Інші завдання дивись тут...

Завдання 415

350 : 7 • 8 : 20 : 10 • 100 =

720 : 80 • 30 : 3 -10 : 15 =

 

Завдання 416

1) 25 100 > 25 010

    59 000 < 95 000

    40 009 < 40 090

1) 10 000 > 9000

    37 000 < 37 700

    7070 < 70 007

2) Запиши «сусідів» чисел: 300, 3000, 30 000.

 

Завдання 417

1) 33 542 , 28 057; 90 009

2) сорок тисяч двісті – 40200

   сорок тисяч двадцять – 40012

   сімдесят дев'ять тисяч двісті – 79200.

 

Завдання 418

Скільки в числі 28 345 усього тисяч; усього сотень; усього десятків?

 

Завдання 419

Сума трьох чисел 874. Перше число дорівнює 355, а друге — на 89 менше. Знайди третє число.

 

Завдання 420

На будівництво дитячого садка потрібно завезти 120 т піску. Одним автомобілем це можна зробити за 6 рейсів, другим — за 15 рейсів, а третім — за 10 рейсів. За скільки рейсів перевезуть цю масу піску три автомобілі, пра­цюючи разом?

 

Завдання 421

618|3     

6    |206

  18

  18

    0

918|54     

54   |17

378

378

    0

432|54     

432 |8

   0

768|12     

72  |64

  48

  48

    0

х 206

      3

   618

х  54

    17

  378

  54 

  918

х  54

     8

  432

х  64

    12

  128

  64 

  768

Завдання 422

Знайди суму довжин відрізків усередині прямокутника зі сто­ронами 2 см та 3 см.

 

Завдання 423

За 1 хв учень читає вголос 80 слів, а мовчки — 200 слів. На скільки більше слів прочитає учень за 5 хв мовчки, ніж уголос? (Розв'яжи задачу двома способами.)

 

Завдання 424

На будівництво споруди очищення побутових стічних вод привезли 126 т цементу, а піску — у 4 рази більше. За день витратили а т піску. Скільки тонн піску залишилося? Склади вираз для розв'язування задачі та знайди його значення, якщо а = 450.

 

Завдання 425

х  27

   34

  108

  81 

  918

812|4     

8   |203

  12

  12

    0

х 18

   43

   54

  72 

  774

927|9     

9   |103

  2

  0

  27

  27

    0

 

Завдання 426

Ґудзики прикріпили на картонні смужки, по 10 штук па кожну. Потім ці смужки склали так: 10 смужок у зв'язку, 10 зв'язок у пакет, 10 пакетів у коробку. Усього вийшло 6 коро­бок, 8 пакетів, 5 зв'язок, 4 смужки і ще 8 ґуд­зиків окремо.

Всього

Коробки

Пакети

Зв'язки

Смужки

Окремі ґудзики

 

6

8

5

4

8

Завдання 427

85 472 — це 85 тисяч 472

40 210 — це 40 тисяч 210

35 020 — це 35 тисяч 20

90 009 — це 90 тисяч 9

 

Завдання 429

Досліди, чи є «сусідами» числа 40 000 числа 30 000 і 50 000.

На скільки відрізняються два сусідніх числа?

Як одержати наступне число до числа 99 999?

 

Завдання 431

Прочитай числа в таблиці.

 

Завдання 432

128 345 = 100 000 + 20 000 + 8000 + 300 + 40 + 5

144 500 = 100 000 + 40 000 + 4000+ 500

105 307 = 100 000 + 5 000 + 300 + 7

100 008 = 100 000 + 8

 

Завдання 433

125 тис. 753 — це число 125753

130 тис. 72 — це число 120072

13 тис. 72 — це число 13072

100 тис. 20 — це число 100020

199 тис. 990 — це число 199990

Завдання 434. У саду 864 дерева. 1/4 цих дерев становлять груші, 1/3 — яблуні, а решту — сливи. Скільки слив у саду?

 

Завдання 435

Запиши найбільше і найменше п'ятицифрові числа, у яких сума цифр дорівнює 10, якщо:

а) цифри можуть повторюватися;

б) цифри не повторюються.

 

Завдання 436

684|2     

6   |342

  8

  8

    4

    4

    0

575|5     

5   |115

  7

  5

  25

  25

    0

618|3     

6   |206

  1

  0

  18

  18

    0

438|6    

42  |73

  18

  18

    0

Завдання 437

В автопробігу до Дня Незалежності брало участь 216 машин. Екіпаж кожної машини складався з трьох спортсменів. До фінішу при­було 384 спортсмени. Скільки машин зійшло з дистанції? (Розв'яжи задачу двома способами.) 

Інші завдання дивись тут...