Інші завдання дивись тут...

Завдання 78 Порядок дій

350  70  80 = 350 – (70 + 80) = 350 – 150 = 200

420  80  120 = 420 – (80 + 120) = 420 – 200 = 220

400  80 • 2 = 400 – 160 = 240

400 : 80 • 2 = 5 • 2 = 10

580  80  160 = 500 – 160 = 340

560 : 8 + 130 = 7 + 130 = 137

 

Завдання 79 Одиниці вимірювання

24 м = 2400 см

2400 см = 24 м

32000 см2 = 320 дм2

3200 дм = 32000 см

5400 дм = 540 м

560 000 м2 = 56 га

32 м = 32000 мм

3400 см = 340 дм

67000 а = 670 га

Завдання 80

Книжкову виставку першого дня відвідало 3690 осіб, другого — на 420 осіб менше, ніж першого дня. Третього — на 530 осіб більше, ніж другого дня. Скільки людей відвідало виставку за три дні?

Короткий запис

 3690 ос.

II  ?, на 420 ос. менше, ніж I

III  ?, на 530 ос. більше, ніж II

I, II, III  ?

_ 3690

    420

   3270

+ 3270

     530

   3800

+ 3690

   3270

   3800

  10760

Розв'язання

1) 3690 – 420 = 3270 (ос.) – відвідало виставку II дня.

2) 3270 + 530 = 3800 (ос.) – відвідало виставку III дня.

3) 3690 + 3270 + 3800 = 10760 (ос.)

Відповідь: виставку відвідало 10760 осіб.

Завдання 81

Є два аркуші креслярського паперу. Площа одного аркуша 240 см2, а другого — на 24 см2 менша від площі першого. Довжина першого аркуша 20 см. Знайди довжину другого аркуша, якщо ширина обох аркушів однакова.

 
Ширина
Довжина
Площа
I
 ?, однакова
 
 20 см 
240 см2
II
?
?, 24 см2 менша
Розв'язання
1) 240 : 20 = 12 (cм) – ширина кожного аркуша.
2) 240 – 24 = 216 (см2– площа II аркуша.
3) 216 : 12 = 18 (см)
Відповідь: довжина другого аркуша 18 см.

 

Завдання 82

На продаж завезли 10000 зошитів у лінійку і 12300 зошитів у клітинку. Скільки зошитів продали, якщо в лінійку залишилося 6350 зошитів, а в клітинку 5800 зошитів.

Зошити  Було
Продали
Залишилося
У лінійку
10000
 ?
 
 6350 
У клітинку
12300
5800
Розв'язання
1 спосіб
1) 10000 + 12300 = 22300 (з.) – всього зошитів завезли.
2) 6350 + 5800 = 12150 (з.) – всього зошитів залишилося.
3) 22300 – 12150 = 10150 (з.)
2 спосіб
1) 10000  6350 = 3650 (з.) – залишилося зошитів в лінійку.
2) 12300  5800 = 6500 (з.) – залишилося зошитів в клітинку.
3) 3650 + 6500 = 10150 (3.)
Відповідь: продали 10150 зошитів.

 

Завдання 83

З аркуша паперу прямокутної форми вирізали квадрат, периметр якого 8 см. Чому дорівнює площа частини прямокутника, що залиши­лася, якщо його довжина більша, ніж сума сторін квадрата, на 7 см, а сторона квадрата менша від ширини прямокутника у 2 рази?

Розв'язання

1) 8 : 4 = 2 (см) – довжина сторони квадрата.
2) 8 + 7 = 15 (см) – довжина прямокутника. 
3) 2  2 = 4 (см– ширина прямокутника.
4) 2 • 2 = 4 (см2– площа квадрата.
5) 15 • 4 = 60 (см2– площа прямокутника.
6) 60  4 = 56 (см2
Відповідь: площа частини прямокутника, що залишилася, лорівнює 56 см2.

 

Завдання 84

Із чисел 1, 10, 60, 100, 200 вибери ті значен­ня k, для яких виконуються нерівності.

600 : k < 3

жодне значення не підходить

500  k > 400

при k = 1, 10, 60

170 + k > 300

при k = 200

Завдання 85

38120  3256 + 153408 = 188272

64108  (32604  5886) = 37390 

6333  3549 + 2178 = 4962

2968 + (39000  6508) = 35460

_38120

   3256

 34864

+ 34864

  153408

  188272

_32604

   5886

 26718

_64108

  26718

  37390

_6333

  3549

  2784

+2784

  2178

  4962

_39000

   6508

  32492

+  2968

  32492

  35460

Завдання 86

Із 5 кг макулатури можна виготовити 125 шкільних зошитів. Скільки кілограмів макулатури потрібно зібрати, щоб виготовити 250 таких зошитів?

Короткий запис

5 кг  125 з.

 250 з.

Розв'язання

1) 125 : 5 = 25 (з.) – зошитів можна виготовити з 1 кг макулатури.
3) 250 : 25 = 10 (кг)
Відповідь: потрібно зібрати 10 кілограмів макулатури, щоб виготовити 250 таких зошитів.

 

Завдання  87

36540  (12301  926) = 25165

6040  (2542 + 989) = 2509

_12301

    926

 11375

_  36540

   11375

   25165

+2542

   989

  3531

_6040

  3531

  2509

Завдання 88

1 м  65 см = 100 cм – 65 см = 35 см

3 м + 5 дм = 30 дм + 5 дм = 35 дм

1 км  250 м = 1000 м – 250 м = 750 м

5 дм + 38 мм = 500 мм + 38 мм = 538 мм

1 дм  40 мм = 100 мм – 40 мм = 60 мм

4 м + 48 см = 400 см + 48 см = 448 см

 

Завдання 89 Дії з іменованими величинами

+ 8 км 645 м

   4 км 568 м

  13 км 213 м

 

Завдання 90

Від стрічки відрізали 2 м 35 см, а потім — ще на 1 м 65 см більше. Залишилося 12 м 95 см. Скільки метрів стрічки було спочатку?

