Інші завдання дивись тут...

Завдання 426. Склади й розв'яжи задачу.
З трьох ділянок разом зібрали  10580 кг картоплі. Скільки кг картоплі зібрали з кожної ділянки окремо, якщо з першої і другої зібрали 8350 кг, а з другої і третьої 6180 кг?
1 спосіб
Розв'язання:
10580 – 8350 = 2230 (кг) - картоплі зібрали з третьої ділянки.
6180 – 2230 = 3950 (кг) - картоплі зібрали з другої ділянки.
8350 – 3950 = 4400 (кг) - картоплі зібрали з першої ділянки.
2 спосіб
10580 – 8350 = 2230 (кг) –  картоплі зібрали з третьої ділянки.
10580 – 6180 = 4400 (кг) – картоплі зібрали з першої ділянки.
8350 – 4400 = 3950 (кг) – картоплі зібрали з другої ділянки.

3 спосіб
10580 – 8350 = 2230 (кг) –  картоплі зібрали з третьої ділянки.
10580 – 6180 = 4400 (кг) – картоплі зібрали з першої ділянки.

2230 + 4400 = 6630 (кг) - картоплі зібрали з третьої і першої ділянки разом.
10580 – 6630 = 3950 (кг) – картоплі зібрали з другої ділянки.
4 спосіб.
8350 + 6180 =  14530 (кг) – картоплі зібрали з першої, третьої і двох других ділянок.
14530 - 10580 = 3950 (кг) – ) - картоплі зібрали з другої ділянки.
8350 – 3950 = 4400 (кг) – картоплі зібрали з першої ділянки.
6180 – 3950 = 2230  (кг) – картоплі зібрали з третьої ділянки.
Відповідь: 4400 кг, 3950 кг, 2230 кг.

 

Завдання 427. Знайди масу кожного птаха.
Розв'язання:
6400 – 400 = 6000 (г) = маса шість гирь.
6000 : 6 = 1000 (г) – маса одної гирі.
1000 + 400 = 1400 (г) – маса качки.
1000 • 3 = 3000 (г) – маса індика.
1000 • 2 = 2000 (г) – маса півня.
Відповідь: 1400 г, 3000 г, 2000 г.

 

Задача 428. Із чисел 1, 5, 20, З0 випиши ті  значення змінної, для яких істинні нерівності.

60 : к > 4
к = 1, 5
50 - к < 25
к = 30
17 + к > 40
к = 30

Завдання 429°. З двох клубків вовни сплели 3 шапочки. Скільки таких шапочок можна сплести з 10 клубків?
Розв’язання:
10 : 2 = 5 (р.) – стільки разів по 2 міститься у 10.
3 • 5 = 15 (ш.) – стільки шапочок можна сплести.
Відповідь: 15 шапочок.

 

Завдання 430°.
72 420 - (11 725 - 9428) = 70173

  11725
  9428
  22973
 72420
-  2297
 70173

7807 - (3655 + 977) = 3175

  3655
+  977
  4632  
 7807
-4632
 3175  


ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ
Завдання 431.(Усно.)

1 т - 250 кг  = 750 кг
1 м - 37 см = 63 см
2 кг - 300 г = 1700 г
10 т - 2 ц = 98 ц
10 дм - 4 см = 96 см
2 м- ЗО см = 170 см

1 т - 250 кг  = 1000 кг – 250 кг = 750 кг                     
1 м - 37 см = 100 см – 37 см = 63 см                        
2 кг - 300 г =  2 •  1 кг – 300 г = 2 • 1000 г – 300 г = 2000 г – 300 г = 1700 г                    
10 т - 2 ц = 10 • 1 т – 2 ц = 10 • 10 ц – 2 ц = 100 ц - 2 ц = 98 ц
10 дм - 4 см = 10 • 1 дм – 4 см = 10 • 10 см – 4 см = 100 см – 4 см = 96 см
2 м - 30 см = 2 • 1 м – 30 см = 2 • 100 см – 30 см = 200 см – 30 см = 170 см

Завдання 432. 1) Перевір, чи правильно виконано віднімання, і поясни, чим різняться подані записи.
53 м 08 см - 9 м 73 см = 43 м 35 см

 5308
-  973
 4335 (см)

 

дадавання

чисел

 53 м 08 см
-  9 м 73 см
 43 м 35 см

 

додавання

іменованих чисел

2) Знайди різницю і суму:
7 км 080 м і 5 км 185 м =1 км 895 м.

