Завдання 347 Прочитай і знайди «зайве» число в кожному рядку.

205 345 415 526 675

Цифра 5 не міститься у розряді одиниць.

189 478 287 686 385

Цифра 8 не міститься в розряді лесятків.

234 = 200 од.+ 30 од. + 4 од.
234 = 20 дес. + 3 дес. + 4 од.
234 = 2 сот. + 3 дес. + 4 од.

 

Завдання 349
359: одиниць — 359, десятків — 35, сотень — 3
640: одиниць — 640, десятків — 64, сотень — 6
909: одиниць — 909, десятків — 90, сотень — 9
708: одиниць — 708, десятків — 70, сотень — 7

 

Завдання 350 
 4 + (4 + 18) =  4 + 22 = 36 + 22 = 58
 6 – (29 + 2) =  6 – 31 = 48 – 31 = 17
200 + 20 + 2 = 222
42 : 7 + 5  9 = 6 + 5  9 = 6 + 45 = 51
81 : 9 – 14 : 2 = 9 – 14 : 2 = 9 – 7 = 2
249 – 200 = 49
(32 + 19) – 14 : 7 = 51 – 14 : 7 = 51 – 2 = 49
(37 + 23) : 10  9 = 60 : 10  9 = 6  9 = 54
249 – 9 = 240

 

Завдання 351
У магазин привезли 270 велосипедів, за тиждень продали 200 з них. Скільки десятків велосипедів залишилося продати?
Короткий запис
Привезли  270 в.
Продали  200 в.
Залишилося  ?
Розв’язання

270 – 200 = 70 (в.) = 7 дес. (в.)

Відповідь: залишилося продати 7 дес. велосипедів.

 

Завдання 352 Випиши рівності. Підкресли ті з них, які містять змінну.
54 – х = 6, 44 – 20 = 24, а – 15 = 4, 2  6 + 13 = 25, у = 5 – 4

 

Завдання 353 Порівняй значення виразу, коли відомо, що х = 10.
24 + 10 = 34

42 – 10 < 50

10 + 60 > 50

10 – 3 < 50

10  4 > 30
 10 < 60
Завдання 454
У Захара в колекції було 8 старовинних монет. На день народження тато подарував йому у 2 рази більше монет, ніж у нього було. Скільки монет подарував тато? Скільки монет стало в колекції Захара?
Короткий запис
Було  8 м.
Подарував  ?, у 2 рази більше, ніж було.
Стало  ?
Розв'язання

1) 8 • 2 = 16 (м.)  монет подарував тато.

2) 8 + 16 = 24 (м.)  монет стало в колекції Захара.

Відповідь: 16 монет; 24 монети.

 

Завдання 355
300 + 40 + 5 = 345
400 + 8 = 408
600 + 60 = 660
265 – 5 = 260
265 – 60 = 205
265 – 100 = 165
72 + 28 : 4 = 72 + 7 = 79
63 + 4  6 = 63 + 24 = 87
100 – 37 : 1= 100 – 37 = 63
Завдання 356
На уроках мистецтва Надійка виконала 5 малюнків. Під час канікул вона намалювала їх у 3 рази більше. Скільки всього малюнків у Надійки? На скільки більше малюнків виконала Надійка під час канікул, ніж на уроках?
Короткий запис
На уроках  5 м.
Під час канікул  ?, у 3 рази більше, ніж було.
Всього  ?
Розв'язання

1) 5 • 3 = 15 (м.)  малюнків намалювала під час канікул.

2) 5 + 15 = 20 (м.)  всього малюнків в Надійки.

3) 15  5 = 10 (м.)  на стільки більше малюнків виконала під час канікул.

Відповідь: 20 малюнків; 10 малюнків.

 

Завдання 357 Знайди невідомі числа в рівностях.
679 = 600 + 70 + 9 
447 = 400 + 40 + 7 
238 = 200 + 30 + 8
15 = 10 + 5
74 = х + 4
х = 70 – 4
х = 70
74 = 70 + 4
130 = 130 + х
х = 130 – 130
х = 0
130 = 130 + 0
Завдання 358
100 + 20 + 1 = 121
800 + 80 = 880
900 + 9 = 909 
700 – 200 = 500
900 – 400 = 500
300 – 300 = 0
700 + 200 = 900
500 + 400 = 900
600 + 0 = 600
Завдання 359. Запиши в одному рядку одноцифрові, у другому — двоцифрові, а в третьому — трицифрові числа. Укажи їх ознаки.
Одноцифрові числа: 7, 1, 9, 5
Двоцифрові числа: 17, 99, 10, 66
Трицифрові числа: 349, 100, 741, 793
Порівняли: 9 < 10; 99 < 100
Одноцифрове число менше від двоцифрового. Наприклад, 9 < 10
Двоцифрове число менше від трицифрового. Наприклад, 99 < 100
Одноцифрове число менше від трицифрового. Наприклад, 9 < 100
Більшим є те число, у записі якого більше цифр.

