Інші завдання дивись тут...

Завдання 227 Одиниці вимірювання

1 ц = 100 кг → 1 кг = 1/100 ц

 

Завдання 228

1 ц > 1 кг  на 99 кг     (1 ц – 1 кг = 100 кг – 1 кг = 99 кг)

1 ц > 1 кг у  10 разів   (1 ц : 1 кг = 100 кг : 1 кг = 100)

 

Завдання 229  Яблуко — 100 г, гарбуз — 5 кг, сніжинка — 1 г, пір’їна — 2 г, слива — 50 г

Найменша маса 1 г, а найбільша маса – 5 кг

 

Завдання 230

Маса підручника 300 г, а маса зошита – 28 г. На скільки грамів маса 10 однакових зошитів менша за масу підручника?

Розв’язання

300 – 28 • 10 = 20 (г)

Відповідь: на 20 грамів менша

 

Завдання 231

Маса колібрі (найменшої пташки на Землі) 2 г, а маса королька, найменшої пташки, яка живе в Україні, — 6 г. Маса пір’їнки 2 г.

6 – 2 = 4 (г) – на стільки важчий корольок, ніж колібрі

6 : 2 = 3 (рази) – у стільки разів важчий корольок, ніж колібрі

6 + 2 = 8 (г) – маса обох пташок разом

2 г = 2 г    маса колібрі і маса пір’їнки однакова

6 г > 2 г    маса королька більша, ніж маса пір’їни

 

Завдання 232, 233  Автобус найважчий

 

Завдання 234

1 т = 1000 кг  → 1 кг = 1/1000 т        1 ц = 100 кг → 1 кг = 1/100 ц

1 т = 10 ц → 1 кг = 1/10 т

Предмети, маса яких не менша за 1 т: тролейбус, вагон поїзда

 

Завдання 235

а) До їдальні привезли 170 кг буряків і моркви. Бу­ряки були в 5 мішках, по 20 кг у кожному, а морк­ва — у 7 однакових мішках. Яка маса одного мішка з морквою?

 

Маса 1 мішка

Кількість мішків

Загальна маса

Буряки

20 кг

5

?

170 кг

Моркви

?

7

?

Розв’язання

1) 20 • 5 = 100 (кг) – маса буряків

2) 170 – 100 = 70 (кг) – маса моркви

3) 70 : 7 = 10 (кг)

Відповідь: маса мішка з морквою 10 кілограмів

б) Маса мішка з морквою 10 кілограмів. Скільки кілограмів моркви буде в 10 та­ких мішках?

Розв’язання

1) 10 • 10 = 100 (кг)

Відповідь: буде 10 кілограмів моркви

 

Завдання 236  Ознайомлення з дробами

1) 1/2 від 1 ц = 1 ц : 2 = 100 кг : 2 = 50 кг

1/4 від 1 ц = 1 ц : 4 = 100 кг : 4 = 25 кг

1/5 від 1 ц = 1 ц : 5 = 100 кг : 5 = 20 кг

1/10 від 1 ц = 1 ц : 10 = 100 кг : 10 = 10 кг

1/2 від 1 дм = 1 дм : 2 = 10 см : 2 = 5 см

1/4 від 1 дм = 1 дм : 4 = 100 мм : 4 = 25 мм

1/5 від 1 дм = 1 дм : 5 = 10 см : 5 = 2 см

1/10 від 1 дм = 1 дм : 10 = 10 см : 10 = 1 см

1/2 від 1 м = 1 м : 2 = 10 дм : 2 = 5 дм

1/4 від 1 м = 1 м : 4 = 100 см : 4 = 25 см

1/5 від 1 м = 1 м : 5 = 10 дм : 5 = 2 дм

1/10 від 1 м = 1 м : 10 = 10 дм : 10 = 1 дм

1/2 ц > 1/5 ц

50 кг > 20 кг

1 ц : 2 = 100 кг : 2 = 50 кг

1 ц : 5 = 100 кг : 5 = 20 кг

1/10 м < 1/2 м

1 дм < 5 дм

1 м : 10 = 10 дм : 10 = 1 дм

1 м : 2 = 10 дм : 2 = 5 дм

1/2 дм > 1/5 дм

5 см > 2 см

1 дм : 2 = 10 см : 2 = 5 см

1 дм : 5 = 10 см : 5 = 2 см

Завдання 237  Рівняння 

х • 20 = 600

х = 600 : 20

х = 3

10 • у = 150

у = 150 : 10

у = 15

z – 290 = 450

z = 450 + 290

z = 740

х • 5 = 0

х = 0 : 5

х = 0

у : 1 = 100

у = 100 • 1

у = 100

z : 170 = 0

z = 0 • 170

z = 0

Завдання 238

Маса однієї гантелі Сашка 2 кг, а Ярка — 1 кг. За один підхід Сашко під­няв 2 гантелі 20 разів, а Ярко 2 гантелі — 30 разів. Яку масу підняв Сашко? А яку Ярко? Хто підняв більшу масу і на скільки кілограмів?

Розв’язування

1) 2 • 2 • 20 = 80 (кг) – масу підняв Сашко

2) 1 • 2 • 30 = 60 (кг) – масу підняв Ярко

3) 80 > 60   Ярко підняв масу більшу, ніж Сашко

80 – 60 = 30  (кг)

Відповідь: на 30 кг більшу масу підняв Ярко, ніж Сашко

 

Завдання 239 

Цукерки

Маса 1 цукерки

Кількість цукерок

Загальна маса

«Світлячок»

        ?

