Інші завдання дивись тут...

Завдання 551.

х4073
        4
16292
х20073
         9
180657
х20904
         6
125424
х30007
         4
120028

Завдання 552.

х2306
        6
13836
х30094
         7
210658
х 40801
          9
 367209
х40059
         З
120177

Завдання 553.

х20756
         6
124536
х4006
        6
24036

3015 – 6 = 3015 – 5 – 1 = 3010 – 1 = 3009
17201 – 9 = 17201 – 1 – 8 = 17200 – 8 = 17192

Завдання 554. У великому залі кінотеатру 1224 місця, а в малому - 208 місць. Скільки кіноглядачів може обслугувати кінотеатр за день, якщо у великому залі було k сеансів, а в малому – с ? Склади вираз для розв'язування задачі та знайди його значення, якщо k = 5 і с = 4.
Розв'язання.
1) 1224 • k + 208 • с (к.) – обслговує кіноглядачів за день.
Якщо k = 5 і с = 4, тоді 1224 • k + 208 • с = 1224 • 5 + 208 • 4 = 6952 (к.)

х1224
       5
 6120
х208
      4
  832
+6120
    832
  6952

Відповідь: за день кінотеатр може обслуговувати 6952 глядачів.

Завдання 555. Від однієї пристані одночасно в одному напрямку вирушили катер і буксир. Швидкість катера 27 км/год, а буксира – 18 км/год. Яка відстань буде між ними через 3 год? (Розв'яжи задачу двома способами.)
Розв'язання.
1 спосіб.
1) 27 – 18 = 9 (км/год) – швидкість віддалення.
2) 9 • 3 = 27 (км) – буде відстань через 3 год.
2 спосіб.
1) 27 • 3 = 81 (км) – відстань катера.
2) 18 • 3 = 54 (км) – відстань буксира.
3) 81 – 54 = 27 (км) – відстань між човном та буксиром за 3 год.
Відповідь: за 3 год відстань між човном та буксиром буде 27 км.

Завдання 556. У цистерні було 3400 л бензину. Наповнили 4 однакові бочки, і в цистерні залишилося 2600 л бензину. Скільки літрів бензину налили в кожну бочку?
Розв'язання.
1) 3400 – 2600 = 800 (л) – бензину в 4 бочках.
2) 800 : 4 = 20 (л) – бензину в одній бочці.
Відповідь: в кожну бочку налили 20 л бензину.

Завдання 557.

х40037
         2
 80074
х34050
        4
136200
х80015
         4
320060
_744 | 24
 72       31
   24
   24
    0

Завдання 558. 
3400 (3 тисячі, 34 сотень)
7000 (7 тисяч)
2404 (2 тисячі,  24 сотень) ,
140000 (140 тисяч, 1400 сотень)
2) 5 сот. = 500
    240 сот. = 24000
    З дес. = 30
    180 дес. = 1800
    5 тис. = 5000

Завдання 559.

1200 • 4
1200 • 4 = 4800
12 сот. • 4 = 48 сот.
7000 • 4
7000 • 4 = 28 000
7 тис. • 4 = 28 тис.

Завдання 560.

х 2300
    7
 16100
х 49000
     4
 196000
х 34050
        6
 204300

2)

х6700
    2
13400
х84000
    6
504000
х130000
    7
  910000
х760
    5
 3800

Завдання 561.
Якщо а = 4, тоді а • 10 + 300 = 4 • 10 + 300 = 40 + 300 = 340
Якщо а = 40, тоді а • 10 + 300 = 40 • 10 + 300 = 400 + 300 = 700
Якщо а = 400, тоді а • 10 + 300 = 400 • 10 + 300 = 4000 + 300 = 4300
Якщо а = 210, тоді а • 10 + 300 = 210 • 10 + 300 = 2100 + 300 = 2400

Завдання 562*. Три дівчинки Мальва, Маргарита і Лілія тримали в руках квіти: мальви, маргаритки та лілії. Жодна з них не тримала квіти, від назви яких походить її ім'я. Маргарита уважно розглядала лілії, які тримала подруга. Хто які квіти тримав?
Розв'язання.
Маргарита тримала мальви.
Мальва тримала лілії.
Лілія тримала маргаритки.

