Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020    

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Заїка А., Тарнавська С."

Завдання 118  Переставний закон множення

2 • 5 = 5 • 2 = 10           5 • 3 • 2 = 5 • 2 • 3 = 10 • 3 = 30

 

Завдання 119

7 • 10 = 10 7              7 • 5 • 2 = 5 2 • 7

 

Завдання 120

Числові рівності:  200 • 3 = 3 • 200    40 • 5 = 4 • 50    10 • 2 = 2 • 10    100 • 8 = 8 • 100

 

Завдання 121

4 • 3 • 5 = (4 • 3) • 5 = 12 • 5 = 60    (добуток суми і числа)

4 • 3 • 5 = 4 • (3 • 5) = 4 • 15 = 60    (добуток числа і суми)

 

Завдання 122

4 • 3 • 5 = (4 • 3) • 5 = 4 • (3 • 5)

добуток трьох чисел

3, 4 і 5

добутку перших двох чисел 4 і 3, помноженому на третє число 5

першому чис­лу 4, помно­женому на добуток двох інших чисел 3 і 5.

Сполучний закон множення:  а • b • с = (а • b) • с = а • (b • с)  

 

Завдання 123

10 • 4 • 3 = 10 • 12 = 120              3 • 4 • 10 = 12 • 10 = 120              

100 • 2 • 2 = 100 • 4 = 400            2 • 3 • 100 = 6 • 100 = 600              

 

Завдання 124

3 • 4 = 12 (см) – периметр квадрата ABON  зі стороною 3 см.

3 • 4 = 12 (см) – периметр квадрата CDNO  зі стороною 3 см.

3 • 2 + (3 + 3) • 2 = (3 + 3 + 3) • 2 = 9 • 2 = 18 (см) – периметр прямокутника ABCD  довжиною 6 см і шириною 3 см.

Оскільки прямокутник ABCD складається з двох квадратів, тому периметр можна знайти способом  3 • 6 = 18 (см)

 

Завдання 125 Порядок дій

(120 + 180) • 3 = 300 • 3 = 900

1) 120 + 180 = 200 + 100 = 300

2) 300 • 3 = 900

(140 – 40) • 4 = 100 • 4 = 400

1) 140 – 40 = 100

2) 100 • 4 = 400

(920 – 20) : 9 = 900 : 9 = 100

1) 920 – 20 = 900

2) 900 : 9 = 100

(370 + 130) : 5 = 500 : 5 = 100

1) 370 + 130 = 400 + 100 = 500

2) 500 : 5 = 100

64 – 4 • 7 – 13 = 64 – 28 – 13 = 23

1) 4 • 7 = 28

2) 64 – 28 = 64 – 30 + 2 = 34 + 2 = 36

3) 36 – 13 = 23

28 + 5 • 7 – 38 = 28 + 35 – 38 = 25

1) 5 • 7 = 35

2) 28 + 35 = 28 + 2 + 33 = 63

3) 63 – 38 = 63 – 40 + 2 = 23 + 2 = 25

Завдання 126 Складена задача на віднімання суми від числа

Оля виконала домашнє завдання за 55 хв. Завдання з математики виконувала 17 хв, з української мови — 20 хв, решту часу читала. Скільки хвилин читала Оля?

1 спосіб

Короткий запис

Було — 55 хв

Виконувала — ?, 17 хв і 20 хв

Залишилось (решта) — ?

Вираз     55 – (17 + 20)

План розв’язування

1) Скільки всього хвилин виконувала домашнє завдання?

2) Скільки хвилин читала Оля?

Розв'язання

1) 17 + 20 = 37 (хв)всього хвилин виконувала домашнє завдання.

2) 55 – 37 = 55 – 40 + 3 = 18 (хв) – хвилин читала Оля.

Відповідь: Оля читала 18 хвилин.

2 спосіб

Оскільки Оля спочатку виконувала завдання з математики, а потім з української мови, тоді

Короткий запис

Було — 55 хв

Виконувала математику — 17 хв

Залишились (Було) — ?

