Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна підсумкова контрольна робота 3

Варіант 2

Завдання 1 Усього сотень у числі 634 983

В 6349

Міркуємо так

634 983 = 6349 сот. 8 дес. 3 од.

 

Завдання 2 Різниця дорівнює 72 080 (сімдесят дві тисячі вісімдесят)

В 72 880 – 800

 

Завдання 3 Дріб 5/9 від 135

В 75

Міркуємо так

135 : 9 • 5 = 15 • 5 = 75

 

Завдання 4 Рівняння: яке число треба поділити на 24, щоб дістати 420

х : 24 = 420

х = 420 • 24

х = 10080

х   420

       24

   1680

   840 

 10080    

 

Завдання 5 Побудуй два прямокутники площею 24 см2 кожний. Периметр першого 20 см, а другого 22 см.

Міркуємо так

24 см2 = 6 см • 4 см

Р = (6 см + 4 см) • 2 = 20 (см) – периметр першого прямокутника

24 см2 = 8 см • 3 см

Р = (8 см + 3 см) • 2 = 22 (см) – периметр другого прямокутника

 

Завдання 6

а) якщо с = 76, b = 53 781, тоді Ь + с • 18 = 53 781 + 76 • 18 = 53 781 + 1 368 = 55 149

х  76

    18

  608

  76 

1368

+ 53781

     1368

   55149

б) якщо а = 263, b = 45 307, тоді b + а • 4 = 46359

х 263

       4

 1052

+ 45307

     1052

   46359

 

Завдання 7 Площа парку 86 000 м2. Частину його у вигляді прямокутної ділянки зі сторонами 320 м і 100 м відведено під ігровий майданчик. 3/4 решти площі парку займають кущі й дерева. Яку площу займають кущі й дерева?

Розв’язання

1) 320 • 100 = 32 000 (м2) – площа під ігровий майданчик.

2) 86 000 – 32 000 = 54 000 (м2) – решта площі.

3) 54 000 : 4 • 3 = 40 500 (м2) – площу займають кущі й дерева.

Відповідь: 40 500 м2 займають кущі й дерева.

Інші завдання дивись тут...