Завдання 563. Один оператор набирає за день на комп'ютері 20 сторінок тексту, а другий - 24 сторінки. Скільки сторінок вони наберуть за k днів, якщо працюватимуть разом? Склади вираз для розв'язування задачі та знайди його значення, якщо k = 5.
Розв'язання.
1 спосіб.
(20 + 24) • k = 44 • 5 = 220 (с.) – наберуть сторінок.
2 спосіб.
20 • k + 24 • k = 20 • 5 + 24 • 5 = 100 + 120 + 220 (с.) – наберуть сторінок.
Відповідь: оператори разом наберуть 220 сторінок.

Завдання 564.
1) Яка маса 6 таких коней? 2 корів? 10 овець?
600 • 6 = 3600 (кг) – маса 6 коней.
480 • 2 = 960 (кг) – маса 2 корів.
40 • 10 = 400 (кг) – маса 10 овець.
2) На скільки маса 2 корів більша від маси коня?
480 • 2 = 960 (кг) – маса двох корів.
960 – 600 = 360 (кг) – на стільки маса 2 корів більша від маси коня.
3) Маса скількох кіз дорівнює масі однієї корови?
4) Чому дорівнює маса 5 таких кіз і 4 овець разом?
30 • 5 = 150 (кг) – маса 5 кіз.
40 • 4 = 160 (кг) – маса 4 овець.
150 + 160 = 310 (кг) – маса 5 кіз та 4 овець.

Завдання 565°.
2300 • 5 = (2000 + 300) • 5 = 2000 • 5 + 300 • 5 = 10000 + 1500 = 11500
2140 • 5 = (2000 + 100 + 40) • 5 = 2000 • 5 + 100 • 5 + 40 • 5 = 10000 + 500 + 200 = 10700
14 ц 9 кг – 6 ц 28 кг = (13 ц + 1 ц + 9 кг) – 6 ц 28 кг = (13 ц + 100 кг + 9 кг) – 6 ц 28 кг = 13 ц 109 кг – 6 ц 28 кг = (13 ц – 6 ц) + (109 кг – 28 кг) = 7 ц + 81 кг
або

_14 ц 09 кг
   6 ц 28 кг
    7 ц 81 кг
_1409
   628
   781 (кг)

4 м 75 см + 9 м 9 см = (4 м + 9 м) + (75 см + 9 см) = 13 м 84 см
або

+4 м 75 см
  9 м 09 см
13 м 84 см
+475
  909
1384 (см)

2 кг – 300 г = (1 кг + 1 кг) – 300 г = 1 кг 1000 г – 300 г = 1 кг + (1000 г – 300 г) = 1 кг + 700 г = 1 кг 700 г
або

_2 кг 000 г
        300 г
 1 кг 700 г
_2000
   300
  1700 (г)

2 ц : 5 = 200 кг : 5 = 40 кг

Завдання 566°. Маса курки 2 кг 375 г, а маса гуски на 2 кг 345 г більша, ніж маса курки. Маса індика на 2 кг 350 г більша, ніж маса гуски й курки разом. Яка загальна маса курки, гуски та індика?
Розв'язання.
1)
+ 2 кг 375 г
   2 кг 345 г
   4 кг 720 г – маса гуски.
2)
+2 кг 375 г
  4 кг 720 г
  7 кг 095 г – маса курки та гуски разом.
3)
+7 кг 095 г
  2 кг 350 г
  9 кг 445 г – маса індика.
4)
+7 кг 095 г
  9 кг 445 г
 16 кг 540 г -  маса курки, гуски та індика разом.
Відповідь: загальна маса курки, гуски та індика дорівнює 16 кг 540 г.

Завдання 567.
1) 20 • 4 = 80
25 • 2 = 50
3 • 14 = 3 • (10 + 4) = 3 • 10 + 3 • 4 = 30 + 12 = 42
2 • 41 = 2 • (40 + 1) = 2 • 40 + 2 • 1 = 80 + 2 = 82
20 • 10 • 2 = 20 • 2 • 10 = 40 • 10 = 400
2 • (3 + 30) = 2 • 3 + 2 • 30 = 6 + 60 = 66
1200 • 5 = (1000 + 200) • 5 = 5000 + 1000 = 6000
101 • 7 = (100 + 1) • 7 = 100 • 7 + 1 • 7 = 700 + 7 = 707
2) Виконай множення, переставивши множники.

