Інші завдання дивись тут...

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 Варіант 1

Завдання 1 На змагання поїхало 28 хлопців, а дівчат — 1/4 кількості хлопців. Скільки всього дітей поїхало на змагання?

Розв'язання

1) 28 : 4 • 1 = 7 (д.) - серед дітей було дівчат.

2) 28 + 7 = 35 (д.) - всього дітей.

Відповідь: 35 дітей.

 

Завдання 2 Рівняння

x • 18 = 90 • 2

x • 18 = 180

x = 180 : 18

x = 10

 

Завдання 3 Дії з іменованими числами

6 т 827 кг + 2 т 349 кг = 9 т 176 кг

126 м 18 см - 54 м 49 см = 71 м 69 см

+ 6 т 827 кг

   2 т 349 кг

   9 т 176 кг

_ 126 м 18 см

     54 м 49 см

     71 м 69 см

 

Завдання 4 Перше число — а, а друге — у 14 разів менше. Знайди різницю цих чисел виразом.

а – а : 14 =14а/14 - а/14 = (14а - а)/14 = 13а/14

Спершу звели дроби до спільного знаменника 14, тому помножили перше число на дріб 14/14, а потім відняли й отримали дріб 13а/14

 

Завдання 5 Виконай дії

432 • 270 : 45 = 2592

х   432

       270

   3024

   864  

 116640

_116640 | 45   

    90           2592

  _266

    225

     _414

       405

          _90

            90

              0

2 спосіб

432 • 270 : 45 = 432 • (270 : 45) = 432 • 6 = (400 + 30 + 2) • 6 = 2400 +  180 + 12 = 2592

 

Завдання 6 Ширина прямокутника — 20 дм, а довжина на 30 дм більша. Знайди площу та периметр прямокутника.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Розв'язання

1) 20 + 30 = 50 (дм) – довжина прямокутника.

2) 20 • 50 = 1000 (дм2) – площа прямокутника.

2) (20 + 50) • 2 = 140 (дм) – периметр прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 1000 дм2, периметр - 140 дм.

 

Завдання 7. У магазині першого дня продали 5 ящиків персиків, а другого дня – 7 таких самих ящиків, причому першого дня було продано на 30 кг менше, ніж другого. Скільки кілограмів персиків продали першого дня, а скільки другого?

Розв'язання

1 спосіб

1) 7 – 5 = 2 (ящ.) – на стільки менше ящиків продали першого дня.

2) 30 : 2 = 15 (кг) – місткість одного ящика.

3) 15 • 5 = 75 (кг) – продали першого дня.

4) 15 • 7 = 105 (кг) – продали другого дня.

2 спосіб

1) 7 – 5 = 2 (ящ.) – на стільки менше ящиків продали першого дня.

2) 30 : 2 = 15 (кг) – місткість одного ящика.

3) 15 • 5 = 75 (кг) – продали першого дня.

4) 75 + 30 = 105 (кг) – продали другого дня.

Відповідь: першого дня продали 75 кг персиків, другого – 105 кг.

 

 

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 Варіант 2

Завдання 1 У хорі співало 32 дівчинки, а хлопчиків — 1/4 кількості дівчат. На скільки більше дівчаток у хорі, ніж хлопчиків?

Розв'язання

1) 32 : 4 • 1 = 8 (д.) - серед дітей співало хлопчиків.

2) 32 - 8 = 24 (д.) - на стільки більше дівчаток.

Відповідь: дівчаток у хорі на 24 більше, ніж хлопчиків.

 

Завдання 2 Рівняння

x • 14 = 280 : 2

x • 14 = 140

x = 140 : 14

x = 10

 

Завдання 3 Дії з іменованими числами

27 км 620 м - 18 км 395 м = 9 км 225 м

34 кг 506 г + 12 кг 597 г = 47 кг 103 г

_ 27 км 620 м

   18 км 395 м

     9 км 225 м

+ 34 кг 506 г

   12 кг 597 г

   47 кг 103 г

 

Завдання 4 Перше число а, а друге у 24 рази більше. Знайди суму цих чисел виразом

а + 24 а = 25а

 

Завдання 5 Виконай дії

23 673 : 39 • 450 = 273150

_23673 | 39  

  234         607

     _273

       273

          0

х   607

       450

   3035

 2428  

 273150

 

Завдання 5. Ширина прямокутника 6 дм, а довжина у 4 рази більша. Знайди площу та периметр прямокутника.

Нагадаємо

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Розв'язання

1) 6 • 4 = 24 (дм) – довжина прямокутника.

2) 24 • 6 = 144 (дм2) – площа прямокутника.

2) (24 + 6) • 2 = 60 (дм) – периметр прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 144 дм2, периметр - 60 дм.

 

Завдання 12. У першу їдальню завезли в бідонах 324 л молока, а в другу — 180 л. У першу їдальню завезли на 4 бідони більше, ніж у другу. Скільки бідонів з молоком завезли в кожну їдальню, якщо місткість бідонів однакова?

Розв'язання

1 спосіб

1) 324 – 180 = 144 (л) – на стільки більше молока завезли в першу їдальню.

2) 144 : 4 = 36 (л) – місткість одного бідона.

3) 324 : 36 = 9 (б.) – завезли бідонів у першу їдальню.

4) 180 : 36 = 5 (б.) – завезли бідонів у другу їдальню.

2 спосіб

1) 324 – 180 = 144 (л) – на стільки більше молока завезли в першу їдальню.

2) 144 : 4 = 36 (л) – місткість одного бідона.

3) 324 : 36 = 9 (б.) – завезли бідонів у першу їдальню.

4) 9 – 4 = 5 (б.) – завезли бідонів у другу їдальню.

Відповідь: у першу їдальню завезли 9 бідонів молока, в другу – 5 бідонів молока.

Інші завдання дивись тут...