Інші завдання дивись тут...

Завдання 98 Одиниці вимірювання

1 т – 250 кг = 1000 кг – 250 кг = 750 кг

10 дм – 4 см = 100 см – 4 см = 96 см

10 т – 2 ц = 100 ц – 2 ц = 98 ц

3 кг – 300 г = 2000 кг – 300 г = 1700 г

1 м – 37 см = 100 м – 37 см = 63 см

2 м – 30 см = 200 см – 30 см = 170 см

 

Завдання 99 Дії з іменованими числами

2) Знайди різницю і суму: 7 км 080 м і 5 км 185 м.

_7 км 080 м

 5 км 185 м

 1 км 895 м

_7080

  5185

  1895 (м)

 

+7 км 080 м

  5 км 185 м

 12 км 265 м

+7080

  5185

12265 (м)

Завдання 100

_28 т 348 кг

 15 т   65 кг

 13 т 283 кг

_12 ц   7 кг

   6 ц 58 кг

   5 ц 49 кг

_16 кг 700 г

   9 кг  50 г

   7 кг 650 г

_56 км 230 м

   9 км  85 м

 47 км 145 м

Завдання 101

Гальмівний шлях в одного автомобіля 42 м 60 см, а в іншого — 38 м 85 см. На скільки гальмівний шлях другого автомобіля менший?

Розв'язання

_42 м 60 см

  38 м 85 см

   3 м 75 см

Відповідь: на 3 м 75 см гальмівний шлях другого автомобіля менший.

 

Завдання 102

Мотоцикліст проїхав 150 км, рухаючися зі швидкістю 50 км/год, і кілька разів зупи­нявся. Скільки часу він був у дорозі, якщо на зупинки витратив 25 хв?

Розв'язання

1) 150 : 50 = 3 (год) – проїхав

2) 3 год + 25 хв = 3 год 25 хв

Відповідь: мотоцикліст був у дорозі 3 год 25 хв.

 

Завдання 103

Потяг 900 км пройшов за 12 год з однією швидкістю. За скільки годин він проїде цю від­стань, якщо зменшить швидкість на 15 км/год?

Швидкість
Час
Відстань
 ? 
12 год
900 км
 ?, на 15 км/год менша
?
Розв'язання

1) 900 : 12 = 75 (км/год) – швидкість спочатку

2) 75 – 15 = 60 (км/год) – швидкість потім

3) 900 : 60 = 15 (год)

Відповідь: цю відстань поїзд пройде за 15 годин, якщо зменшить швидкість.

 

Завдання 104

135 км 90 м  > 13 590 м

24 т 780 кг  = 24 780 кг

8 т 5 ц  = 8500 кг

7 м 3 дм <  730 дм

 

Завдання 105

Периметр трикутника ABC дорівнює 121 см 3 мм. Сума довжин AB і BC дорівнює 72 см 7 мм, а сторін BC і AC — 85 см 5 мм. Знайди довжину кожної сторони трикутника.

Короткий запис

AB, BC, AC = 121 см 3 мм

AB, BC = 72 см 7 мм

BC, AC = 85 см 5 мм

AB — ?, BC  ?, AC  ?

Розв'язання

1) _ 121 см 3 мм

       72 см 7 мм

       48 см 6 мм – довжина сторони АС

2) _ 121 см 3 мм

       85 см 5 мм

       35 см 8 мм – довжина сторони АВ

3) _ 72 см 7 мм

      35 см 8 мм

      36 см 9 мм – довжина сторони ВС

Відповідь: сторона АВ має довжину 35 см 8 мм, сторона ВС — 36 см 9 мм, сторона АС — 48 см 6 мм.

Завдання 106

У 4 мішках однакова маса горіхів. Після того як з кожного мішка взяли по 4 кг, у них залишилося стільки горіхів, скільки спочатку було в 3 мішках. Скільки кілограмів горіхів було в усіх мішках спочатку?

Розв'язання

1) 4 – 3 = 1 (м.) – забрали мішків

2) 4 • 4 = 16 (кг)  забрали кілограмів горіхів, або маса одного мішка

3) 16  4 = 64 (кг)

Відповідь: в усіх мішках спочатку було 64 кг горіхів.

 

Завдання 107

_8 т 306 кг

 5 т 625 кг

 2 т 681 кг

_18 ц 50 кг

   9 ц 65 кг

   8 ц 85 кг

720 : 9 + 500 • 6  2850 = 80 + 3000 – 2850 = 230

640  800 : 4 + 385 = 640 – 200 + 385 = 440 + 385 = 825 

_3080

  2850

   230

+440

  385

  825

Завдання 108

Периметр прямокутника дорівнює 50 см. Одна з його сторін — 15 см. Чому дорівнює площа квадрата, довжина сторони якого дорівнює довжині другої сторони прямокутника?

Розв'язання

1) 15 + 15 = 30 (см) – дві сторони прямокутника

2) (50 – 30) : 2 = 10 (см) – сторона квадрата

3) 10 • 10 = 100 (см2)

Відповідь: площа квадрата 100 см2.

