Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 3 клас Скворцова С., Онопрієнко О. (частина 2)"

Сторінка 4

Завдання 1 

1) Складена задача на знаходження суми добутків

Робітники клали тротуарну плитку. До обіду вони працюва­ли 4 год, викладаючи щогодини 8 м тротуару. Після обіду вони працювали 3 год, викладаючи щогодини 5 м тро­туару. Скільки всього метрів тротуару виклали робітники?

 

Продуктивність праці (м)

Час роботи (год)

Загальний виробіток (м)

До обіду

8

4

?

?

Після обіду

5

3

?

 

Розв’язання

1) 8 • 4 = 32 (м) — загальний виробіток до обіду.

2) 5 • 3 = 15 (м) — загальний виробіток після обіду.

3) 32 + 15 = 47 (м) — загальний виробіток.

Виразом   8 • 4 + 5 • 3 = 47 (м) 

Відповідь: робітники виклали 47 метрів тротуару.

 

2) Складена задача на різницеве порівняння добутків

Робітники клали тротуарну плитку. До обіду вони працюва­ли 4 год, викладаючи щогодини 8 м тротуару. Після обіду вони працювали 3 год, викладаючи щогодини 5 м тро­туару. На скільки більше метрів тротуару виклали до обіду, ніж після обіду?

 

Продуктивність праці (м)

Час роботи (год)

Загальний виробіток (м)

До обіду

8

4

?

на ? більше

Після обіду

5

3

?

 

Розв’язання

1) 8 • 4 = 32 (м) — загальний виробіток до обіду.

2) 5 • 3 = 15 (м) — загальний виробіток після обіду.

3) 32 – 15 = 17 (м) — на стільки більше метрів тротуару виклали до обіду, ніж після обіду.

Виразом  8 • 4 – 5 • 3 = 17 (м) 

Відповідь: на 17 метрів більше виклали до обіду, ніж після обіду.

 

3) Складена задача на різницеве порівняння добутків

Ціна морозива 5 грн, а цукерки 8 грн. Учням купили 4 цукерки і 3 морозива. На скільки більше гривень заплатили за цукерки, ніж за морозиво?

 

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

Цукерка

8

4

?

на ? більше

Морозиво

5

3

?

 

Розв’язання

1) 8 • 4 = 32 (грн) — вартість цукерок.

2) 5 • 3 = 15 (грн) — вартість морозива.

3) 32 – 15 = 17 (грн) — на стільки більше гривень заплатили за цукерки, ніж за морозиво.

Виразом  8 • 4 – 5 • 3 = 17 (грн)

Відповідь: на 17 гривень більше заплатили за цукерки, ніж за морозиво.

 

Сторінка 5

4) Складена задача на різницеве порівняння добутків

Ціна пачки печива 8 грн, а цукерки 10 грн. Мама купила 7 пачок печива і 9 цукерок. На скільки більше гривень заплатили за цукерки, ніж за печиво?

 

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

Печиво

10

7

?

на ? більше

Цукерки

8

9

?

 

Розв’язання

1) 10 • 7 = 70 (грн) — вартість печива.

2) 8 • 9 = 72 (грн) — вартість цукерок.

3) 72 – 70 = 2 (грн) — на стільки більше гривень заплатили за цукерки, ніж за печиво.

Виразом  8 • 9 – 10 • 7 = 2 (грн)

Відповідь: на 2 гривні більше заплатили за цукерки, ніж за печиво.

 

Завдання 2 Одиниці вимірювання

14 міс. = 12 міс. + 2 міс. = 1 рік 2 міс.

1 доба 4 год = 24 год + 4 год = 28 год

1 рік 7 міс. = 12 міс. + 7 міс. = 19 міс.

