Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна підсумкова контрольна робота 3

Варіант 1

Завдання 1 Усього сотень у числі 597 654

В 5976

Міркуємо так

597 654 = 5976 сот 5 дес. 4 од.

 

Завдання 2 Сума дорівнює 451 900 (чотириста п’ятдесят одну тисячу дев’ятсот)

А 451 000 + 900

 

Завдання 3 Дріб 2/6 від 210

Б 70

Міркуємо так

210 : 6 • 2 = 35 • 2 = 70

 

Завдання 4 Рівняння: на яке число треба поділити 546, щоб одержати 13

546 : х = 13

х = 546 : 13

х = 42

_546 | 13   

  52        42

   _26

     26

       0

 

Завдання 5 Побудуй два прямокутники площею 18 см2 кожний.  Периметр першого 22 см, а другого 18 см

Міркуємо так

18 см2 = 9 см • 2 см

Р = (9 см + 2 см) • 2 = 11 см • 2 = 22 см – периметр першого прямокутника

18 см2 = 6 см • 3 см

Р = (6 см + 3 см) • 2 = 9 см • 2 = 18 см – периметр другого прямокутника

 

Завдання 6

а ) якщо а = 46 357, b = 194, тоді а + b • 4 = 46 357 + 194 • 4 = 47 133

х 194

       4

   776

+ 46357

       776

   47133

 

б) якщо а = 35 846, Ь = 89, а + b • 16 = 35 846 + 89 • 16 = 37 270

х   89

     16

   534

   89 

 1424

+ 35846

     1424

   37270

 

Завдання 7 Будівельники звели житловий комплекс загальною площею 98 000 м2. Частину його у вигляді прямокутної ділянки зі сторонами 120 м і 50 м відведено під зону відпочинку. 3/4 решти площі комплексу займають будинки. Яку пло­щу займають будинки?

Розв’язання

1) 120 • 50 = 6 000 (м2) – площа під зоною відпочинку.

2) 98 000 – 6 000 = 92 000 (м2) – решта площі.

3) 92 000 : 4 • 3 = 69 000 (м2) – площу займають будинки.

Відповідь: 69 000 м2 займають будинки.

Інші завдання дивись тут...