 

98 – 5 < 100 
34 + 39 < 200
200 = 100 + 100
400 > 40 + 40
700 < 70 + 700
88 > 400 – 400
Завдання 361 Запиши числа, які більші за подані на одну сотню.
а) 200 + 100 = 300
   400 + 100 = 500
   700 + 100 = 800
   900 + 100 = 1000
б) 45 + 100 = 145
    84 + 100 = 184
    20 + 100 = 120
    15 + 100 = 115
Завдання 362 Елементи комбінаторики
Запиши за допомогою цифр 5, 6, 3 різні трицифрові числа. Цифри не мають повторюватися: 563, 536, 653, 635, 356, 365
Читаємо натуральні числа: "П'ятсот шістдесят три, п'ятсот тридцять шість, шістсот п'ятдесят тришістсот тридцять п'ять, триста п'ятдесят шість, триста шістдесят п'ять!"
Числа в порядку зростання: 356, 365, 536, 563, 635, 653

 

 8 + 8  3 = 48
1)  8 = 24
2) 8  3 = 24
3) 24 + 24 = 48
24 : 3 + 54 : 9 = 14
1) 24 : 3 = 8
2) 54 : 9 = 6
3) 8 + 6 = 14
(53 – 48)  (17 – 9) = 40
1) 53 – 48 = 5
2) 17 – 9 = 8
3) 5 • 8 = 40
 6 – 8  4 = 22
1) 9  6 = 54
2)  4 = 32
3) 54 – 32 = 22
18 : 2 – 18 : 9 = 7
1) 18 : 2 = 9
2) 18 : 9 = 2
3) 9 – 2 = 7
(100 – 58) : (13 – 7) = 7
1) 100 – 58 = 42
2) 13 – 7 = 6
3) 42 : 6 = 7
Завдання 364
а) Коли 5 команд покинули змагання, залишилося 18 команд. Скільки команд брало участь у змаганнях?
Короткий запис
Було — х к.
Залишилося — 18 к.
Покинуло — 5 к.
Розв'язання
х – 5 = 18
х = 18 + 5
х = 23
Відповідь: у змаганнях брали участь 23 команди.
б) Коли змагання покинуло 5 команд, по 8 учнів у кожній, то залишилося 144 учні. Скільки учнів брало участь у змаганнях?
Короткий запис
Було — ?
Залишилося — 144 к.
Покинуло — 5 к. по 8 уч.
Розв'язання
х – 8 • 5 = 144
х – 40 = 144
х = 144 + 40
х = 184
Відповідь: у змаганнях брали участь 184 команди.
Запиши розв’язання задач виразами.
1) 18 + 5 = 23
2) 144 + 8 • 5 = 144 + 40 = 184

 

Завдання 365
200 + 200 + 100 = 500
300 + 300 – 200 = 400
600 – 100 + 200 = 700
500 – 100 – 100 = 300
32 : 4 – 32 : 8 = 8 – 4 = 4
48 : 6 – 48 : 6 = 8 – 8 = 0
Завдання 366 
а) У басейні на 7 доріжках проводили змагання з плавання, решта 3 доріжки були вільними. Скільки всього доріжок у цьому басейні?
Короткий запис
Зайняті  7 д.
Вільні  3 д.
Всього  ?
Розв'язання

7 + 3 = 10 (д.)

Відповідь: у цьому басейні 10 доріжок.

б) На кожній із десяти доріжок басейну за 2 год пропливло по 10 учасників змагань. Скільки плавців брало участь у змаганнях протягом однієї години?
Короткий запис
2 год  10 пл.
1 год  ?
Розв'язання

10 : 2 = 5 (пл.)

Відповідь: у змаганнях протягом однієї години брало участь 5 плавців.

Чи вмієш ти плавати? Яких правил на воді дотримуєшся?

 

Завдання 367 
Рівність а  1 = 0, якщо а = 0 є правильною. 