Короткий запис

Спочатку  2 м 35 см

Потім  ?, на 1 м 65 см більше, ніж спочатку

Залишилося  12 м 95 см

Було  ?

+ 2 м 35 см

   1 м 65 см

   4 м

+ 2 м 35 см

   4 м 00 см

   6 м 35 см

+  6 м 35 см

   12 м 95 см

   19 м 30 см

Розв'язання

1) 2 м 35 см + 1 м 65 см = 4 м – відрізали потім.

2) 2 м 35 см + 4 м = 6 м 35 см – відрізали разом.

3) 6 м 35 см + 12 м 95 см = 19 м 30 см

Відповідь: спочатку було 19 м 30 см стрічки.

Завдання 91

+ 36 м 50 см

    9 м 65 см

   46 м 15 см

+ 3650 см

    965 см

   4615 см = 46 м 15 см

+ 3550

     965

   4515 (см)

+ 23 м   21 мм

   15 м 984 мм

   39 м    5 мм

+ 23021 мм

   15984 мм

   39005 мм = 39 м 5 мм

+ 23021

   15984

   39005 (мм)

Завдання 92

Склади задачі за короткими записами.

1) Зі сувою тканини відрізали 14 м 86 см, а потім ще 17 м 45 см. Скільки метрів тканини було в сувої, якщо в ньому залишилося ще 19 м 88 см?

Короткий запис

Було — ?

Відрізали — 14 м 86 см і 17 м 45 см

Залишилося — 19 м 88 см

+ 14 м 86 см

   17 м 45 см

   32 м 31 см

+ 32 м 31 см

   19 м 88 см

   52 м 19 см

Розв'язання

1) 14 м 86 см + 17 м 45 см = 32 м 31 см – відрізали разом.

2) 32 м 31 см + 19 м 88 см = 52 м 19 см

Відповідь: було 52 м 19 см тканини.

2) Першого дня мотоцикліст проїхав 26 км 305 см, а другого  на 15 км 795 м більше, ніж першого дня. Яку відстань проїхав мотоцикліст?

Короткий запис

I — 26 км 305 см

II — ?, на 15 км 795 м більше

I, II — ?

+ 26 км 305 м

   15 км 795 м

   42 км 100 м

+ 26 км 305 м

   42 км 100 м

   68 км 405 м

Розв'язання

1) 26 км 305 м + 15 км 795 м = 42 км 100 м – проїхав II дня.

2) 26 км 305 м + 42 км 100 м = 68 км 405 м

Відповідь: мотоцикліст проїхав 68 км 405 м.

Завдання 93 Рівняння

х + 2367 = 65802  47 628

х + 2367 = 18174

х = 18174  2367

х = 15807

(х + 28209) : 3 = 30000

х + 28209 = 30000 • 3

х + 28209 = 90000

х = 90000  28209

х = 61791

_65802

  47628

  18174

_18174

   2367

  15807

_90000

  28209

  61791

Завдання 94

Площа трикутника 12 см2, у 2 рази менша за площу квадрата. Знайди периметр квадрата.

Розв'язання

1) 12 • 2 = 24 (см2– площа квадрата.
2) 24 : 4 = 6 (см) – сторона квадрата.
3) 6 • 4 = 24 (см)
Відповідь: периметр квадрата 24 см.

 

Завдання 95

Сума номерів чотирьох будинків, розташо­ваних на одній стороні вулиці, дорівнює 172. Знайди номери цих будинків.

Розв'язання

На кожній вулиці з однієї сторони розташовані парні номери будинків, а з протилежної сторони  непарні. Якщо номер першого будинку х, то номер другого будинку буде (х + 2), третього  (х + 4), а четвертого  (х + 6). Складемо рівняння:
х + х + 2 + х + 4 + х + 6 = 172
• х + 12 = 172
• х = 172  12
4 х = 160
х = 160 : 4
х = 40  номер першого будинку
х + 2 = 40 + 2 = 42  номер другого будинку
х + 4 = 40 + 4 = 44  номер третього будинку
х + 6 = 40 + 6 = 46  номер четвертого будинку
Відповідь: номери цих будинків 40, 42, 44, 46.

 

Завдання 96

Першого дня фабрика виробила 13 730 м тка­нини, другого дня — стільки само, скільки першого, а третього — на 11 800 м менше, ніж першого і другого разом. Скільки всього метрів тканини фабрика виробила за 3 дні?

Короткий запис

I — 13730 м

II — ?, стільки само

III — ?, стільки, скільки I, II разом.

I, II, III — ?

+ 13730

   13730

   27460

_ 27460

   11800

   15660

+ 27460

   15660

   43120

Розв'язання

1) 13730 + 13730 = 27460 (м) – I i II днів разом.

2) 27460 – 11800 = 15660 (м) – III дня.

3) 27460 + 15660 = 43120 (м)

Відповідь: за три дні фабрика виробила 43120 метрів тканини.

Завдання 97

+ 18 м 50 см 

    9 м 80 см

   28 м 30 см

26053  (786 + 6563) = 18704 

+  786

  6563

  7349

_ 26053

    7349

   18704

+ 42 м 65 см 

   26 м 85 см

   69 м 50 см

46407  (5302  857) = 41962

_ 5302

    857

  4445

_ 46407

    4445

   41962

Інші завдання дивись тут...