Інші завдання дивись тут...

Завдання 122

(240 – 80) : 10 = 160 : 10 = 16

1/10 різниці чисел 240 і 80

(240 – 80) : 10 = 160 : 10 = 16

Різницю чисел 240 і 80 зменш у 10 разів

Результати однакові, бо слова знайти 1/10 і зменшити у 10 разів означають, що треба виконати дію ділення на 10.

 

Завдання 123 Порядок дій

809 – 538 + 267 = 538

8 • (350 – 290) – 390 = 90

_809

  538

  271

+271

  267

  538 

_350

  290

   60 

х 8

   60

  480 

_480

  390

   90

460 – (387 – 50 • 3) = 223

(620 – 570) • 4 + 315 = 515

_387

  150

  237 

_460

  237

  223

_620

  570

   50

х 50

   4

 200

+ 200

   315

   515

Завдання 124

530 + 310 – 450 = 840 – 450 = 840 – 440 – 10 = 400 – 10 = 390

890 – (530 + 310) = 890 – 840 = 50

Якщо a = 20, b = 3, с = 60, то с – a • b = 60 – 20 • 3 = 60 – 60 = 0

 

Завдання 125 На автомобіль навантажили 20 комп'ютерних крісел масою 25 кг кожне і 10 стільців масою 15 кг кожен. Яка загальна маса офісних меблів, навантажених на автомобіль?

Короткий запис

Крісел  20 шт. по 25 кг

Стільців  10 шт. по 15 кг

Разом  ? кг

Розв’язання

1) 25 • 20 = 500 (кг) – маса крісел.

2) 15 • 10 = 150 (кг) – маса стільців.

3) 500 + 150 = 650 (кг)

Відповідь: маса офісних меблів 650 кілограм.

Розв'язанням задач такого вигляду є вираз: a • b + с • k

� Змінили частину задачі, щоб її розв'язанням був вираз a • b + с

На автомобіль навантажили 20 комп'ютерних крісел масою 25 кг кожне і стілець масою 15 кг. Яка загальна маса офісних меблів, навантажених на автомобіль?

Короткий запис

Крісел  20 шт. по 25 кг

Стілець  15 кг

Разом  ? кг

Розв’язання

1) 25 • 20 = 500 (кг) – маса крісел.

3) 500 + 15 = 515 (кг)

Відповідь: маса офісних меблів 515 кілограм.

 

Завдання 126

1) У кіоск завезли 3 ящики яблук, по 20 кг у кожному, і 4 ящики груш, по 30 кг в кожному. Скільки всього кілограмів фруктів привезли?

Короткий запис

І — 3 ящ. по 20 кг

ІІ — 4 ящ. по 30 кг

Всього — ? кг

Розв’язання

1) 20 • 3 = 60 (кг) – маса яблук.

2) 30 • 4 = 120 (кг) – маса груш.

3) 60 + 120 = 180 (кг)

Відповідь: привезли 180 кілограмів фруктів.

2) У дівчинки було 80 грн купюрами і 10 грн монетами. Скільки гривень стало у дівчинки після того, як вона витратила половину всіх грошей на солодощі?

Короткий запис

Було — 80 грн і 10 грн

Витратили — ?, 1/2 того, що було

Стало — ?

Розв’язання

1) 80 + 10 = 90 (грн) – було грошей спочатку.

2) 90 : 2 = (80 + 10) : 2 = 40 + 5 = 45 (грн) – витратила грошей.

3) 90  45 = 45 (грн)

Відповідь: у дівчинки стало 45 гривень.

 

Завдання 127 Рівняння

2 • х + 320 = 620

2 • х = 620  320

2 • х = 300

х = 300 : 2

х = 150

2 • 150 + 320 = 620

620 = 620

х : 4 • 10 = 600

х : 4 = 600 : 10

х : 4 = 60

х = 60 • 4

х = 240

240 : 4 • 10 = 600

600 = 600

(х – 120) : 3 = 210

х – 120 = 210 • 3

х – 120 = 630

х = 630 + 120

х = 750

(750 – 120) : 3 = 210

210 = 210

(х – 150) • 5 = 250

х – 150 = 250 : 5

х – 150 = 50

х = 50 + 150

х = 200

(200 – 150) • 5 = 250

250 = 250

Завдання 128

+476

  365

  841

_636

  258

  378

+443

  569

 1012

+342

  345

  687

+367

  543

  910

_628

  369

  259

Завдання 129 До кожної нерівності добери по два значення b.

25 – b > 20

b = 0, 1

b • 4 < 36

b = 1, 2

b : 4 > 8

b = 36, 40

b • 3 – 15 < 9

b = 5, 6

b : 4 + 3 > 10

b = 32, 36

b : 4 + 6 < 14

b = 16, 20

Завдання 130 Периметр квадрата дорівнює периметру три­кутника з довжинами сторін 3 см, 6 см і 3 см. Побудуй такий квадрат.

