Інші завдання дивись тут...

Завдання 122

(240 – 80) : 10 = 160 : 10 = 16

1/10 різниці чисел 240 і 80

(240 – 80) : 10 = 160 : 10 = 16

Різницю чисел 240 і 80 зменш у 10 разів

Завдання 123 Порядок дій

809 – 538 + 267

8 • (350 – 290) – 390

 

 

 

 

460 – (387 – 50 • 3)

(620 – 570) • 4 + 315

 

 

 

 

Завдання 124

530 + 310 – 450 = 840 – 450 = 840 – 400 – 50 = 350

890 – (530 + 310) = 890 – 840 = 50

Якщо a = 20, b = 3, с = 60, тоді с – a • b = 60 – 20 • 3 = 60 – 60 = 0

 

Завдання 125 На автомобіль навантажили 20 комп'ютерних крісел масою 25 кг кожне і 10 стільців масою 15 кг кожен. Яка загальна маса офісних меблів, навантажених на автомобіль?

a • b + с • k?

� Змінили частину задачі, щоб її розв'язанням був вираз a • b + с

 

Завдання 126

1)

І — 3 рази по а

ІІ — 4 рази по b

Всього — ?

2)

Було — a і b

Витратили — 1/2

Стало — ?

 

Завдання 127

2 • х + 320 = 620

х : 4 • 10 = 600

(х – 120) : 3 = 210

(х – 150) • 5 = 250

Завдання 128

+4*6

  36*

  *41

_63*

  2*8

  *78

+*43

  5**

  *12

+*42

  3*5

  28*

+3*7

  *43

  91*

_62*

  3*9

  *59

Завдання 129  Нерівності

25 – b > 20

b • 4 < 36

b : 4 > 8

b • 3 – 15 < 9

b : 4 + 3 > 10

b : 4 + 6 < 14

Завдання 130 Периметр квадрата дорівнює периметру три­кутника з довжинами сторін 3 см, 6 см і 3 см. Побудуй такий квадрат.

 

Завдання 131

У шухляді лежать однакові за розміром кульки: 5 чорних і 7 білих. Скільки кульок треба вий­няти із шухляди, не зазираючи до неї, щоб серед них було 3 кульки одного кольору?

 

Завдання 132 До магазину привезли 20 упаковок мінеральної газованої води по 12 пляшок і 30 таких самих упаковок мінеральної води без газу. Скільки всього пляшок з мінеральною водою привезли?

 

Завдання 133

376 + 568 – 8 • 30

7 • 80 + 269 – 399

873 – 60 • 7 + 369

60 : 3 • 7 + 160 : 4

 

 

 

 

 

 

 

750 : 15

720 : 3

920 : 23

960 : 4

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові вправи

Завдання 1 Побудуй числову пряму, на якій 3 клітинки від­повідають 5 см, і познач на ній числа 500, 510, 515, 520, 525

 

Завдання 2

Закономірність

Ряд

 

1) 217, 237, 257,

 

2) 175, 150, 125,

 

3) 8, 7, 9, 6, 10, 5, 11,

Завдання 3

1)

Було — 24 кг і 22 кг

Продали — 37 кг

Залишилось — ?

 

2) Було — a

Продали — b і c

Залишилось — ?

 

Завдання 4 Письмове додавання

_54*

  1*3

  *79

+*96

  3*4

  84*

_*20

  4*7

  36*

_84*

  2*5

  57*

Завдання 5 Рівняння

х • 30 = 900

х = 900 : 30

х = 30

(х + 24) • 30 = 900

х + 24 = 900 : 30

х + 24 = 30

х = 30 – 24

х = 6

х + 24 • 30 = 900

х + 720 = 900

х = 900 – 720

х = 80

х • 20 – 240 = 360

х • 20 = 360 + 240

х • 20 = 600

х = 600 : 20

х = 30

Завдання 6  Ділянку землі прямокутної форми можна розді­лити на дві однакові квадратні ділянки. Яка довжина квадратної ділянки, якщо її периметр становить 600 м?

 

Завдання 7  Фігура складається з 9 квадратів. Розріж її на 3 однакові частини.

 

Завдання 8 Заміни x таким значенням, щоб значення виразу стало на 20 менше

х + 200

х – 280

х • 5

х : 4

Інші завдання дивись тут...