Інші завдання дивись тут...

Завдання 179 

30 = 3 • 10     60 = 6 • 10    90 = 9 • 10    400 = 4 • 100     700 = 7 • 100

 

Завдання 180  Множимо число на добуток

4 • (2 • 3) = 4 • 6 = 24

4 • (2 • 3) = (4 • 2) • 3 = 8 • 3 = 24

5 • (4 • 2) = 5 • 8 = 40

5 • (4 • 2) = (5 • 2) • 4 = 10 • 4 = 40

 

Завдання 181, 182 Письмове множення

х48

   20

 960

х23

   30

 690

х16

   50

  800

х18

   40

 720

х18

   50

 900

Завдання 183 Два автомобілі вантажністю 80 ц і 120 ц зро­били по 3 рейси з доставки бетону. Скільки всього бетону перевезли?

1 спосіб

80 • 3 + 120 • 3 = 240 + 360 = 600

2 спосіб

(80 + 120) • 3 = 200 • 3 = 600

 

Завдання 184

1)

 

За 1 рейс

Кількість

Маса вантажу

І

однаково

8

720 ц

ІІ

?

540 ц

2)

І — 4 рази по 60

ІІ — 4 рази по ?

Всього — 560

 

Завдання 185 Рівняння

х : 20 + 82 = 125

680 – х : 30 = 656

Завдання 186

Сої — 126 т

Жита — ?, у 2 рази менше, ніж сої

Гречки — ?, у 4 рази більше, ніж жита

Всього — ?

126 + 126 : 2 + 126 : 2 • 4

 

Завдання 187 Нерівність

с • 6 < 30    с • 6 < 5 • 6     с < 5

 

Завдання 188 Ознайомлення з дробами

Побудуй відрізок АВ, 1/20 довжини якого дорівнює 5 мм.

 

Завдання 189  До магазину привезли 40 упаковок яблучного соку по 12 пакетів і 30 таких самих упаковок апельсинового соку. Скільки всього пакетів соку привезли до магазину?

 

Завдання 190

х26

   4

104

х26

   40

1040

х17

   5

 85

х17

   50

 850

х46

   2

 92

х46

    20

  920

х28

   3

 84

х28

    30

  840

Завдання 191, 192, 193

42 • 23 = 42 • (20 + 3) = 42 • 20 + 42 • 3 = 840 + 126 = 966

51 • 18 = 51 • (10 + 8) = 51 • 10 + 51 • 8 = 510 + 408 = 918

32 • 25 = 32 • (20 + 5) = 32 • 20 + 32 • 5 = 640 + 160 = 800

19 • 18 = 19 • (10 + 8) = 19 • 10 + 19 • 8 = 190 + 152 = 342

38 • 24 = 38 • (20 + 4) = 38 • 20 + 38 • 4 = 760 + 152 = 912

 

Завдання 194  Посіяли 15 кг озимої пшениці, а зібрали — у 23 рази більше. Скільки кілограмів пшениці зібрали?

 

Завдання 195

1)

Було — a і b

Привезли — ?, у d разів більше

Стало — ?

 

2)

Було — a і ?

Привезли — ?, у d разів більше

Стало — с

 

Завдання 196  Якщо довжину прямокутника зменшити на 4 м, а ширину збільшити на 3 м, то одержимо квадрат. Па скільки метрів довжина прямо­кутника більша за його ширину?

 

Завдання 197

Ділене виражене добутком чисел 24 і 30. Дільник 9.

(24 • 30) : 9 = 720 : 9 = 80

Перший множник — різниця чисел 92 і 78, а другий — 60.

(92 – 78) • 60 = 14 • 60 = 600 + 240 = 840

Зменшуване — добуток чисел 47 і 20, а від'єм­ник — добуток чисел 18 і 40.

47 • 20 – 18 • 40 = 940 – 720 = 220

 

Завдання 198 

Нерівність

Найменше значення

Найбільше значення

1) х < 230

0

229

2) х < 45

0

44

3) 6 < х < 8

5

7

Завдання 199 Є три числа: 30, 20, 5. Знайди всі можливі добутки суми двох чисел на третє число.

(30 + 20) • 5 = 50 • 5 = 250

(30 + 5) • 20 = 600 + 100 = 700

(20 + 30) • 5 = 50 • 5 = 250

(20 + 5) • 30 = 600 + 150 = 750

(5 + 30) • 20 = 100 + 600 = 700

(5 + 20) • 30 = 150 + 600 = 750

 

Завдання 200

1) 33 • 26

42 • 17  

28 • 29

34 • 41

2) 35 • 25

26 • 26

45 • 22

52 • 18

 

Завдання 201 Від свого будинку хлопчик проїхав на вело­сипеді в одному напрямку 300 м. Потім він повернувся і в протилежному напрямку про­їхав відстань, у 3 рази меншу. На якій відстані від свого будинку зупинився хлопчик? Яку відстань він проїхав?

Інші завдання дивись тут...