Інші завдання дивись тут...

Завдання 118

2 • 5 = 5 • 2 = 10

5 • 3 • 2 = 5 • 2 • 3 = 10 • 3 = 30

Використано переставний закон множення

 

Завдання 119

7 • 10 = 10 7

7 • 5 • 2 = 5 • 2 • 7

Завдання 120

200 • 3 = 3 • 200

40 • 5 = 4 • 50

10 • 2 = 2 • 10

100 • 8 = 8 • 100

Як називають ці записи? Числові рівності

 

Завдання 121

4 • 3 • 5 = (4 • 3) • 5 = 12 • 5 = 60

4 • 3 • 5 = 4 • (3 • 5) = 4 • 15 = 60

Що змінювалося в кожній із них? Порядок виконання дій

 

Завдання 122

4 • 3 • 5 = (4 • 3) • 5 = 4 • (3 • 5)

добуток трьох

чисел

3, 4 і 5

добутку перших

двох чисел 4 і 3,

помноженому на

третє число 5

першому чис­лу

4, помно­женому

на добуток двох

інших чисел 3 і 5

Здогадайся, звідки походить назва «сполучний» закон. З'єднує, зв'язує, сполучає

 

Завдання 123

10 • 4 • 3 = 10 • 12 = 120              

3 • 4 • 10 = 12 • 10 = 120

100 • 2 • 2 = 100 • 4 = 400              

2 • 3 • 100 = 6 • 100 = 600

Завдання 124

Знайди периметр кож­ної фігури на рисунку.

РABON= 3 • 4 = 12 (см)

РNOCD= 3 • 4 = 12 (см)

РABCD= 2 •  (3 + 3 + 3) = 2 • 9 = 18 (см)

Перевір, чи можна пе­риметр прямокутника АВСD знайти так: 3 • 6 = 18 (см).

Ні, не можна.

 

Завдання 125 Порядок дій

(120 + 180) • 3 = 300 • 3 = 900

(140 – 40) • 4 = 100 • 4 = 400

(920 – 20) : 9 = 900 : 9 = 100

(370 + 130) : 5 = 500 : 5 = 100

64 – 4 • 7 – 13 = 64 – 28 – 13 = 23

28 + 5 • 7 – 38 = 28 + 35 – 38 = 25

 

Завдання 126

Оля виконала домашнє завдання за 55 хв. Завдання з математики виконувала 17 хв, з української мови — 20 хв, решту часу читала. Скільки хвилин читала Оля?

Математика — 17 хв

Українська мова — 20 хв

Читала — ? хв

Разом — 55 хв

Розв'язання

1) 17 + 20 = 37 (хв) – часу виконувала завдання з математики і мови

2) 55 – 37 = 18 (хв.)

Відповідь: Оля читала 18 хвилин.

Спробуй визначити час, який ти витрачаєш на вико­нання домашніх завдань. Склади й розв'яжи подібну задачу.

Я виконала домашнє завдання за 60 хв. Завдання з математики виконувала 25 хв, з української мови — 20 хв, решту часу читала. Скільки хвилин я читала?

Математика — 25 хв

Українська мова — 20 хв

Читала — ? хв

Разом — 60 хв

Розв'язання

1) 25 + 20 = 45 (хв) – часу виконувала завдання з математики і мови

2) 60  – 45 = 15 (хв)

Відповідь: я читала 15 хвилин.

 

Завдання 127 Переставний і сполучний  закони множення.

25 • 5 • 4 = 25 • 4 • 5 = 100 • 5 = 500

2 • 7 • 5 = 2 • 5 • 7 = 10 • 7 = 70

25 • 25 • 4 • 4 = (25 • 4) • (25 • 4) = 100 • 100 = 10000

50 • З • 2 = 50 • 2 • 3 = 100 • 3 = 300

Значення добутку кількох множників не зміниться, якщо їх переставити місцями і взяти в дужки (сполу­чити) ті множники, що стоять поруч.

 

Завдання 128 Рівняння.

х • 30 = 60

х = 60 : 30

х = 2

х – 170 = 340

х = 340 + 170

х = 510

х + 170 = 340

х = 340 – 170

х = 170

у : 5 = 8

у = 8 • 5

у = 40

8 • у = 64

у = 64 : 4

у = 8

х – 7 = 42

х = 42 + 7

х = 49

 

х : 10 = 30

х = 30 • 10

у = 300

х • 7 = 42

х = 42 : 7

х = 6

 

 

 

Завдання 129

1 • а = а, де а — будь-яке число.

