Інші завдання дивись тут ...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 3

Варіант 1

Завдання 1 сума розрядних доданків 300 000 + 7000 + 500 + 60 + 3 дорівнює

А 370 536

Б 307 563

В 34 535

 

Завдання 2 Результат ділення з остачею 3428 : 100

А 34 (ост. 28)

Б 30 (ост. 428)

В 342 (ост. 8)

Міркуємо так

_3428 | 100     

 300      34 (ост. 28)

 _428

   400

    _28 (ост.)

 

Завдання 3 Пиріг розрізали на 10 рівних частин. Визнач, яка частина пирога найбільша

А 3/10

Б 7/10

В 1/10

Міркуємо так

Серед дробів з однаковими знаменниками у більшого дробу більший чисельник

Знаменник пишуть під дробовою риску, чисельник – над дробовою рискою

 

Завдання 4 Нерівність чи рівняння зі своїм розв’язком

600 : х > 30      —>    х = 10                

600 : х < 30      —>    х = 100

600 : х = 30      —>    х = 20

Міркуємо так

600 : х = 30

х = 600 : 30

х = 60 : 3

х = 20

600 : х > 30

600 : х > 600 : 20

Частка більша там, де менший дільник

х < 20

х = 10

600 : х < 30

600 : х < 600 : 20

Частка менша там, де більший дільник

х > 20

х = 100

 

Завдання 5 Виміри прямокутника і його периметр

3 м і 7 м          —>     Р = (3 м + 7 м) • 2 = 20 м

15 м і 5 м        —>     Р = (15 м + 5 м) • 2 = 40 м

2 см і 8 см       —>     Р = (2 см + 8 см) • 2 = 20 см

 

 

Завдання 6 75 048 : 12 – 245 • 14 = 2824

_75048 | 12   

  72          6254

  _30

    24

    _64

      60

      _48

        48

          0

х 245

    14

  980

245 

3430

_ 6254

   3430

   2824

 

Завдання 7 Зміни 2021 року видання.

Розв’язання

1) 35 + 50 = 85 (к.)  костюмів пошили за два дня.

2) 340 : 85 = 4 (м) — тканини витратили на один костюм.

3) 50 • 4 = 200 (м) — тканини витратили другого дня.

Відповідь: другого дня витратили 200 м тканини.

 

Завдання 7 За перший день на базі розфасували 962 кг гречки, а за другий — на 175 кг менше. Гречку фасували в пакети по 3 кг в кожний. Скільки пакетів гречки отримали?

Розв’язання

1) 962 – 175 = 787 (кг) — гречки розфасували за другий день

2) 962 + 787 = 1749 (кг) — гречки розфасували за два дні

3) 1749 : 3 = 583 (п.) — пакетів гречки отримали

Відповідь: 583 пакети гречки отримали

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 3

Варіант 2

Завдання 1 Сума розрядних доданків 500 000 + 6000 + 400 + 20 + 8 дорівнює

А 5 602 248

Б 506 482

В 506 428

 

Завдання 2 Результат ділення з остачею 5643 : 100

А 564 (ост. 3)

Б 50 (ост 643)

В 56 (ост. 43)

Міркуємо так

_5643 | 100

 500      56 (ост. 43)

 _643

   600

     43 (ост.)

 

Завдання 3 Торт розрізали на 12 рівних частин. Яка частина торта найбільша?

А 1/12

Б 7/12

В 5/12

Міркуємо так

Серед дробів з однаковими знаменниками у більшого дробу більший чисельник

Знаменник пишуть під дробовою риску, чисельник – над дробовою рискою

 

Завдання 4 Нерівність чи рівняння з його розв’язком

400 : х > 20        —>    x = 10

400 : х < 20        —>    x = 100

400 : х = 20        —>    x = 20

Міркуємо так

400 : х = 20

х = 400 : 20

х = 40 : 2

х = 20

400 : х > 20

400 : х > 400 : 20

Частка більша там, де менший дільник

х < 20

х = 10

400 : х < 20

400 : х < 400 : 20

Частка менша там, де більший дільник

х > 10

х = 100

 

Завдання 5 Виміри прямокутника і його периметр

10 м і 15 м       —>   Р = (10 м + 15 м) • 2 = 50 м

10 м і 5 м         —>   Р = (10 м + 5 м) • 2 = 30 м

12 см і 13 см    —>   Р = (12 см + 13 см) • 2 = 50 см

 

Завдання 6  84 208 : 16 – 318 • 15 = 493

_84208 | 16   

  80         5263

  _42

    32

 _ 100

     96

    _48

      48

        0

х 318

    15

 1590

 318 

 4770

_ 5263

   4770

     493

 

Завдання 7 Зміни 2021 року видання.

Розв’язання

1) 40 + 36 = 76 (в.) — відер фарби привезли в магазин.

2) 380 : 76 = 5 (л) — фарби в одному відрі.

3) 36 • 5 = 180 (л) — білої фарби привезли в магазин.

Відповідь: у магазин привезли 180 л білої фарби.

 

Завдання 7 Перша бригада зібрала 974 кг яблук, а друга — на 168 кг більше. Усі яблука розважили в сітки по 4 кг в кожну. Скільки сіток з яблуками отримали?

Розв’язання

1) 974 + 168 = 1142 (кг) — яблук зібрала друга бригада

2) 1142 + 974 = 2116 (кг) — яблук зібрали обидві бригади разом

3) 2116 : 4 = 529 (с.) — сіток з яблуками отримали

Відповідь: 529 сіток з яблуками отримали

Інші завдання дивись тут ...