Завдання 191
а) Буква в цьому випадку позначає вершину кута.
б) Кут MNO, кут STR
N — вершина NM і NO — сторони T — вершина TS і TR — сторони

 

Завдання 192
Утворилося 4 кути в кожному випадку. На другому рисунку утворилися 4 прямі кути.
Прямі кути: MSP, PSN, NST, TSM

 

1 дм = 10 см
2 дм = 20 см
4 дм = 40 см

1 м = 10 дм
3 м = 30 дм
7 м = 70 дм

4 дм 3 см = 40 см + 3 см = 43 см
3 м 5 дм = 30 см + 5 см = 35 дм
7 м 6 дм = 70 дм + 6 дм = 76 дм

Завдання 194

1 м > 1 дм на 9 дм (10 дм – 1 дм = 9 дм) і у 10 разів (10 дм : 1 дм = 1)

1 дм > 1 см на 9 см (10 см – 1 см = 9 см) і у 10 разів (10 см : 1 см = 10)

1 м > 1 см на 99 см (100 см – 1 см = 99 см)  у 100 разів (100 см : 1 см = 100)

 

Завдання  195

а) 3 м + 5 м = 8 м
    45 м – 38 м = 7 м

40 см + 36 см = 76 см
40 см – 36 см = 4 см

15 дм + 28 дм = 43 дм
72 дм – 34 дм = 38 дм
б) 3 м • 5 = 15 м

   4 см • 5 = 20 см  

10 кг • 4 = 40 кг
5 кг • 8 = 40 кг

8 см : 2 = 4 см
10 м : 2 = 5 м

16 л : 4 = 4 л
12 л : 3 = 4 л
За будь-яким виразом склади задачу з іменованими числами. Борошно масою 10 кг розсипали у 2 однакові пакети. Скільки кілограмів борошна в одному пакеті?

Розв’язання

10 : 2 = 5 (м)
Відповідь: в одному пакеті 5 кг борошна.

 

Завдання 196
З городу зібрали 14 ц картоплі. У перший засік засипали 4 ц картоплі, а решту — у два засіки порівну. Скільки це́нтнерів картоплі засипали в третій засік?
Короткий запис
Усього — 14 ц
I — 4 ц
II i III — ?, решта порівно
Розв'язання

1) 14 – 4 = 10 (ц)  засипали у два засіки порівно

2) 10 : 2 = 5 (ц)  засипали в кожний засік

Відповідь: в третій засік засипали 5 центнерів картоплі.

 

Завдання 197 Поясни обчислення периметра трикутника ABC.
+5 дм 7 см
  4 дм 2 см
  9 дм 9 см
_8 дм 6 см
  3 дм 1 см
  5 дм 5 см
Завдання 198
1) У скільки разів 48 більше від 8? У скільки разів 8 менше за 48?
Короткий запис б)
2) На скільки одиниць 48 більше за 8? На скільки одиниць 8 менше за 48?
Короткий запис а)
Завдання 199
а) Маса свіжозібраної шипшини 20 кг. Після сушіння маса зменшилася на 12 кг. Яка маса сушеної шипшини?
Короткий запис
Свіжа — 20 кг
Сушена — ?, на 12 кг менше
Розв'язання

20 – 12 = 8 (кг)

Відповідь: маса сушеної шипшини 8 кілограмів.

б) Від тасьми завдовжки 6 дм 8 см відрізали частину завдовжки 3 дм 4 см. Яка довжина тасьми, що залишилася?
Короткий запис
Було — 6 дм 8 см
Відрізали — 3 дм 4 см
Залишилося — ?
Розв'язання

_ 6 дм 8 см

  3 дм 3 см

  3 дм 5 см

Відповідь: залишилося 3 дм 5 см тасьми.

 

Завдання 200 Порядок дій

35 : 5 + 36 : 6 = 7 + 6 = 13

40 – 42 : 6 = 40 – 7 = 33

48 + 36 : 9 = 48 + 4 = 52

 8 + 6  7 = 40 + 42 = 82

 3 + 6  3 = 18 + 18 = 36

 7 – 9  4 = 56 – 36 = 20

(24 + 30) : 6 = 54 : 6 = 9

(72 – 24) : 6 = 48 : 6 = 8

 (70 – 65) = 3  5 = 15

Завдання 201

12 = 2 • 3 • 2

12=• 2 • 3 • 2

12 = 4 • 3

12 = 2 • 6

12 = 12 • 1

18 = 2 • 3 • 3

18=• 2 • 3 • 3

18 = 2 • 9

18 = 6 • 3

35=1 • 7 • 5

35=7 • 5

 

40 = 4 • 5 • 2

40=• 4 • 5 • 2

40 = 8 • 5

40 = 20 • 2

50 = 5 • 5 • 2

50=• 5 • 5 • 2

50 = 25 • 2

50 = 5 • 10

Завдання 202

 3 = 5 + 5 + 5

 

 

Завдання 204 Прочитай і доведи правильність (істинність) рівностей.

