Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 7

Завдання 1  Цифра в розряді одиниць тисяч числа 237 084

А 2 Б З В 7

 

Завдання 2  Правильна (істинна) нерівність

А 3/5 < 2/5 Б 3/5 < 4/5 В 3/5 < 1/5

Міркуємо так

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо

Серед дробів з однаковими знаменниками менший (більший) той дріб, у якого менший (більший) чисельник дробу

 

Завдання 3  Неправильно обчислене значення виразу

А 39 : 3 + 28 = 41

Б 24 + 16 : 4 = 31

В 16 • 4 – 7 = 57

Міркуємо так

39 : 3 + 28 = 13 + 28 = 41 

24 + 16 : 4 = 24 + 4 = 28, 28 ≠ 31

 

Завдання 4

Число 480 зменшили на добуток чисел 12 і 30, результат зменшили у 4 рази  ——>  (480 – 12 • 30) : 4

Частку чисел 480 і 4 зменшили у 30 разів і результат збільшили на 12  ——>  (480 : 4) : 30 + 12

До частки чисел 480 і 4 додали добуток чисел 12 і 30  ——>  480 : 4 + 12 • 30

 

Завдання 5 Порядок дій

               4            1          2    3

400 000 – (3459 – 307) : 8 • З0 = 388 180

Міркуємо так

1) 3 459 – 307 = 3 152

2) 3 152 : 8 = 394

3) 394 • 30 = 11 820

4) 400 000 – 11 820 = 388 180

_3459

   307

 3152

 

 

 

 

_3152 | 8 

 24       394

   75

   72

    32

    32

      0

х 394

     30

11820

 

 

 

 

_400000

   11820

  388180

 

 

 

 

Завдання 6 Накресли прямокутник, довжина якого 9 см, а площа — 27 см2. Обчисли його периметр.

1) 27 : 9 = 3 (см) – ширина прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 9 см, шириною 3 см.

Р = (9 см + 3 см) • 2 = 24 см – периметр прямокутника.

Можна записати ще так:

1) 27 : 9 = 3 (см) – ширина прямокутника

2) (9 + 3) • 2 = 24 (см) – периметр прямокутника

 

Завдання 7 На пасіці зібрали 5 бідонів липового меду і 9 таких самих бідонів гречаного. Гречаного меду зібрали на 160 л більше, ніж липового. Скільки літрів липового і гречаного меду окремо зібрали на пасіці?

Розв'язання

1 спосіб

1) 9 – 5 = 4 (б.) – на стільки більше бідонів зібрали гречаного меду, ніж липового.

2) 160 : 4 = 40 (л) – меду в одному бідоні.

3) 40 • 5 = 200 (л) – липового меду зібрали.

4) 40 • 9 = 360 (л) – гречаного меду зібрали.

2 спосіб

1) 9 – 5 = 4 (б) – на стільки більше бідонів зібрали гречаного меду, ніж липового.

2) 160 : 4 = 40 (л) – меду в одному бідоні.

3) 40 • 5 = 200 (л) – липового меду зібрали.

4) 200 + 160 = 360 (л) – гречаного меду зібрали.

Відповідь: на пасіці зібрали 200 л липового та 360 л гречаного меду.

 

Завдання 8 Через 5 років Оленці буде 13 років. Скільки років було Оленці 4 роки тому?

Розв'язання

1) 13 – 5 = 8 (р.) — Оленці зараз.

2) 8 – 4 = 4 (р.)

Відповідь: 4 роки тому Оленці було 4 роки.

Інші завдання дивись тут...