 

Завдання 109 Одиниці вимірювання

500 кг + 12 кг = 512 кг = 5 ц 12 кг

24 км  500 м = 24000 м – 500 м = 23500 м = 23 км 500 м

240 кг + 67 кг = 307 кг = 3 ц 7 кг

120 кг + 90 кг = 210 кг = 2 ц 10 кг

300 см  60 см = 240 см = 2 м 40 см

120 дм  200 см = 1200 см – 200 см = 1000 см = 10 м

 

Завдання 110

На сільськогосподарському ярмарку за про­даж фруктів отримали 9200 грн, що становило 1/4 коштів, отриманих за продаж овочів. На скільки гривень менше отримали за про­даж фруктів, ніж за продаж овочів?

Розв'язання

1) 9200 : 1 • 4 = 36800 (грн– отримали за продаж овочів

2) _36800

      9200

     27600 (грн)

Відповідь: на 27600 грн менше отримали за продаж фруктів, ніж за продаж овочів.

 

Завдання 111

Господарство продало на екс­порт 224 т лохини, що становило 7/10 усього зібраного врожаю. На скільки більше тонн лохини господарство відправило на експорт, ніж залишилося?

Розв'язання

1) 224 : 7 • 10 = 32 • 10 = 320 – зібрано врожаю

2) 320 – 224 = 96 (т) – залишилося врожаю

3) 224 – 96 = 128 (т)

Відповідь:  господарство відправило на експорт на 128 т більше лохини, ніж залишилося.

 

Завдання 112

Господарство зібрало 50 т журавлини сухим способом (уручну). Це в 3 рази менше, ніж мокрим способом (ділянку заливають водою і збирають за допомогою спеціальних агре­гатів). 4/5 зібраного врожаю відправили на переробку, а решту — на продаж. Скільки тонн журавлини відправили на продаж?

Розв'язання

1) 50 • 3 = 150 – зібрали мокрим способом

2) 150 + 50 = 200 (т) – всього зібрали

3) 200 : 5 • 4 = 160 (т) – відправили на переробку

4) 200 – 160 = 40 (т)

Відповідь: на продаж відправили 40 тонн журавлини.

Можна ще поставити запитання до умови. 

На скільки більше тонн журавлини відправили на переробку, ніж на продаж?

У скільки разів більше тонн журавлини відправили на переробку, ніж на продаж?

На скільки більше тонн журавлини зібрали мокрим способом, ніж уручну?

 

Завдання 113 Дії з іменованими числами

16 ц 35 кг + 8 ц 7 кг  13 ц 28 кг = 11 ц 14 кг

56 м 2 дм - 43 м 8 дм + 96 м 5 дм = 108 м 8 дм

+16 ц 35 кг

   8 ц 07 кг

  24 ц 42 кг

_24 ц 42 кг

  13 ц 28 кг

  11 ц 14 кг

_56 м 2 дм

  43 м 8 дм

  12 м 4 дм

+12 м 4 дм

  96 м 5 дм

 108 м 9 дм

Завдання 114 Рівняння

8 • х  320 = 60 • 8

8 • х  320 = 480

8 • х = 480 + 320

8 • х = 800

х = 800 : 8

х = 100

560 : х + 70 • 4 = 290

560 : х + 280 = 290

560 : х = 290 – 280

560 : х = 10

х = 560 • 10

х = 5600

Завдання 115

Накресли прямокутник, поділи його двома від­різками, щоб стало 2 трикутники й 1 шести­кутник.

 

Завдання 116

Зібрали 360 кг грибів: шампіньйонів і глив. Шампіньйонів було в 3 рази більше, ніж глив. Скільки яких грибів зібрали?

Короткий запис

Всього  360 кг

Глив  ?

Шампільйонів  ?, в 3 рази більше, ніж глив

Розв'язання

1) 3 + 1 = 4 (ч.) – частин всього

2) 360 : 4 = 90 (кг) – на одну частину, або глив

3) 90 • 3 = 270 (кг) – шампіньйонів

Відповідь: зібрали 90 кг глив і 270 кг шампіньйонів.

 

Завдання 117

Знайди периметр і площу кожної ділянки Q за планом.

Розв'язання

1) 6 • 4  = 24 (см) – периметр ділянки з огірками

2) 6 • 6 = 36 (см2– площа ділянки з огірками

3) ((8 – 6) + 6) • 2 = (2 + 6) • 2 = 8 • 2 = 16 (см) – периметр ділянки з помідорами

4) (8 – 6) • 6 = 2 • 6 = 12 (см2– площа ділянки з помідорами

5) ((20 – 6) + 8) • 2 = (14 + 8) • 2 = 22 • 2 = 44 (см) – периметр ділянки з картоплею

6) (20 – 6) • 8 = 14 • 8 = 112 (см2– площа ділянки з картоплею

 

Завдання 118 Дії з іменованими числами

_9 км 040 м

 3 км 405 м

 5 км 635 м

+  6 кг 580 г

  12 кг 830 г

  19 кг 410 г

_275 км 000 м

   84 км 620 м

  190 км 380 м

_18 т 000 кг

  13 т 680 кг

    4 т 320 кг

Інші завдання дивись тут...