Інші завдання дивись тут...

Завдання 525 Запиши в кілограмах:

48 000 г = 48 кг

20 т 20 кг = 20 020 кг

3 ц 25 кг = 325 кг

500 000 г = 500 кг

15 т 630 кг = 15 630 кг

3 ц 5 кг = 305 кг

 

Завдання 526

З однієї вишні зібрали 16 кг ягід, а з другої — 19 кг. Усі ягоди розклали в ящики по 7 кг. Скільки взяли ящиків? (Розв'яжи задачу, а потім склади та розв'яжи обернену до неї.)

Розв’язання
1) 16 + 19 = 35 (кг) – зібрали ягід
2) 35 : 7 = 5 (ящ.)
Відповідь: узяли 5 ящиків.
Обернена задача
З однієї вишні зібрали 16 кг ягід, а з другої — 19 кг. Усі ягоди розклали у 5 однакових ящиків. Скільки важить один такий ящик з ягодами?
1) 16 + 19 = 35 (кг) – зібрали ягід
2) 35 : 5 = 7 (кг)
Відповідь: ящик з ягодами важить 7 кг.

 

Завдання 527

З кожних 100 кг свіжих фруктів виходить 18 кг сушених. Скільки кілограмів сушених фруктів вийде з 900 кг свіжих?

Короткий запис

100 кг — 18 кг

900 кг — ?

Розв'язання

1) 900 : 100 = 9 (р) – у стільки разів 900 кг більше, ніж 100 кг.

2) 18 • 9 = 162 (кг)

Відповідь: вийде 162 кг сушених фруктів з 900 кг свіжих.

 

Завдання 528

На одній ділянці господиня виростила 124 кг помідорів, а на другій — у 2 рази більше. Четверту частину всіх помідорів вона засо­лила. Скільки кілограмів помідорів засолила господиня?

Розв'язання

1) 124 • 2 = 248 (кг) –  помідорів на другій ділянці.

2) 124 + 248 = 372 (кг) – помідорів на двох ділянках разом.

3) 372 : 4 • 1 = 93 (кг)

Відповідь: господиня засолила 93 кілограми помідорів.

 

Завдання 529

Маса 1 л води 1000 г, або 1 кг.

Маса 1 л молока 1003 г.

 

Завдання 530

Корова дала за два удої 17 л молока. Уранці вона дала на 3 л більше, ніж увечері. Скільки літрів молока дала корова вранці та скільки — увечері?

Короткий запис
Разом  17 л
Уранці  ?, на 3 л більше, ніж увечері
Увечері  ?
Розв'язання
1) 17 - 3 = 14 (л)  молока вранці і вечером порівно 
2) 14 : 2 = 7 (л)  молока вечером
3) 7 + 3 = 10 (л)  молоко вранці.
Відповідь: корова дала 10 л молока вранці і 7 л — увечері.

 

Завдання 531

У двох цистернах було 5000 л води. Коли з однієї цистерни взяли 1000 л води, то в обох цистернах води стало порівну. Скільки літрів води було в кожній цистерні спочатку?

Короткий запис
Разом  5000 л
У одній цистерні  ?, взяли 1000 л, стало порівно.
У іншій цистерні  ?

Розв'язання

1) 5000 – 1000 = 4000 (л) – в двох цистернах порівно.

2) 4000 : 2 = 2000 (л) – в іншій цистерні спочатку.

3) 2000 + 1000 = 3000 (л) – в одній цистерні спочатку.

Відповідь: спочатку в одній цистерні було 3000 л води, а в іншій  2000 л.

 

Завдання 532

Із 4 кг проса одержують 3 кг пшона. Скільки кілограмів пшона вийде з 1 ц 20 кг проса?

Короткий запис

4 кг — 3 кг

1 ц 20 кг — ?

1 ц 20 кг = 120 кг

Розв'язання

1) 120 : 4 = 30 (р) – у стільки разів 120 кг більше, ніж 4 кг.

2) 3 • 30 = 90 (кг)

Відповідь: вийде 90 кг пшона з 1 ц 20 кг проса.

