Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 2

Завдання 1 Найбільший дріб

А 1/6 Б 1/3 В 1/7

Міркуємо так

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо

Серед дробів з однаковими чисельниками менший (більший) той дріб, у якого більший (менший) знаменник дробу

 

Завдання 2  70 569 см =

А 7056 м 9 см Б 70 м 569 см В 705 м 69 см

Міркуємо так

Переводимо менші одиниці вимірювання у більші дією ділення

1 м = 100 см

1 спосіб

70569 см = 70500 см + 69 см = 705 м + 69 см = 705 м 69 см

2 спосіб

_70569 | 100   

 700         705 (ост. 69)

    56

      0

    569

    500

      69

70569 см = 705 м 69 см

3 спосіб

Скільки метрів у 70569 см?

100 см = 1 м. Отже, у 70569 см стільки метрів, скільки сотень у числі 70569, тобто 705, тому 70569 см = 705 м 69 см

 

Завдання 3  Число 9 корінь рівняння

А х •  8 = 74 Б 63 : х = 54 – 49 В 43 – х = 34

Міркуємо так

Будемо підставляти число 9 у кожне рівняння і перевіряти правильність

9 • 8 = 72, 72 ≠ 74

 

63 : 9 = 7

54 – 49 = 54 – 44 – 5 = 5

7 ≠ 5

 

43 – 9 = 43 – 3 – 6 = 34

 

Завдання 4 Відповідність між розв’язком і поясненням

Периметр прямокутника дорівнює 44 см. Його ширина 14 см. Обчисли площу прямокутника

44 : 2 = 22 (см) —> півпериметр прямокутника

22 – 14 = 8 (см) —> ширина прямокутника

14 • 8 = 112 (см2) —> площа прямокутника

 

Завдання 5 Порядок дій

              1       2         3

(26 714 : 38 + 998) • 34 = 57 834

Міркуємо так

1) 26 714 : 38 = 703

2) 703 + 998 = 1701

3) 1701 • 34 = 57 834 

_26714 | 38

 266        703

    11

      0

    114

    114

        0

+ 998

   703

 1701

 

 

 

 

х  1701

       34

   6804

 5103  

 57834

 

 

 

Завдання 6 Площа прямокутника дорівнює 15 см2, а його ширина — 3 см. Побудуй квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

1) 15 : 3 = 5 (см) – довжина прямокутника.

2) Р = (5 см + 3 см) • 2 = 16 см – периметр прямокутника, або периметр квадрата.

3) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

Треба накреслити квадрат зі стороною 4 см

Можна записати ще так:

1) 15 : 3 = 5 (см) – довжина прямокутника.

2) (5 + 3) • 2 = 16 (см) – периметр прямокутника, або периметр квадрата.

3) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата

 

Завдання 7 Овочевий кіоск за день продав 6 ящиків яблук і 3 ящики груш, а всього – 99 кг фруктів. Маса ящика з яблуками 12 кг. Яка маса ящика груш?

Розв'язання

1) 12 • 6 = (10 + 2) • 6 = 72 (кг) – яблук продав кіоск.

2) 99 – 72 = 27 (кг) – груш продав кіоск.

3) 27 : 3 = 9 (кг) – маса ящика груш.

Відповідь: маса ящика груш 9 кг.

 

 

Завдання 8 Запиши всі двоцифрові числа, сума цифр яких дорівнює 11.
29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92

Інші завдання дивись тут...