7 • 7 + 7 = 42 + 7

7 • 8 + 7 = 56 + 7

7 • 9 + 7 = 63 + 7

7 • 7 = 49

7 • 8 = 56

7 • 9 = 63

Завдання 205

7 • 5 + 29 = 35 + 29 = 64

6 • 7 – 24 = 42 – 24 = 18

3 • 7 + 7 • 4 = 21 + 28 = 49

7 • 9 – 6 • 7 = 63 – 42 = 21

31 + 14 : 7 = 31 + 2 = 33

42 – 42 : 7 = 42 – 6 = 36

Завдання 207

Щодня сім’я випиває 6 склянок молока й 4 склянки компоту. Скільки склянок молока й компоту випиває сім’я за тиждень?

Схема:

1 спосіб

1) 6 + 4 = 10 (скл.) — склянок молока й компота випиває сім'я за день

2) 10 • 7 = 70 (скл.) — склянок молока й компота випиває сім'я за тиждень

Відповідь: 70 склянок.

Схема:

2 спосіб

1) 6 • 7 = 42 (скл.) — склянок молока випиває сім’я за тиждень

2) 4 • 7 = 28 (скл.) — склянок компота випиває сім’я за тиждень

3) 42 + 28 = 70 (скл.) — склянок молока і компота випиває сім’я за тиждень

Відповідь: 70 склянок.

Завдання 208
а) У трьох третіх класах школи 90 учнів. У 3-А — 27 учнів, у 3-Б — на 2 учні менше. Скільки учнів у 3-В класі?

б) У трьох третіх класах школи 90 учнів. У 3-Б класі 25 учнів, у 3-А — на 2 учні більше. Скільки учнів у 3-В класі?

Короткий запис
Разом — 90 уч.

У 3-А — 27 уч.

У 3-Б — ?, на 2 уч. менше

У 3-В — ?, решта

Розв'язання

1) 27  2 = 25 (уч.)  у 3-Б класі

2) 27 + 25 = 52 (уч.)  у 3-А та 3-Б класах

3) 90 – 52 = 38 (уч.)  у 3-В класі

Відповідь: у 3-В класі 38 учнів.

Короткий запис
Разом — 90 уч.

У 3-А — ?, на 2 уч. більше

У 3-Б — 25 уч.

У 3-В — ?, решта

Розв'язання

1) 25 + 2 = 27 (уч.)  у 3-А класі

2) 25 + 27 = 52 (уч.)  у 3-А та 3-Б класах

3) 90 – 52 = 38 (уч.)  у 3-В класі

Відповідь: у 3-В класі 38 учнів.

Завдання 209
Номери квадратів у порядку зростання їх довжин: 5, 4, 1, 2, 3

 

Завдання 210
Між ніжками циркуля 7 см.

 

Завдання 211
Лічимо сімками до 70: сім, чотирнадцять, двадцять один, двадцять вісім, тридцять п'ять, сорок два, сорок дев'ять, п'ятдесят шість, шістдесят три, сімдесят
Ряд цих чисел: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70

 

Завдання 212

 4 + 29 = 28 + 29 = 57

 7 – 29 = 49 – 29 = 20

 8 – 35 : 7 = 56 – 5 = 51

27 : 3 + 63 : 7 = 9 + 9 = 18

(38 + 18) : 7 = 56 : 7 = 8

(100 – 52) : 6 = 48 : 6 = 8

Різниця між найбільшим і найменшим значенням: 57 – 8 = 49

 

Завдання 213
На трьох полицях книжкової шафи 88 книжок. На першій полиці — 35 книжок, на другій — на 11 менше. Скільки книжок на третій полиці?
Короткий запис
Разом — 88 кн.

I — 35 кн.
II — ?, на 11 кн. менше, ніж на I полиці
III — ?

Розв'язання

1) 35 – 11 = 24 (кн.)  книжок на II полиці

2) 35 + 24 = 59 (кн.)  книжок на I і II полицях разом

3) 88 – 59 = 29 (кн.)

Відповідь: на третій полиці 29 книжок.

 

Завдання 214 
Рівні відрізки: BD = CA, BC = AD