Інші завдання дивись тут...

Завдання 326°. Із 27 м тканини пошили 9 суконь. Скільки треба метрів тканини, щоб пошити 36 таких суконь?

Розв'язання:

27 : 9 = 3 (м) – метрів тканини йде на одну сукню.

3 • 36 = 108 (м) – метрів тканини йде на пошиття 36 таких суконь.

Відповідь: 108 метрів.

 

ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ

Завдання 327. Прочитай і спиши.

1 т = 1000 кг                  1 ц = 100 кг

1 кг = 1000 г                  1 т = 10 ц

Завдання 328. Продавець поставив на терези банку з медом. Терези показали масу 1 кг. Яка маса меду, якщо маса банки 300 г?

Розв'язання:

1000 – 300 = 700 (г) – маса меду.

Відповідь: 700 грам.

Завдання 329. Маса двох мішків цукру-піску 1 ц. Скільки мішків цукру-піску можна перевезти автомобілем, вантажність якого 3 т 500 кг?

Розв'язання:

100 : 2 = 50 (кг) – маса одного мішка цукру.

3 500 кг : 50 = 70 (м.) - мішків цукру-піску можна перевезти автомобілем

Відповідь: 70 мішків.

3 т 500 кг = 3 т + 500 кг = 3 • 1000 кг + 500 кг = 3 000 кг + 500 кг = 3 500 кг

Завдання 330.

Запиши в кілограмах.

3 т 80 кг = 3080 кг              20 000 г = 20 кг

3 т 80 кг = 3 т + 80 кг = 3 • 1000 кг + 80 кг = 3 000 кг + 80 кг = 3080 кг; 

Міркуємо так. 1000 г = 1 кг.  Отже, у 20 000 г стільки кілограмів, скільки всього тисяч у числі 20 000, тобто 20, тому 20 000 г = 20 кг.

Запиши у грамах: 

7 кг = 7 000 г;     12 кг 60 г = 12 060 г;    7 кг 5 г = 7 005 г.

7 кг = 7 • 1000 г = 7 000 г;

12 кг 60 г = 12 кг + 60 г = 12 • 1000 г + 60 г = 12 000 г + 60 г = 12 060 г; 

7 кг 5 г = 7 кг + 5 г = 7 • 1000 г + 5 г = 7 000 г + 5 г = 7 005 г. 

Запиши у центнерах:

3 т 6 ц = 36 ц;    3 800 кг = 38 ц.

3 т 6 ц = 3 т + 6 ц = 3 • 10 ц + 6 ц = 30 ц + 6 ц = 36 ц; 

Міркуємо так. 100 кг = 1 ц.  Отже, у 3 800 кг стільки центнерів, скільки всього сотень у числі 3 800, тобто 38, тому 3 800 кг = 38 ц.

Завдання 331. Знайди 1/2 від 1 ц; 1/5 від 1 т; 1/10 від 1 кг.

1 ц : 2 • 1 = 100 кг : 2 • 1 = 50 кг

1 т : 5 • 1 = 1000 кг : 5 • 1 = 200 кг

1 кг : 10 • 1 = 1000 г : 10 • 1 = 100 г

Завдання 332. 2 ц нафти дають стільки тепла, скільки 3 ц кам'яного вугілля. Скільки тонн нафти потрібно, щоб замінити 60 т кам'яного вугілля?

60 т = 60 • 10 ц = 600 ц;  

Розв'язання:

600 : 3 = 200 (р) – у стільки разів 600 ц більше, ніж 3 ц.

2 • 200 = 400 (ц) – стільки центнерів нафти замінять 60 т кам’яного вугілля.

Скільки тонн у 400 ц?

Міркуємо так. 10 ц = 1 т. Отже, у 400 ц стільки тонн, скільки всього десятків у числі 400, тобто 40, тому 400 ц = 40 т.

Відповідь: 40 тонн.

Завдання 333. У двох цистернах було 5000 л води. Коли з однієї цистерни взяли 1000 л води, то в обох цистернах води стало порівну. Скільки літрів води було в кожній цистерні спочатку?