 7 080
-5 185
 1 895

 

віднімання

чисел

   7 км 080 м
5 км 185 м
   1 км 895 м

 

віднімання

іменованих чисел

Завдання  433. За 10 с дівчинка налічила в себе 12 ударів пульсу. Скільки ударів налічить дівчинка за хвилину?
Розв’язання:
І спосіб.
1 хв = 60 с.
60 : 10 = 6 (р.) – стільки разів по 10 міститься у 60.
12 • 6 = 72 (уд.) – ударів налічить за хвилину.
ІІ спосіб.
10 с = 10 • 1 с = 10 • (1/60) хв = 1/6 хв
12 : 1 • 6 =72 (уд.) – ударів налічить за хвилину.
Відповідь: 72 удари.

 

Завдання 434. 1) Перевір, чи правильно виконано додавання.
27 т 459 кг + 9 т 780 кг = 37 т 239 кг Правильно.

  27459
+  9780
  37239 (кг)
  27 т 459 кг
+  9 т 780 кг
  37 т 239 кг

2) Знайди суму і різницю: 19 кг 450 г і 7 кг 080 г.
19 кг 450 г + 7 кг 080 г = 26 кг 530 г

  19450
+  7080
  26530 (кг)

  19 т 450 кг

+  7 т 080 кг
  26 т 530 кг

19 кг 450 г - 7 кг 080 г = 12 кг 370 г

 19450           
-  7080
 12370
 19 кг 450 г            
-  7 кг 080 г
  12 кг 370 г

Завдання 435. Маса гуски 5 кг 720 г, курки - на 3 кг 345 г менша, ніж гуски, а індика - на 4 кг 390 г більша, ніж маса гуски й курки разом. Яка маса курки, гуски та індика разом?
Розв’язання:

І спосіб
5720 - 3345 = 2375 (г) – маса курки.
2375 + 5720 = 8095 (г) – маса гуски і курки разом.
8095 + 4390 = 12485 (г) – маса індика.
8095 +12485 = 20580 (г) – маса курки, гуски та індика разом.
Відповідь: 20 кг 580 г.

ІІ спосіб

  5 кг 720 г

- 3 кг 345 г

  2 кг 375 г

 - маса курки.

 

   2 кг 375 г

+ 5 кг 720 г

   8 кг 095 г

- маса гуски і курки разом.

 

   8 кг 095 г

+ 4 кг 390 г

  12 кг 485 г

- маса індика.

 

   8 кг 095 г

+12 кг 485 г

  20 кг 580 г

- маса курки, гуски

та індика разом.


Завдання 436. Маса 50 однакових пакетів борошна 1 ц 50 кг. Яка маса 100 таких пакетів?
Розв’язання:
І спосіб.
1ц 50 кг = 150 кг
150 : 50 = 3 (кг) – маса одного пакета.
3 • 100 = 300 (кг) – маса 100 пакетів.
ІІ спосіб.
1ц 50 кг = 150 кг
100 : 50 = 2 (р.) – стільки разів по 50 міститься у 100.
150 • 2 = 300 (кг) – маса 100 пакетів.
Відповідь: 300 кілограмів або 3 центнери.

 

Завдання 437°. Придбали 180 л бензину. Для заправлення автомобіля використали третю частину бензину, а трьох мотоциклів - по 9 л бензину. Скільки літрів бензину залишилося?
Розв’язання:
180 : 3 = 60 (л) – заправили автомобіль.
9 • 3 = 27 (л) – заправили мотоцикли.
60 + 27 = 87 (л) – витратили бензину.
180 - 87 = 93 (л) – бензину залишилося.
Відповідь: 93 літри.

