Інші завдання дивись тут...

Вправа 52

6 • 7 = 42             

12 • 4 = 48

72 : 12 = 6

48 : 6 = 8

63 – 51 = 12

8 • 9 = 72

42 : 6 = 7

7 • 9 = 63

Завдання 53

1) 1 • 3 = 3, бо 1 + 1 + 1 = 3            0 • 4 = 0, бо 0 + 0 + 0 + 0 = 0

2) «Родина» чисел 1, 5 при множенні: 5 • 1 = 5   1 • 5 = 5   5 : 1 = 5     5 : 5 = 1

«Родина» чисел 0, 4 при множенні:  4 • 0 = 0   0 • 4 = 0     0 : 4 = 0

 

Завдання 54  Множення

При множенні будь якого числа на 1, добуток завжди буде дорівнює цьому числу.

a • 1 = a      5 • 1 = 5         25 • 1 = 25

При множенні будь якого числа на 0, добуток завжди буде дорівнювати 0.

a • 0 = 0      5 • 0 = 0         25 • 0 = 0

 

Завдання 55 Порядок дій

4 • 7 • 0 = 0

8 + 1 • 9 = 8 + 9 = 17

27 : 3 : 9 = 9 : 9 = 1

42 : (7 – 0) = 42 : 7 = 6

(8 – 8) • 1 = 0 • 1 = 0

40 – 0 : 5 = 40 – 0 = 40

7 : 7 • 7 = 1 • 7 = 7

30 : (5 + 0) = 30 : 5 = 6

Завдання 56  З одного поля зібрали 150 ц озимої пшениці, це у 2 рази менше, ніж з іншого. Скільки всьо­го центнерів пшениці зібрали з двох полів?

Короткий запис

 150 ц, це у 2 р. менша, ніж з II

II  ?

Разом  ?

Розв’язання

1) 150 • 2 = 300 (ц) – пшениці зібрали з II поля.

2) 150 + 300 = 450 (ц.)

Відповідь: з двох полів зібрали 450 центнерів пшениці.

 

Завдання 57 На елеватор для висушування привезли 8 вагонів по 40 т зерна пшениці і 5 вагонів з житом по 30 т у кожному. На скільки тонн більше завантажили у вагони пшениці, ніж жита?

Короткий запис

Пшениця  8 в. по 40 т

Жито  5 в. по 30 т

На скільки більше  ?

Розв’язання
1) 40 • 8 = 320 (т) – пшениці привезли.
2) 30 • 5 = 150 (т) – жита привезли.
3) 320 – 150 = 170 (т)
Відповідь: на 170 тонн більше завантажили у вагони пшениці, ніж жита.
 

Завдання 58

1) Склади задачу за коротким записом.

Гречка — 6 п. по 7 кг

Пшоно —  ? п. по 3 кг

Всього — 78 кг

Гречку і пшоно загальною масою 78 кг розфасували у пакети. Отримали 6 пакетів гречки, по 7 кг у кожному, і декілька пакетів пшона, по 3 кг у кожному. Скільки пакетів пшона отримали?

2) Склади задачу за коротким записом.

Гречка — 25 п. по 3 кг

Пшоно — 15 п. по ? кг

Всього — 105 кг

Гречку і пшоно загальною масою 105 кг розфасували у пакети. Отримали 25 пакетів гречки, по 3 кг у кожному, і 15 однакових пакетів пшона. Яка маса пакету пшона?

Завдання 59 До кожної нерівності добери два значення:

120 + а < 160

а = 10, 20

120 : k > 12

k = 2, 3

х : 6 > 12

х = 120, 600

Завдання 60  Накресли 3 прямі так, щоб на них можна було поставити 6 точок і на кожній прямій було по 3 точки.

 

Завдання 61 Від Баби–Яги до Водяника ведуть 2 дороги, а від Водяника до Лісовика — 3 дороги. Скількома способами Бабі–Язі можна дійти до Лісовика, якщо треба зайти до Водяника?

Відповідь: 6 способів.

 

Завдання 62  Порядок дій

(12 – 7) • 8 = 5 • 8 = 40

(3 + 9) • 7 = 12 • 7 = 70 + 14 = 84

80 : (20 • 2) = 80 : 20 : 2 = 4 : 2 = 2

(40 + 24) : 64 = 64 : 64 = 1

40 + 24 : 4 = 40 + 6 = 46

80 : 20 • 2 = 4 • 2 = 8

Завдання 63  До пекарні привезли 15 мішків борошна вищого ґатунку по 40 кг і 8 однакових мішків борошна першого ґатунку. Усього привезли 1 т борошна. Яка маса 1 мішка борошна першого ґатунку?

Короткий запис

Вищого — 15 м. по 40 кг

Першого — 8 м. по ? кг

Разом — 1 т

Розв’язання

1 т = 1000 кг

1) 40 • 15 = 40 • (10 + 5) = 400 + 200 = 600 (кг) – борошна вищого ґатунку привезли.

2) 1000 – 600 = 400 (кг) – борошна першого ґатунку привезли.

3) 400 : 8 = 50 (кг)

Відповідь: маса мішка борошна першого ґатунку 50 кілограмів.

