Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 31

Завдання 1

9 • 4 = 36

36 : 6 = 6

20 : 10 = 2

8 • 7 = 56

3 • 7 = 21

24 : 4 = 6

45 : 5 = 9

6 • 9 = 54

Завдання 2  Розрядний склад чисел

Сотні

Десятки

Одиниці

Число

4

3

8

4

1

2

4

0

2

7

0

0

7

2

0

5

0

6

0

9

0

2

0

0

420

376

800

409

170

222

400

50

Завдання 3  Прийом укрупнення розрядних одиниць

340 – 170 = 34 дес. – 17 дес. = 17 дес. = 170

180 + 230 = 18 дес. + 23 дес. = 41 дес. = 410

430 – 270 = 160

730 + 160 = 890

420 – 350 = 70

560 + 250 = 810

800 – 440 = 370

270 + 340 = 610

300 – 120 = 180

580 + 240 = 820

450 – 280 = 170

460 + 460 = 920

 

Завдання 4, 5 Таблиця множення числа 9

Таблиця множення числа 90:  90 • 2 = 180     90 • 3 = 270    90 • 4 = 360      90 • 5 = 450    90 • 6 = 540    90 • 7 = 630    90 • 8 = 720     90 • 9 = 810      90 • 10 = 900

Таблиця множення числа 6

Таблиця множення числа 60:  60 • 2 = 120    60 • 3 = 180   60 • 4 = 240     60 • 5 = 300    60 • 6 = 360    60 • 7 = 420     60 • 8 = 480     60 • 9 = 540      60 • 10 = 600

 

СТОРІНКА 32

Завдання 6, 7  Таблиця множення числа 5

Таблиця множення числа 50:  50 • 2 = 100    50 • 3 = 150     50 • 4 = 200    50 • 5 = 250    50 • 6 = 300     50 • 7 = 350    50 • 8 = 400     50 • 9 = 450      50 • 10 = 500

Таблиця ділення, у якій значення часток дорівнюють 50:  100 : 2 = 50     200 : 4 = 50      250 : 5 = 50    300 : 6 = 50   350 : 7 = 50    400 : 8 = 50     450 : 9 = 50    500 : 10 = 50

Таблиця ділення на 50:   100 : 50 = 2    150 : 50 = 3     200 : 50 = 4    250 : 50 = 5   300 : 50 = 6    350 : 50 = 7     400 : 50 = 8     450 : 50 = 9     500 : 50 = 10

 

Завдання 8 Ознайомлення з дробами

1/6 від 54 = 54 : 6 = 9         1/7 від 28 = 28 : 7 = 4

1/5 від 40 = 40 : 5 = 8         1/8 від 56 = 56 : 8 = 7

якщо його 1/10 дорівнює 4, тоді ціле дорівнює 4 • 10 = 40

якщо його 1/8 дорівнює 4, тоді ціле дорівнює 4 • 8 = 32

 

Завдання 9

Яна посадила 6 рядів цибулин тюльпа­нів, по 9 цибулин у кожному ряді. Олег посадив 8 рядів цибулин тюльпанів, по 7 цибулин у кожному ряді. Скільки всьо­го цибулин посадили діти? На скільки більше цибулин посадив Олег, ніж Яна?

Розв’язання

1) 9 • 6 = 54 (ц.) – цибулин посадила Яна

2) 7 • 8 = 56 (ц.) – цибулин посадив Олег

3) 54 + 56 = 110 (ц.) – всього цибулин посадили

4) 56 – 54 = 2 (ц.) – на стільки більше цибулин посадив Олег, ніж Яна

Відповідь: 110 цибулин, на 2 цибулини

 

СТОРІНКА 33

Завдання 1  Порядок дій

(100 – 72 : 8 : 3 • 4 : 6 • 5) : 10 • 6 – 9 • 3 = 27

 

Завдання 2  Порівняння чисел

587 > 553

702 < 902

86 < 100

829 < 830

215 < 219

668 > 65

Завдання 3

У кіоску продали на 24 гривні календариків — по 4 гривні за кожен календарик. Журналів продали у 2 рази менше, ніж календариків, і отримали за них 27 гривень. Яка ціна журналу?

 

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

Календарики

4

?

24

Журнали

?

?, у 2 рази менше

27

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (к.) – календариків продали

2) 6 : 2 = 3 (ж.) – журналів продали

3) 27 : 3 = 9 (грн)

Відповідь: ціна журналу 9 гривень

 

Обернена задача на знаходження числа 4

У кіоску продали на 24 гривні декілька календариків, а на 27 гривень журналів, по 9 гривен за кожен журнал. Журналів продали у 2 рази менше, ніж календариків. Яка ціна журналу?

 

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

Календарики

?

?

24

Журнали

9

?, у 2 рази менше

27

Розв’язання

1) 27 : 9 = 3 (ж.) – журналів продали

2) 3 • 2 = 6 (к.) – календариків продали

3) 24 : 6 = 4 (грн)

Відповідь: ціна календарика 4 гривні

 

Завдання 4

670 + 180 = 67 дес. + 18 дес. = 85 дес. = 850

700 – 130 = 570

290 + 290 = 580

730 + 270 = 1000

630 – 360 = 270

500 – 120 = 380

800 – 130 = 670

150 + 450 = 600

730 – 590 = 140

234 – 30 = 204       400 + 40 = 440      563 – 60 = 503

821 – 20 = 801       746 – 700 = 46

489 + 1 = 490         678 + 1 = 679

 

Завдання 5

6 • 7 = 42

60 • 7 = 420

24 : 6 = 4

240 : 6 = 40

240 : 60 = 4

3 • 2 = 6

300 • 2 = 600

56 : 7 = 8

560 : 7 = 80

560 : 70 = 8

8 • 3 = 24

8 • 30 = 240

48 : 8 = 6

480 : 8 = 60

480 : 80 = 6

6 • 9 = 54

6 • 90 = 540

72 : 9 = 8

720 : 9 = 80

720 : 90 = 8

СТОРІНКА 34

Завдання 6

За 8 годин роботи бульдозер ви­тратив 64 л пального, а екскава­тор за 6 годин роботи витратив 42 л пального. Яка машина що­години витрачає пального менше? На скільки менше?

Розв’язання

1) 64 : 8 = 8 (л) – щогодини бульдозер

2) 42 : 6 = 7 (л) – щогодини екскаватор

3) 8 – 7 = 1 (л)

Відповідь: на 1 літру менше витрачає щогодини екскаватор, ніж бульдозер

 

Обернена задача на знаходження числа 6

Розв’язання

1) 64 : 8 = 8 (л) – щогодини бульдозер

2) 8 – 1 = 7 (л) – щогодини екскаватор

3) 42 : 7 = 6 (год)

Відповідь: екскаватор працював 6 годин

 

Обернена задача на знаходження числа 8

Розв’язання

1) 42 : 6 = 7 (л) – щогодини екскаватор

2) 7 + 1 = 8 (л) – щогодини бульдозер

3) 64 : 8 = 8 (год)

Відповідь: бульдозер працював 8 годин

Інші завдання дивись тут...