) + 130 = 100 + 130 = 230

890 – (60 + 30) = 890 – 90 = 800

(150 + 60) – 50 = (150 – 50) + 60 = 100 + 60 = 160

 

Завдання 382
У парку було 140 зелених насаджень, з яких 30 — кущі, а решта — дерева. Скільки дерев росло в парку?
Короткий запис
Усього  140 шт.
Кущів  30 шт.
Дерев  ?, решта
Розв’язання
140  30 = 110 (д.)
Відповідь: в парку росло 110 дерев.

 

§ 45 Завдання 383 Круглі числа

290, 310, 800, 340, 180, 400, 950, 110, 1000

 

У числі 804 — 8 сотень, 530 — 5  сотень, 189 — 1 сотня, 800 — 8 сотень, 450 — 4 сотні, 340 — 3 сотні, 220 — 2 сотні.

У числі 456 — 45 десятків, 680 — 68 десятків, 300 — 30 десятків, 120 — 12 десятків, 340 — 34 десятки, 220 — 22 десятки.

 

Завдання 385 Розрядні доданки
507 = 500 + 7
250 = 200 + 50
440 = 400 + 40
398 = 300 + 90 + 8
642 = 600 + 40 + 2
610 = 600 + 10

Завдання 386

340 + 220 = (300 + 40) + (200 + 20) = (300 + 200) + (40 + 20) = 500 + 60 = 560

 

Завдання 387

150 + 140 = (100 + 50) + (100 + 40) = (100 + 100) + (50 + 40) = 200 + 90 = 290

310 + 220 (300 + 10) + (200 + 20) = (300 + 200) + (10 + 20) = 500 + 30 = 530

530 + 430 (500 + 30) + (400 + 30) = (500 + 400) + (30 + 30) = 900 + 60 = 960

610 + 260 (600 + 10) + (200 + 60) = (600 + 200) + (10 + 60) = 800 + 70 = 870

 

Завдання 388
Міжміський автобус проїхав до зупинки 110 км. До місця призначення йому залишилося проїхати ще 230 км. Яку відстань усього має подолати автобус?
Короткий запис
Проїхав  110 км
Залишилося  230 км
Всього  ?
Розв’язання
110 + 230 = 340 (км)
Відповідь: автобус має подолати 340 км.

 

Завдання 389
За 10 хв Іван і Микола розв’язали по одній задачі. Скільки часу витратив на розв’язання задачі кожний хлопець? Десять хвилин

 

Завдання 390

450 + 230 = (400 + 50) + (200 + 30) = (400 + 200) + (50 + 30) = 600 + 80 = 680

160 + 210 = (100 + 60) + (200 + 10) = (100 + 200) + (60 + 10) = 300 + 70 = 370

240 + 520 = (200 + 40) + (500 + 20) = (200 + 500) + (40 + 20) = 700 + 60 = 760

630 + 250 = (600 + 30) + (200 + 50) = (600 + 200) + (30 + 50) = 800 + 80 = 880

 

Завдання 391
На ярмарку мама витратила 320 грн, а наступного дня в супермаркеті — 340 грн. Скільки грошей витратила мама на покупки?
Короткий запис
I дня  320 грн
II дня  340 грн
Всього  ?
Розв’язання
320 + 340 = 660 (грн)
Відповідь: мама витратила на покупку 660 гривень.

Інші завдання дивись тут...