1) 3 + 6 + 3 = 12 (cм) – периметр трикутника або квадрата.

2) 12 : 4 = 3 (см) – сторона квадрата.

Завдання 131

У шухляді лежать однакові за розміром кульки: 5 чорних і 7 білих. Скільки кульок треба вий­няти із шухляди, не зазираючи до неї, щоб серед них було 3 кульки одного кольору? 

5 кульок, бо БББББ, ЧББББ, ЧЧБББ, ЧЧЧББ, ЧЧЧЧБ, ЧЧЧЧЧ, завжди принаймні 3 буде однакові

 

Завдання 132 До магазину привезли 20 упаковок мінеральної газованої води по 12 пляшок і 30 таких самих упаковок мінеральної води без газу. Скільки всього пляшок з мінеральною водою привезли?

Короткий запис

Газована  20 уп. по 12 пл.

Мінеральна  30 уп.

Разом  ? пл.

Розв’язання

1) 12 • 20 = 240 (пл.) – пляшок мінеральної газованої води.

3) 240 + 30 = 270 (пл.)

Відповідь: привезли 270 пляшок з мінеральною водою.

 

Завдання 133

376 + 568 – 8 • 30 = 376 + 568 – 240 = 704

7 • 80 + 269 – 399 = 560 + 269 – 399 = 430

873 – 60 • 7 + 369 = 873 – 420 + 369 = 822

60 : 3 • 7 + 160 : 4 = 140 + 40 = 180

+376

  568

  944

_944

 240

 704

+560

  269

  829

_829

 399

 430

_873

 420

 453 

+453

  369

  822

750 : 15 = 750 : 3 : 5 = (600 + 150) : 3 : 5 = (200 + 50) : 5 = 40 + 10 = 46

720 : 3 = (600 + 120) : 3 = 200 + 40 = 240

920 : 23 = (92 • 10) : 23 = 92 : 23 • 10 = 4 • 10 = 40

960 : 4 = (800 + 160) : 4 = 200 + 40 = 240

Додаткові вправи

Завдання 1 Побудуй числову пряму, на якій 3 клітинки від­повідають 5 см, і познач на ній числа 500, 510, 515, 520, 525

Завдання 3

1) У кіоску було 24 кг абрикосів і 22 кг персиків. Протягом дня продали 37 кг цих фруктів. Скільки кілограмів фруктів залишилося наприкінці дня?

Короткий запис

Було — 24 кг і 22 кг

Продали — 37 кг

Залишилось — ?

Розв’язання

1) 24 + 22 = 46 (кг) – було фруктів в кіоску.

2) 46 – 37 = 9 (кг)

Відповідь: наприкінці дня залишилося 9 кг фруктів.

2) У кіоску було а кг фруктів. До обіду продали b кг фруктів, а після обіду  ще с  кг фруктів. Скільки кілограмів фруктів залишилося наприкінці дня?

Короткий запис

Було — a кг

Продали — b кг і c кг

Залишилось — ?

Розв’язання

1) b + c (кг) – продали фруктів.

2) а – (b + c) (кг)

Відповідь: наприкінці дня залишилося а – (b + c) кг фруктів.

 

Завдання 2

Закономірність

Ряд

 237 – 117 = 20

1) 217, 237, 257, 277, 297, 317, 337, 357

 175 – 150 = 25

2) 175, 150, 125, 100, 75, 50,  25, 0

 8 + 1 = 9, 7  1 = 6

3) 8, 7, 9, 6, 10, 5, 11, 4, 12, 3, 13, 2, 14, 1, 15

Завдання 4 Письмове додавання

_542

  163

  379

+496

  344

  840

_820

  457

  363

_840

  265

  575

Завдання 5 Рівняння

х • 30 = 900

х = 900 : 30

х = 30

30 • 30 = 900

900 = 900

(х + 24) • 30 = 900

х + 24 = 900 : 30

х + 24 = 30

х = 30 – 24

х = 6

(6 + 24) • 30 = 900

900 = 900

х + 24 • 30 = 900

х + 720 = 900

х = 900 – 720

х = 80

80 + 24 • 30 = 900

900 = 900

х • 20 – 240 = 360

х • 20 = 360 + 240

х • 20 = 600

х = 600 : 20

х = 30

30 • 20 – 240 = 360

360 = 360

Завдання 6  Ділянку землі прямокутної форми можна розді­лити на дві однакові квадратні ділянки. Яка довжина квадратної ділянки, якщо її периметр становить 600 м?

600 : 4 = 150 (м) – довжина квадратної ділянки.

 

Завдання 7  Фігура складається з 9 квадратів. Розріж її на 3 однакові частини.

Завдання 8 Заміни x таким значенням, щоб значення виразу стало на 20 менше

х – 20  + 200

х – 20 – 280

(х – 20) • 5

(х – 20) : 4

Інші завдання дивись тут...