Завдання 168 Заміни додавання множенням

6 + 6 + 6 = 6 • 3 = 18

6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 • 5 = 30

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 • 6 = 36

6 + 6 + 6 + 6 = 6 • 4 = 24

 

Завдання 170 Порядок дій

6 • 7 + 5 • 6 = 42 + 30 = 72

42 : 6 + 54 : 9 = 7 + 6 = 13

6 • 6 – 48 : 6 = 36 – 8 = 28

 

Завдання 171
Для оздоблення ляльки-мотанки потрібно 6 см тасьми з українським візерунком. Оленка виготовила 8, а Ганнуся — 7 таких мотанок. 
Скільки сантиметрів тасьми використали дівчатка?
6 • (8 + 7) = 6 • 15 = 90 (см)
Хто з дівчаток використав більше тасьми й на скільки сантиметрів?

1) 6 • 8 = 48 (см)  використала Оленка
2) 6 • 7 = 42 (см)  використала Ганнуся
3) 48 – 42 = 6 (см)  на стільки сантиметрів більше тасьми використала Оленка

Відповідь: Оленка використала на 6 сантиметрів тасьми більше, ніж Ганнуся.

Схема дає відповідь на питання задачі: скільки сантиметрів тасьми використали дівчатка разом?
Що слід змінити в цій схемі, щоб відповісти на друге питання задачі? Замінити дію додавання на дію віднімання
Як знайти це простіше? 6 • (8  7) = 6 • 1 = 6 (см)

 

3 см — просте іменоване число
Число 4 дм 3 см — складене іменоване число, бо складається з двох простих іменованих чисел.

 

Завдання 173 
Прості іменовані числа: 7 м, 2 дм, 25 см, 48 л, 50 діб
Складені іменовані числа: 17 ц 10 кг, 2 год 30 хв, 7 дм 4 см

 

Завдання 174
На скільки сантиметрів і в скільки разів довжина відрізка AB менша за довжину відрізка CD?

Короткий запис

CD  21 см

АВ  3 см

На скільки см — ?

У скільки разів — ?

Розв’язання

1) 21 – 3 = 18 (см)
2) 21 : 3 = 7 (р.)

Відповідь: довжина відрізка АВ менша на 18 см і у 7 разів.

 

Завдання 175

 6 + 6  9 = 36 + 54 = 90

 7 + 6  8 = 42 + 48 = 90

 6 + 9  6 = 36 + 54 = 90

 6 + 8  6 = 42 + 48 = 90

54 : 6 – 48 : 6 = 9 – 8 = 1

42 : 6 – 36 : 6 = 7 – 6 = 1

Завдання 176
Троє братів ловили рибу. Найстарший зловив 8 карасів, інші — по 6. Скільки рибин зловили брати? Розв’яжи задачу діями з поясненнями. Розв’язання задачі запиши числовим виразом.
Короткий запис
1 б. — 8 к.
2 б. по 6 к. — ?
Разом — ?

Розв’язання

1) 6 • 2 = 12 (р.) – зловили рибин інші брати

2) 12 + 8 = 20 (р.)

Відповідь: брати зловили 20 рибин.

Вираз: 6 • 2 + 8 = 20 (р.)

 

Завдання 177
Ці рівності можна взяти з таблиці множення числа 6

6 = 6 • 1

18 = 6 • 3

24 = 6 • 4

30 = 6 • 5

36 = 6 • 6

42 = 6 • 7

48 = 6 • 8

54 = 6 • 9

Завдання 178
Результат множення буде найбільшим:  9 = 81

 5 = 15

 6 = 48

 7 = 42

 5 = 30

Завдання 179

а) Перший множник збільшився у 3 рази (9 : 3 = 3)

Добуток при цьому також збільшився у 3 рази (18 : 6 = 3)
б) Не змінилися в ІІІ і ІV стовпчиках перші множники. Змінилися другі множники і добутки.
в) Добуток не змінився у V і VI стовпчиках чисел: 
• 2 = (4 • 2) • 2 = 4 • (2 • 2) = 4 • 4 (сполучний закон множення).
Приклади: • 2 = 16, 4 • 4 = 16

 

Завдання 180
За один пакет серветок мама заплатила 6 грн, а за інший — у 3 рази більше. Скільки коштує другий пакет серветок? На скільки гривень другий пакет серветок дорожчий за перший? Яка схема ілюструє зміст задачі? 
Короткий запис
Один — 6 грн
Другий — ?, у 3 рази більше
На скільки більше — ?
Розв’язання
1) 6 • 3 = 18 (грн) – коштує другий пакет
2) 18 – 6 = 12 (грн) – на стільки грошей другий пакет дорожчий
Відповідь: 18 грbвень, на 12 гривень дорожчий.
Зміст задачі ілюструє перша схема.
Форми серветок можуть бути: квадратні, прямокутні, круглі, овальні.

 

Завдання 181 Практична робота. Тема. Утворення прямого кута.
5) Усі прямі кути рівні (однакові).

 

Завдання 182
Прямих 13 кутів, непрямих  7 кутів.

 

Завдання 183
Тупий кут більший від прямого, а гострий кут менший від прямого.

 

Завдання 184, 185
Розмір кута не залежить від довжини сторін, які його утворюють.

 

Завдання 187

4  8 = 32, бо 32 : 8 = 4
 8 = 48, бо 48 : 6 = 8
49 : 7 = 7, бо 7 • 7 = 49
54 : 6 = 9, бо 54 : 9 = 6

х  3 = 12
х = 12 : 3
х = 4
4  3 = 12

 у = 15
у = 15 : 5
у = 3
5  3 = 15

х : 7 = 0
х = 0 : 7
х = 0
0 : 7 = 0

20 : у = 4
у = 20 : 4
у = 5
20 : 5 = 4

Завдання 188 Порівняй вирази та їх числові значення.
6 • 3 < 6 • 7, бо 18 < 42
6 • 5 = 5 • 6, бо 30 = 30
24 : 6 < 24 : 4, бо 4 < 6

 

48 : 6 > 48 : 8, бо 8 > 6

 

28 + 13 > 28 – 13, бо 41 > 15

 

100 – 2 > 100 – 3, бо 98 > 97

 

Завдання 189
Ціна квитка у восьмому ряді театру у 2 рази більша за ціну в першому. На скільки гривень квиток у восьмому ряді дорожчий, якщо його ціна в першому дорівнює 20 грн? Яким діями можна розв’язати задачу? Спробуй відповісти на питання задачі, не виконуючи арифметичних дій. Допоможи собі схемою або схематичним рисунком.
Короткий запис
У 1 ряду — 20 грн
У 8 ряду 
 ?, у 2 рази більше
На скільки грн більше — ?
Розв’язання
1) 20 • 2 = 40 (грн) – коштує квиток у восьмому ряді
2) 40 – 20 = 20 (грн)
Відповідь: на 20 грн квиток у восьмому ряді дорожчий.

 

Завдання 190

5 = 5 • 1

6 = 2 • 3

9 = 3 • 3

13 = 13 • 1

15 = 5 • 3

16 = 2 • 8

25 = 5 • 5

28 = 4 • 7

36 = 9 • 4

40 = 4 • 10