 

Завдання 533

420 : 7 = 70

50 • 8 = 400

200 : 4 = 50

300 • 5 = 1500

48 000 : 8 : 3 = 6000 : 3 = 2000

30 • 7 + 3 = 210 + 3 = 213

180 + 20 • 5 = 180 + 100 = 280

300 + 300 : 2 = 300 + (100 + 200) : 2 = 300 + 50 + 100 = 450 

Завдання 534

Автомобіль на кожні 4 км шляху витрачає 360 г бензину, а мотоцикл на 3 км шляху — 120 г. На скільки грамів бензину більше витрачає на відстані 1 км автомобіль, ніж мотоцикл?

Розв'язання

1) 360  : 4 = 90 (г) – витрачає автомобіль на відстань 1 км.

2) 120  : 3 = 40 (г) – витрачає мотоцикл на відстань 1 км.

3) 90 – 40 = 50 (г)

Відповідь: на 50 грамів бензину більше витрачає на відстані 1 км автомобіль, ніж мотоцикл.

 

Завдання 535

Чому дорівнює периметр прямо­кутника, складеного із 2 одна­кових квадратів і 4 однакових прямокутників, якщо периметр кожного квадрата і кожного прямокутника дорівнює 64 см?

Розв'язання

1) 64 : 4 = 16 (см) – сторона квадрата, або дві ширини прямокутника 
2) 16 : 2 = 8 (см) – ширина прямокутника
3) 64 : 2 = 32 (см) – сума довжини і ширини прямокутника
4) 32 – 8 = 24 (см) – довжина прямокутника
5) 16 • 6 + 24 • 2 = 144 (см) – периметр утвореного прямокутника
Відповідь: периметр утвореного прямокутника дорівнює 144 см.

 

Завдання 536

Із чисел 20, 25, 30, 35 вибери такі значен­ня змінної х, для яких істинна нерівність

120 – х < 95. Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

х = 120 – 95

х > 25, при х = 30, 35

 

Завдання 537

До овочевого магазину привезли 10 мішків буряків і 5 ящиків цибулі, порівну в кожному. Загальна маса овочів 780 кг. Маса одного мішка буряків 68 кг. Яка маса ящика цибулі?

Розв'язання

1) 68  • 10 = 680 (кг) – маса буряку.

2) 780 – 680 = 100 (кг) – маса цибулі.

100 : 10 = 10 (кг)

Відповідь: маса ящика цибулі 10 кілограмів.

 

Завдання 538 Порядок дій

64000 : 100 : 8 = 640 : 8 = 80

43 • 1000 : 100 – 240 = 43 000 : 100 – 240 = 430 – 240 = 210

(3600 : 4 + 2400) : 100 + 120 • 100 : 60 = 233

1) 3600 : 4 = 900
2) 900 + 2400 = 3300
3) 3300 : 100 = 33
4) 120 • 100 = 12000
5) 12000 : 60 = 200
6) 33 + 200 = 233

 

Завдання 539

6000 : 100 + 20 • 5 : 10 = 70

1) 6000 : 100 = 60

2) 20 • 5 = 100

3) 100 : 10 = 10

4) 60 + 10 = 70

3800 – 300 • 10 = 3800 – 3000 = 800

350 + 43 • 100 = 350 + 4300 = 4650

6400 : 8 • 5 = 800 • 5 = 4000

7000 : 10 + 300 • 10 = 3700

1) 7000 : 10 = 700

2) 300 • 10 = 3000

3) 700 + 3000 = 3700

8000 : 8  200 = 1000  200 = 800

35 600 – 30 • 100 = 35 600 – 3000 = 32 600

720 : 6 : 3 • 8 = 120 : 3 • 8 = 40 • 8 = 320

 

Завдання 541

2) Записали цифрами: десять годин сімнадцять хвилин сорок дві секунди. 

10 год 17 хв 42 с

3) Юнак пробіг 1 км за 3 хв 7 с. Запиши час у се­кундах.

3 хв 7 с = 3 хв + 7 с = 3 • 60 с + 7 с = 180 с + 7 с = 187 с

 

Завдання 542

2) Перевір за календарем, чи є місяці, які ма­ють 30 днів, «сусідами» травня або жовтня.

Так, 30 днів мають місяці: квітень, червень, вересень, листопад.

3) Назви всі місяці, що мають 31 добу.

Січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень.

 

Завдання 543

1) У 1982 р. святкували 1500-річчя столиці України — Києва. Скільки століть існує це давнє місто? 16 століть.

2) За поданими в дужках датами життя видатних діячів України скажи, у яких століттях вони жили.