 

Завдання 368
7 + 2 = 9
70 + 20 = 90
700 + 200 = 900
7 – 2 = 5
70 – 20 = 50
700 – 200 = 500
8 + 2 = 10
80 + 2 = 82
800 + 200 = 1000
8 – 5 = 3
80 – 50 = 30
800 – 500 = 300
Завдання 369
Більшим є те трицифрове число, яке на числовому промені розміщене правіше.
520 < 550
421 < 425
425 > 421
Завдання 370
264 > 189 
264 > 564
473 > 465 
726 < 729
200 + 300 < 580
800 – 200 > 580
Завдання 371
Двоцифрові числа: 23, 60, 17, 45, 10, 20, 64
Трицифрові числа: 320, 460, 430, 100, 520, 720 
Двоцифрові числа в порядку спадання: 64, 60, 45, 23, 20, 17, 10
Трицифрові числа в порядку зростання: 100, 320, 430, 460, 520, 720

 

Завдання 372
Запишіть усі двоцифрові числа, у яких кількість десятків на 3 більша від кількості одиниць. 30, 41, 52, 63, 74, 85, 96
Придумай подібні завдання своїм однокласникам і однокласницям.
Запишіть усі двоцифрові числа, у яких кількість десятків на 5 більша від кількості одиниць. 50, 61, 72, 83, 94
Запишіть усі двоцифрові числа, у яких кількість десятків на 7 більша від кількості одиниць. 80, 91

 

Завдання 373
Довжина відрізка AB дорівнює 1 дм, він у 2 рази довший за відрізок CD. Яка довжина відрізка CD? Вибери зручну для себе форму короткого запису задачі.
Короткий запис
АВ  1 дм, він у 2 р. більший CD
CD  ?
Розв'язання
1 дм = 10 см

10 : 2 = 5 (см)

Відповідь: довжина відрізка CD 5 см.

 

Завдання 374
Оленці — 8 років, вона в 4 рази молодша за свою маму. Скільки років мамі? На скільки років мама старша за свою доньку?
Короткий запис
Оленці  8 р., вона в 4 рази молодша за маму
Мамі  ? На скільки  ?
Розв'язання

1) 8 • 4 = 32 (р.) – років мамі.

2) 32  8 = 24 (р.)  на стільки років мама старша.

Відповідь: 32 роки; 24 років.

Склади подібну задачу про свій вік і вік своєї мами чи бабусі.
Мені — 8 років, я в 7 рази молодша за свою бабусю. Скільки років моїй бабусі? На скільки років бабуся старша за мене?
Короткий запис
Мені  8 р., я в 7 рази молодша за бабусю
Бабусі  ? На скільки  ?
Розв'язання

1) 8 • 7 = 56 (р.) – років бабусі.

2) 56  8 = 48 (р.)  на стільки років бабуся старша.

Відповідь: 56 років; 48 років.

 

Завдання 375
Прямокутнику ABCD належить точка M.
Квадрату FORD належать точки S, T.
Трикутнику FOR належать точки S.

 

Завдання 376 Запиши числа цифрами:
Тисяча 300, сто дев’яносто 190, сто два 102, двісті тридцять 230, шістсот шість 606, чотириста п’ятдесят п’ять 455, вісімсот вісімнадцять 880.
Числа в порядку зростання: 102, 190, 230, 300, 455, 606, 880

 

Завдання 377
У чотирьох дітей 12 настільних ігор, до того ж у кожного їх порівну. Скільки таких ігор у трьох дітей? У двох дітей?
Короткий запис
4 д.  12 шт.
3 д.  ?
2 д.  ?
Розв'язання

1) 12 : 4 = 3 (шт.) – ігор в одної дитини.

2) 3  3 = 9 (шт.) – ігор в трьох дітей.

3) 3  2 = 6 (шт.) – ігор у двох дітей.

Відповідь: 9 ігор; 6 ігор.

Склади задачу про свої ігри. У п'ятьох дітей 10 настільних ігор, до того ж у кожного їх порівну. Скільки таких ігор у двох дітей?
Якої форми гральні дошки в шашки і шахи? Прямокутники

 

Завдання 378 Знайди закономірність і запиши пропущені числа.
а) 120, 140, 160, 180, 200 220, 240 260, 280, 300
Кожне наступне число на 20 більше від попереднього.
б) 900, 700, 500, 300, 100
Кожне наступне число на 200 менше від попереднього.
в) 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 214, 216
Кожне наступне число на 1 більше від попереднього.