Виконувала мову — 20 хв

Залишилось (решта) — ?

Вираз     (55 – 17) – 20

План розв’язування

1) Скільки хвилин залишилося на мову і читання?

2) Скільки хвилин читала Оля?

Розв'язання

1) 55 – 17 = 55 – 20 + 3 = 38 (хв) – хвилин залишилося на мову і читання.

2) 38 – 20 = 18 (хв) – хвилин читала Оля.

Відповідь: Оля читала 18 хвилин.

Завдання 127 Обчислили, використовуючи переставний і сполучний  закони множення

Значення добутку кількох множників не зміниться, якщо їх переставити місцями і взяти в дужки (сполу­чити) ті множники, що стоять поруч.

25 • 5 • 4 = 25 • 4 • 5 = 100 • 5 = 500    

2 • 7 • 5 = 7 • 2 • 5 = 7 • 10 = 70

25 • 25 • 4 • 4 = 25 • 4 • 25 • 4 = 100 • 100 = 10000

50 • З • 2 = 50 • 2 • 3 = 100 • 3 = 300

 

Завдання 128 Рівняння

Множення

Віднімання

Додавання

Ділення

х • 30 = 60

х = 60 : 30

х = 2

2 • 30 = 60

60 = 60

х – 170 = 340

х = 340 + 170

х = 510

510 – 170 = 340

340 = 340

х + 170 = 340

х = 340 – 170

х = 170

170 + 170 = 340

340 = 340

у : 5 = 8

у = 8 • 5

у = 40

40 : 5 = 8

8 = 8

8 • у = 64

у = 64 : 4

у = 8

8 • 8 = 64

64 = 64

х – 7 = 42

х = 42 + 7

х = 49

49 – 7 = 42

42 = 42

 

х : 10 = 30

х = 30 • 10

у = 300

300 : 10 = 30

30 = 30

х • 7 = 42

х = 42 : 7

х = 6

6 • 7 = 42

42 = 42

 

 

 

Завдання 129

Якщо одиницю помножити на деяке число, тоді отримаємо те саме число.

1 • а = а, де а — будь–яке число   1 • 5 = 5            1 • 9 = 9

Якщо нуль помножити на деяке число, тоді отримаємо нуль.

0 • а = 0, де а — будь–яке число    0 • 5 = 0           0 • 9 = 0

 

Завдання 130

1 • 120 = 120

1 • 350 = 350

170 • 1 = 170

0 • 700 = 0

0 • 732 = 0

316 • 0 = 0

(824 – 823) • 823 = 1 • 823 = 823

(824 – 824) • 824 = 0 • 824 = 0

42 • (130 – 130) = 42 • 0 = 0

Завдання 131

Якщо будь-яке число помножити на одиницю, тоді отримаємо те саме число: а • 1 = а    

Якщо будь-яке число помножити на нуль, тоді отримаємо нуль:  а • 0 = 0

 

Завдання 132  Підкреслили однакові результати, серед інших — виділили найбільший:

73 • 1 = 73        374 • 1 = 374         255 • 0 = 0       847 • 0 = 0

173 • 1 = 173    1000 • 1 = 1000    107 • 0 = 0   1000 • 0 = 0

 

Завдання 133

а) добуток чисел а і З0 збільшити на 50:

якщо а = 0, тоді (а • 30) + 50 = (0 • 30) + 50 = 0 + 50 = 50

б) частку від ділення а на 10 помножити на 1000:

якщо а = 0, тоді (а : 10) 1000 = (0 : 10) • 1000 = 0 • 1000 = 0

 

Завдання 134  Складена задача на різницеве порівняння

Гелікоптер першого дня пролетів 600 км, а другого — в а разів менше На скільки кілометрів менше гелікоптер пролетів другого дня, ніж першого?

Короткий запис

І день — 600 км

ІІ день — ?, в а разів менше; на ? км менше

Вираз    600 – 600 : а

1) 600 : а (км) – відстань другого дня.

