Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 4

Завдання 1  Ознайомлення з продуктивністю праці

1) Робітники клали тротуарну плитку. До обіду вони працюва­ли 4 год, викладаючи щогодини 8 м тротуару. Після обіду вони працювали 3 год, викладаючи щогодини 5 м тро­туару. Скільки всього метрів тротуару виклали робітники?

 

Продуктивність праці (м)

Час роботи (год)

Загальний виробіток (м)

До обіду

8

4

?

?

Після обіду

5

3

?

1) 8 • 4 = 32 (м) — загальний виробіток до обіду

2) 5 • 3 = 15 (м) — загальний виробіток після обіду

3) 32 + 15 = 47 (м) — загальний виробіток

Виразом   8 • 4 + 5 • 3 = 47 (м)

 

2) Робітники клали тротуарну плитку. До обіду вони працюва­ли 4 год, викладаючи щогодини 8 м тротуару. Після обіду вони працювали 3 год, викладаючи щогодини 5 м тро­туару. На скільки більше метрів тротуару виклали до обіду, ніж після обіду?

 

Продуктивність праці (м)

Час роботи (год)

Загальний виробіток (м)

До обіду

8

4

?

на ? більше

Після обіду

5

3

?

1) 8 • 4 = 32 (м) — загальний виробіток до обіду

2) 5 • 3 = 15 (м) — загальний виробіток після обіду

3) 32 – 15 = 17 (м) — на стільки більше метрів тротуару виклали до обіду, ніж після обіду

Виразом  8 • 4 – 5 • 3 = 17 (м)

 

3) Ціна морозива 5 грн, а цукерки 8 грн. Учням купили 4 цукерки і 3 морозива. На скільки більше гривень заплатили за цукерки, ніж за морозиво?

 

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

Цукерка

8

4

?

на ? більше

Морозиво

5

3

?

 

СТОРІНКА 5

4) Ціна пачки печива 8 грн, а цукерки 10 грн. Мама купила 7 пачок печива і 9 цукерок. На скільки більше гривень заплатили за цукерки, ніж за печиво?

 

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

Цукерка

10

7

?

на ? більше

Морозиво

8

9

?

Спільне в розв'язанні задач 2-4: однакові математичні дії

 

Завдання 2 Одиниці вимірювання

14 міс. = 1 рік 2 міс.

5 см 2 мм = 52 мм

1 тижд. = 7 діб

1 доба 4 год = 28 год

3 дм 5 см = 35 см

70 с = 1 хв 10 с

1 рік 7 міс. = 19 міс.

42 дм = 4 м 2 дм

1 м = 100 см

7 м 5 дм = 75 дм

25 см = 2 дм 5 см

1 ц = 100 кг

 

Завдання 3  Рівняння

15 – k= 9

k = 15 – 9

k = 6

15 – 6 = 9

9 = 9 

24 : b = 72 : 9

24 : b = 8

b = 24 : 8

b = 3
24 : 3 = 8

72 : 9 = 8

8 = 8

р + 7 • 6 = 51

р + 42 = 51

р = 51 – 42

р = 9

9 + 7 • 6 = 51

51 = 51

30 – с = 18

с = 30 – 18

с = 12

30 – 12 = 18

18 = 18

Завдання 4 Ознайомлення з дробами

1/7 від 35 = 35 : 7 = 5

1/5 від 10 = 10 : 5 = 2

10 • 5 = 50 — ціле, якщо його 1/5 дорівнює 10

 

СТОРІНКА 6

Завдання 1  Порядок дій

1) (48 : 8 + 48 : 6 + 36 : 9) : 9 • 7 = 14

2) 50 – 56 : 7 : 4 + 28 : 4 + 7 • 6 – 7 • 5 = 62

 

Завдання 2

Дві кози дали по 2 л молока, а чотири корови дали по 6 л молока. Від кіз чи від корів надоїли молока більше? На скільки більше?

 

Кількість молока від 1 тварини (л)

Кількість  

Загальна кількість молока (л)

Кози

2

2

?

на ? більше

Корови

6

4

?

1) 2 • 2 = 4 (л)

2) 6 • 4 = 24 (л)

3) 24 : 4 = 6

Виразом  (6 •  4) – (2 • 2) = 6 

Скільки всього?

На скільки більше …?

У скільки разів більше…?

6 • 4 + 2 • 2

6 • 4 – 2 • 2

(6 • 4) : (2 • 2)

Інші завдання дивись тут...