 

Завдання 438°.

10 ц 09 кг 
- 5 ц 68 кг
  4 ц 41 кг
   5 кг 708 г
+ 4 кг 840 г 
 10 кг 548 г

25 073 - (785 + 7453) = 16835

     785

+ 7453

   8238

  25073

-   8238

  16835

49 507 - (4305 - 947) = 46149

 4305

-  947

 3358
 49507

-  3358

 46149

 

Завдання 439. Прочитай тільки числа, що закінчуються нулем: 15; 40; 99; 100; 151; 250; 1000; 1009; 1200.
Сорок, сто, двісті п’ятдесять, тисяча, тисяча двісті
Як називають числа, що закінчуються нулем або кількома нулями?
40, 100, 250, 1000, 1200 - круглі числа.

 

Завдання 440. Кожне число можна записати у вигляді суми або різниці круглого й одноцифрового чисел. Наприклад:

37 = 30 + 7 
152 = 150 + 2
37 = 40 - З
152 = 160 -8

Запиши кожне із чисел 76 і 379 у вигляді суми й різниці круглого та одноцифрового чисел.

76 = 70 + 6

76 = 80 - 4

379 = 370 + 9

379 = 380 - 1

Завдання 441. Розв'яжи задачу складанням виразу.
З міста в село вийшов турист, а із села назустріч йому виїхав велосипедист. До зустрічі турист пройшов с км, а велосипедист проїхав у 3 рази більшу відстань. Яка відстань між містом і селом?
Розв’язання:
3 • с (км) – проїхав велосипедист.
3 • с + с = 4 • с (км) – відстань між містом і селом.
Відповідь: 4 • с  (км).

 

Завдання 442.   

 340 055
43 380
 296 675
  424 888
- 285 099
  139 789

Завдання 443. Знайди периметр кожної ділянки за планом.
Розв’язання:
20 – 6 = 14 (м) – ширина ділянки з картоплею.
Р = (14 + 8) • 2 = 44 (м) – периметр ділянки з картоплею.
Ділянка з огірками є квадратом, тому
Р = 6 • 4 = 24 (м) – периметр ділянки з огірками
8 – 6 = 2 (м) – ширина ділянки з помідорами.
Р = (2 + 6) • 2 = 16 (м) – периметр ділянки з помідорами.
Відповідь: 44 метри, 24 метри, 16 метрів.

 

Завдання 444. Першого дня фабрика виробила 13 730 м тканини, другого дня - стільки ж, скільки першого, а третього - на 11 800 м менше, ніж першого і другого разом. Скільки всього метрів тканини фабрика виробила за 3 дні?
Розв’язання:
13 730 • 2 = 27460 (м) – тканини виробили першого і другого дня разом.
27460 – 11800 = 15660 (м) – тканини виробили третього дня.
27460 + 15660 = 43120 (м) – тканини виробили за 3 дні.
Відповідь: 43120 метрів.

 

Завдання 445. Склади і розв'яжи задачі за короткими записами.

1) 3 кн. - по 18 грн     
    6 кн. – но  ?  грн
    Всього: 144 грн

Розв’язання:
18 • 3 = 54 (грн) – заплатили за 3 книги.
144 – 54 = 90 (грн) – заплатили за 6 книг.
90 : 6 = 15 (грн) – ціна книги.

Відповідь: 15 гривень.

 

Завдання 446°. Зі складу вивезли вугілля на 15 вантажівках, по 3 т на кожній. На складі залишилося 60 т вугілля. Про що дізнаємося, обчисливши вирази?
3 • 15 - 45 (т) – скільки тонн  вугілля вивезли зі складу.
60 : 3 = 20 (в.) – скільки потрібно вантажівок, щоб вивезти 60 т вугілля.
3 • 15 + 60 = 105 (т) -  скільки тонн вугілля було на складі спочатку.
60 – 3 • 15 =  (т) – на скільки більше тонн вугілля  залишилося, ніж вивезли.
15 + 60 : З = 35 (в.) – скільки потрібно вантажівок, що вивезти все  вугілля.

