Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 30

Завдання 1

1) Дідусь заготовив на зиму 8 л яблучного соку, а томатного — у 2 рази більше. Скільки літрів томатного соку заготовив дідусь?

Короткий запис

І — 8 л

ІІ — ?, у 2 рази більше

Розв’язання

8 • 2 = 16 (л)

Відповідь: дідусь заготовив 16 л томатного соку

 

2) Дідусь заготовив на зиму 8 л яблучного соку, а томатного — у 2 рази більше. На скільки літрів більше томатного соку, ніж яблучного, заготовив дідусь?

Короткий запис

І — 8 л

ІІ — ?, у 2 рази більше; на ? більше

Розв’язання

1) 8 • 2 = 16 (л) – літрів томатного соку заготовив дідусь

2) 16 – 8 = 8 (л)

Відповідь: на 8 л соку більше томатного соку, ніж яблучного, заготовив дідусь

 

3) Дідусь заготовив 8 л яблучного соку. Томатний сік він готував упродовж двох днів, по 8 л щодня. На скільки більше літрів томатного соку, ніж яблуч­ного, заготовив дідусь?

Короткий запис

І — 8 л

ІІ — ?, по 8 л взяти 2 р.; на ? більше  

Розв’язання

1) 8 • 2 = 16 (л) – літрів томатного соку заготовив дідусь

2) 16 – 8 = 8 (л)

Відповідь: на 8 літрів більше томатного соку, ніж яблуч­ного, заготовив дідусь

 

СТОРІНКА 31

4) Дідусь налив 12 л соку порівну в 6 ба­нок і 3 л — в бутель. На скільки біль­ше літрів соку в бутлі, ніж в 1 банці?

Короткий запис

І — ?, 8 л розділити на 4 порівну

ІІ — 3; на ? більше

Розв’язання

1) 12 : 6 = 2 (л) – літрів соку в банці

2) 3 – 2 = 1 (л)

Відповідь: на 1 літру біль­ше соку в бутлі, ніж в 1 банці

 

Завдання 2  Порядок дій

62 – (5 • 7 – 19) + 46 = 92

1) 5 • 7 = 35

2) 35 – 19 = 16

3) 62 – 16 = 46

4) 46 + 46 = 92

(38 + 4) : 7 • 4 : 8 = 3

1) 38 + 4 = 42

2) 42 : 7 = 6

3) 6 • 4 = 24

4) 24 : 8 = 3

(57 – 39) : 6 • 7 – 14 = 7

1) 57 – 39 = 18

2) 18 : 6 = 3

3) 3 • 7 = 21

4) 21 – 14 = 7

48 : (32 – 19 – 5) : 2 = 3

1) 32 – 19 = 13

2) 13 – 5 = 8

3) 48 : 8 = 6

3) 6 : 2 = 3

 

Завдання 3

Якщо m = 7, тоді m + 3 • m – 12 = 7 + 3 • 7 – 12 = 7 + 21 – 12 = 6

Якщо m = 3, тоді m + 3 • m – 12 = 3 + 3 • 3 – 12 = 3 + 9 – 12 = 0

Якщо m = 9, тоді m + 3 • m – 12 = 9 + 3 • 9 – 12 = 9 + 27 – 12 = 24

 

Завдання 4  Порівняння чисел

45 + 29 > 45 – 29

27 – 19 > 27 – 20 

36 : 6 > 36 : 9    

53 + 17 < 53 + 23 

6 • 4 = 4 • 6 

36 : 9 < 45 : 9 

 

Завдання 5  Склади план виконання завдання, у якому треба дізнатися, периметр якого прямокутника більший і на скільки

1. Знайти периметр першого прямокутника.

Р = (4 см + 2 см) • 2 = 6 см • 2 = 12 см

2. Знайти периметр другого прямокутника.