7 м 5 дм = 1 м • 7 + 5 дм = 10 дм • 7 + 5 дм = 70 дм + 5 дм = 75 дм

5 см 2 мм = 1 см • 5 + 2 мм = 10 мм • 5 + 2 мм = 50 мм + 2 мм = 52 мм

3 дм 5 см = 1 дм • 3 + 5 см = 10 см • 3 + 5 см = 30 см + 5 см = 35 см

42 дм = 40 дм + 2 дм = 4 м 2 дм

25 см = 20 см + 5 см = 2 дм 5 см

1 тижд. = 7 діб                  70 с = 60 с + 10 с = 1 хв 10 с

1 м = 100 см                    1 ц = 100 кг

Завдання 3  Рівняння

15 – k= 9

k = 15 – 9

k = 6

15 – 6 = 9

9 = 9 

24 : b = 72 : 9

24 : b = 8

b = 24 : 8

b = 3
24 : 3 = 8

72 : 9 = 8

8 = 8

р + 7 • 6 = 51

р + 42 = 51

р = 51 – 42

р = 9

9 + 7 • 6 = 51

51 = 51

30 – с = 18

с = 30 – 18

с = 12

30 – 12 = 18

18 = 18

Завдання 4   Ознайомлення з дробами

1/7 від 35 = 35 : 7 = 5

1/5 від 10 = 10 : 5 = 2

10 • 5 = 50 — ціле, якщо його 1/5 дорівнює 10

 

Сторінка 6

Завдання 1  Порядок дій

1) (48 : 8 + 48 : 6 + 36 : 9) : 9 • 7 = 14

2) 50 – 56 : 7 : 4 + 28 : 4 + 7 • 6 – 7 • 5 = 62

1) 48 : 8 = 6

2) 48 : 6 = 8

3) 36 : 9 = 4

4) 6 + 8 = 6 + 4 + 4 = 14

5) 14 + 4 = 18

6) 18 : 9 = 2

7) 2 • 7 = 14

1) 56 : 7 =8

2) 8 : 4 = 2

3) 28 : 4 = 7

4) 7 • 6 = 42

5) 7 • 5 = 35

6) 50 – 2 = 48

7) 48 + 7 = 48 + 2 + 5 = 55

8) 55 + 42 = 97

9) 97 – 35 = 62

Завдання 2 Складена задача на різницеве порівняння добутків

Дві кози дали по 2 л молока, а чотири корови дали по 6 л молока. Від кіз чи від корів надоїли молока більше? На скільки більше?

 

Кількість молока від 1 тварини (л)

Кількість  

Загальна кількість молока (л)

Кози

2

2

?

на ? більше

Корови

6

4

?

 

Розв’язання

1) 2 • 2 = 4 (л) – молока дали кози.

2) 6 • 4 = 24 (л) – молока дали корови.

3) 24 л > 4 л     від корів надоїли більше

24 – 4 = 20 (л) – на стільки літрів більше надоїли від корів, ніж від кіз.   

Виразом  (6 •  4) – (2 • 2) = 20 (л)

Відповідь: на 20 літрів більше надоїли від корів, ніж від кіз.

 

2) Складена задача на кратне порівняння добутків

Дві кози дали по 2 л молока, а чотири корови дали по 6 л молока. Від кіз чи від корів надоїли молока більше? У скільки разів більше?

 

Кількість молока від 1 тварини (л)

Кількість  

Загальна кількість молока (л)

Кози

2

2

?

у ? разів більше

Корови

6

4

?

 

Розв’язання

1) 2 • 2 = 4 (л) – молока дали кози.

2) 6 • 4 = 24 (л) – молока дали корови.

3) 24 л > 4 л     від корів надоїли більше

24 : 4 = 6 (разів) – у стільки разів більше молока надоїли від корів, ніж від кіз.   

Виразом  (6 •  4) : (2 • 2) = 6 (разів)

Відповідь: у 6 разів більше надоїли молока від корів, ніж кіз.

Питання

Вираз

Скільки всього?

На скільки більше …?

У скільки разів більше…?

6 • 4 + 2 • 2

6 • 4 – 2 • 2

(6 • 4) : (2 • 2)

Інші завдання дивись тут...