Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 8

Завдання 1  Цифра в розряді десятків тисяч числа 206 157

А 2 Б 0 В б

 

Завдання 2.  Правильна (істинна) нерівність

А 2/5 < 3/5 Б 3/5 < 3/5 В 4/5 < 3/5

Міркуємо так

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо

Серед дробів з однаковими знаменниками менший (більший) той дріб, у якого менший (більший) чисельник дробу

 

Завдання 3 Неправильно обчислено значення виразу

А 24 : 2 + 19 = 31

Б 17 • 3 – 4 = 37

В 60 – 5 • 7 = 25

Міркуємо так

24 : 2 + 19 = 12 + 19 = 31

17 • 3 – 4 = (10 + 7) • 3 – 4 = 51 – 4 = 47, 47 ≠ 37

 

Завдання 4 

До частки чисел 96 і 6 додали частку чисел 36 і 18  ——> 96 : 6 + 36 : 18

Число 96 зменшили на частку чисел 36 і 6, результат збільшили у 18 разів  ——> (96 – 36 : 6) • 18

Добуток чисел 18 і 6 зменшили у 36 разів і результат збільшили на 96 ——>

18 • 6 : 36 + 96

 

Завдання 5 Порядок дій

               4            1    2        3

200 000 – (3204 : б + 78) • 40 = 175 520

Міркуємо так

1) 3 204 : 6 = 534

2) 534 + 78 = 612

3) 612 • 40 = 24 480

4) 200 000 – 24 480 = 175 520

_3204 | 6    

 30        534

   20

   18

     24

     24

       0

+ 534

     78

   612

 

 

 

 

х 612

      40

 24480

 

 

 

 

_ 200000

    24480

  175520

 

 

 

 

 

Завдання 6 Накресли прямокутник, ширина якого 2 см, а площа — 18 см2. Обчисли його периметр.

1) 18 : 2 = 9 (см) – довжина прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 9 см, шириною 2 см

Р = (9 см + 2 см) • 2 = 22 см – периметр прямокутника.

Можна записати ще так:

1) 18 : 2 = 9 (см) – довжина прямокутника

Треба накреслити прямокутник довжиною 9 см, шириною 2 см

(9 + 2) • 2 = 22 (см) – периметр прямокутника

 

Завдання 7 У перший кіоск завезли 12 ящиків полуниць, а в другий – 15 таких ящиків. У другий кіоск завезли на 24 кг полуниць більше. Скільки кілограмів полуниць завезли окремо в кожний кіоск?

Розв'язання

1 спосіб

1) 15 – 12 = 3 (ящ.) – на стільки більше ящиків завезли в другий кіоск, ніж у перший.

2) 24 : 3 = 8 (кг) – полуниць у одному ящику.

3) 8 • 12 = (10 + 2) • 8 = 96 (кг) – полуниць завезли в перший кіоск.

4) 8 • 15 = (10 + 5) • 8 = 120 (кг) – полуниць завезли в другий кіоск.

2 спосіб

1) 15 – 12 = 3 (ящ.) – на стільки більше ящиків завезли в другий кіоск, ніж у перший.

2) 24 : 3 = 8 (кг) – полуниць у одному ящику.

3) 8 • 12 = (10 + 2) • 8 = 96 (кг) – полуниць завезли в перший кіоск.

4) 96 + 24 = 120 (кг) – полуниць завезли в другий кіоск.

Відповідь: у перший кіоск завезли 96 кг полуниць, у другий – 120 кг полуниць.

 

Завдання 8 П’ять років тому Петрику було 6 років. Скільки років йому буде через 4 роки?

Розв'язання

1) 6 + 5 = 11 (р.) – стільки років Петрику зараз.
2) 11 + 4 = 15 (р.)
Відповідь: через 4 роки Петрику буде 15 років.

Інші завдання дивись тут...