Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 2, тип 2.

Варіант ІІ

Завдання 1. Обчисли відстань, яку пройде лижник за 2 години зі швидкістю 14 км/год.

А 28 км

Розв'язання.

1) 14 • 2 = 28 (км) - відстань пройде лижник.

Відповідь: 28 кілометрів пройде лижник.

 

Завдання 2. Довжина бруска.

В 3 см 5 мм

Міркуємо так.

6 см – 2 см 5 мм = 5 см 10 мм – 2 см 5 мм = 3 см 5 мм

 

Завдання 3.

А 6000

Якщо а = 48000, тоді a : (6400 : 800) = а : 8 = 48000 : 8 = 6000

 

Задача 4. Установи послідовність виконання дій у виразі\.

3 6 4 1 2 5

Міркуємо так.

20000 • 4 - 1440:(203 • 12 - 2148):5=79999

1) х 203

        12

      406

     203  

     2436

2) _2436

     2148

       288

3) 20000- • 4 = 80000

4) 1440 : 288 = 5

5) 5 : 5 = 1

6) 80000 - 1 = 79999

 

Завдання 5. Відповідність між прямокутниками та їхніми площами.

1 фігура — 15 см2

2 фігура  — 9 см2

3 фігура — 12 см2

Міркуємо так.

1) S = 5 см • 3 см = 15 см2 – площа першої фігури (прямокутника).

2) S = 3 см • 3 см = 9 см2 – площа другої фігури (квадрата).

3) S = 4 см • 3 см = 12 см2 – площа третьої фігури (прямокутника).

 

Завдання 6. У лютому — 28 днів. 1/4 з них були сонячними. Скільки всього сонячних днів було в лютому?

Розв'язання.

1) 28 : 4 = 7 (дн.) – сонячних днів було в лютому.

Відповідь: 7 сонячних днів було в лютому.

 

Завдання 7. Одна сова за 80 днів виловлює 880 мишей. Скільки мишей уполюють разом 3 сови за 30 днів?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 880 : 80 =  11 (м.) — виловлює 1 сова за 1 день.

2) 11 • 3 = 33 (м.) — виловлюють 3 сови за 1 день.

3) 33 • 30 = 990 (м.) — уполюють 3 сови за 30 днів.

2 спосіб

1) 880 : 80 =  11 (м.) — виловлює 1 сова за 1 день.

2) 11 • 30 = 330 (м.) — виловлює 1 сова за 30 днів.

3) 33 • 3 = 990 (м.) — уполюють 3 сови за 30 днів.

Відповідь: 990 мишей уполюють три сови за 30 днів.

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 8 Порівняй двоцифрові числа

89 > 7*                     *8 > 14 

Інші завдання дивись тут ...