Інші завдання дивись тут...

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 Варіант 1

Завдання 1 У першому кінотеатрі — 608 місць, у другому — у 2 рази менше, ніж у першому, а в третьому стільки, скільки в першому та другому кінотеатрах разом. Скільки рядів у третьому кінотеатрі, якщо в кожному ряді по 38 місць?

Розв'язання

1) 608 : 2 = 304 (м.) – місць у другому кінотеатрі.

2) 608 + 304 = 912 (м.) – місць в третьому кінотеатрі.

3) 912 : 38 = 24 (р.) – рядів у третьому кінотеатрі.

Відповідь: у третьому кінотеатрі - 24 ряди.

 

Завдання 2 Виконай дії

50000 - (146 • 51 + 12032 : 47) = 42 298  

х 146

      51

   146

 730  

 7446

_12032 | 47   

    94          256

   _263

     235

     _282

       282

           0

+ 7446

     256

   7702

_ 50000

     7702

   42298

 

Завдання 3

1/2 від 1 т  > 4 ц

Міркуємо так

1/2 від 1 т = 1 т : 2 = 10 ц : 2 = 5 ц

5 ц > 4 ц

1/4 від 1 год  < 25 хв

Міркуємо так 

1/4 від 1 год = 1 год : 4 = 60 хв : 4 = 15 хв

15 хв < 25 хв

 

Завдання 4 Рівняння

(250 + 370) : х = 20

620 : х = 20

х = 620 : 20

х = 62 : 2

х = 31

620 : 31 = 20

20 = 20 

 

Завдання 5 Дроби

Довжина 3/5 стрічки - 15 см. Яка довжина всієї стрічки?

Розв’язання

Якщо 15 см уже становить дріб 3/5 стрічки, тоді

15 : 3 • 5 = 25 (см) – довжина всієї стрічки.

Відповідь: 25 см.

 

Завдання 6 Площа прямокутника — 45 дм2. Ширина — 3 дм. Знайди периметр цього прямокутника.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Розв'язання

1) 45 : 3 = 15 (дм) – довжина прямокутника.

2) (15 + 3) • 2 = 36 (дм) – периметр прямокутника.

Відповідь: 36 дм.

 

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 Варіант 2

Завдання 1 У першому будинку було 256 квартир, у другому — у 2 рази більше, ніж у першому, а в третьому стільки, скільки в першому та другому будинках разом. Скільки під'їздів у третьому будинку, якщо в кожному під'їзді 64 квартири?

Розв'язання

1) 256 • 2 = 512 (кв.) – квартир у другому будинку.

2) 256 + 512 = 768 (кв.) – квартир у третьому будинку.

3) 768 : 64 = 12 (п.) - під'їздів у третьому будинку.

Відповідь: у третьому будинку 12 під'їздів.

 

Завдання 2 Виконай дії

40000 - (148 • 35 + 19872 : 72) = 34 544 

х 148

      35

   740

 444  

 5180

_19872 | 72  

  144        276

   _547

     504

      _432

        432

            0

+ 5180

     276

   5456

_ 40000

     5456

   34544

 

Завдання 3

1/4 від 1 ц  < 30 кг

Міркуємо так

1/4 від 1 ц = 1 ц : 4 = 100 кг : 4 = 25 кг

25 кг < 30 кг

1/3 від 1 год  > 15 хв

Міркуємо так

1/3 від 1 год = 1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв

20 хв > 15 хв

 

Завдання 4 Рівняння

(970 - 160) : х = 30

810 : х = 30

х = 810 : 30

х = 81 : 3

х = 27

810 : 27 = 30

30 = 30

 

Завдання 5 Дроби

Довжина 3/4 стрічки дорівнює 12 см. Яка довжина всієї стрічки?

Розв’язання

Якщо 12 см уже становить 3/4 стрічки, тоді

12 : 3 • 4 = 16 (см) – довжина всієї стрічки.

Відповідь: 16 см.

 

Завдання 6 Площа прямокутника — 1080 дм2. Ширина — 30 дм. Знайди периметр цього прямокутника.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Розв'язання

1) 1080 : 30 = 36 (дм) – довжина прямокутника.

2) (36 + 30) • 2 = 132 (дм) – периметр прямокутника. 

Відповідь: 132 дм.

Інші завдання дивись тут...