Р = (3 см + 2 см) • 2 = 5 см • 2 = 10 см

3. Порівняти, периметр якого прямокутника більший і на скільки

12 см > 10 см

12 – 10 = 2 (см)

 

СТОРІНКА 32

Завдання 1

1) Першого разу кенгуру подолав чагар­ник заввишки 2 м, а другого разу — на 1 м вищий. Якої висоти чагарник подолав кенгуру другого разу?

Короткий запис

І — 2 м

ІІ — ?, на 1 м б., ніж І

Розв’язання

2 + 1 = 3 (м)

Відповідь: другого разу кенгуру подолав чагарник висотою 3 метри

 

2) Першого разу кенгуру подолав чагар­ник заввишки 2 м, що на 1 м нижче від чагарника, який подолав кенгуру дру­гого разу. Якої висоти чагарник подо­лав кенгуру другого разу?

Короткий запис

І — 2 м, це на 1 м м., ніж ІІ

ІІ — ?

Розв’язання

Якщо перший чагарник менший, тоді другий на стільки ж більший, тому

2 + 1 = 3 (м)

Відповідь: другого разу кенгуру подолав чагарник висотою 3 метри

 

Завдання 2

Кенгуру зробив три стрибки. Перший стрибок становив 3 м, що на 1 м менше, ніж другий стрибок, і на 1 м більше, ніж третій. Яку відстань подолав кенгуру за три стрибки?

Короткий запис

І — 3 м, це на 1 м м., ніж ІІ; це на 1 м б., ніж ІІІ

ІІ — ?

ІІІ — ?

Всього — ?

Розв’язання

1) 3 + 1 = 4 (м) – висота другого стрибка

2) 3 – 1 = 2 (м) – висота третього стрибка

3) 3 + 4 + 2 = 9 (м)

Відповідь: за три стрибки кенгуру подолав 9 метрів

 

СТОРІНКА 33

Завдання 3

57 + 28 = 28 + 57  

36 – 19 > 27 – 19  

45 + 18 < 48 + 18 

45 – 17 > 45 – 38  

43 + 25 > 43 – 25  

67 + 18 < 67 + 19  

6 • 9 > 6 + 9          

24 : 8 < 24 : 6      

5 • 8 = 8 • 5

       

Завдання 4

1) Множення (множник • Множник = Добуток

7 • 7 = 49

8 • 8 = 64 (бо 64 : 8 = 8)

4 • 4 = 16 (бо 16 : 4 = 4)

5 • 5 = 25

6 • 6 = 36  (бо 36 : 6 = 6)

8 • 7 = 56  (бо 56 : 7 = 8)

6 • 9 = 54  (бо 54 : 6 = 9)

6 • 7 = 42

8 • 5 = 40  (бо 40 : 8 = 5)

8 • 4 = 32  (бо 32 : 4 = 8)

8 • 9 = 72  (бо 72 : 8 = 9)

5 • 4 = 20

7 • 4 = 28  (бо 28 : 7 = 4)

3 • 8 = 24  (бо 24 : 8 = 3)

2) Ділене : Дільник = Частка

14 : 2 = 7  (бо 14 : 7 = 2)

72 : 8 = 9  (бо 9 • 8 = 72)

63 : 9 = 7 

32 : 8 = 4  (бо 32 : 4 = 9)

49 : 7 = 7  (бо 7 • 7 = 49)

54 : 9 = 6  (бо 54 : 6 = 9)

54 : 9 = 6  (бо 54 : 6 = 9)

48 : 8 = 6  (бо 6 • 8 = 48)

16 : 8 = 2

24 : 8 = 3  (бо 24 : 3 = 8)

12 : 6 = 2  (бо 2 • 6 = 12)

35 : 7 = 5

72 : 8 = 9  (бо 72 : 9 = 8)

81 : 9 = 9

 

Завдання 5

Ціна

Кількість, штук

Вартість = Ціна • Кількість

9 грн

7

63 грн

7 грн

4

28 грн

10 грн

6

60 грн

5 грн

8

40 грн

8 грн

3

24 грн

Інші завдання дивись тут...