 

Завдання  447°.

  185 407

+  20 470

         338

   206 215

  7922 т 075 кг

-            990 кг

  7921 т 085 кг

25 754 - (9457 - 7090) = 23387

  9457

- 7090

  2367

  25754

  2367

  23387

(2 ц - 50 кг) : 2 = (2 • 1 ц - 50 кг) : 2 = (2 • 100 кг - 50 кг) : 2 = (200 кг - 50 кг) : 2 = 150 кг : 2 =75 кг

 

Завдання 448.  Відстань від міста А до міста В поїзд подолав за 5 год 48 хв, а від міста В до міста С - за 3 год 34 хв. Скільки часу поїзд був у дорозі? Поясни обчислення.
Розв'язання:
5 год 48 хв + 3 год 34 хв = 9 год 22 хв 

   5 год 48 хв

+ 3 год 34 хв
   8 год 82 хв 
   9 год 22 хв

8 год 82 хв = 8 год + 60 хв + 22 хв = 8 год + 1 год + 22 хв = 9 год + 22 хв = 9 год 22 хв

 

Завдання 449. Перевір обчислення.
+ 4 р. 9 міс.
   2 р. 7 міс.   

   6 р. 16 міс. 

   7 р. 4 міс.

6 р 16 міс. = 6 р + 12 міс. + 4 міс. = 6 р + 1 р + 4 міс. = 7 р + 4 міс. = 7 р 4 міс.  

  

  17 год 20 хв

  - 5 год 45 хв

   11 год 35 хв

Пояснення:

17 год 20 хв = 16 год + 1 год + 20 хв = 16 год + 60 хв + 20 хв = 16 год 80 хв

   16 год 80 хв

  -  5 год 45 хв

   11 год 35 хв

 

 

   17 хв 45 с

 +24 хв 57 с

   41 хв 102 с

   42 хв 42 с

41 хв 102 с = 41 хв + 60 с + 42 с = 41 хв + 1 хв + 42 с = 42 хв + 42 с = 42 хв 42 с 

 

Завдання 450. Обчисли.
15 год 16 хв + 9 год 49 хв = 25 год 5 хв

  15 год 16 хв

+  9 год 49 хв

  24 год 65 хв

  25 год 5 хв

24 год 65 хв = 24 год + 60 хв + 5 хв = 24 год + 1 год + 5 хв=25 год + 5 хв = 25 год 5 хв

 

10 хв З0 с + 25 хв 45 с = 36 хв 15 с

   10 хв З0 с

+ 25 хв 45 с

   35 хв 75 с

   36 хв 15 с

35 хв 75 с = 35 хв + 60 с + 15 с = 35 хв + 1 хв + 15 с = 36 хв + 15 с = 36 хв 15 с 

 

5 діб 6 год - 2 доби 18 год = 2 доби 12 год

  5 діб 6 год

- 2 доби 18 год

  2 доби 12 год

Пояснення:

5 діб 6 год = 4 доби + 1 добу + 6 год = 4 доби + 24 год + 6 год = 4 доби + 30 год = 4 доби 30 год

  4 доби 30 год

- 2 доби 18 год

  2 доби 12 год

 

7 год 34 хв - 2 год 40 хв = 4 год 54 хв

  7 год 34 хв

- 2 год 40 хв

  4 год 54 хв

Пояснення:

7 год 34 хв = 6 год + 1 год + 34 хв = 6 год + 60 хв + 34 хв = 6 год + 94 хв = 6 год 94 хв

  6 год 94 хв

- 2 год 40 хв

  4 год 54 хв

  

Інші завдання дивись тут...