Інші завдання дивись тут...

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10 Варіант 1

Завдання 1. Автотуристи за 3 дні проїхали 360 км. Першого дня вони проїхали 2/5, а другого – 3/8 від усього шляху. Скільки кілометрів проїхали автотуристи третього дня?

Розв'язання

1) 360 : 5 • 2 = 144 (км) – проїхали першого дня.

2) 360 : 8 • 3 = 135 (км) – проїхали другого дня.

3) 144 + 135 = 279 (км) – проїхали першого та другого дня разом.

4) 360 – 279 = 81 (км) – проїхали третього дня.

Відповідь: 81 км проїхали автотуристи третього дня.

 

Завдання 2 Сума розрядних доданків

754 037 = 700000 + 50000 + 4000 + 30 + 7

304 050 = 300000 + 4000 + 50

440 072 = 400000 + 40000 + 70 + 2

 

Завдання 3 Порівняння іменованих чисел

20 т = 200 ц

46 700 кг < 4670 ц

Міркуємо так

20 т = 20 • 1 т = 20 •  10 ц = 200 ц

4670 ц = 4670 • 1 ц = 4670 • 100 кг = 467000 кг

46700 кг < 467000 кг

 

Завдання 4 

• Число 10 000 зменш на добуток чисел 500 і 2

• Добуток чисел 1600 і 2 зменш на 200

• Число 15 000 збільш на добуток чисел З0 і 500

• Добуток чисел 800 і 20 зменш на 4000

1) 10000 - 2  500 = 10000 - 1000 = 9000

2) 1600  2 - 200 = 3200 - 200 = 3000

3) 15000 + 30  500 = 15000 + 15000 = 30000

4) 800  20 - 4000 = 16000 - 4000 = 12000

 

Завдання 5 Рівняння

6508 + х = 70 000 + 796

6508 + х = 70796

х = 70796 - 6508

x = 64288

6508 + 64288 = 70796

70000 +796 = 70796

70796 = 70796

 

Завдання 6 Периметр прямокутної ділянки 248 м, ширина – 44 м. Знайди площу цієї ділянки.

Нагадаємо

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Розв'язання

1 спосіб

1) 248 : 2 =124 (м) – півпериметр, або сума довжини та ширини ділянки.

2) 124 – 44 = 80 (м) – ширина прямокутної ділянки.

3) 80 • 44 = 3520 (м2) – площа ділянки.

2 спосіб

1) 44  2 = 88 (м) – подвоєна ширина ділянки.

2) 248 – 88 = 160 (м) – подвоєна довжина ділянки.

3) 160 : 2 =  80 (м) – ширина прямокутної ділянки.

4) 44 • 80 = 3520 (м2) – площа ділянки.

Відповідь: 3520 м2.

 

 

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10 Варіант 2

Завдання 1

Відстань між двома пунктами — 1840 км. Із цих пунктів назустріч один одному одночасно виїхали два поїзди. Перший поїзд проїхав 5/8, а другий — 3/10 від усього шляху. На якій відстані один від одного перебувають ці поїзди?

Розв'язання

1) 1840 : 8 • 5 = 1150 (км) – проїхав перший поїзд.

2) 1840 : 10 • 3 = 552 (км) – проїхав другий поїзд.

3) 1150 + 552 = 1702 (км) – проїхали перший та другий поїзд разом.

4) 1840 – 1702 = 138 (км) – відстань між поїздами.

Відповідь: відстань між поїздами 138 км.

 

Завдання 2 Сума розрядних доданків

763 029 = 700000 + 60000 + 3000 + 20 + 9

708 040 = 700000 + 8000 + 40

975 075 = 900000 + 70000 + 5000 + 70 + 5

 

Завдання 3 Порівняння іменованих чисел

501 т > 510 ц

809 т > 8096 кг

Міркуємо так

501 т = 501 • 1 т = 501 • 10 ц = 5010 ц

5010 ц > 510 ц

809 т = 809 • 1 т = 809 • 1000 кг = 809 000 кг

809 000 кг > 8096 кг

 

Завдання 4 

• Число 500 зменш на частку чисел 500 і 10

• Частку чисел 1400 і 7 зменш на 100

• Число 200 збільш на частку чисел 800 і 2

• Частку чисел 4200 і 7 збільш на 40

1) 500 - 500 : 10 = 500 - 50 = 450

2) 1400 : 7 - 100 = 200 - 100 = 100

3) 200 + 800 : 2 = 200 + 400 = 600

4) 4200 : 7 + 40 = 600 + 40 = 640

 

Завдання 5 Рівняння

х - (68 507 + 8908) = 180 379

х - 77 415 = 180 379

х = 180 379 + 77 415

х = 257 794

257 794 - (68 507 + 8 908) = 257 795 - 77 415 = 180 379

180 379 = 180 379

 

Завдання 6. Периметр прямокутної ділянки — 124 м, ширина — 24 м Знайди площу цієї ділянки.

Нагадаємо

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Розв'язання

1 спосіб

1) 124 : 2 = 62 (м) – півпериметр, або сума довжини та ширини ділянки.

2) 62 – 24 = 38 (м) – ширина прямокутної ділянки.

3) 24 • 38 = 912 (м2) – площа ділянки.

2 спосіб

1) 24  2 = 48 (м) – подвоєна ширина ділянки.

2) 124 – 48 = 76 (м) – подвоєна довжина ділянки.

2) 76 : 2 = 38 (м) – ширина прямокутної ділянки.

3) 24 • 38 = 912 (м2) – площа ділянки.

Відповідь: 912 м2.

Інші завдання дивись тут...