Інші завдання дивись тут...

Завдання 415 Порядок дій

350 : 7 • 8 : 20 : 10 • 100 = 50 • 8 : 20 : 10 • 100 = 400 : 20 : 10 • 100 =

= 20 : 10 • 100 = 2 • 100 = 200

720 : 80 • 30 : 3 • 10 : 15 = 9 • 30 : 3 • 10 : 15 = 270 : 3 • 10 : 15 = 

= 90 • 10 : 15 = 900 : 15 = 60

 

Завдання 416

1) 25 100 > 25 010

    59 000 < 95 000

    40 009 < 40 090

1) 10 000 > 9000

    37 000 < 37 700

    7070 < 70 007

2) «Сусіди» чисел: 299, 300, 301; 2999, 3000, 3001; 29 999, 30 000, 30 001

 

Завдання 417

1) 33 д. і 542 од. — це число 33 542

    28 тис. і 57 од. — це число 28 057

    90 тис. і 9 од — це число 90 009

2) Прочитайте числа

сорок тисяч двісті – 40200

сорок тисяч дванадцять – 40012

сімдесят дев'ять тисяч двісті – 79200

 

Завдання 418

У числ1 28 345 усього тисяч; усього сотень; усього десятків:

Число

Усього

тисяч

сотень

десятків

28 345

28

283

2834

Завдання 419

Сума трьох чисел 874. Перше число дорівнює 355, а друге — на 89 менше. Знайди третє число.

Розв'язання

1) _355

       89

     266 – друге число

2) +355

     266

     621  – сума першого і другого чисел разом

3) _874

     621

     253

Відповідь: третє число 253.

 

Завдання 420

На будівництво дитячого садка потрібно завезти 120 т піску. Одним автомобілем це можна зробити за 6 рейсів, другим — за 15 рейсів, а третім — за 10 рейсів. За скільки рейсів перевезуть цю масу піску три автомобілі, пра­цюючи разом?

Розв'язання

1) 120 : 6 = 20 (т.)  за 1 рейс перевезе перший автомобіль
2) 120 : 15 = 8 (т.)  за 1 рейс перевезе другий автомобіль
3) 120 : 10 = 12 (т.)  за 1 рейс перевезе третій автомобіль
4) 20 + 8 + 12 = 40 (т)  за 1 рейс перевезуть разом
5) 120 : 40 = 3 (р)
Відповідь: за 3 рейси перевезуть цю масу піску три автомобілі, пра­цюючи разом.

 

Завдання 421

618| 3     

6      206

  18

  18

    0

91854  

54     17

378

378

    0

432| 54   

432      8

   0

768| 12   

72      64

 48

 48

   0

Перевірка множенням

х 206

      3

   618

х  54

    17

  378

  54 

  918

х  54

     8

  432

х  64

    12

  128

  64 

  768

Завдання 422

Знайди суму довжин відрізків усередині прямокутника зі сто­ронами 2 см та 3 см.

Розв'язання

2 см • 2 + 3 см • 2 = 4 см + 6 см = 10 см

 

Завдання 423

За 1 хв учень читає вголос 80 слів, а мовчки — 200 слів. На скільки більше слів прочитає учень за 5 хв мовчки, ніж уголос? (Розв'яжи задачу двома способами.)

Розв'язання

1 спосіб

1) 200  80 = 120 (сл.)  на стільки більше читає мовчки, ніж уголос за 1 хв

2) 120 •  5 = 600 (сл.)

2 спосіб

80 •  5 = 400 (сл.)  читає вголос за 5 хв

200 •  5 = 1000 (сл.)  читає мовчки за 5 хв

1000  400 = 600 (сл.) 

Відповідь: на 600 слів більше прочитає мовчки, ніж уголос за 5 хв.

 

Завдання 424

На будівництво споруди очищення побутових стічних вод привезли 126 т цементу, а піску — у 4 рази більше. За день витратили а т піску. Скільки тонн піску залишилося? Склади вираз для розв'язування задачі та знайди його значення, якщо а = 450.

Розв'язання:  

Вираз: 126 • 4  а

1) 126 • 4 (т)  піску привезли

2) 126 • 4  а (т)  піску залишилося

Якщо а = 450, тоді (126 • 4)  а =(126 • 4)  450 = 504  450 = 54 (т.)

