Інші завдання дивись тут...

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 Варіант 1

Завдання 1 Розклад на розрядні доданки

96 070 = 90000 + 6000 + 70

906 070 = 900000 + 6000 + 70

960 070 = 900000 + 60000 +70

 

Завдання 2 Виконай дії

19 200 - (48 150 : 6 + 400) = 10775

_48150 | 6   

  48            802

    _15

      12

      _30

        30

          0

+ 8025

     400

   8425

_ 19200

     8425

   10775

 

Завдання 3 У дві пекарні відправили 161 мішок борошна. Перша пекарня отримала 3 т 800 кг борошна, а друга – 4 т 250 кг. Скільки мішків отримала кожна пекарня?

Розв'язання

1) 3 800 + 4 250 = 8 050 (кг) – всього борошна отримали.

2) 8 050 : 161 = 50 (кг) – маса одного мішка з борошном.

3) 3800 : 50 = 76 (м.) – отримала мішків перша пекарня.

4) 4250 : 50 = 85 (м.) – отримала мішків друга пекарня.

Відповідь: 76 мішків, 85 мішків.

 

Завдання 4 Рівняння

6508 + х = 70 000 + 796

6508 + х = 70796

х = 70796 – 6508

х = 64288

6508 + 64588 = 70796

70796 = 70796

_ 70756

     6508

   64288

+ 64288

     6508

   70796

 

Завдання 5 

204 с < 4 год

Міркуємо так

4 год = 4 • 1 год = 4 • 3600 с

204 с  < 3600 с • 4

8 т 19 кг = 80 ц 19 кг

Міркуємо так

8 т = 80 ц

8 т 19 кг = 80 ц 19 кг

 

Завдання 5 Довжина прямокутної ділянки — 48 м. Ширина становить 1/4 довжини. Знайди площу та периметр цієї ділянки.

Нагадаємо

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Розв'язання.

1) 48 : 4 • 1 = 12 (м) – ширина ділянки.

2) 48 • 12 = 576 (м2) – площа ділянки.

3) (48 + 12) • 2 = 120 (м) – периметр ділянки.

Відповідь: площа прямокутної ділянки 576 м2, периметр - 120 м.

 

 

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 Варіант 2

Завдання 1 Розклад на розрядні доданки

87 040 = 80000 + 7000 + 40

870 070 = 800000 = 70000 + 70

807 040 = 800000 = 7000 + 40

 

Завдання 2 Виконай дії

18 300 + (40 520 : 5 - 739) = 25665

_40520 | 5     

  40          8104

     _5

       5

       _20

         20

           0

_ 8104

     739

   7365

+ 18300

     7365

   25665

 

Завдання 3 На два міські базари завезли 234 однакові ящики з фрукта¬ми. На перший привезли 2 т 650 кг, на другий — 3 т 200 кг, Скільки ящиків завезли на кожний базар?

Розв'язання

1) 2 650 + 3 200 = 5 850 (кг) – всього фруктів отримали

2) 5 850 : 234 = 25 (кг) – маса одного ящика з фруктами

3) 2 650 : 25 = 106 (ящ.) – завезли ящиків на перший базар

4) 3 200 : 25 = 128 (ящ.) – завезли ящиків на другий базар

Відповідь: 106 ящиків, 128 ящиків

 

Завдання 4 Рівняння

х - (68 507 + 8908) = 180 379

х – 77415 = 180379

х = 180379 + 77415

х = 257794

257794 – 77415 = 180379

180379 = 180379

+ 180379

      77415

    257794

_ 257794

     77415

   180379

 

Завдання 5 

З доби = 72 год

Міркуємо так

3 доби = 3 • 24 год = 72 год

72 год = 72 год

12 дм 5 см < 12 дм 500 мм

Міркуємо так

5 см = 5 • 10 мм = 50 мм

50 мм < 500 мм

12 дм 5 см < 12 дм 500 мм

 

Завдання 6 Довжина прямокутної ділянки — 56 м. Ширина становить 1/4 довжини. Знайди периметр та площу цієї ділянки.

Нагадаємо

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Розв'язання

1) 56 : 4 • 1 = 14 (м) – ширина ділянки

2) 56 • 14 = 784 (м2) – площа ділянки

3) (56 + 14) • 2 = 140 (м) – периметр ділянки

Відповідь: площа прямокутної ділянки 784 м2, периметр - 140 м

Інші завдання дивись тут...