Розв'язання:

5000 – 1000 = 4000 (л) – в двох цистернах порівно.

4000 : 2 = 2000 (л) – в одній цистерні.

2000 + 1000 = 3000 (л) – в другій цистерні.

Відповідь: 2000 літрів, 3000 літрів.

Завдання 334. 

32 000 • 10 : 100 = 32 00

(340 + 600) : 10 = 940 : 10 = 94

4 • 13 = 4 • (10 + 3) = 40 + 12 = 62

57 : 3 = (27 + 30) : 3 = 9 + 10 = 19

43 • 14 - 549 : 9 = 602 – 9 = 602 – 2 – 7 = 600 – 7 = 593

42 • 13 + 78 : 13 = 546 +

   43

х 14

 172

 43 

 602

 

549│9

54  │

   9

   9

   0

 

   42

х 13

 126

 42 

 546

 

78│13

78│ 6

  0

Завдання 335. Маса 15 л гасу становить 12 кг 300 г. Яка маса 60 л гасу?

12 кг 300 г = 12 кг + 300 г = 12 • 1000 г + 300 г = 12 000 г + 300 г = 12 300 г

Розв'язання:

12 300 : 15 = 820 (г) – маса 1 л гасу.

820 • 60 = 49200 (г) – маса 60 л гасу.

Скільки кг у 49 200 г?

Міркуємо так. 1000 г = 1 кг. Отже, у 49 200 г стільки кілограмів, скільки всього тисяч у числі 49 200, тобто 49, тому 49 200 г = 49 кг 200 г 

Відповідь: 49 кг 200 г.

Завдання 336°. Запиши: скільки кілограмів у 4 т; 6 ц; 9 ц 15 кг; 12 т; 130 т 300 кг?

4 т = 4 000 кг; 6 ц = 600 кг; 9 ц 15 кг = 915 кг; 12 т = 12 000 кг; 130 т 300 кг = 130 300 кг.

4 т = 4 • 1000 кг = 4  000 кг

6 ц = 6 • 100 кг = 600 кг

9 ц 15 кг = 9 ц + 15 кг = 9 • 100 кг + 15 кг = 900 кг + 15 кг = 915 кг

12 т = 12 • 1000 кг = 12 000 кг

130 т 300 кг = 130 т  + 300 кг = 130 • 1000 кг + 300 кг = 130 000 кг + 300 кг = 130 300 кг

Скільки тонн у 5000 кг; 20 000 кг; 300 000 кг; 420 000 кг? 

5000 кг = 5 т; 20 000 кг = 20 т; 300 000 кг = 300 т; 420 000 кг = 420 т.

Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. 

Отже, у 5000 кг стільки тонн, скільки всього тисяч у числі 5000, тобто 5, тому 5000 кг = 5 т.

Отже, у 20 000 кг стільки тонн, скільки всього тисяч у числі 20 000, тобто 20, тому 20 000 кг = 20 т.

Отже, у 300 000 кг стільки тонн, скільки всього тисяч у числі 300 000, тобто 300, тому 300 000 кг = 300 т.

Отже, у 420 000 кг стільки тонн, скільки всього тисяч у числі 420 000, тобто 420, тому 420 000 кг = 420 т.

Скільки грамів у 2 кг; 220 кг; 2 кг 500 г; 12 кг 30 г?

2 кг = 2 000 г; 220 кг = 220 000 г; 2 кг 500 г = 2 500 г; 12 кг 30 г = 12 030 г.

2 кг = 2 • 1000 г = 2 000 г

220 кг = 220 • 1000 г = 220 000 г

2 кг 500 г = 2 кг  + 500 г = 2 • 1000 г + 500 г = 2 000 г + 500 г = 2 500 г

12 кг 30 г = 12 кг  + 30 г = 12 • 1000 г + 30 г = 12 000 г + 30 г = 12 030 г

Завдання 337°. На одній ділянці господарка виростила 124 кг помідорів, а на другій - у 2 рази більше. Четверту частину всіх помідорів вона засолила. Скільки кілограмів помідорів засолила господарка?

Розв'язання:

124 • 2 = 248 (кг) –  на другій ділянці.

