Інші завдання дивись тут...

Завдання 179 

30 = 3 • 10     60 = 6 • 10    90 = 9 • 10    400 = 4 • 100     700 = 7 • 100

 

Завдання 180  Множимо число на добуток

4 • (2 • 3) = 4 • 6 = 24

4 • (2 • 3) = (4 • 2) • 3 = 8 • 3 = 24

5 • (4 • 2) = 5 • 8 = 40

5 • (4 • 2) = (5 • 2) • 4 = 10 • 4 = 40

 

Завдання 181, 182 Письмове множення

х 48

     20

   960

х 23

     30

   690

х 16

     50

   800

х 18

     40

   720

х 18

     50

   900

Завдання 183 Два автомобілі вантажністю 80 ц і 120 ц зро­били по 3 рейси з доставки бетону. Скільки всього бетону перевезли? Розв'яжіть задачу двома способами.

Автомобілі

Вантажність 1 автомобіля 

Кількість рейсів

Загальна вантажність

I

80 ц

3

 

?

 

II

120 ц

Розв’язання

1 спосіб

1) 80 + 120 = 200 (ц) – вантажність двох автомобілів разом

2) 200  3 = 600 (ц)

Вираз: (80 + 120) • 3 = 600

2 спосіб

1) 80  3 = 240 (ц) – перевіз бетону I автомобіль за 3 рейси

2) 120  3 = 360 (ц) – перевіз бетону II автомобіль за 3 рейси

3) 240 + 360 = 600 (ц)

Вираз: 80 • 3 + 120 • 3 = 600

Відповідь: перевезли 600 ц бетону.

 

Завдання 184

1) Один автомобіль перевіз 720 ц картоплі за 8 рейсів, а  другий —  120 ц за декілька рейсів. Скільки рейсів зробив другий автомобіль, якщо  вантажність кожного автомобіля однакова?

 

За 1 рейс

Кількість

Маса вантажу

І

Однаково

8

720 ц

ІІ

?

540 ц

Розв’язання

1) 720 : 8 = 90 (ц) – вантажність кожного автомобіля

2) 540 : 90 = 6 (р.)

Вираз: 540 : (720 : 8) = 6

Відповідь: другий автомобіль зробив 6 рейсів.

2) На 560 гривень для 4 гостей купили квитки в кіно і в театр. Яка ціна квитка в театр, якщо в кіно  60 грн?

Короткий запис

І — 4 рази по 60

ІІ — 4 рази по ?

Всього — 560

Розв’язання

1) 560 : 4 = (400 + 160) : 4 = 100 + 40 = 140 (грн) – ціна квитків в кіно і в театр разом

2) 140  60 = 80 (грн)

Вираз: (560 : 4)  60 = 80

Відповідь: ціна квитка в театр 80 гривень.

 

Завдання 185 Рівняння

х : 20 + 82 = 125

х : 20 = 125  82

х : 20 = 43

х = 43 • 20

х = 860

_ 125

     82

     43

х 43

     20

    860

680 – х : 30 = 656

х : 30 = 680 – 656

х : 30 = 24

х = 24 • 30

х = 720

_ 680

   656

     24

х 24

     30

    720

Завдання 186

Фермер зібрав 126 т сої, жита удвічі менше, ніж сої, а гречки — у 4 рази більше, ніж жита. Скільки всього тонн зерна зібрав фермер?

Короткий запис

Сої — 126 т

Жита — ?, у 2 рази менше, ніж сої

Гречки — ?, у 4 рази більше, ніж жита

Всього — ?

Розв’язання

1) 126 : 2 = 63 (т) – зібрав жита.

2) 63 • 4 = (60 + 3) • 4 = 240 + 12 = 252 (т) – зібрав гречки.

3) 63 + 252 = 315 (т) – зібрав жита і гречки разом.

4) 315 + 126 = 441 (т)

Відповідь: фермер зібрав 441 тонну зерна.

 

Завдання 187 Нерівність

с • 6 < 30    с • 6 < 5 • 6     с < 5

 

Завдання 188 Ознайомлення з дробами

Побудуй відрізок АВ, 1/20 довжини якого дорівнює 5 мм.

 20 = 100 (мм) = 10 (см) – довжина відрізка АВ

Завдання 189  До магазину привезли 40 упаковок яблучного соку по 12 пакетів і 30 таких самих упаковок апельсинового соку. Скільки всього пакетів соку привезли до магазину?

 

Пакетів в 1 упаковці

Кількість упаковок

Усього пакетів

Яблучний

12

40

?

 

Апельсиновий

30

Розв’язання

1) 40 + 30 = 70 (уп.) – всього упаковок

2) 70 • 12 = 840 (п.)

Відповідь: всього привезли 840 пакетів соку.

