Інші завдання дивись тут...

§ 114 Завдання 382

240 днів може перебувати в стані сплячки їжак.

 

Завдання 383 Математичний диктант

•  Зменшуване 80, різниця 34. Знайдіть від'ємник;

80 – х = 34

х = 80 – 34

х =  46

•  від'ємник 17, різниця 40. Знайдіть зменшуване;

х – 17 = 40

х = 40 + 17

х = 57

•  складіть вираз, у якому різниця двох чисел дорівнює 0;

а – а = 0

•  складіть вираз, у якому добуток двох чисел дорівнює 0.

а • 0 = 0

 

Завдання 385 Порядок дій

80 • (710 – 690) = 1600

1) 710 – 690 = 20

2) 80 • 20 = 1600

501 – 7 • 15 = 396

1) 7 • 15 = 105

501 – 105 = 396

233 + 28 • 3 = 317

1) 28 • 3 = 84

2) 233 + 84 = 317

(101 + 99) : 100 • 55 : 10 = 11

1) 101 + 99 = 200

2) 200 : 100 = 2

3) 2 • 55 = 110

4) 110 : 10 = 11

Завдання 386 Порядок дій

830 – 120 : 4 – (89 + 107) • 4 = 16

1) 89 + 107 = 196

2) 196 • 4 = 784

3) 120 : 4 = 30

4) 830 – 30 = 800

5) 800 – 784 = 16

128 : 2 + 38 • 6 – (674 – 438) = 56

1) 674 – 439 = 236

2) 38 • 6 = 228

3) 128 : 2 = 64

4) 64 + 228 = 292

5) 292 – 236 = 56

 

Завдання 387 Добери числа, щоб рівності стали істинними.

6 • 5 + 4 = 34

28 : 7 • 9 = 36

7 • 8 – 6 = 50

64 : 8 + 7 = 15

Завдання 388 За даними таблиці знайди невідомі величини (усно).

Місткість однієї посудини

Кількість посудин

Загальна місткість

2 л

12

24 л

2 л

8

16 л

3 л

7

21 л

2 • 12 = 24 (п.) – загальна місткість

16 : 8 = 2 (л) – місткість одної посудини

21 : 3 = 7 (п.) – кількість посудин

 

Завдання 389 96 л томатного соку розлили в банки по 3 л в кожну, а 14 л морквяного соку — у 7 пакетів порівну. Скільки використали банок? Яка місткість одного пакета?

Коротка схема

Сік томатний — ? б., 96 л по 3 л в кожну банку

Морквяний сік — ? л, 14 л у 7 п. порівно

Розв’язання

1) 96 : 3 = 32 (б.) – банок використали

2) 14 : 7 = 2 (л) – місткість одного пакету

Відповідь: використали 32 банки; місткість одного пакета 2 л.

 

Завдання 390 Довжина відрізка АВ дорівнює 6 см. Накресли 2 відрізки: від­різок CD, на 4 см довший, ніж відрізок АВ, і відрізок МК, удвічі довший, ніж відрізок АВ.

6 + 4 = 10 (см) – довжина відрізка CD

6 • 2 = 12 (см) – довжина відрізка МК

Треба накреслити відрізок CD довжиною 10 см і відрізок МК довжиною 12 см.

 

Завдання 391 Порядок дій

64 – 32 : 8 • 4 = 48

1) 32 : 8 = 4

2) 4 • 4 = 16

3) 64 – 16 = 48

6 • (40 – 30) + 40 = 100

1) 40 – 30 = 10

2) 6 • 10 = 60

3) 60 + 40 = 100

36 : (28 – 16) + 124 = 127

1) 28 – 16 = 12

2) 36 : 12 = 3

3) 3 + 124 = 127

21 + 49 : 7 • 9 = 84

1) 49 : 7 = 7

2) 7 • 9 = 63

3) 21 + 63 = 84

Завдання 392 Накресли прямокутник зі сторонами 5 см і 3 см. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокут­ника.

(5 + 3) • 2 = 8 • 2 = 16 (см) – периметр прямокутника або квадрата

16 : 4 = 4 (см) – сторона квадрата

Треба накреслити квадрат зі сторонами 4 см.

 

§ 115 Завдання 393 Способом добору.

