Інші завдання дивись тут...

Завдання 224

48 : 6 = 8

42 : 6 = 7

6 • 7 = 42

8 • 9 = 72

7 • 9 = 63

63 – 51 = 12

72 : 12 = 6

12 • 4 = 48

Завдання 225 Назви найближчі розрядні числа

20, 23, 30

30, 36, 49

40, 48, 50

80, 84, 90

90, 93, 100

Завдання 226 Ділення з остачею

490 : 80 = 6 (ост. 10)

570 : 70 8 (ост. 10)

340 : 70 4 (ост. 60)

380 : 40 9 (ост. 20)

Завдання 227 Письмове ділення

_625|    5

  5     125

_12

  10

  _25

    25

      0

_748|    4

  4     187

_34

  32

  _28

    28

      0

_726|    3

  6     242

_12

  12

    _6

      6

      0

_126|    2

  12     63

    _6

      6

       0

_648|    8

 64      81

   _8

     8

      0

Завдання 228, 229 Ділення методом добору

_128|   32

 128      4

    0

_354|   59

  354     6

     0

_126|    42

  126      3

     0

_406|   58

  406     7

     0

Завдання 230

Три енергозберігальні лампи коштують 135 грн. Яку суму грошей потрібно затратити на покупку 21 лампи для заміни в кімнаті?

Короткий запис

3 л.  135 грн

21 л.  ?

Розв’язання

1) 135 : 3 = (120 + 15) : 3 = 40 + 5 = 45 (грн)  ціна лампи

2) 45 • 21 = 945 (грн)

Відповідь: на покупку потрібно затратити 945 гривень.

Обернена задача на знаходження числа 135

На покупку 21 енергозберігальних ламп для заміни в кімнаті затратили 945 грн. Скільки коштують 3 таких лампи?

Короткий запис

3 л.  ?

21 л.  945 грн

Розв’язання

1) 945 : 21 = 45 (грн)  ціна лампи.

2) 45 • 3 = 135 (грн)

Відповідь: на покупку потрібно затратити 135 гривень.

Обернена задача на знаходження числа 21

Три енергозберігальні лампи коштують 135 грн. Скільки ламп купили для заміни в кімнаті, якщо на їхню покупку затратили 945 грн?

Короткий запис

3 л.  135 грн

 945 грн

Розв’язання

1) 135 : 3 = 45 (грн)  ціна лампи.

2) 945 : 45 = 21 (л.)

Відповідь: купили 21 таку лампу.

Завдання 231  У школі 367 електроламп. Енергозберігальних — на 129 більше, ніж звичайних. Скільки ламп потрібно замінити на енергозберігальні?

Короткий запис

Усього  367 л.

Енергозберігальних  ?, на 129 л більше, ніж звичайних

Звичайних  ?

Розв’язання

1) 367 — 129 = 238 (л.)  порівно ламп.

2) 238 : 2 = 119 (л.)

Відповідь: потрібно замінити 119 ламп на енергозберігальні.

 

Завдання 232

а) На малюнку 2 прямо­кутних трикутників: АМС, СМЕ

б) на малюнку 2 тупокутних трикутників: ABC, CDE

 

Завдання 233

_244|   61

 244      4

    0

_275|   55

  275     6

     0

_472|    59

  472      8

     0

_195|   65

  195     3

     0

Завдання 234 720 електроламп розклали порівну в 9 коробок. 4 коробки відправили в один магазин, а 5 — в інший. Скільки ламп одержав кожен магазин?

 

Місткість 1 коробки

Кількість коробок

Усього ламп

I

?, однакова

4

9

 

?

720

 

II

5

?

Розв’язання

1) 720 : 9 = 80 (л.) – ламп в 1 коробці.

2) 4 • 80 = 320 (л.) – ламп відправили в I магазин.

3) 5 • 80 = 400 (л.) – ламп відправили в II магазин.

Відповідь: один магазин отримав 320 ламп, інший магазин отримав 400 ламп.

 

Завдання 235

52 : 8 = 6 (ост. 4)

25 : 4 = 6 (ост. 1)

15 : 4 = 3 (ост. 3)

9 : 4 = 2 (ост. 1)

Завдання 236

_219|   73

 219      3

    0

_288|   48

  288     6

     0

_288|    72

  288      4

     0

_336|   48

  336     7

     0

Завдання 237 Маса сирих цеглин становила 350 кг. Після сушіння та випалювання вона зменшилася на п'яту частину. Яка маса цеглин після сушіння та випалювання?