Відповідь: залишилося 54 тонн піску.

 

Завдання 425

х  27

   34

  108

  81 

  918

812|4     

8      203

  12

  12

    0

х 18

   43

   54

  72 

  774

927|9     

9      103

  2

  0

  27

  27

    0

Завдання 426

Ґудзики прикріпили на картонні смужки, по 10 штук на кожну. Потім ці смужки склали так: 10 смужок у зв'язку, 10 зв'язок у пакет, 10 пакетів у коробку. Усього вийшло 6 коро­бок, 8 пакетів, 5 зв'язок, 4 смужки і ще 8 ґуд­зиків окремо.

Всього

Коробки

Пакети

Зв'язки

Смужки

Окремі ґудзики

 

6

8

5

4

8

Було 68 548 (шістдесят вісім тисяч п'ятсот сорок вісім) ґудзиків. 

 

Завдання 427 Прочитай числа

85 472 (вісімдесят п'ять тисяч чотириста сімдесят два)40 210 (сорок тисяч двісті десять)35 020 (тридцять п'ять тисяч двадцять)90 009 (дев'яносто тисяч дев'ять) 

Запиши за зразком: 23 014 — це 23 тисячі 14

85 472 — це 85 тисяч 472

40 210 — це 40 тисяч 210

35 020 — це 35 тисяч 20

90 009 — це 90 тисяч 9

 

Завдання 428

10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000, 100 000

 

Завдання 429

Досліди, чи є «сусідами» числа 40 000 числа 30 000 і 50 000.

На скільки відрізняються два сусідніх числа? На 10 000

40 000  30 000 = 10 000

50 000  40 000 = 10 000

Як одержати наступне число до числа 99 999?

99 999 + 1 = 100 000

 

Завдання 431 Прочитай числа

100 001 (сто тисяч один)100 010 (сто тисяч десять)100 853 (сто тисяч вісімсот п'ятдесят три), 199 000 (сто дев'яносто дев'ять тисяч), 200 000 (двісті тисяч)

 

Завдання 432 Сума розрядних доданків

128 345 = 100 000 + 20 000 + 8000 + 300 + 40 + 5

144 500 = 100 000 + 40 000 + 4000+ 500

105 307 = 100 000 + 5 000 + 300 + 7

100 008 = 100 000 + 8

 

Завдання 433

125 тис. 753 — це число 125753

130 тис. 72 — це число 120072

13 тис. 72 — це число 13072

100 тис. 20 — це число 100020

199 тис. 990 — це число 199990

 

Завдання 434

У саду 864 дерева. 1/4 цих дерев становлять груші, 1/3 — яблуні, а решту — сливи. Скільки слив у саду?

Розв'язання

1) 864 : 4 •  1 = 216 (д.)  становлять груші

2) 864 : 3 •  1 = 288 (д.)  становлять яблуні

3) 216 + 288 = 504 (д.)  разом груш і яблунь

4) 864  504 = 360 (д.)

Відповідь: у саду 360 слив.

 

Завдання 435

Запиши найбільше і найменше п'ятицифрові числа, у яких сума цифр дорівнює 10, якщо:

а) цифри можуть повторюватися;

Найбільше 91000 і найменше 10009 

б) цифри не повторюються. 

Найбільше 43210 і найменше 10234 

 

Завдання 436 Виконай ділення

684|2     

6      342

  8

  8

    4

    4

    0

575|5     

5      115

  7

  5

  25

  25

    0

618|3     

6      206

  1

  0

  18

  18

    0

438|6    

42     73

 18

 18

   0

Завдання 437

В автопробігу до Дня Незалежності брало участь 216 машин. Екіпаж кожної машини складався з трьох спортсменів. До фінішу при­було 384 спортсмени. Скільки машин зійшло з дистанції? (Розв'яжи задачу двома способами.)

Розв'язання

1 спосіб

Розв'язання

384 : 3  = 128 (м.)   машин прибуло до фінішу

216 – 128 = 88 (м.)  машин зійшло з дистанції

2 спосіб

216 • 3 = 648 (сп.)   спортсменів брало участь в автопробігу

648 – 384 = 264 (сп.)  спортсменів зійшло з дистанції

264 : 3 = 88 (м.)  машин зійшло з дистанції

Відповідь: з дистанції зійшло 88 машин.

Інші завдання дивись тут...