Інші завдання дивись тут...

Завдання 205

1) Скільки всього в кожному числі сотень; тисяч: 3400, 7000, 2404, 140 000?

2) 5 сот. 240 сот. 3 дес. 180 дес. 5 тис.

 

Завдання 206

2400

70 000

103 000

 

Завдання 207

35 • 100 • 2

25 • 32 • 4

6 • 48 • 50

40 • 200 • 5

 

Завдання 208

2300 • 6 =13 800 2

3 сот. • 6 =138 сот.= 13 800

(23 • 100) • 6 = 23 • 6 • 100 = 13 800

 

Завдання 209

 

Завдання 210

Із пункту A вирушив пішохід зі швидкістю 5 км/год, а через 2 год із цього самого пункту в протилежному напрямку виїхав велосипе­дист зі швидкістю 12 км/год. Через скільки годин після виїзду велосипедиста відстань між ними становитиме 44 км?

 

Завдання 211

Склади задачі за таблицями та розв'яжи дво­ма способами.

Швидкість

Час

Відстань

Швидкість

Час

Відстань

14 км/год

Однаковий

28 км

15 км/год

3 год

Однакова

28 км/год

?

5 км/год

?

 

Завдання 212

Склади рівняння та розв'яжи їх.

1) Добуток невідомого числа й числа 7 зменшили на 140 і одержали 308.

2) Невідоме число збільшили на добуток чисел 287 і 100 й одержали добуток чисел 49 600 • 1.

 

Завдання 213

На малюнку ABCD — квадрат, AB = 16 м. Знайди площу трикутника ABC.

 

Завдання 214

Три дівчинки Мальва, Маргарита і Лілія тримали в руках кві­ти: мальви, маргаритки та лілії. Жодна з них не тримала квіти, від назви яких походить її ім'я. Маргарита уважно розглядала лілії, які тримала подруга. Хто які квіти тримав?

 

Завдання 215

Один редактор опрацьовує за день на комп'ю­тері 20 сторінок тексту, а другий — 24 сторінки. Скільки сторінок вони опрацюють за k днів разом? Склади вираз для розв'язування задачі та знайди його значення, якщо k = 5.

 

Завдання 216

4800 • 6

68 000 • 4

593 000 • 2

15 ц 6 кг - 6 ц 58 кг

32 км 205 м - 8 км 596 м

 

Завдання 217

20 • 4

25 • 2

3 • 14 2 • 41

20 • 10 • 2

2 • (3 + 30)

1200 • 5

101 • 7

 

Завдання 218

1) Прочитай задачу і розглянь її розв'язання.

2) Виконай множення, переставивши множники.

4 • 978

6 • 5738

8 • 50 400

3 • 205 060

7 • 321

5 • 5486

8 • 46214

6 • 625 994

 

Завдання 219

1) 4•20374

    7•35705

    3•123401

    2•240756

2) 4 • 65 701 - 867 : 3 = 262 515

 

Завдання 220

6 • 50 703 + 615 : 3

4 • 6050 - 26 • 38

 

Завдання 221

Купили а кг горіхів за b грн. Яка вартість 9 кг горіхів? Склади обернені задачі.

 

Завдання 222

Перший насос може викачати 24 т води за 6 год, а другий — за 3 год. За скільки годин викача­ють цю воду обидва насоси, працюючи одно­часно? Розглянь план розв'язування. Розв'я­зання запиши.

План розв'язування:

1) Скільки тонн води викачає перший насос за 1 год?

2) Скільки тонн води викачає другий насос за 1 год?

3) Скільки тонн води викачають ці насоси за 1 год?

4) За скільки годин вони обидва викачають 24 т води?

 

Завдання 223

24 м2 9 дм2 … 2490 дм2

23 т … 2 т 232 ц

3 га 30 а … 303 а

32 т 50 кг … 325 ц

 

Завдання 224

Побудуй прямокутник зі сторонами 2 см і 6 см. Знайди його периметр і площу. Заштрихуй 1/3 — площі прямокутника.

 

Завдання 225

Два літаки одночасно вилетіли з аеродрому в протилежних напрямках. Через 10 хв після вильоту відстань між ними була 270 км. Пер­ший літак летів зі швидкістю 15 км/хв. З якою швидкістю летів другий літак? Розв'я­жи задачу двома способами. Вирази швидкість у км/год.

 

Завдання 226

5 • 340 - 2400 : 10

3 • 549 + 2015 • 7

Інші завдання дивись тут...