Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 2, тип 2.

Варіант І

Завдання 1. Велосипедист за 3 години проїхав 45 км. Обчисли його швидкість.

В 15 км/год

Розв'язання.

1) 45 : 3 = 15 (км/год) – швидкість велосипедиста.

Відповідь: 15 км/год швидкість велосипедиста.

 

Завдання 2. Довжина бруска.

Б 3 см 5 мм

Міркуємо так.

9 см 5 мм – 6 см = 3 см 5 мм

 

Завдання 3.

В 6000

Якщо b = 54 000, тоді b : (8100 : 900) = b : 9 = 54 000 : 9 = 6 000

 

Завдання 4. Порядок дій.

5  1  2  4  6  3

Міркуємо так

20000 + (306 • 13 - 1389) • 64 - 80 : 16 = 185691

1) х 306

        13

      918

     306 

     3978

2) _3978

     1389

     2589

3) 80 : 16 =5

4) 2589 • 64 = 165696

5) 20000 + 165696 = 185696

6) 185696 - 5 = 185691

 

Завдання 5. Відповідність між прямокутниками та їхніми площами.

1 фігура — 10 см2

2 фігура — 16 см2

3 фігура — 15 см2

Міркуємо так.

1) S = 5 см • 2 см = 10 см2 – площа першої фігури (прямокутника)

2) Р = 4 см • 4 см = 16 см2 – площа другої фігури (квадрата).

3) Р = 5 см • 3 см = 15 см2 – площа третьої фігури (прямокутника).

 

Завдання 6. У книжці 18 сторінок. Олег прочитав 1/6 частину. Скільки сторінок прочитав Олег?

Розв'язання.

1) 18 : 6 = 3 (с.) – сторінок прочитав Олег.

Відповідь: 3 сторінки прочитав Олег.

 

Завдання 7. Одна сова за 90 днів знищує 990 мишей. Скільки мишей знищать разом 2 сови за 30 днів?

Розв’язання

1 спосіб

1) 990 : 90 =  11 (м.) — знищує 1 сова за 1 день.

2) 11 • 2 = 22 (м.) — знищать 2  сови за 1 день.

3) 22 • 30 = 660 (м.) — знищать 2 сови за 30 днів.

2 спосіб

1) 990 : 90 =  11 (м.) — знищує 1 сова за 1 день.

2) 11 • 30 = 330 (м.) — знищує 1 сова за 30 днів.

3) 330 • 2 = 660 (м.) — знищать 2 сови за 30 днів.

3 спосіб

1) 90 : 30 = 3 (рази) - у стільки разів менше днів.

2) 990 : 3 = 330 (м.) – знищує 1 сова за 30 днів.

3) 330 • 2 = 660 (м.) – знищать 2 сови за 30 днів.

Відповідь: 660 мишей знищать дві сови за 30 днів.

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 8Порівняй двоцифрові числа

59 < 6*                     14 < *5 

Інші завдання дивись тут ...