Інші завдання дивись тут...

Завдання 205 Розряди багатоцифрового числа

1) У числі 3400 всього 34 сот., 3 тис.

У числі 7000 всього 70 сот., 7 тис.

У числі 2404 всього 24 сот., 2 тис.

У числі 140000 всього 1400 сот., 140 тис.

2) 5 сот. = 500

   240 сот. = 24000

   3 дес. = 30

   180 дес. = 1800

   5 тис. = 5000

Завдання 206

13000 = 13 • 1000

2400 = 24 • 100

70000 =• 10000

103000 = 103 • 1000

Завданн 207

35 • 100 • 2 = 35 • 2 • 100 = 70 • 100 = 7000

25 • 32 • 4 = 25 • 4 • 32 = 100 • 32 = 3200

6 • 48 • 50 = 6 • 50 • 48 = 300 • 48 = 14400

40 • 200 • 5 = 200 • 5 • 40 = 1000 • 40 = 40000

 

Завдання 208

2300 • 6 =13 800

3 сот. • 6 =138 сот.= 13 800

(23 • 100) • 6 = 23 • 6 • 100 = 13 800

 

Завдання 209 Письмове множення

×6700
   2   
13400
×84000
   6    
504000
×130000
   7     
 910000
×760
   5  
 3800

Завдання 210

Із пункту A вирушив пішохід зі швидкістю 5 км/год, а через 2 год із цього самого пункту в протилежному напрямку виїхав велосипе­дист зі швидкістю 12 км/год. Через скільки годин після виїзду велосипедиста відстань між ними становитиме 44 км?

Розв'язання

1) 5  2 = 10 (км)  пройшов пішохід за 2 год
2) 44 – 10 = 34 (км)  залишилася відстань, як виїхав велосипедист 
3) 5 + 12 = 17 (км/год)  швидкість віддалення 
4) 34 : 17 = 2 (год) 
Відповідь: через 2 год після виїзду велосипедиста відстань між ними становитиме 44 км.

 

Завдання 211

Велосипедист проїхав 28 км зі швидкістю 14 км/год. Яку відстань він подолає за той самий час, якщо рухатиметься зі швидкістю 28 км/год? 

Швидкість

Час

Відстань

14 км/год

Однаковий

28 км

28 км/год

?

Розв'язання

1-й спосіб

1) 28 : 14 = 2 (год) – час

2) 28 • 2 = 56 (км)

2-й спосіб

1) 28 : 14 = 2 (р.) – у стільки разів більша швидкість

2) 28 • 2 = 56 (км)

Відповідь: за той самий час велосипедист подолає 56 кілометрів.

2) Велосипедист їхав 3 год зі швидкістю 15 км/год. За який час він подолає цю відстань зі швидкістю 5 км/год? 

Швидкість

Час

Відстань

15 км/год

3 год

Однакова

5 км/год

?

Розв'язання

1-й спосіб

1) 15  3 = 45 (км) – відстань

2) 45 : 5 = 9 (год)

2-й спосіб

1) 15 : 5 = 3 (р.) – у стільки разів більша швидкість

2) 3 • 3 = 9 (год)

Відповідь: велосипедист подолає цю відстань за 9 годин.

 

Завдання 212 Рівняння

1) Добуток невідомого числа й числа 7 зменшили на 140 і одержали 308.

х • 7 – 140 = 308

х • 7 = 308 + 140

х • 7 = 448

х = 448 : 7

х = 64

+ 308
   140
   448

_448 |  7 

 42     64

 _28

   28

     0

2) Невідоме число збільшили на добуток чисел 287 і 100 й одержали добуток чисел 49 600 • 1.

на 140 і одержали 308.

х + 287 • 100 = 49600 • 1

х + 28700 = 49600

х = 49600  28700

х = 20900

_ 49600
  28700
  20900
Завдання 213

На малюнку ABCD — квадрат, AB = 16 м. Знайди площу трикутника ABC.

Розв'язання

1) 16  16 = 256 (м2– площа квадрата

2) 256 : 2 = (200 + 40 + 16) : 2 = 128 (м2)

Відповідь: площа трикутника 128 м2.

 

Завдання 214

Три дівчинки Мальва, Маргарита і Лілія тримали в руках кві­ти: мальви, маргаритки та лілії. Жодна з них не тримала квіти, від назви яких походить її ім'я. Маргарита уважно розглядала лілії, які тримала подруга. Хто які квіти тримав? Маргарита тримала мальви, тоді Лілія тримала маргаритки, а Мальва тримала лілії. 

 

Завдання 215

Один редактор опрацьовує за день на комп'ю­тері 20 сторінок тексту, а другий — 24 сторінки. Скільки сторінок вони опрацюють за k днів разом? Склади вираз для розв'язування задачі та знайди його значення, якщо k = 5.

Короткий запис

1 р.  1 день  20 с.

II р.  1 день  24 с.

Разом  k днів  ?

Розв'язання

Вираз: (20 + 24) • k

1) 20 + 24 (с.) – разом за день

2) (20 + 24) • k – разом за k днів

Якщо к = 5, то (20 + 24) • k = (20 + 24) • 5 = 100 + 120 = 220 (с.)