Богдан Хмельницький (1595-1657) У 16  17 століттях.

Тарас Шевченко (1814-1861) У 19 столітті.

Леся Українка (1871-1913) У 19 — 20 століттях.

 

Завдання 544

Запиши в секундах: 

2 хв = 60 с • 2 = 120 с

3 хв 12 с = 60 с • 3 + 12 с= 180 с + 12 с = 192 с

Запиши в хвилинах:

4 год = 60 хв • 4 = 240 хв

300 с = 300 с : 60 = 5 хв

Запиши в годинах: 

3 доби = 24 год • 3 = 72 год

180 хв = 180 хв : 60 = 3 год

 

Завдання 545

1) За 1 год турист пройшов 4 км. За скільки хвилин він проходив 1 км?

1 год = 60 хв

60 хв : 4 = 15 (хв) – час, за який проходив 1 км

Відповідь: за 15 хвилин.

2) Хлопчик пробіг 30 м за 6 с. Скільки метрів він пробігав за 1 с?

Розв'язання:

30 : 6 = 5 (м) – відстань, яку пробігав за 1 с

Відповідь: 5 метрів.

 

Завдання 546

Блакитний годинник показує 9 год, а через 42 хв показуватиме 9 год 42 хв.

Зелений годинник показує 2 год 35 хв, а через 42 хв показуватиме час:
2 год 35 хв + 42 хв = 2 год 77 хв = 3 год 17 хв
Жовтий годинник показує 7 год 20 хв, а через 42 хв він показуватиме час:
7 год 20 хв + 42 хв = 7 год 62 хв = 8 год 2 хв

 

Завдання 547

За 3 год роботи 6 гончарів виготовили 36 гле­чиків, порівну кожний. Скільки глечиків зро­бить один гончар за 8 год роботи?

Розв'язання

1) 36  : 6 = 6 (гл.) – виготовив 1 гончар за 3 год.

2) 6  : 3 = 2 (гл.) – виготовив 1 гончар за 1 год.

3) 2  • 8 = 16 (гл.)

Відповідь: один гончар зробить 16 глечиків за 8 год роботи..

 

Завдання 548

Побудуй круг діаметром 4 см. Поділи його на 7 частин трьома прямими.

Завдання 549

Сонце зійшло о 6 год 10 хв ранку, а зайшло о 7 год 20 хв вечора. Скільки часу тривав день? Склади та розв'яжи обернені задачі.

Короткий запис
Зійшло – о 6 год 10 хв
Зайшло – о 7 год 20 хв вечора.
Тривав – ?
Розв'язання
7 год 20 хв вечора = 19 год 20 хв
19 год 20 хв – 6 год 10 хв = 13 год 10 хв
Відповідь: день тривав 13 годин 10 хвилин.
Обернена задача № 1
Короткий запис
Зійшло – о 6 год 10 хв
Зайшло – ?
Тривав – 13 год 10 хв
Розв'язання
6 год 10 хв + 13 год 10 хв = 19 год 20 хв
Відповідь: сонце зайшло о 19 годині 20 хвилин вечора.
Обернена задача № 2
Короткий запис
Зійшло – ?
Зайшло – о 7 год 20 хв вечора.
Тривав – 13 год 10 хв
Розв'язання
7 год 20 хв вечора = 19 год 20 хв
19 год 20 хв – 13 год 10 хв = 6 год 10 хв
Відповідь: сонце зійшло о 6 годині 10 хвилин ранку.

 

Завдання 550

За 4 год учень виготовив 128 деталей. Майстер за 1 год виготовляє на 9 деталей більше, ніж учень. За скільки годин майстер виготовить 246 деталей?

Розв'язання

1) 128  : 4 = 32 (д.) – виготовив учень за 1 год.

2) 32 + 9 = 41 (д.) – виготовляє майстер за 1 год.

3) 246 : 41 = 6 (год)

Відповідь: за 6 годин майстер виготовить 246 деталей.

 

Завдання 551

х : 100 – 245 = 350 : 7

х : 100 – 245 = 50

х : 100 = 50 + 245

х : 100 = 295

х = 295 • 100

х = 29 500

(30 • х + 200) : 10 = 80

(30 • х + 200) = 80 • 10

(30 • х + 200) = 800

30 • х = 800 – 200

30 • х = 600

х = 600 : 30

х = 20

Інші завдання дивись тут...