Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 1

Завдання 1  Найменший дріб

А 1/5 Б 1/2 В 1/7

Міркуємо так

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо

Серед дробів з однаковими чисельниками менший (більший) той дріб, у якого більший (менший) знаменник дробу

 

Завдання 2  257 ц =

А 2 т 57 ц Б 25 т 7 ц В 2 т 570 ц

Міркуємо так

Переводимо менші одиниці вимірювання у більші

1 т = 10 ц

1 спосіб

257 ц = 250 ц + 7 ц = 25 т + 7 ц = 25 т 7 ц

2 спосіб

_257 | 10

 20     25 (ост. 7)

  57

  50

   7

257 ц = 25 т 7 ц

3 спосіб

Скільки тонн у 257 ц?

10 ц = 1 т. Отже, у 257 ц стільки тонн, скільки десятків у числі 257, тобто 25, тому 257 ц = 25 т 7 ц. 

 

Завдання 3  Число 8 є коренем рівняння

А З0 • х = 24 Б 72 – х = 66 В х • 9 = 18 • 4

Міркуємо так

Підставимо число 8 у кожне рівняння і перевіримо правильність

30 • 8 = 240, 240 ≠ 24

 

72 – 8 = 72 – 2 – 6 = 64, 64 ≠ 66

 

8 • 9 = 72

18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 72

72 = 72  

 

Завдання 4 Відповідність між розв’язком і поясненням

Периметр прямокутника дорівнює 36 см. Його ширина 8 см. Обчисли площу прямокутника

36 : 2 = 18 (см) —> півпериметр прямокутника

18 – 8 = 10 (см) —> довжина прямокутника

10 • 8 = 80 (см2) —> площа прямокутника

 

Завдання 5 Порядок дій

               3              1      2

801 801 – 45 527 : 53 • 48 = 760 569

Міркуємо так

1) 45 527 : 53 = 859

2) 859 • 48 = 41 232

3) 801 801 – 41 232 = 760 569

_45527 | 53   

  424         859

    312

    265

      477

      477

         0

х  859

      48

  6872

3436  

41232

_801801

   41232

  760569

 

Завдання 6 Довжина прямокутника 6 см, а його площа 12 см2. Побудуй квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

1) 12 : 6 = 2 (см) – ширина прямокутника.

2) Р = (6 см + 2 см) • 2 = 16 см – периметр прямокутника, або периметр квадрата.

3) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

Треба побудувати квадрат зі стороною 4 см

Можна записати ще так:

1) 12 : 6 = 2 (см) – ширина прямокутника.

2) (6 + 2) • 2 = 16 (см) – периметр прямокутника, або периметр квадрата

3) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата

 

Завдання 7. У коморі було 680 кг борошна. Воно зберігалось у 7 малих і 8 великих мішках. Маса малого мішка 40 кг. Яка маса великого мішка?

Розв'язання

1) 40 • 7 = 280 (кг) – борошна у малих мішках.

2) 680 – 280 = 400 (кг) – борошна у великих мішках.

3) 400 : 8 = 50 (кг) – маса великого мішка.

Відповідь: маса великого мішка 50 кг.

 

Завдання 8. Запиши всі двоцифрові числа, сума цифр яких дорівнює 12.

39, 48, 57, 66, 75, 84, 93

Інші завдання дивись тут...