Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 112

Завдання 1  Ознайомлення з продуктивністю праці

Перша бригада за робочий день прокладає 230 м доро­ги, а друга — 180 м. За скільки робочих днів дві бригади прокладуть 820 м дороги?

Коротка схема

І б., 1 д.  230 м

ІІ б., 1 д.  180 м

Разом за ? д.  820 м

Розв'язання

1) 230 + 180 = 410 (м) – прокладають 2 бригади за 1 день разом.

2) 820 : 410 = 2 (д.)

Відповідь: за 2 робочих днів дві бригади прокладуть 820 м дороги.

Перша обернена задача. Перша бригада за робочий день прокладає 230 м доро­ги, а друга — 180 м. Скільки метрів дороги прокладуть дві бригади за 2 робочих дні, працюючи разом?

Коротка схема

І б., 1 д.  230 м

ІІ б., 1 д.  180 м

Разом за 2 д.  ? м

Розв'язання

1) 230 + 180 = 410 (м) – прокладають 2 бригади за 1 день разом.

2) 410 • 2 = 820 (м)

Відповідь: 820 м дороги прокладуть дві бригади за 2 робочих дні.

Чи можна погодитись із Мариною, що розв'язання прямої та першої оберненої задач матимуть однакову першу дію? Можна погодитися. 

Друга обернена задача. Дві бригади, працюючи разом, за 2 робочих дні прокладають 820 м дороги. Скільки метрів дороги прокладає за робочий день друга бригада, якщо перша бригада прокладає 230 м доро­ги?

Коротка схема

І б., 1 д.  230 м

ІІ б., 1 д.  ? м

Разом за 2 д.  820 м

Розв'язання

1) 820 : 2 = 410 (м) – прокладають 2 бригади за 1 день разом.

2) 410 – 230 = 180 (м)

Відповідь: друга бригала прокладає 180 м дороги за робочий день.

Третя обернена задача. Дві бригади, працюючи разом, за 2 робочих дні прокладають 820 м дороги. Скільки метрів дороги за робочий день прокладає перша бригада, якщо друга бригада прокладає 180 м доро­ги?

Коротка схема

І б., 1 д.  ? м

ІІ б., 1 д.  180 м

Разом за 2 д.  820 м

Розв'язання

1) 820 : 2 = 410 (м) – прокладають 2 бригади за 1 день разом.

2) 410 – 180 = 230 (м)

Відповідь: перша бригада прокладає 230 м дороги за робочий день.

Чи можна погодитись з Олегом, що розв'язання другої і третьої обернених задач матимуть однакову першу дію? Можна погодитися.

 

СТОРІНКА 113

Завдання 2

87 : 29 = 3

68 : 17 = 4

96 : 48 = 2

112 : 28 = 4

145 : 29 = 5

180 : 36 = 5

136 : 34 = 4

235 : 47 = 5

Завдання 3  Сума розрядних доданків

1 спосіб

74 = 70 + 4

89 = 80 + 9

174 = 100 + 70 + 4

345 = 300 + 40 + 5 

2 спосіб

74 = 7 • 10 + 4

89 = 8 • 10 + 9

174 = 1 • 100 + 7 • 10 + 4

345 = 3 • 100 + 4 • 10 + 5

Завдання 4

Ширина прямокутника — 8 см, що становить 1/4 його довжини. Знайди периметр прямокутника.

Коротка схема

Ширина  8 см, що становить 1/4 довжини

Довжина  ? cм

Периметр  ? cм

Розв'язання

1) 8 • 4 = 32 (см) – довжина прямокутника.

2) (8 + 32) • 2 = 80 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь; периметр прямокутника 80 см.

 

Завдання 5  Порядок дій

(370 + 290 – 180) : 60 + 350 : 70 • 5 = 33

1) 370 + 290 – 180 = 480

2) 460 : 60 = 8

3) 350 : 70 = 5

4) 5 • 5 = 25

5) 8 + 25 = 33

(427 : 7 – 59) • 56 : 8 • 10 : 70 • (520 – 340) = 360

1) 427 : 7 = 61

2) 61  59 = 2

3) 520 – 340 = 180

4) 2  56 = 112

5) 112 : 8 = 14

6) 14 • 10 = 140

7) 140 : 70 = 2

8) 2 • 180 = 360

 

СТОРІНКА 114

Завдання 1

Щогодини Валерій фарбує 3 м паркану, а Віталій — 5 м. Скільки метрів паркану пофарбують хлоп­ці за 4 години, працюючи разом?

Коротка схема

Валерій за 1 год  3 м

Віталій за 1 год  5 м

Разом за 4 год  ? м

Розв'язання

1) 3 + 5 = 8 (м) – фарбують за 1 год разом.

2) 8 • 4 = 32 (м) – фарбують за 4 год разом.