х978
      4
3912
х5738
        6
34428
х50400
      8
403200

Завдання 568. У кондитерський цех хлібокомбінату привезли 2756 ящиків масла по 7 кг. Скільки всього кілограмів масла привезли?
Розв'язання:
7 • 2754 = 19292 (кг).
Відповідь: усього привезли 19292 кг масла.

Завдання 569.
1)

х20374
         4
 81496
х35705
          7
249935
х123401
           3
 370203
х240756
           2
 481512

2) 4 • 65 701 – 867 : 3 = 262 515

х65701
         4
262804
_867 | 3      
 6         289
 26
 24
   27
   27
     0
_262804
       289
  262515

Завдання 570.
4078 • 8 + 25 409 = 58033

х4078
        8
32624
+32624
  25409
  58033

6 • 43 051 – 28 • 35 = 257326

х43051
         6
258306

х 28
  35
140

84  

980
_258306
       980
  257326

Завдання 571. Автобус проїхав а км за Ь год. Яку відстань із такою самою швидкістю він проїде за 3 год? Склади вираз для розв'язування задачі.

Розв'язання.
1) а : Ь – швидкість автобуса.
2) а : Ь • 3 – проїде відстань за 3 год.
Відповідь: за 3 год автомобіль проїде а : Ь • 3.

Завдання 572. Полічи двома способами кількість клітинок у кожному прямокутнику. У якому прямокутнику клітинок більше? Порівняй периметри прямокутників.
Розв'язання.
І прямокутник.
10 • 6 = 60 клітинок
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 60 клітинок
Р = (3 + 5) • 2 = 16 (см) – периметр І прямокутника.
ІІ прямокутник.
8 • 8 = 64 клітинок
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 64 клітинок
Р = (4 + 4) • 2 = 16 (см) – периметр ІІ прямокутника.
Периметри прямокутників рівні.

Завдання 573. Перший насос може викачати 24 т води за 6 год, а другий - за 3 год. За скільки годин викачають цю воду обидва насоси, працюючи одночасно?
План розв'язування:
1) Скільки тонн води викачає перший насос за 1 год?
2) Скільки тонн води викачає другий насос за 1 год?
3) Скільки тонн води викачають насоси за 1 год?
4) За скільки годин вони обидва викачають 24 т води?
Розв'язання.
1) 24 : 6 = 4 (т) – тонн води викачає перший насос за 1 год.
2) 24 : 3 = 8 (т) – тонн води викачає другий насос за 1 год.
3) 4 + 8 = 12 (т) – тонн води викачають насоси за 1 год.
4) 24 : 12 = 2 (год) – треба годин.
Відповідь: обидва насоси викачають воду за 2 год.

Завдання 574°.

х75046
          9
675414
х200275
            4
 801100

3 • 348 + 407 • 7 = 3893

х348
      3
1044
х407
      7
2849
+1044
  2849
  3893

5 • 280 – 280 : 10 = (200 + 80) • 5 – 28 = 200 • 5 + 80 • 5 – 28 = 1000 + 400 – 28 = 1372

2 кг – 200 г = 2000 г – 200 г = 1800 г = 1 кг 800 г
або
_2 кг 000 г
        200 г
  1 кг 800 г

2 м – 200 см = 2 м – 2 м = 0 

Завдання 575°. Побудуй прямокутник АВСD зі сторонами 2 см 5 мм і 4 см 5 мм. Знайди периметр прямокутника.
Розв'язання.
1 спосіб.
Р = (2 см 5 мм + 4 см 5 мм) • 2 = 14 см – периметр прямокутника.
+2 см 5 мм
  4 см 5 мм
  7 см 0 мм
2 спосіб.
Р = (25 мм + 45 мм) • 2 = 70 мм • 2 = 140 мм = 14 см – периметр прямокутника.
Відповідь: периметр прямокутника 14 см.

Інші завдання дивись тут...