Інші завдання дивись тут...

Завдання 76. Виконай ділення письмово і перевір множенням. 

636|6                                   106

6   |106                               x   6

 35                                      636

 36

  0

 

915|3                                   305

9   |305                               x   3

 15                                      915

 15

  0

 

540|5                                   108

5   |108                               x   5

 40                                      540

 40

  0

Завдання 77. Змололи 828 кг пшениці. Висівки (відходи) становили шосту частину зерна. Одержане борошно розфасували в пакети по 2 кг. Скільки вийшло пакетів?

Розв'язання: 

І спосіб.

828 : 6 • 1 = 138 (кг) - було відходів.

828 – 138 = 690 (кг) - одержали борошна.

690 : 2 = 345 (п.) - вийшло пакетів з борошном.

ІІ спосіб.

828 : 6 • 5 = 690 (кг) - одержали борошна.

690 : 2 = 345 (п.) - вийшло пакетів з борошном.

Відповідь: 345 пакетів.

Завдання 78. У кожній із чотирьох бочок по 150 л березового соку. Увесь сік розлили в дволітрові банки. Скільки знадобилося банок? (Розв'яжи задачу іншим способом).

Розв'язання: 

150 • 4 = 600 (л) - було березового соку.

600 : 2 = 300 (б) - знадобилося банок. 

Відповідь: 300 банок.

Завдання 79*. 30 колод завдовжки 4 м кожна треба розпиляти на метрові частини. Скільки всього розпилів треба зробити?

Для розпилу однієї колоди треба 3 розпили, а для 30 колод треба  3 • 30 = 90 розпилів.

Завдання 80°. Господиня купила підставку під ноутбук за 100 грн. Вона витратила 1/8 грошей, що були в неї. Скільки гривень було в господині?

Розв'язання: 

100 • 8 : 1 = 800 (грн) – гривень було в господині.

Відповідь: 800 гривень.

Завдання 81°. 

545|5                                   

5   |109                               

 45                                    

 45

  0

 

921|3                                   

9   |307                               

 21                                    

 21

  0

 

915|3                                   

9   |305                               

 15                                    

 15

  0

 

(318 + 153) • 2 = 471 • 2 = 942

  318

+153

  471

 

 471

х  2 

 942

 

(752 - 598) • 5 = 154 • 5 = 770

  752

598

  154

 

 154

х   5 

 770

а : 1 = а

1 • Ь = Ь

Завдання 82. У кожній рівності порівняй перший множник і добуток. Зроби висновок про множення на 10 і на 100.

1) 5 • 10 = 50             6 • 10 = 60                  9 • 10 = 90

2) 4 • 100 = 400         8 • 100 = 800               9 • 100 = 900

Завдання 83. Порівняй ділене і частку. Зроби висновок про ділення на 10 і на 100.

1) 60 : 10 = 6          400 : 10 = 40                80 : 10 = 80

2) 600 : 100 = 6       400 : 100 = 4               800 : 100 = 8

Завдання 84. Дівчинка купила книжку за 24 грн і витратила 1/8 своїх грошей. Скільки грошей було в дівчинки?

Розв'язання: 

24 • 8 : 1 = 192 (грн) – грошей було в дівчинки.

Відповідь: 192 гривні.

Завдання 85. Накресли відрізок АВ = 123 мм. Познач на відрізку точку М так, щоб довжина відрізка АМ становила 1/3 довжини відрізка АВ.

Розв'язання: 

123 : 3 • 1 = 41 (мм) – довжина відрізка АВ.

Відповідь: 41 міліметр.

Завдання 86. 

836|4                                   

8   |209                               

 36                                    

 36

  0

 

624|3                                   

6   |208                               

 24                                    

 24

  0

 

749|7                                   

7   |107                               

 49                                    

 49

  0

 

642|6                                   

6   |107                               

 42                                    

 42

  0

 

375|5                                   

35  |75                               

 25                                    

 25

  0

Завдання 87. Робітники зібрали 816 кг винограду. Половину цього винограду поклали в ящики, по 8 кг у кожний. Постав запитання і розв'яжи задачу.

Скільки ящиків з виноградом отримали?

Розв'язання: 

816 : 2 = 408 (кг) – винограду поклали в ящики.

408 : 8 = 51 (ящ.) – ящиків отримали.

Відповідь: 51 ящик.

Завдання 88. З 84 м тканини пошили 28 однакових пальт. Скільки таких пальт можна пошити з 405 м тканини?

Розв'язання:    405 : (84 : 28)

84 : 28 = 3 (м) – метрів тканини йде на 1 пальто.

405 : 3 = 135 (п.) – таких пальт можна пошити.

Відповідь: 135 пальт.

Завдання 89. Для експедиції з 15 осіб на 10 тижнів насушили 450 кг сухарів. Яка норма витрати сухарів на одну особу на один тиждень?

Розв'язання: 

450 : 10 = 45 (кг) – тижнева норма сухарів на 15 осіб..

45 : 15 = 3 (кг.) – тижнева норма сухарів на 1 особу.

Відповідь: 3 кілограми.

Завдання 90°. 

1) Знайди 1/3 суми чисел 630 і 210. 

2) Різницю чисел 705 і 245 зменш у 10 разів.

