Інші завдання дивись тут...

Завдання 472

20 • 3 = 60

200 • 3 = 600

30 • 4 = 120

300 • 2 = 600

8 • 3 = 24

9 • 4 = 36

Завдання 473 Розрядні доданки

43 = 40 + 3

430 = 400 + 30

81 = 80 + 1

810 = 800 + 10

17 = 10 + 7

170 = 100 + 70

354 = 300 + 50 + 4

Завдання 474 Упиши пропущені числа, щоб рівності стали істинними.

(10 + 8) • 5 = 10 • 5 + 8 • 5

(20 + 3) • 4 = 20 • 4 + 3 • 4

(30 + 7) • 6 = 30 • 6 + 7 • 6

(30 + 5) • 7 = 30 • 7 + 5 • 7

(8 + 7) • 3 = 8 • 3 + 7 • 3

(40 + 2) • 8 = 40 • 8 + 2 • 8

Завдання 475

35 • 2 = (30 + 5) • 2 = 30 • 2 + 5 • 2 = 60 + 10 = 70

46 • 3 = (40 + 6) • 3 = 40 • 3 + 6 • 3 = 120 + 18 = 138

260 • 3 = (200 + 60) • 3 = 200 • 3 + 60 • 3 = 600 + 180 = 780

450 • 2 = (400 + 50) • 2 = 400 • 2 + 50 • 2 = 800 + 100 = 900

157 • 2 = (100 + 50 + 7) • 2 = 100 • 2 + 50 • 2 + 7 • 2 = 200 + 100 + 14 = 314

 

Завдання 476 Які закони арифметичних дій ілюструють рівності?

2 • 4 = 4 ∙• 2

Переставний закон множення

4 ∙• 2 • 5 = 4 • (5 • 2)

Сполучний закон множення

2 + 4 = 4 + 2

Переставний закон додавання

2 + 4 + 5 = (5 + 2) + 4

Сполучний закон додавання

Завдання 477 Чи однакові значення виразів?

24 • 3 = 3 • 24 Однакові

(20 + 4) • 3 = 3 • (20 + 4)=3 • (18 + 6) Однакові

Переконайся, що 7 • (6 + 4) = 7 • 6 + 7 • 4.

7 • (6 + 4) = 7 • 10 = 70

7 • 6 + 7 • 4 = 42 + 28 = 70

70 = 70

 

Завдання 478

24 • 3 = 3 • 24 

Переставний закон множення

3 • 24 = 3 • (20 + 4) = 60 + 12 

Розподільний закон множення відносно додавання

3 • 240 = 3 • (200 + 40) = 600 + 120 = 720 

Розподільний закон множення відносно додавання

 

Завдання 479

27 • 3 = (20 + 7) • 3 = 60 + 21 = 81

45 • 2 = (40 + 5) • 2 = 80 + 10 = 90

3 • 27 = 3 • (20 + 7) = 60 + 21 = 81

38 • 6 = (30 + 8) • 6 = 180 + 48 = 228

3 • 270 = 3 • (200 + 70) = 600 + 210 = 810

134 • 5 = (100 + 30 + 4) • 5 = 500 + 150 + 20 = 670

3 • 242 = 3 • (200 + 40 + 2) = 600 + 120 + 6 = 726

205 • 4 = (200 + 5) • 4 = 800 + 20 = 820

 

Завдання 480 Довжина якого відрізка дорівнює периметру трикут­ника АВС? ОР

 

Завдання 481

Продуктивність І автомату 45 порцій за одну хвилину, а ІІ  80 порцій за одну хвилину. Скільки порцій морозива виробляє кожен автомат окремо, якщо І автомат працює 3 хв, а ІІ  2 хв? Скільки порцій морозива вироблять ці два автомати разом?

Автомати

морозива

Продуктивність

 за 1 хв

Час роботи

Загальний

виробіток

І

45 порцій

3 хв

?

?

ІІ

80 порцій

2 хв

?

Розв'язання

1) 45 • 3 = (45 + 3) • 3 = 120 + 15 = 135 (п.)  виробляє І автомат

2) 60 • 2 = 120 (п.)  виробляє ІІ автомат

3) 135 + 120 = 255 (п.)

Відповідь: І автомат виробляє 135 порцій, ІІ автомат  120 порцій, а разом вони вироблять 255 порцій морозива.