Короткий запис

Сирі цеглини — 350 кг

Після сушіння — ?, на 1/5 менше

Розв’язання

1) 350 : 5 = 70 (кг) – на стільки зменшилася маса цеглин.

2) 350  70 = 280 (кг)

Відповідь: маса цеглин після сушіння і випалювання 280 кілограмів.

 

Завдання 238 З першого поля зібрали 240 ц озимої пшениці, це у 2 рази більше, ніж із другого. За скільки рейсів перевезе на елеватор усе це зерно машина вантажністю 6 т?

 

Вантажність 1 машини

Кількість рейсів

Загальна маса

I

6 т

?

 

240 ц, це у 2 р. більше

II

?

Розв’язання

6 т = 60 ц

1) 240 : 2 = 120 (т) – зібрали пшениці з II поля

2) 240 + 120 = 360 (т) – зібрали пшениці з I i II полів разом

3) 360 : 60 = 6 (р.)

Відповідь: за 6 рейсів перевезе машина усе зерно на елеватор.

 

Завдання 239 Для експорту високоякісного зерна (пшениці, кукурудзи) використовують біг–беги (спеціальні мішки власною вагою до 5 кг). У менших біг–бегах уміщується по 5 ц зерна, а в більших — у 4 рази більше. Скільки центнерів пшениці потрібно, щоб наповнити 24 більших біг– беги і 35 менших?

 

Маса 1 мішка

Кількість мішків

Загальна маса

Менші

5  ц

24

?

?

 

Більші

?, у 4 рази більше

35

?

Розв’язання

6 т = 60 ц

1) 5  24 = 120 (ц) – всього зерна в менших мішках

2)  4 = 20 (ц) – маса зерна в більшому мішку

3) 20  35 = 700 (ц) – всього зерна в більших мішках

4) 120 + 700 = 820 (ц)

Відповідь: потрібно 820 центнерів пшениці.

� Змінили запитання так, щоб змінилася остання дія в розв'язанні

На скільки центнерів більше привезли зерна в більших мшках, ніж в менших мішках.

 

Завдання 240  Після того як половину зерна із сушарки пере­везли на елеватор, а потім половину того, що залишилося, — до млина, його залишилося 40 т. Скільки тонн зерна було в сушарці спочатку?

Короткий запис

Залишилося — 40 т, це половина, що відвезли до млина

До млина — ?, це половина, що було в сушарці

У сушарці — ?

Розв’язання

1) 40  2 = 80 (т) – відвезли потім до млина.

2) 80  2 = 160 (т)

Відповідь: в сушарці спочатку було 160 тонн зерна.

 

Завдання 241

Тупий 1 кут: АОВ

Гострі 3 кути: AOD, DOC, COB

 

Завдання 242  Рівняння

73 • х = 219

х = 219 : 73

х = 3

 

х • 48 = 644 – 356

х • 48 = 288

х = 288 : 48

х = 6

 

245 + х • 72 = 533

х • 72 = 533 – 245

х • 72 = 288

х = 288 : 72

x = 4

Завдання 243  Отримай число 0, використовуючи цифри 1, 2, 3, 4, 5, не змінюючи їхнього порядку і знаків дій. Постав, якщо треба, дужки.

(1 + 2) • 3 – 4 – 5 = 0

 

Завдання 244 Відстань від Львова до Житомира 360 км, а від Житомира до Києва — у 3 рази менша. Яка відстань від Львова до Києва через Житомир?

Короткий запис

Львів-Житомир — 360 км

Житомир-Київ — ?, у 3 рази менше

Всього — ?

Розв’язання

1) 360 : 3 = 120 (км) – відстань від Житомира до Києва.

2) 360 + 120 = 480 (км)

Відповідь: від Львова до Києва через Житомир 480 кілометрів.

 

Завдання 245 Ділення перевірили письмовим множенням

_238|   34

 238      7

    0

х 34

    7

 238

_292|   56

 292      7

    0

х 56

    7

 392

_448|   64

 448      7

    0

х 64

    7

 448

_581|   83

 581      7

    0

х 83

    7

 581

Інші завдання дивись тут...