Відповідь: 32 м паркану хлопці пофарбують за 4 години.

Обернена задача. Щогодини Валерій фарбує 3 м паркану, а Віталій — 5 м. За кільки годин хлопці пофарбують 32 м паркану, працюючи разом?

Коротка схема

Валерій за 1 год  3 м

Віталій за 1 год  5 м

Разом за ? год  32 м

Розв'язання

1) 3 + 5 = 8 (м) – фарбують за 1 год разом.

2) 32 : 8 = 4 (год)

Відповідь: за 4 години хлопці пофарбують 32 м паркану.

 

Завдання 2   

720 : 30 = 720 : 10 : 3 = 72 : 3 = 24

32 • 30 = (32 • 3) • 10 = 96 • 10 = 960

560 : 40 = 560 : 10 : 4 = 56 : 4 = 14

18 • 50 = (18 • 5) • 10 = 75 • 10 = 750

960 : 60 = 960 : 10 : 6 = 96 : 6 = 16

24 • 40 = (24 • 4) • 10 = 96 • 10 = 960

 

Завдання 3 Діленням

Знаходження частки послідовним діленням:

320 : 80 = 320 : 10 : 8 = 4

270 : 90 = 270 : 10 : 9 = 3

330 : 30 = 330 : 10 : 3 = 11

260 : 20 = 260 : 10 : 2 = 13

Знаходження частки способом добору:

320 : 80 = 4

2 • 80 = 160, 160 ≠ 320

3 • 80 = 240, 240 ≠ 320

4 • 80 = 320, 320 = 320

270 : 90 = 3

2 • 9 = 180, 180 ≠ 270

3 • 9 = 270, 270 = 270

330 : 30 = 11

2 • 30 = 60, 60 ≠ 330

11 • 30 = 330, 330 = 330

260 : 20 = 13

2 • 20 = 40, 40 ≠ 260

13 • 20 = 260, 260 = 260

Завдання 4

91 : 13 = 7, бо 7 • 13 = 91

68 : 17 = 4, бо 4 • 17 = 68

84 : 12 = 7, бо 7 • 12 = 84

57 : 19 = 3, бо 3 • 19 = 57

65 : 13 = 5, бо 5 • 13 = 65

92 : 23 = 4, бо 4 • 23 = 92

98 : 14 = 7, бо 7 • 14 = 98

76 : 19 = 4, бо 4 • 19 = 76

204 : 34 = 6, бо 6 • 34 = 204

95 : 19 = 5, бо 5 • 19 = 95

153 : 17 = 9, бо 9 • 17 = 153

282 : 47 = 6, бо 6 • 47 = 282

72 : 36 = 2, бо 2 • 36 = 72

152 : 19 = 8, бо 8 • 19 = 152

208 : 52 = 4, бо 4 • 52 = 208

Завдання 5 Сума розрядних доданків

1 спосіб

32 = 30 + 2

567 = 500 + 60 + 7

93 = 90 + 3

28 = 20 + 8

376 = 300 + 70 + 6 

2 спосіб

32 = 3 • 10 + 2

567 = 5 • 100 + 6 • 10 + 7

93 = 9 • 10 + 3

28 = 2 • 10 + 8

376 = 3 • 100 + 7 • 10 + 6

Завдання 6  Ділення з остачею

65 : 9 = 7 (ост. 2)

7 • 9 + 2 = 65

340 : 80 = 4 (ост. 20)

4 • 80 + 20 = 340

61 : 7 = 8 (ост. 5)

8 • 7 + 5 = 61

57 : 10 = 5 (ост. 7)

5 • 10 + 7 = 57

СТОРІНКА 115

Завдання 1

7 • 2 = 14       4 • 5 = 20    2 • 10 = 20     4 • 8 = 32

 

Завдання 2

56 • 10 = 560

400 : 10 = 40

100 • 5 = 5 • 100 = 500

300 : 100 = 3

10 • 32 = 32 • 10 = 320

420 : 10 = 42

6 • 100 = 600

1000 : 100 = 10

Завдання 3, 4 Прийом послідовного ділення

520 : 40 = 520 : (10 • 4) = 520 : 10 : 4 = 52 : 4 = 13

960 : 40 = 960 : (10 • 4) = 960 : 10 : 4 = 96 : 4 = 24

780 : 60 = 780 : (10 • 4) = 780 : 10 : 6 = 78 : 6 = 13

800 : 50 = 800 : (10 • 5) = 800 : 10 : 5 = 80 : 5 = 16

 

Завдання 5 Дільник розкладаємо на зручні множники

60 : 30 = 60 : (10 • 3) = (60 : 10) : 3 = 6 : 3 = 2

60 : 12 = 60 : (6 • 2) = (60 : 6) : 2 = 10 : 2 = 5

Інші завдання дивись тут...