 

Завдання 482

42 • 8 = (40 + 2) • 8 = 320 + 16 = 336

260 • 3 = (200 + 60) • 3 = 600 + 180 = 780

73 • 8 = (70 + 3) • 8 = 560 + 24 = 584

125 • 4 = (100 + 20 + 5) • 4 = 400 + 80 + 20 = 500

 

Завдання 483 Музей писанкового розпису щогодини в неділю відвідує в середньому 18 школярів. Скільки школярів відвідало в середньому музей за З год? За 5 год? За 6 год?

Коротка схема

За 1 год — 18 шк.

За 3 год  ? шк.

За 5 год  ? шк.

За 6 год  ? шк.

Розв’язання

1) 3 • 18 = 3 • (10 + 8) = 30 + 24 = 54 (шк.) – відвідало музей за 3 години

2) 5 • 18 = 5 • (10 + 8) = 50 + 40 = 90 (шк.) – відвідало музей за 5 годин

3) 6 • 18 = 6 • (10 + 8) = 60 + 48 = 108 (шк.)

Відповідь: 54 школярі відвідало музей за 3 год; 90 школярів – за 5 год; 108 школярів – за 6 год.

Чи ти був (була) в музеях у своєму селі, місті, сто­лиці України? Відгук про місцевий краєзнавчий музей

 

Завдання 484

7 • 8 = 56

56 : 8 = 7

56 : 7 = 8

9 • 6 = 54

54 : 6 = 9

54 : 9 = 6

8 • 6 = 48

48 : 6 = 8

48 : 8 = 6

7 • 5 = 35

35 : 5 = 7

35 : 7 = 5

9 • 4 = 36

36 : 4 = 9

36 : 9 = 4

Завдання 486

123 • 3 = (100 + 20 + 3) • 3 = 300 + 60 + 9 = 369

221 • 4 = (200 + 20 + 1) • 4 = 800 + 80 + 4 = 884

369 : 3 = 123, бо 123 • 3 = 369

369 : 123 = 3, бо 3 • 123 = 369

884 : 4 = 221, бо 221 • 4 = 884

884 : 221 = 4, бо 4 • 221 = 884

Завдання 488 Практична робота. Ділення з остачею

а) Розкладіть 5 квадратів на 2 однакові групи.

б) Розкладіть 12 кругів на 5 однакових груп.

Чи вдалося це зробити? Ні, не вдалося.

Які залишки (остачі) були при розкладанні? 1 і 2

5 : 2 = 2 (ост. 1)

12 : 5 = 2 (ост. 2)

Завдання 489 Склади за малюнком завдання на ділення. Виконай дію. Назви неповну частку й остачу.

21 : 5 = 4 (ост. 1)

4 – неповна частка, 1 – остача

 

Завдання 490

13 : 5 = 2 (ост. 3)

3 5

14 : 6 = 2 (ост. 2)

2 6

21 : 8 = 2 (ост. 5)

5 8

8 : 3 = 2 (ост. 2)

2 3

46 : 7 = 6 (ост. 4)

4 7

10 : 3 = 3 (ост. 1)

1 3

Висновок: остача завжди менша за дільник.

 

Завдання 491 Скільки однакових трикутників можна скласти з 10 однакових паличок?

Три (залишиться ще 1 паличка)

10 : 3 = 3 (ост.1)

Скільки однакових трикутників можна скласти з 11 однакових паличок?

Три (залишиться ще 2 палички)

11 : 3 = 3 (ост. 2)

А скільки однакових квадратів?

Два (залишиться ще 2 палички або 3 палички)

10 : 4 = 2 (ост. 2)

11 : 4 = 2 (ост. 3)

 

Завдання 492

20 : 4 = 5

22 : 4 = 5 (ост. 2)

25 : 5 = 5

29 : 5 = 5 (ост. 4)

81 : 9 = 9

88 : 9 = 9 (ост. 7)

Завдання 493 В Алли було 20 грн. Скільки всього зошитів по 3 грн вона може купити за ці гроші? Якою буде решта?

Розв’язання

20 : 3 = 6 (ост. 2)

Відповідь: Алла може купити 6 зошитів,  решта буде 2 гривні.

 

Завдання 494

35 : 4 = 8 (ост. 3)

24 : 5 = 4 (ост. 4)

17 : 3 = 5 (ост. 2)

Інші завдання дивись тут...