 

Завдання 190

х 26

     4

 104

х 26

     40

 1040

х 17

     5

   85

х 17

     50

   850

х 46

     2

   92

х 46

     20

   920

х 28

     3

   84

х 28

     30

   840

Завдання 191

20 • (10 + 8) = 20 • 10 + 20 • 8 = 200 + 160 = 360

40 • 5 + 7 = 200 + 7 = 207

50 • 12 + 10 = 600 + 10 = 610

 

Завдання 192, 193

х 42

   23

+126

  84 

  966

х 51

   18

+408

  51  

  918

х 32

   25

+160

  64 

  800

х 19

   18

+152

  19 

  342

х 38

   24

+152

  76 

  912

Завдання 194  Посіяли 15 кг озимої пшениці, а зібрали — у 23 рази більше. Скільки кілограмів пшениці зібрали?

Короткий запис

Посіяли — 15 кг

Зібрали — ?, у 23 рази більше

Розв’язання

х 15

   23

+ 45

  30 

  345 (кг)

Відповідь: зібрали 345 кілограмів пшениці.

Завдання 195

1) У магазині було а зошитів у лінійку і b зошитів у клітинку. Привезли у d разів більше зошитів, ніж було. Скільки зошитів стало в магазині?

Короткий запис

Було — a з. і b з.

Привезли — ?, у d разів більше

Стало — ?

Розв’язання

Вираз: (а + b) • d + (a + b)

Якщо а = 100, b = 50, d = 2, то 

(а + b) • d + (a + b) = (100 + 50) • 2 + (100 + 50) = 200 + 100 + 150 = 450 (з.)

Відповідь: у магазині стало 450 зошитів.

2) У магазині було а зошитів у клітинку та декілька зошитів у лінійку. Привезли у 4 рази більше зошитів, ніж у магазині було. Скільки зошитів у лінійку було спочатку, якщо всього стало с зошитів.

Короткий запис

Було — a з. і ? з.

Привезли — ?, у d разів більше

Стало — с

Розв’язання

Вираз:  с : (d + 1) – а 

Якщо а = 100, d = 2, c = 450, то 

с : (d + 1) – а 450 : (2 + 1) – 100 450 : 3 – 100 = 150 – 100 = 50 (з.)

Відповідь: у магазині було спочатку 50 зошитів у лінійку.

 

Завдання 196  Якщо довжину прямокутника зменшити на 4 м, а ширину збільшити на 3 м, то одержимо квадрат. На скільки метрів довжина прямо­кутника більша за його ширину?

Розв’язання

Нехай а довжина квадрата, а b  ширина квадрата., тоді а – b = 0.

(а – 4) – (b + 3) = 0, тоді а b = 4 + 3, а – b = 7 (м)

Відповідь: на 7 метрів.

 

Завдання 197

Ділене виражене добутком чисел 24 і 30. Дільник 9.

(24 • 30) : 9 = 720 : 9 = 80

Перший множник — різниця чисел 92 і 78, а другий — 60.

(92 – 78) • 60 = 14 • 60 = (10 + 4) • 60 =600 + 240 = 840

Зменшуване — добуток чисел 47 і 20, а від'єм­ник — добуток чисел 18 і 40.

47 • 20 – 18 • 40 = 940 – 720 = 220

 

Завдання 198 

Нерівність

Найменше значення

Найбільше значення

1) х < 230

0

229

2) х < 45

0

44

3) 6 < х < 8

7

7

Завдання 199 Є три числа: 30, 20, 5. Знайди всі можливі добутки суми двох чисел на третє число.

(30 + 20) • 5 = 50 • 5 = 250

(30 + 5) • 20 = 600 + 100 = 700

(20 + 5) • 30 = 600 + 150 = 750

 

Завдання 200

х 33

   26

+198

  66 

  858

х 42

   17

+294

  42  

  714

х 28

   29

+252

  56 

  812

х 34

   41

+ 34

136 

1394

х 35

   25

+175

  70 

  875

х 26

   26

+156

  52 

  676

х 45

   22

+ 90

  90 

  990

х 52

   18

+416

  52 

  936

Завдання 201 Від свого будинку хлопчик проїхав на вело­сипеді в одному напрямку 300 м. Потім він повернувся і в протилежному напрямку про­їхав відстань, у 3 рази меншу. На якій відстані від свого будинку зупинився хлопчик? Яку відстань він проїхав?

Короткий запис

Відстань — 300 м

Проїхав — ?, у 3 рази менше

Залишилося — ?

Всього — ?

Розв’язання

1) 300 : 3 = 100 (м) – проїхав у протилежному напрямку

2) 300  100 = 200 (м) – залишилося їхати

3) 300 + 100 = 400 (м) – проїхав відстань

Відповідь: хлопчик зупинився на відстані 200 м від свого будинку, він проїхав 400 м.

Інші завдання дивись тут...