Інші завдання дивись тут ...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 12

Варіант 1

Завдання 1  Виконай дії

34 538 – 9400 : (47 + 47) = 34 438

1) 47 + 47 = 94

2) 9400 : 94 = 100

3) 34 538 – 100 = 34 438

 

Завдання 2  Ділення з остачею

743 : 90 = 8 (ост. 23)

2140 : 200 = 10 (ост. 140)

Міркуємо так

_743 | 90   

 720       8 (ост. 23)

   23 (ост.)

 

 

_2140 | 200  

 200       10 (ост. 140)

   140

       0

   140 (ост.)

Завдання 3

300 дм = 30 м    7000 кг = 7 т    360 с = 6 хв

Міркуємо так

Щоб записати вираз у більших одиницях вимірювання, треба виконати дію ділення

300 дм = (300 : 10) м = 30 м

7000 кг = (7000 : 1000) т = 7 т

360 с = (360 : 60) хв = 6 хв

 

Завдання 4 Спортсмен пробіг 3/5 марафонської дистанції, довжина якої становить 42 км 195 м. Яку відстань пробіг спортсмен?

42 км 195 м = 42 195 м

42195 м : 5 • 3 = 25317 м = 25 км 317 м – відстань пробіг спортсмен

 

Завдання 5 З двох протилежних кінців озера одночасно назустріч один одному вирушили два човни. Перший човен плив зі швидкістю 8 км/год, а другий — зі швидкістю 10 км/год. Через 2 год вони зустрілися. Знайди відстань між протилежними кінцями озера.

Розв’язання

1 спосіб

1) 8 + 10 = 18 (км/год) – швидкість зближення човнів

2) 18 • 2 = 36 (км) – відстань між протилежними кінцями озера

2 спосіб

1) 8 + 10 = 18 (км) – відстань проїдуть човни за 1 год

2) 18 • 2 = 36 (км) – відстань між протилежними кінцями озера

3 спосіб

1) 8 • 2 = 16 (км) – відстань проїде перший човен

2) 10 • 2 = 20 (км) – відстань проїде другий човен

3) 16 + 20 = 36 (км) – відстань між протилежними кінцями озера

Відповідь: між протилежними кінцями озера відстань 36 км

 

Завдання 6 Побудуй квадрат зі стороною 6 см. Обчисли його периметр

Р = 6 • 4 = 24 (см) – периметр квадрата зі стороною 6 см

 

Завдання 7 Маса п’яти однакових контейнерів з овочами — а ц. Яка маса одного такого контейнера?

Вираз розв’язання задачі

a : 5 (кг) – маса одного такого контейнера

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 12

Варіант 2

Завдання 1  Виконай дії

17 321 – 3 600 : (10 + 26) = 17 221

1) 10 + 26 = 36

2) 3 600 : 36 = 100

3) 17 321 – 100 = 17 221

 

Завдання 2  

832 : 20 = 41 (ост. 12)

3140 : 300 = 10 (ост. 140)

Міркуємо так 

_832 | 20  

 80       41 (ост. 12)

 _32

   20

   12 (ост.)

_3140 | 300    

 300       10 (ост. 140)

   140

       0

   140 (ост.)

Завдання 3

3000 м = 3 км

7000 к. = 70 грн

70 ц = 7 т

Міркуємо так

Щоб записати вираз у більших одиницях вимірювання, треба виконати дію ділення

3000 м = (3000 : 1000) м = 3 м

7000 к. = (7000 : 100) грн = 70 грн

70 ц = (70 : 10) т = 7 т

 

Завдання 4  Спортсмен пробіг 2/3 марафонської дистанції, довжина якої становить 42 км 195 м. Яку відстань пробіг спортсмен?

42 195 : 3 • 2 = 28 130 м = 28 км 130 м – відстань пробіг спортсмен.

 

Завдання 5 З двох туристичних баз одночасно назустріч одна одній вийшли дві групи туристів. Одна група рухалася зі швидкістю 5 км/год, а інша — зі швидкістю 6 км/год. Групи зустрілися через 3 год. Яка відстань між туристичними базами?

Розв’язання

1 спосіб

1) 5 + 6 = 11 (км/год) – швидкість зближення груп

2) 11 • 3 = 33 (км) – відстань між туристичними базами

2 спосіб

1) 5 + 6 = 11 (км) – відстань проходять групи за 1 год

2) 11 • 3 = 33 (км) – відстань між туристичними базами

3 спосіб

1) 5 • 3 = 15 (км) – відстань пройде перша група

2) 6 • 3 = 18 (км) – відстань пройде друга група

3) 15 + 18 = 33 (км) – відстань між туристичними базами

Відповідь: між туристичними базами відстань 33 км

 

Завдання 6 Побудуй квадрат зі стороною 4 см. Обчисли його периметр.

P = 4 • 4 = 16 (см) – периметр квадрата зі стороною 4 см

 

Завдання 7 Маса трьох однакових ананасів — b кг. Яка маса одного ананаса?

Вираз розв’язання задачі

b : 3 (кг) – маса одного ананаса

Інші завдання дивись тут ...