124 + 248 = 372 (кг) – на двох ділянках разом.

372 : 4 • 1 = 93 (кг) – помідорів засолила.

Відповідь: 93 кілограми.

Завдання 338. Запиши в кілограмах: 

48 000 г = 48 кг; 20 т 20 кг = 20 020 кг; 3 ц 25 кг = 325 кг;

500 000 г = 500 кг; 15 т 630 кг = 15 630 кг; 3 ц 5 кг = 305 кг.

Міркуємо так. 1000 г = 1 кг.  Отже, у 48 000 г стільки кілограм, скільки всього тисяч у числі 48 000, тобто 48, тому 48 000 г = 48 кг.

20 т 20 кг = 20  т  + 20 кг = 20 • 1000 кг + 20 кг = 20 000 кг + 20 кг = 20 020 кг

3 ц 25 кг = 3  ц  + 25 кг = 3 • 100 кг + 25 кг = 300 кг + 25 кг = 325 кг

Міркуємо так. 1000 г = 1 кг.  Отже, у 500 000 г стільки кілограм, скільки всього тисяч у числі 500 000, тобто 500, тому 500 000 г = 500 кг.

15 т 630 кг = 15  т  + 630 кг = 15 • 1000 кг + 630 кг = 15 000 кг + 630 кг = 15 630 кг

3 ц 5 кг = 3  ц  + 5 кг = 3 • 100 кг + 5 кг = 300 кг + 5 кг = 305 кг

Завдання 339. Із чисел 20, 25, 30, 35 вибери такі значення змінної х, для яких істинна нерівність 120 - х < 95.

Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

Х = 120 – 95

Х > 25

26, 27 ,  28, 29,..., 120

Завдання 340. З кожних 100 кг свіжих фруктів виходить 18 кг сушених. Скільки кілограмів сушених фруктів вийде з 900 кг свіжих?

Розв'язання:

900 : 100 = 9 (р) – у стільки разів 900 кг більше, ніж 100 кг.

18 • 9 = 162 (кг) – стільки кілограмів фруктів вийде.

Відповідь: 162 кілограми.

Завдання 341. 

420 : 7 = 70

200 : 4 = 50

48 000 : 8 : 3 = 6 000 : 3 = 2 000

180 + 20 • 5 = 180 + 100 = 280

50 • 8 = 400

300 • 5 = 1 500

30 • 7 + 3 = 210 + 3 = 213

300 + 300 : 2 = 300 + (100 + 200) : 2 = 300 + 50 + 100 = 450

Завдання 342. З однієї вишні зібрали 16 кг ягід, а з другої - 19 кг. Усі ягоди розклали в ящики по 7 кг. Скільки взяли ящиків? (Розв'яжи задачу, а потім склади та розв'яжи обернену до неї.)

Розв'язання:

16 + 19 = 35 (кг) – зібрали ягід з двох вишень разом. 

35 : 7 = 5 (ящ.) – взяли ящиків.

Відповідь: 5 ящиків.

Обернена задача.

Завдання 343. Для приготування бетону треба взяти 1 частину цементу, 2 - піску і 4 - щебеню. Скільки кілограмів окремо піску й щебеню треба взяти, якщо є 8000 кг цементу?

Розв'язання:

8000  • 2 = 16 000 (кг) – треба взяти піску.

8000 • 4 = 32 000 (кг) – треба взяти щебеню.

Відповідь: 16 000 кілограмів, 32 000 кілограмів.

Завдання 344. До овочевого магазину привезли 10 мішків буряків і 5 ящиків цибулі, порівну в кожному. Загальна маса овочів 780 кг. Маса одного мішка буряків 68 кг. Яка маса ящика цибулі?

Розв'язання:

68  • 10 = 680 (кг) – маса буряку.

780 – 680 = 100 (кг) – маса цибулі.

100 : 10 = 10 (кг) – маса ящика цибулі.

Відповідь: 10 кілограмів.

Завдання 345. Корова дала за два удої 25 л молока. Уранці вона дала на 3 л більше, ніж увечері. Скільки літрів молока дала корова вранці та скільки - увечері?

