Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 15

Завдання 1  Всього тисяч у числі 32 054

А 3205 Б 32 В 5

Міркуємо так

Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і т.д. 

У числі 32 054 усього 32 тисячі

або

32 054 = 32 тис. 5 дес. 4 од.

 

Завдання 2 Частину відрізка АВ становить відрізок CD

А 3/5 Б 6/8 В 3/8

Міркуємо так

Відрізок АВ має 8 рівних частин, він є більшим

Відрізок CD має 3 таких рівних частини

Тому CD становить 3/8 відрізка АВ

 

Завдання 3 Значення а для нерівності 3200 : а < 320 

А 4 Б 10 В 100

Міркуємо так

1 спосіб

3200 : 4 = 800, 800 > 320

3200 : 10 = 320, 320 = 320

3200 : 100 = 32, 32 < 320

2 спосіб

Розв'яжемо нерівність

3200 : а < 320

Спочатку розв'яжемо рівняння

3200 : а = 320

а = 3200 : 320

а = 10

3200 : 10 = 320

Тепер можемо  записати

3200 : а < 3200 : 10 

Частка менша там, де більший від'ємник

х > 10

 

Завдання 4 Розв’язання з поясненням задачі. Периметр прямокутника дорівнює 48 см. Його ширина 10 см. Обчисли площу прямокутника

48 : 2 = 24 (см) ——> півпериметр прямокутника

24 – 10 = 14 (см) ——> довжина прямокутника

14 • 10 = 140 (см2) ——> площа прямокутника

 

Завдання 5 Порядок дій

     3               1      2

24 • (31 008 : 78 + 1334) = 41 808

Міркуємо так

1) 31 008 : 78 = 408

2) 408 + 1 334 = 1 742

3) 1 742 • 24 = 41 808

_31008 | 76

 304       408

    60

     0

    608

    608

       0

+ 1334

     408

   1742

х  1742

       24

    6968

  3484  

  41808

 

Завдання 6 Периметр квадрата 16 см. Побудуй прямокутник, ширина якого удвічі менша за сторону квадрата, а довжина — на 6 см більша, ніж ширина. Обчисли площу цього прямокутника.

1) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

2) 4 : 2 = 2 (см) – ширина прямокутника.

3) 2 + 6 = 8 (см) – довжина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 8 см, шириною 2 см

S = 8 см • 2 см = 16 см2 – площа прямокутника.

Можна записати ще так:

3) 8 • 2 = 16 (см2) – площа прямокутника.

 

Завдання 7 У першому будинку 100 квартир, це на 25 квартир більше, ніж у другому. У третьому будинку квартир у 3 рази менше, ніж у другому. У скільки разів більше квартир у першому будинку, ніж у третьому?

Розв'язання

1) 100 – 25 = 75 (кв.) – квартир у другому будинку.

2) 75 : 3 = (60 + 15) : 3 = 25 (кв.) – квартир у третьому будинку.

3) 100 : 25 = 4 (рази) – у стільки разів більше квартир у першому будинку, ніж у третьому.

Відповідь: у першому будинку у 4 рази більше квартир, ніж у третьому.

 

Завдання 8 Повний ящик з огірками має масу 10 кг, а наповнений наполовину — 6 кг. Яка маса порожнього ящика?

Розв'язання

1) 10 – 6 = 4 (кг) — маса половини огірків.
2) 6 – 4 = 2 (кг)
Відповідь: маса порожнього ящика дорівнює 2 кілограми.

Інші завдання дивись тут...