30

300 г

«Промінчик»

однакова

?

600 г

Короткий запис

30 ц — 300 г

? ц — 600 г

Розв'язання:

1) 300 : 30 = 10 (г) – маса однієї цукерки "Світлячок"

2) 600 : 10 = 60 (ц.) – цукерок "Промінчик"

Відповідь: купили 60 цукерок «Промінчик»

 

Завдання 240 Натуральні числа

20 кг – двадцять кілограмів   20 г – двадцять грамів   20 т – двадцять тонн

20 ц – двадцять центнерів     25 т – двадцять пять тонн

У порядку зрос­тання: 20 г, 20 кг, 20 ц, 20 т, 25 т

 

Завдання 241 

х + 17 = 35

х = 35 – 17

х = 18

у : 5 = 100

у = 100 • 5

у = 500

23 : z = 1

z = 23 : 1

z = 23

170 - х = 35

х = 170 – 35

х = 135

120 : у = 12

у = 120 : 12

у = 10

23 • z = 230

z = 230 : 23

z = 10

Завдання 242 

 

Об'ємні фігури дерев'яного конструктора: 4 куби, 1 прямокутний паралелепіпед, 1 куля, 2 циліндри, 2 конуси, 2 піраміди

 

Завдання 243  1/2  > 1/10     1/5 > 1/8     1/4 > 1/7     1/9 < 1/3

 

Завдання 244

АB — 4 см

BD — ?, у 2 рази довший, ніж АВ

Всього (AD) — ?

Розв’язування

1) 4 • 2 = 8 (см) – довжина відрізка ВD

2) 4 + 8 = 12 (см) – довжина відрізка AD

 

Завдання 245

5 см – це 1/3 стрічки. Яка ж довжина цілої стрічки? 5 см • 3 = 15 см

 

Завдання 246

1) СD = 20 м. Скільком метрам дорівнює п'ята частина відрізка СD? 20 см : 5 = 4 см

2) 1/5 відрізка СD — це 4 м. Яка довжина цілого відрізка СD? 4 см • 5 = 20 см

 

Завдання 247

На половині клумби росте 15 троянд. Скільки троянд росте на всій клумбі, якщо на іншій половині їх стіль­ки само?

Розв’язування

15 • 2 = 30 (тр.)

Відповідь: на всій клумбі росте 30 троянд

 

Завдання 248

На 1/4 круга зроблено мозаїку з 20 зернин гарбуза. Скільки зернин потрібно використати, щоб симетрично (однаково) зробити мозаїку на всьому крузі?

Розв’язування

20 • 4 = 80 (з.)

Відповідь: для мозаїки на всьому крузі потрібно 80 зернин

 

Завдання 249

На будівельний майданчик вантажна машина привезла 5 т щебеню, що становить шосту частину від потреби. Скільки тонн щебеню ще треба довезти?

Розв’язування

1) 5 • 6 = 30 (т) – всього тонн

2) 30 – 5 = 25 (т)

Відповідь: 25 тонн щебеню ще треба довезти

 

Завдання 250

Якщо 1/8 дорівнює 5, тоді ціле дорівнює 5 • 8 = 40

Якщо 1/10 дорівнює 6, тоді ціле дорівнює  6 • 10 = 60

 

Завдання 251 Порядок дій 

50 • 5 + 60 • 4 = 250 + 240 = 490

300 : 3 + 400 : 4 = 100 + 100 = 200

(600 + 40) : 8 = 640 : 8 = 80

(900 – 450) : 9 = 450 : 9 = 50

0 • 310 = 0

0 : 310 = 0

Завдання 252

Листоноша розклав у поштові скриньки будинку 8 га­зет, це лише дев'ята частина всіх газет, які він приніс. Скільки газет ще треба розкласти листоноші?

Розв’язування

1) 8 • 9 = 72 (г.) – всіх газет

2) 72 – 8 = 64 (г.)

Відповідь: 64 газет ще треба розкласти листоноші

 

Завдання 253

1) На сніданок тато приготував млинці. Семенко з'їв 3 млинці, це була 1/4 всіх млинців. Скільки млинців приготував тато? Скільки членів сім'ї з'їли всі млин­ці, якщо кожен з'їв їх однаково?

Розв’язування

1) 3 • 4 = 12 (мл.) – млинців приготував тато

2) 12 : 3 = 4 (ос.) – осіб сім'ї з'їли млинці

Відповідь: 4 члени сім'ї з'їли 12 млинців

2)  На сніданок мама приготувала вареники. Семенко з'їв 10 вареників, це була 1/3 всіх вареників. Скільки вареників приготувала мама? Скільки членів сім'ї з'їли всі вареники, якщо кожен з'їв їх однаково?

Розв’язування

1) 10 • 3 = 30 (в.) – вареників приготувала мама

2) 30 : 10 = 3 (ос.) – осіб сім'ї з'їли вареників

Відповідь: 3 члени сім'ї з'їли 30 вареників

 

Завдання 254  «Магічний» квадрат з діагоналлю 34 + 31 + 28 = 93 

32

33

28

93 – 28 – 30 = 35

93 – 31 – 35 = 27

93 – 34 – 30 = 29

93 – 31 – 29 = 33

93 – 34 – 27 = 32

27

31

35

34

29

30

 

Інші завдання дивись тут...