Розв'язання:

Нехай увечері корова дала х л молока, тоді уранці вона дала х + 3 л. Складемо рівняння і розв'яжемо його.

х + 3 + х = 25

• х + 3 = 25

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

• х = 25 - 3

• х = 22

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 22 : 2

х = 11

Отже, ввечері корова дала 11 л молока, а вранці 11 + 3 = 14 л молока.

Відповідь: 14 літрів, 11 літрів.

Завдання 346. Автомобіль на кожні 4 км шляху витрачає 360 г бензину, а мотоцикл на 3 км шляху - 120 г. На скільки грамів бензину більше витрачає на відстані 1 км автомобіль, ніж мотоцикл?

Розв'язання:

360  : 4 = 90 (г) – витрачає бензину автомобіль на відстань 1 км.

120  : 3 = 40 (г) – витрачає бензину мотоцикл на відстань 1 км.

90 – 40 = 50 (г) – на стільки більше бензину витрачає автомобіль.

Відповідь: на 50 грам.

Завдання 347. Із 4 кг проса одержують 3 кг пшона. Скільки кілограмів пшона вийде з 1 ц 20 кг проса?

1 ц 20 кг = 1 ц + 20 кг = 1 • 100 кг + 20 кг = 100 кг + 20 кг = 120 кг

Розв'язання:

120 : 4 = 30 (р) – у стільки разів 120 кг більше, ніж 4 кг.

3 • 30 = 90 (кг) – пшона вийде.

Відповідь: 90 кілограмів.

Завдання 348°. 

Запиши в копійках: 3 грн; 25 грн 5 к.; 10 грн 5 к. 

3 грн = 300 к.; 25 грн 5 к. = 2505 к. ; 10 грн 5 к. = 1005 к.

3 грн = 3 • 100 к. = 300 к.

25 грн 5 к. = 25 грн + 5 к. = 25 • 100 к. + 5 к. = 2500 к. + 5к. = 2505 к.

10 грн 5 к. = 10 грн + 5 к. = 10 • 100 к. + 5 к. = 1000 к. + 5к. = 1005 к.

Порівняй: 1510 к. і 15 грн 10 к.; 3 т 50 кг і 8 ц 90 кг.

1510 к. = 15 грн 10 к.                3 т 50 кг > 8 ц 90 кг

Міркуємо так. 100 к. = 1 грн.  Отже, у 1510 к. стільки гривень, скільки всього сотень у числі 1510, тобто 15, тому 1510 к = 15 грн 10 к., а 15 грн 10 к.= 15 грн 10 к.

3 т 50 кг = 3 т + 50 кг = 3 • 10 ц + 50 кг = 30 ц + 50 кг = 30 ц 50 кг, а 30 ц 50 кг > 8 ц 90 кг.

Завдання 349°. Для 4 коней і 24 корів видали 2 ц сіна. Кожному коневі давали 8 кг сіна. Скільки кілограмів сіна давали кожній корові?

Розв'язання:

8 • 4 = 32 (кг) – сіна давали коням.

200 – 32 = 168 (кг) – сіна давали коровам

168 : 24 = 7 (кг) – сіна давали кожній корові.

Відповідь: 7 кілограмів.

 

МіРИ  ЧАСУ

Завдання 350. Що ти знаєш про час? Прочитай.

Пригадай! Одиниці вимірювання часу пов'язані з рухом нашої планети навколо Сонця, рухом Місяця навколо Землі, обертанням Землі навколо власної осі. Земля робить повний оберт навколо Сонця приблизно за 365 діб і 6 год. Це - один рік. Для зручності лічби з давніх часів прийнято, що три роки налічують по 365 днів, а четвертий - високосний - 366 днів. Проміжок часу в 100 років має назву століття.

Рік поділяють на 12 проміжків - місяців. Проміжок часу обертання Землі навколо своєї осі - доба. Доба поділяється на 24 рівні частини - години. 1 год - це 24 доби. Година поділяється на 60 рівних частин - хвилин, а хвилина - на 60 секунд. 1 с - це 1/60 — хвилини. 

Інші завдання дивись тут...