 

Завдання 64 Ділення з остачею

12 : 2 = 6

13 : 2 = 6 (ост.1)

16 : 4 = 4

18 : 4 = 4 (ост.2)

20 : 5 = 4

23 : 5 = 4 (ост.3)

28 : 7 = 4

30 : 7 = 4 (ост.2)

42 : 6 = 7

45 : 6 = 7 (ост.3)

Завдання 65

1) Остачі при діленні на 6: 0, 1, 2, 3, 4, 5       

   Остачі при діленні на 9: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2) Із чисел від 0 до 70 числа, у яких при діленні на 6 в остачі виходить 1:

1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67

 

Завдання 66

53 : 8 = 6 (ост. 5)

43 : 6 = 7 (ост. 1)

92 : 6 = 15 (ост. 2)

Завдання 67

67 : 8 = 8 (ост. 3)

37 : 7 = 5 (ост. 2)

96 : 10 = 9 (ост. 6)

73 : 4 = 18 (ост. 1)

98 : 9 = 10 (ост. 8)

Перевірка: 8 • 8 + 3 = 64 + 3 = 67

Перевірка: 5 • 7 + 2 = 35 + 2 = 37

Перевірка: 9 • 10 + 6 = 90 + 6 = 96

Перевірка: 18 • 4 + 1 = 72 + 1 = 73

Перевірка: 10 • 9 + 8 = 90 + 8 = 98

Завдання 68  Якщо ділене менше дільника, то неповна частка — нуль, а ділене буде остачею. 6 : 8 = 0 (ост. 6)          8 • 0 + 6 = 6

 

Завдання 69 Рівняння

45 : 7 = 6 (ост. 3)

6 • х + 3 = 45

6 • х = 45 – 3

6 • х = 42

х = 42 : 6

х = 7

78 : 12 = 6 (ост. 6)

6 • х + 6 = 78

6 • х = 78 – 6

6 • х = 72

х = 72 : 6

х = 12

56 : 6 = 9 (ост. 2)

9 • х + 2 = 56

9 • х = 56 – 2

9 • х = 54

х = 54 : 9

х = 6

6 : 7 = 0 (ост. 6)

Завдання 70  Восени в саду посадили 84 яблуні по 14 дерев у кожному ряді і 48 груш по 12 дерев у кожному ряді. Скільки всього рядів яблунь і груш посадили?

Короткий запис

84 яблуні — ? р. по 14 д.

48 груш — ? р. по 12 д.

Разом — ? р.

Розв’язання

1) 84 : 14 = 6 (р.) – рядів яблунь посадили.

2) 48 : 12 = 4 (р.) – рядів груш посадили.

3) 6 + 4 = 10 (р.) 

Відповідь: посадили 10 рядів яблунь і груш.

� Запитання, щоб розв'язанням був вираз 84 : 14 – 48 : 12. На скільки більше посадили рядів яблунь, ніж груш? (На скільки менше посадили рядів груш, ніж яблунь?)

 

Завдання 71

587 – 290 + 369 = 666

926 – (508 – 213) = 631

_587

  290

  297

+297

  369

  666

_508

  213

  295

_926

  295

  631

720 : 6 • 2 = (600 + 120) : 6 • 2 = (100 + 20) • 2 = 200 + 40 = 240

Завдання 72 

Кути можуть утворитися при перетині двох прямих: гострі, тупі, прямі

 

Завдання 73  У двох дитячих командах із хортингу було 96 спортсменів. У пер­шій команді спортсменів було у 2 рази більше, ніж у другій. Скільки спортсменів було в кож­ній команді?

Розв’язання

Нехай в другій команді було х спортсменів, тоді в першій команді буде х•2 спортсменів. Складаємо рівняння і розв'язуємо його:

х + х • 2 = 96

х • 3 = 96

х = 96 : 3

х = 32

Отже, 32 спортсменів було в другій команді.

х • 2 = 32 • 2 = (30 + 2) • 2 = 60 + 4 = 64 (сп.)  спортсменів було в першій команді.

Відповідь: у першій команді 64 спортсмени, у другій команді 32 спортсмени.

 

Завдання 74

76 : 6 = 12 (ост. 4)

27 : 8 = 3 (ост. 3)

83 : 15 = 5 (ост. 8)

24 : 9 = 2 (ост. 6)

96 : 12 = 8

(62 + 24) : 9 = 86 : 9 = 9 (ост. 5)

(94 – 52) : 8 = 42 : 8 = 5 (ост. 2)

Завдання 75 Першого дня на фарбування лавок у парку витратили 4 банки фарби по 3 кг, а другого — 5 таких самих банок. Скільки всього кіло­грамів фарби витратили за 2 дні? Розв'яжи задачу двома способами.

Короткий запис

I — 4 б. по 3 кг

II — 5 б. по 3 кг

Разом — ? кг

Розв’язання

1-й спосіб

1) 4 + 5 = 9 (б.) – банок фарби витратили за два дні.

2) 3 • 9 = 27 (кг) 

2-й спосіб

1) 3 • 4 = 12 (кг) – фарби витратили I дня.

2) 3 • 5 = 15 (кг) – фарби витратили II дня.

3) 12 + 15 = 27 (кг) 

Відповідь: за два дні витратили 27 кілограмів фарби.

Інші завдання дивись тут...