Відповідь: разом вони опрацюють 220 сторінок за 5 днів.

 

Завдання 216

4800 • 6 = 28800

68 000 • 4 = 272000

593 000 • 2 = 1186000

15 ц 6 кг  6 ц 58 кг = 848 кг

32 км 205 м  8 км 596 м = 23609 м = 23 км 609 м

×4800
   6   
28800
×68000
   4    
272000
×593000
     2    
1186000
_1506
   658
   848 (кг)
_32205
   8596
 23609 (м)
Завдання 217

20 • 4 = 80

25 • 2 = (20 + 5) • 2 = 40 + 10 = 50

3 • 14 = 3 • (10 + 4) = 30 + 12 = 42

2 • 41 = 2 • (40 + 1) = 80 + 2 = 82

20 • 10 • 2 = 20 • 2 • 10 = 40 • 10 = 400

2 • (3 + 30) = 2 • 3 + 2 • 30 = 6 + 60 = 66

1200 • 5 = 12 • 5 • 100 = 60 • 100 = 6000

101 • 7 = (100 + 1) • 7 = 700 + 7 = 707

 

Завдання 218

1) У кондитерський цех хлібокомбінату привезли 2756 ящики масла по 7 кг. Скільки всього кілограмів масла привезли?

Розв'язання

х 2756

       7

 19292 (кг)

Відповідь: усього привезли 19292 кг масла.

2) Виконай множення, переставивши множники.

×978
     4
3912
×321
     7
2247
×5738
      6
34428
×5486
      5
27430
×50400
     8  
403200
×46214
       8
369712
×205060
        3 
  615180
×625994
         6
3755964
Завдання 219

1) Виконай множення, переставивши множники.

×20374
        4
 81496
×35705
       7
249935
×123401
         3
 370203
×240756
         2
 481512

2) 4 • 65 701 - 867 : 3 = 262 515 Правильно

 

Завдання 220

6 • 50 703 + 615 : 3 = 304423

4 • 6050  26 • 38 = 23212

×50703
       6
304218

_615 |  3 

 6     205

 _15

   15

     0

+ 304218
       205
   304423
×6050
     4 
24200
×26
  38
 208
 78 
 988
_24200
    988
 23212

Завдання 221

Купили а кг горіхів за b грн. Яка вартість 9 кг горіхів?

Короткий запис

a кг  b грн

9 кг  ?

Розв'язання

b : a • 9 (грн)

Відповідь: вартість 9 кг горіхів b : a • 9 гривень.

 

Завдання 222

Перший насос може викачати 24 т води за 6 год, а другий — за 3 год. За скільки годин викача­ють цю воду обидва насоси, працюючи одно­часно?

Короткий запис

I н. — 6 год  24 т

II н.  3 год — 24 т 

Разом  ? год  24 т

Розв'язання

1) 24 : 6 = 4 (т) – викачає I насос за 1 год

2) 24 : 3 = 8 (т) –  викачає II насос за 1 год

3) 4 + 8 = 12 (т)  викачають насоси разом за 1 год

4) 24 : 12 = 2 (год)

Відповідь: за 2 год викача­ють цю воду обидва насоси, працюючи одно­часно.

 

Завдання 223

24 м2 9 дм2 < 2490 дм2, бо 24 м2 = 2409 дм2

23 т < 2 т 232 ц, бо 23 т = 230 ц = 2 т 30 ц

3 га 30 а > 303 а

32 т 50 кг < 325 ц, бо 325 ц = 32500 кг = 32 т 500 кг

 

Завдання 224

Побудуй прямокутник зі сторонами 2 см і 6 см. Знайди його периметр і площу. Заштрихуй 1/3 — площі прямокутника.

(2 + 6) • 2 = 8 • 2 = 16 (см)  периметр прямокутника

• 2 = 12 (см2 площа прямокутника.

 

Завдання 225

Два літаки одночасно вилетіли з аеродрому в протилежних напрямках. Через 10 хв після вильоту відстань між ними була 270 км. Пер­ший літак летів зі швидкістю 15 км/хв. З якою швидкістю летів другий літак? Розв'я­жи задачу двома способами. Вирази швидкість у км/год.

Розв'язання

1 - й спосіб
1) 270 : 10 = 27 (км/хв)  швидкість віддалення
2) 27 – 15 = 12 (км/хв) = 720 (км/год)
2 -й спосіб
1) ) 15  10 = 150 (км)  пролетів перший літак
2) 270 – 150 = 120 (км)  пролетів другий літак 
3) 120 : 10 = 12 (км/хв) = 720 (км/год)
Відповідь: другий літак летів зі швидкістю 720 км/год.

 

Завдання 226

5 • 340  2400 : 10 = 1460

3 • 549 + 2015 • 7 = 15752

×340
   5 
1700

_2400 |  10 

 20        240

 _40

   40

     0

_ 1700
    240
   1460
×549
     3 
 1647
×2015
      7
14105
+ 1647
 14105
 15752

Інші завдання дивись тут...