96 : 24 = 4 (24 • 2 = 48, 2 не підходить, 24 • 3 = 72, 3 – не підходить, 24 • 4 = 96, 4 – підходить)

90 : 18 = 5 (18 • 2 = 36, 2 не підходить, 18 • 3 = 54, 3 – не підходить, 18 • 4 = 72, 4 не підходить, 18 • 5 = 90, 5 – підходить)

42 : 14 = 3 (14 • 2 = 28, 2 не підходить, 14 • 3 = 42, 3 – підходить)

63 : 21 = 3 (21 • 2 = 42, 2 не підходить, 21 • 3 = 63, 3 – підходить)

72 : 18 = 4 (18 • 2 = 36, 2 не підходить, 18 • 3 = 54, 3 – не підходить, 18 • 4 = 72, 4 – підходить)

75 : 25 = 3 (25 • 2 = 50, 2 не підходить, 25 • 3 = 75, 3 – підходить)

900 : 300 = 3 (300 • 2 = 600, 2 не підходить, 300 • 3 = 900, 3 – підходить)

700 : 100 = 7 (100 • 2 = 200, 2 не підходить, 100 • 3 = 300, 3 – не підходить, 100 • 4 = 400, 4 не підходить, 100 • 5 = 500, 5 – не підходить, 100 • 6 = 600, 6 не підходить, 100 • 7 =700, 7 підходить)

 

Завдання 394 Обчисли

27 • 3 – 60 : 15 = 81 – 4 = 77

63 – 63 : 7 = 63 – 9 = 54

6 • 9 – 28 : 2 = 54 – 14 = 40

4 + 28 : 7 = 4 + 4 = 8

27 : (39 – 30) • 6 = 27 : 9 • 6 = 3 • 6 = 18

 (49 – 24) : 5 • 8 = 25 : 5 • 8 = 5 • 8 = 40

 

Завдання 395 Порядок дій

45 • 20 – 810 : 10 + 16 • 5 = 899

1) 45 • 20 = 900

2) 16 • 5 = 80

3) 810 : 10 = 81

4) 900 – 81 + 80 = 899

890 – 25 • 4 + (660 : 30) • 8 = 966

1) 660 : 30 = 22

2) 22 • 8 = 176

3) 25 • 4 = 100

4) 890 – 100 + 176 = 966

 

Завдання 396 Постав, де потрібно, дужки, щоб рівності стали істинними.

(200 – 128) : 4 = 18

560 : (10 – 6) + 60 = 200

420 : (7 + 3) = 42

(400 + 15 • 6) : 10 = 49

Завдання 397 У змаганнях брали участь 18 великих яхт, а ма­лих — у 2 рази більше. На скільки більше було малих яхт, ніж великих? Скільки всього яхт брало участь у змаганнях?

Коротка схема

Великі — 18 яхт

Малі — ? яхт, у 2 рази більше, ніж великих

На скільки більше — ? яхт

Разом — ? яхт

Розв’язання

1) 18 • 2 = 36 (яхт) – малих

2) 36 – 18 = 18 (яхт) – на стільки більше великих

3) 18 + 36 = 54 (яхт) – всього яхт

Відповідь: було більше на 18 яхт малих, ніж великих; у змаганнях брало участь 54 яхти.

 

Завдання 398 На заводі майстер виготовляє дві деталі за 96 хв, а учень — одну таку деталь за 55 хв. На скільки хвилин більше потрібно учню, ніж майстру, щоб виготовити 6 деталей? Розв'яжи за­дачу, склавши вираз.

Коротка схема

Майстер 2 деталі — 96 хв

Учень 1 деталь  — 55 хв

Учень 6 деталей — ? хв

На скільки більше — ? хв

Розв’язання

55 • 6 – 96 : 2 • 6 = 330 – 48 • 6 = 330 – 288 = 42

1) 96 : 2 = 48 (хв) – майстру на 1 деталь

2) 48 • 6 = 288 (хв.) – майстру на 6 деталей

3) 55 • 6 = 330 (хв) – учню на 6 деталей

3) 330 – 288 = 42 (хв)

Відповідь: учню потрібно на 42 хв більше, ніж майстру.

 

Завдання 399 Сума довжин двох різних сторін прямокутника дорівнює 7 см. Знайди периметр прямокутника.

Розв’язання

Р = (7 + 7) • 2 = 14 • 2 = 28 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 28 см.

 

Завдання 400 Порядок дій

70 – 27 • 2 + 19 = 70 – 54 + 19 = 35

24 : (90 – 82) + 67 = 24 : 8 + 67 = 3 + 67 = 70

3 • 12 – 65 : 5 = 36 – 65 : 5 = 36 – 13 = 23

42 : (71 – 64) • 8 = 42 : 7 • 8 = 6 • 8 = 48

 

Завдання 401 Склади та розв'яжи задачу за даними таблиці.

Місткість одного

бідона

Кількість бідонів

Загальна місткість

40 л

6 шт

?

Однакова

12 л

?

?

У магазин привезли 6 великих бідонів молока місткістю по 49 л в кожному  і декілька малих бідонів —  по 12 л в кожному. Скільки привезли малих бідонів, якщо  загальна місткість цих бідонів однакова?

Розв’язання

1) 40 • 6 = 240 (л) – місткість великих бідонів

2) 240 : 12 = 20 (шт.)

Відповідь: привезли 20 малих бідонів.

Інші завдання дивись тут...