2) 600 – 600 : а (км) – на стільки кілометрів менше гелікоптер пролетів другого дня, ніж першого.

Якщо а = 2, тоді 600 – 600 : а = 600 – 600 : 2 = 600 – 300 = 300 (км)

Якщо а = 3, тоді 600 – 600 : 3 = 600 – 600 : 3 = 600 – 200 = 400 (км)

 

Завдання 135  Складена задача на зменшення на деяке число

За 2 передноворічні дні магазин продав 400 тортів. Скільки тортів було продано в наступні 2 післяноворічні дні, якщо щоденний продаж зменшився на 100 тортів?

1 спосіб

Короткий запис

Передноворічні — 400 тортів

Післяноворічні — ?, на (? т., 2 дні по 100 тортів) менше

Вираз    400 – 100 • 2

План розв’язування

1) На скільки зменшився продаж за два післяноворічних дні?

2) Скільки тортів було продано в наступні два післяноворічні дні?

Розв’язання

1) 100 • 2 = 200 (т.) – на стільки тортів зменшився продаж за два післяноворічні  дні.

2) 400 – 200 = 200 (т.) – тортів було продано в наступні два післяноворічні дні.

2 спосіб

Дні

Тортів за  день

Кількість днів

Загальна кількість тортів

Передноворічні

?

2

400

Післяноворічні

?, на 100 тортів менше

2

?

Вираз     (400 : 2 – 100) • 2

План розв’язування

1) Скільки тортів було продано щоденно в передноворічні дні?

2) Скільки тортів було продано щоденно в післяноворічні дні?

3) Скільки тортів було продано в наступні два післяноворічні дні?

Розв’язання

1) 400 : 2 = 200 (т.) – тортів продав щоденно в передноворічні дні.

2) 200 – 100 = 100 (т.) – щоденний продаж в післяноворічні дні.

3) 100 • 2 = 200 (т.) – тортів було продано в наступні два післяноворічні дні.

Відповідь: у наступні два післяноворічні дня магазин продав 200 тортів.

 

Завдання 136  Дії з іменованими числами

289 м + 1 м = 290 м

500 кг – 310 кг = 500 кг – 300 кг – 10 кг = 190 кг

8 кг • 3  = 24 кг

42 см : 7 = 6 см

810 грн – 340 грн = 810 грн – 310 грн – 30 грн = 470 грн

17 км + 34 км = 51 км

10 грн • 10 = 100 грн

56 л : 8 = 7 л

Завдання 137

1 • 10 + 1 • 150 = 10 + 150 = 160

0 • 48 + 1 • 100 = 0 + 100 = 100

(40 + 50) • 0 = 90 • 0 = 0

1 • (20 • 4) = 1 • 80 = 80

64 : 8 + 32 : 4 = 8 + 8 = 16

81 : 9 – 72 : 9 = 9 – 8 = 1

Якщо один із множників дорівнює нулю, тоді добуток дорівнює нулю:

3 • 5 • 7 • 0 • 8 • 9 • 1 • 2 • 4 • 6 • 10 = 0

 

Завдання 138  Складена задача на збільшення на деяке число і знаходження суми

Туристи першого дня пройшли 16 км, наступного — на а км більше. Скільки кілометрів пройшли туристи за 2 дні?

Короткий запис

І день — 16 км

ІІ день — ?, на а км більше

Всього — ?

Вираз    16 + (16 + а)

1) 16 + а (км) – відстань пройшли другого дня.

2) 16 + (16 + а) (км) – кілометрів пройшли туристи за два дні.

Якщо а = 4, тоді 16 + (16 + а) = 16 + (16 + 4) = 16 + 20 = 36

Якщо а = 5, тоді 16 + (16 + а) = 16 + (16 + 5) = 16 + 21 = 37

 

Завдання 139

а • b • 0 = (а • b) • 0 = 0

а • b • 1 = (а • b) • 1 = а • b

(m + n) • 1 = m + n

Інші завдання дивись тут...