Розв'язання.

1) (630 + 210) : 3 • 1 = 840 : 3 = 280. 

2) (705 – 245) : 10 = 460 = 46

Завдання 91°. У кіоск привезли газети. До перерви продали 616 газет. Залишилося газет у 4 рази менше, ніж продали. Про що дізнаємося, якщо знайдемо значення поданих виразів?

616 : 4             616 + 616 : 4                         616 - 616 : 4

Розв'язання.

Скільки газет залишилося? 

616 : 4  = 154 (г.) –  газет залишилося.      

Скільки газет привезли у кіоск?

616 + 616 : 4 = 770 (г.) –  газет привезли у кіоск.

на скільки більше продали газет до перерви, ніж залишилося або на скільки менше залишилося газет, ніж продали до перерви?

616 - 616 : 4 = 462 (г.) – на скільки більше/менше.

Завдання 92. Заміни розрядні числа 30, 60, 90, 400, 700 добутком за зразком.

Зразок. 80 = 8 • 10                   800 = 8 • 100

Розв'язання.

30 = 3 • 10                   400 = 4 • 100

60 = 6 • 10                   700 = 7 • 100

90 = 9 • 10                   

Завдання 93. За записами поясни, як можна множити число на добуток.

4 • (2 • 3) = 4 • 6 = 24

4 • (2 • 3) = (4 • 2) • 3 = 8 • 3 = 24

5 • (4 • 2) = 5 • 8 = 40

5 • (4 • 2) = (5 • 2) • 4 = 10 • 4 = 40

Завдання 94. За записами поясни усний і письмовий способи множення на розрядні числа. Як треба записувати другий множник при письмовому множенні на розрядні числа? Чому?

24 • 40 = 24 • (4 • 10) = (24 • 4) • 10 = 96 • 10 = 960

   24

Х   40

   960

Завдання 95. Виконай множення письмово. 

   48

Х   20

   960

 

   23

Х   30

   690

 

   16

Х   30

   480

 

   18

Х   40

   720

 

   18

Х   50

   900

Завдання 96. На автомобіль навантажили 20 комп'ютерних крісел масою 25 кг кожне і 10 стільців масою 15 кг кожен. Яка загальна маса офісних меблів, навантажених на автомобіль?

Розв'язання: 

25 • 20 = 500 (кг) – маса комп'ютерних крісел.

15 • 10 = 150 (кг) – маса стільців.

500 + 150 = 650 (кг) - загальна маса офісних меблів.

Відповідь: 650 кілограм.

Який з виразів є розв'язанням задач такого виду: Ь + с чи а • Ь + с • к?

Розв'язанням задач такого виду є другий вираз, а саме:  а • Ь + с • к.

Завдання 97. Добери числові дані та розв'яжи задачі.

1) 

2) Було - а і Ь 

Витратили – 1/2 

Стало - ?

Розв'язання.

2)  Було 10 л жовтої і  6 л оранжевої фарби. Для фарбування стін будинку витратили 1/2 частини всієї фарби. Скільки кілограмів фарби стало після фарбування будинку?

І спосіб.

Розв'язання: 

10 + 6  = 16 (л) – літрів жовтої і оранжевої фарб разом.

Оскільки витратили 1/2 (половину всієї фарби), тоді половина всієї фарби ще залишилася. 

16 : 2 = 8 (кг) – стало фарб після фарбування.

Відповідь: 8 кілограмів.

ІІ спосіб.

Розв'язання: 

10 + 6  = 16 (л) – літрів жовтої і оранжевої фарб разом.

16 : 2 • 1 = 8 (кг) – фарби витратили на фарбування.

16 – 8 = 8 (кг) – стало фарб після фарбування.

Відповідь: 8 кілограмів.

Завдання 98. 

х : 30 = 28

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

х = 28 • 30

х = 840

840 : 30 = 28

28 = 28

 

30 + х = 58

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

х = 58 – 30

х = 28

30 + 28 = 58

58 = 58

 

х - 30 = 28 

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

х = 28 + 30

х = 58

58 – 30 = 28

28 = 28

 

930 : х = 30

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку.х = 930 : 30

х = 310

930 : 310 = 30

30 = 30

 

х • 30 = 240

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 240 : 30

х = 8

8 • 30 = 240

240 = 240

 

х : 30 = 28

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

х = 28 • 30

х = 840

840 : 30 = 28

28 = 28

Завдання 99*. За схемами склади вирази. Знайди їх значення, якщо а = 12, Ь = 7, с = 40.

Якщо а =12, Ь = 7, с = 40, тоді  (a + b) • c = (12 + 7) • 40 = 19 • 40 = 760

Якщо а =12, Ь = 7, с = 40, тоді с : (a - b) = 40 : (12 - 7) = 40 : 5 = 8

Якщо а =12, Ь = 7, с = 40, тоді  с – (a - b) = 40 - (12 - 7) = 40 – 5 = 35 

Завдання 100°. 

26 • 4 = 104            17 • 5 = 85          46 • 2 = 92              28 • 3 = 84

26 • 40 = 1040        17 • 50 = 850       46 • 20 = 920          28 • 30 = 840

Інші завдання дивись тут...