0 • а = 0, де а — будь-яке число.

1 • 5 = 5

0 • 5 = 0

1 • 9 = 9

0 • 9 = 0

Завдання 130

1 • 120 = 120

1 • 350 = 350

170 • 1 = 170

0 • 700 = 0

0 • 732 = 0

316 • 0 = 0

(824 – 823) • 823 = 1 • 823 = 823

(824 – 824) • 824 = 0

42 • (130 – 130) = 0

Завдання 131

При множенні числа на 1 і на 0 застосовують такі правила.

а • 1 = а

Результатом множен­ня будь-якого числа на 1 є це саме число.

а • 0 = 0

Результатом множен­ня будь-якого числа на 0 є число 0.

 

Завдання 132

73 • 1 = 73  

173 • 1 = 173

374 • 1 = 374

1000 • 1 = 1000  

255 • 0 = 0

107 • 0 = 0 

847 • 0 = 0

1000 • 0 = 0

Завдання 133 Запиши вирази і знайди їх значення, якщо а = 0.

а) добуток чисел а і З0 збільшити на 50;

(а • 30) + 50 = (0 • 30) + 50 = 0 + 50 = 50

 б) частку від ділення а на 10 помножити на 1000.

(а : 10) • 1000 = (0: 10) • 1000 = 0 • 1000 = 0

 

Завдання 134

Гелікоптер першого дня пролетів 600 км, а другого — в а разів менше На скільки кілометрів менше гелікоптер пролетів другого дня, ніж першого? Поясни кожну дію.

1) 600 : а (км) – відстань пролетів другого дня

2) 600 – 600 : а (км) – на стільки меншу відстань пролетів гелікоптер другого дня, ніж першого

Якщо а = 2, тоді 600 – 600 : а = 600 – 600 : 2 = 600 – 300 = 300

Якщо а = 3, тоді 600 – 600 : а = 600 – 600 : 3 = 600 – 200 = 400

 

Завдання 135

За 2 передноворічні дні магазин продав 400 тортів. Скільки тортів було продано в наступні 2 післяноворічні дні, якщо щоденний продаж зменшився на 100 тортів?

За 2 передноворічні дні — 400 т.

За 1 післяноворічний день — ?, на 100 т. менше.

За 2 післяноворічні дні — ? т.

Розв'язання

1) 400 : 2 = 200 (т.) – тортів продано щодня в передноворічний день

2) 200 - 100 = 100 (т.) – тортів продано щодня  в післяноворічний день

3) 100 • 2 = 200 (т.)

Відповідь: 200 тортів було продано в наступні 2 післяноворічні дні.

 

Завдання 136

289 м + 1 м = 290 м        

500 кг – 310 кг = 190 кг

8 кг • 3  = 24 кг

42 см : 7 = 6 см

810 грн – 340 грн = 470 грн

17 км + 34 км = 51 км

10 грн • 10 = 100 грн

56 л : 8 = 7 л

Завдання 137

1 • 10 + 1 • 150 = 160      

0 • 48 + 1 • 100 = 100

(40 + 50) • 0 = 0

1 • (20 • 4) = 80

64 : 8 + 32 : 4 = 8 + 8 = 16

81 : 9 - 72 : 9 = 9 – 8 = 1

                            3 • 5 • 7 • 0 • 8 • 9 • 1 • 2 • 4 • 6 • 10= 0

Завдання 138

Туристи першого дня пройшли 16 км, наступного — на а км більше. Скільки кілометрів пройшли туристи за 2 дні? Склади й запиши вираз для розв'язання задачі.

Першого дня — 16 км,

другого дня — ?, на а км більше, ніж першого дня.

Разом (пройшли) — ? км

Розв’язання

Вираз: 16 + (16 + а)

Якщо а = 4, тоді 16 + (16 + а) = 16 + (16 + 4) = 16 + 20 = 36

Якщо а = 5, тоді 16 + (16 + а) = 16 + (16 + 5) = 16 + 21 = 37

 

Завдання 139

23 • 0 = 0

0 = 0

23 • 1 = 23

6 = 6

(4 + 5) • 1 = 4 + 5

9 = 9

Рівності правильні, бо рівними є ліва і права частина рівностей.

Інші завдання дивись тут...